Share this:

abac driving safe 2013 จากผู้จัดงาน Motor Expo ร่วมจัดกิจกรรมดีๆที่ทางบริษัทฯ ร่วมกับทางมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญค่ะ
คือทางเรามีการทำโครงการเพื่อสังคม อยากที่จะรณรงค์เรื่องการขับขี่ปลอดภัย เน้นกลุ่มนักศึกษา โดยจะเปิดอบรมทักษะการขับขี่ขั้นสูงโดยนักแข่งมืออาชีพ ให้กับทางมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญเป็นที่แรก โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้นค่ะ 

รายละเอียดกิจกรรม

หลักการและเหตุผล
บริษัท สื่อสากล จำกัด ผลิตและจำหน่าย นิตยสาร “ฟอร์มูลา”, คาร์ สเตริโอ, 4 WHEELS, โลกรถยนต์, รายการโทรทัศน์ โลกรถยนต์, CARNATOMY รวมทั้งเป็นผู้จัดงาน “มหกรรมยานยนต์” เป็นประจำทุกปี พิจารณาเห็นว่า สาเหตุของอุบัติเหตุบนท้องถนนที่สร้างความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินจำนวนมาก ส่วนหนึ่งเกิดจากผู้ขับขี่ไม่มีทักษะ และประสบการณ์ในการควบคุมบังคับรถในสถานการณ์ฉุกเฉินอย่างเพียงพอ โดยเฉพาะกลุ่มนิสิตนักศึกษาที่เป็น “มือใหม่หัดขับ"

ดังนั้น ในฐานะสมาชิกของสังคมยานยนต์ที่ต้องการเห็นผู้ใช้รถเกิดความปลอดภัยยามขับขี่ บริษัท ฯ จึงจัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ขับเป็น… ขับปลอดภัย กับ สื่อสากล” (Skill Driving Experience) ขึ้น เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการขับขี่รถที่ถูกต้อง และการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในสถานการณ์ฉุกเฉินอย่างถูกวิธี โดยจะเปิดอบรมฟรีแก่บรรดานิสิตนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาที่สนใจเข้าร่วมโครงการ 

จุดเด่นของโครงการคือ ผู้เข้าอบรมสามารถเรียนรู้อาการขณะเสียหลักที่แตกต่างกันของรถขับเคลื่อนล้อหน้า ล้อหลัง และขับเคลื่อนสี่ล้อ พร้อมวิธีแก้ไข รวมทั้งมีการแสดงพิเศษขับรถแข่ง Toyota One Make Race ของทีม Motor Expo ในสนามซึ่งผู้เข้าอบรมสามารถนั่งสัมผัสประสบการณ์จริงได้เหมือนอยู่ในสนามแข่ง ยิ่งกว่านั้น ยังได้รับความร่วมมือจากคุณณัฐวุฒิ เจริญสุขะวัฒนะ นักแข่งมืออาชีพมาเป็นวิทยากรทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติอีกด้วย

วัตถุประสงค์

1. เพื่อรณรงค์ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนโดยให้ความรู้เกี่ยวกับการขับขี่ที่ถูกต้องปลอดภัยแก่
นิสิตนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
2. ผู้เข้าอบรมสามารถพัฒนาทักษะการขับขี่ รู้จักวิธีการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในสถานการณ์ฉุกเฉิน
3. ผู้เข้าอบรมสามารถทดลองประสิทธิภาพของรถแต่ละยี่ห้ออย่างเต็มที่ และทราบถึงข้อมูลเบื้องต้นของ
รถที่ใช้จนเกิดความประทับใจที่ดี และตัดสินใจซื้อได้ง่าย
4. เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่ผู้สนับสนุนโครงการ

กลุ่มเป้าหมาย

นิสิตนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา

รายละเอียดการอบรม

สถานที่ กรมกองทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์

วิทยากร

คุณณัฐวุฒิ เจริญสุขขวัฒนะ นักแข่งมืออาชีพ
คุณสิรคุปต์ เมทะนี แชมพ์จิมคานา
คุณวุฒินันท์ สภาวสุ
ผู้ผ่านการคัดเลือกจากประเทศเยอรมันให้เป็น
BMW Driver Training Instructor

เนื้อหาการอบรมแบ่งออกเป็น

• ภาคแนะนำองค์กรและบรรยายทฤษฎีในห้องเรียน
• ภาคปฏิบัติ ประกอบไปด้วย 2 สถานี
• Over-steering / Under-steering แก้ไขอาการรถเวลารถหมุน
• Emergency Handling เรียนรู้การควบคุมอาการรถเวลาเสียหลัก
• การแสดงขับรถแข่ง และ Hot Lap

ผู้เข้าอบรม

นักศึกษามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABAC) จำนวน 40 ท่าน (วันละ 20 ท่าน)
โดยมหาวิทยาลัย ฯ เป็นผู้รับลงทะเบียน ณ ห้อง SM 106 ตั้งแต่ 3 มิถุนายน เป็นต้นไป

แผนการอบรมในปี 2556

เปิดการอบรมจำนวน 2 ครั้ง คือวันเสาร์ที่ 27 กรกฎาคม 2556 และ
วันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม 2556

กำหนดการ

08.30 – 09.00 : ลงทะเบียน
09.00 – 10.00: การอบรมภาคทฤษฎี
10.20 – 10.35:Warm Up Lab
10.45 – 12.00:แยกย้ายตามสถานี อบรมภาคปฏิบัติ

พักรับประทานอาหาร

13.00 – 16.00:แยกย้ายตามสถานี อบรมภาคปฏิบัติ

พัก 15 นาที

16.15 – 16.35:การแสดง Hot Lap โดยคุณณัฐวุฒิ เจริญสุขะวัฒนะ
16.40 – 17.00:มอบรางวัล และประกาศนียบัตร

Share this: