ขับขี่ปลอดภัย อบรมทักษะการขับขี่ขั้นสูงโดยนักแข่งมืออาชีพ

Share this:

abac driving safe 2013 จากผู้จัดงาน Motor Expo ร่วมจัดกิจกรรมดีๆที่ทางบริษัทฯ ร่วมกับทางมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญค่ะ
คือทางเรามีการทำโครงการเพื่อสังคม อยากที่จะรณรงค์เรื่องการขับขี่ปลอดภัย เน้นกลุ่มนักศึกษา โดยจะเปิดอบรมทักษะการขับขี่ขั้นสูงโดยนักแข่งมืออาชีพ ให้กับทางมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญเป็นที่แรก โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้นค่ะ 

รายละเอียดกิจกรรม

หลักการและเหตุผล
บริษัท สื่อสากล จำกัด ผลิตและจำหน่าย นิตยสาร “ฟอร์มูลา”, คาร์ สเตริโอ, 4 WHEELS, โลกรถยนต์, รายการโทรทัศน์ โลกรถยนต์, CARNATOMY รวมทั้งเป็นผู้จัดงาน “มหกรรมยานยนต์” เป็นประจำทุกปี พิจารณาเห็นว่า สาเหตุของอุบัติเหตุบนท้องถนนที่สร้างความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินจำนวนมาก ส่วนหนึ่งเกิดจากผู้ขับขี่ไม่มีทักษะ และประสบการณ์ในการควบคุมบังคับรถในสถานการณ์ฉุกเฉินอย่างเพียงพอ โดยเฉพาะกลุ่มนิสิตนักศึกษาที่เป็น “มือใหม่หัดขับ"

ดังนั้น ในฐานะสมาชิกของสังคมยานยนต์ที่ต้องการเห็นผู้ใช้รถเกิดความปลอดภัยยามขับขี่ บริษัท ฯ จึงจัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ขับเป็น… ขับปลอดภัย กับ สื่อสากล” (Skill Driving Experience) ขึ้น เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการขับขี่รถที่ถูกต้อง และการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในสถานการณ์ฉุกเฉินอย่างถูกวิธี โดยจะเปิดอบรมฟรีแก่บรรดานิสิตนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาที่สนใจเข้าร่วมโครงการ 

จุดเด่นของโครงการคือ ผู้เข้าอบรมสามารถเรียนรู้อาการขณะเสียหลักที่แตกต่างกันของรถขับเคลื่อนล้อหน้า ล้อหลัง และขับเคลื่อนสี่ล้อ พร้อมวิธีแก้ไข รวมทั้งมีการแสดงพิเศษขับรถแข่ง Toyota One Make Race ของทีม Motor Expo ในสนามซึ่งผู้เข้าอบรมสามารถนั่งสัมผัสประสบการณ์จริงได้เหมือนอยู่ในสนามแข่ง ยิ่งกว่านั้น ยังได้รับความร่วมมือจากคุณณัฐวุฒิ เจริญสุขะวัฒนะ นักแข่งมืออาชีพมาเป็นวิทยากรทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติอีกด้วย

วัตถุประสงค์

1. เพื่อรณรงค์ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนโดยให้ความรู้เกี่ยวกับการขับขี่ที่ถูกต้องปลอดภัยแก่
นิสิตนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
2. ผู้เข้าอบรมสามารถพัฒนาทักษะการขับขี่ รู้จักวิธีการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในสถานการณ์ฉุกเฉิน
3. ผู้เข้าอบรมสามารถทดลองประสิทธิภาพของรถแต่ละยี่ห้ออย่างเต็มที่ และทราบถึงข้อมูลเบื้องต้นของ
รถที่ใช้จนเกิดความประทับใจที่ดี และตัดสินใจซื้อได้ง่าย
4. เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่ผู้สนับสนุนโครงการ

กลุ่มเป้าหมาย

นิสิตนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา

รายละเอียดการอบรม

สถานที่ กรมกองทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์

วิทยากร

คุณณัฐวุฒิ เจริญสุขขวัฒนะ นักแข่งมืออาชีพ
คุณสิรคุปต์ เมทะนี แชมพ์จิมคานา
คุณวุฒินันท์ สภาวสุ
ผู้ผ่านการคัดเลือกจากประเทศเยอรมันให้เป็น
BMW Driver Training Instructor

เนื้อหาการอบรมแบ่งออกเป็น

• ภาคแนะนำองค์กรและบรรยายทฤษฎีในห้องเรียน
• ภาคปฏิบัติ ประกอบไปด้วย 2 สถานี
• Over-steering / Under-steering แก้ไขอาการรถเวลารถหมุน
• Emergency Handling เรียนรู้การควบคุมอาการรถเวลาเสียหลัก
• การแสดงขับรถแข่ง และ Hot Lap

ผู้เข้าอบรม

นักศึกษามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABAC) จำนวน 40 ท่าน (วันละ 20 ท่าน)
โดยมหาวิทยาลัย ฯ เป็นผู้รับลงทะเบียน ณ ห้อง SM 106 ตั้งแต่ 3 มิถุนายน เป็นต้นไป

แผนการอบรมในปี 2556

เปิดการอบรมจำนวน 2 ครั้ง คือวันเสาร์ที่ 27 กรกฎาคม 2556 และ
วันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม 2556

กำหนดการ

08.30 – 09.00 : ลงทะเบียน
09.00 – 10.00: การอบรมภาคทฤษฎี
10.20 – 10.35:Warm Up Lab
10.45 – 12.00:แยกย้ายตามสถานี อบรมภาคปฏิบัติ

พักรับประทานอาหาร

13.00 – 16.00:แยกย้ายตามสถานี อบรมภาคปฏิบัติ

พัก 15 นาที

16.15 – 16.35:การแสดง Hot Lap โดยคุณณัฐวุฒิ เจริญสุขะวัฒนะ
16.40 – 17.00:มอบรางวัล และประกาศนียบัตร

Share this:

Related Articles

รีวิววิชา MKT2280 Principles of Marketing 

Share this:

[MKT2280] – Principles of Marketing  วิชานี้เรียนอะไรบ้าง?  – ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการตลาด จิตวิทยาลูกค้าและโลจิสติกส์ เรื่องที่เรียนจะเน้นไปที่คำนิยาม และให้อธิบายองค์ประกอบของการตลาดเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งความรู้ที่ได้ในวิชานี้สามารถนำไปประยุกต์ในชีวิตประจำวันได้จริงในการเลือกซื้อสินค้าหรือเป็นผู้ทำการค้าเอง โดยเราจะเข้าใจภาพรวมและได้มุมมองใหม่ ๆ เกี่ยวกับการตลาดมากขึ้นเพื่อใช้ประกอบการวิเคราะห์ของเรา   เนื้อหาที่เรียนเป็นยังไง?  ช่วงสอบกลางภาค (Midterm)  Chapter 1: Creating Customer value and engagement  Chapter 2: Company and…

Share this:

รีวิววิชา MGT2900 Principles of Management 

Share this:

[MGT2900] – Principles of Management  วิชานี้เรียนอะไรบ้าง?  – เรียนความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการในองค์กรทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่นิยามของศัพท์การจัดการ โครงสร้างองค์กร ประเภทการจัดการ ไปจนถึงการวางแผนระบบการทำงานในบริษัทเบื้องต้น ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับนักศึกษาที่ต้องการจะศึกษาต่อในเมเจอร์การจัดการ หรือเป็นเจ้าของบริษัทในอนาคต  เนื้อหาที่เรียนเป็นยังไง?  ช่วงสอบกลางภาค (Midterm)  Chapter 1 : The Exceptional Manager  Chapter 2 : Management Theory  Chapter 3 : The Manager’s Changing Work Environment & Ethical…

Share this:

รีวิววิชา SA2200 Statistics II

Share this:

[SA2200] – Statistics II  วิชานี้เรียนอะไรบ้าง?  – เรียนทุกอย่างเกี่ยวกับสถิติในการวิเคราะห์ hypothesis เพื่อใช้ในการตัดสินว่าข้อเท็จจริงที่โจทย์ให้มานั้นถูกต้องหรือไม่ รวมไปถึงการใช้โปรแกรม SAS ในการหาค่าตัวแปรทางสถิติต่าง ๆ ด้วยซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างมากเมื่อเรียนต่อในวิชา Quantitative Tools และ Business Research Methodology    เนื้อหาที่เรียนเป็นยังไง?  ช่วงสอบกลางภาค (Midterm)  Topic 1 – Statistics I Review  Topic 2 – Simple Linear Regression  Topic 3 –…

Share this:

รีวิววิชา MGT1101 – Introduction to Business 

Share this:

[MGT1101] – Introduction to Business  วิชานี้เรียนอะไรบ้าง?  – ความรู้เบื้องต้นและความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจในทุกแง่มุม ไม่ว่าจะเป็นการตลาด การบัญชี จิตวิทยาลูกค้า เป็นต้น และเป็นวิชาที่เปิดโอกาสให้เราได้มีโอกาสทำโปรเจกต์วิเคราะห์แผนธุรกิจร้านค้า ตัวอย่างเช่น วางแผนกลยุทธ์คร่าว ๆ ให้กับธุรกิจร้านชานมไข่มุก เนื้อหาที่เรียนเป็นยังไง?  ช่วงสอบกลางภาค (Midterm)  Chapter1: The Dynamics of Business and Economics (& SWOT Analysis) Chapter2: Business Ethics and Social…

Share this:

รีวิววิชา MA1200 Mathematics for Business 

Share this:

[MA1200] – Mathematics for Business  วิชานี้เรียนอะไรบ้าง?  – เรียนพื้นฐานของเนื้อหาคณิตศาสตร์ในส่วนที่นำไปประยุกต์กับธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นการดูกราฟ การคำนวณหา cost, profit, break-even point, annuity หรือแม้กระทั่งเนื้อหายาก ๆ ที่จะนำไปเรียนต่อในด้านเศรษฐศาสตร์ เช่น logarithm และ Limit เป็นต้น   เนื้อหาที่เรียนเป็นยังไง?  ช่วงสอบกลางภาค (Midterm)  Topic 1: Linear Function application   Topic 2: Quadratic Function    Topic 3: Mathematics of…

Share this:

รีวิววิชา GE1403 Communication in Thai

Share this:

[GE1403] – Communication in Thai  วิชานี้เรียนอะไรบ้าง?  – เรียนทุกอย่างที่เป็นพื้นฐานในการสื่อสารภาษาไทย เริ่มตั้งแต่คำนิยามในเรื่องของการฟัง พูด อ่าน เขียน ว่าแต่ละอย่างมีองค์ประกอบอะไรบ้าง มีกี่ประเภท มีข้อแนะนำ และข้อควรระวังอย่างไรเพื่อให้การสื่อสารเป็นไปในทางที่ดีและมีประสิทธิภาพ  เนื้อหาที่เรียนเป็นยังไง?  ช่วงสอบกลางภาค (Midterm)  บทที่ 1 การฟัง  บทที่ 2 การอ่าน  บทที่ 3 การย่อความ  บทที่ 4 การเขียน  ช่วงสอบปลายภาค (Final) บทที่ 5 ย่อหน้า  บทที่ 6 การวางโครงเรื่อง  บทที่ 7 รายงานทางวิชาการ  วิชานี้มีระดับความยาก-ง่ายขนาดไหน?  – ปานกลางถึงยาก (ถ้าปกติเป็นคนใส่ใจในการเขียนภาษาไทยให้ถูกหลักอยู่แล้ว…

Share this:

Enjoy your healthy life @GVC

Share this:

ทางโรงพยาบาลไทยนครินทร์ร่วมกับหลายหน่วยงานจะจัดงาน Enjoy your healthy life ในวันพุธที่ 14 พฤศจิกายน 2555 เวลา 16.00-19.00 น. ณหอพักGVC  โดยมีกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย มีการจำหน่ายสินค้าราคาประหยัด แจกบัตรสมาชิก บัตรส่วนลด คูปองเงินสด และของรางวัลจากร้านค้าต่าง ๆ  มากมาย ตามรูปที่อยู่ด้านล่างนี้ค่ะ โดยงานนี้จัดเพื่อน้อง ๆ เอแบคทุกคนค่ะ อยู่หอนอก…

Share this:

รีวิวอาจารย์วิชา GE1403 Communication in Thai

Share this:

A. Nanta Thongtaweewattana – Communication in Thai  – อาจารย์เป็นคนที่เคร่งเรื่องหลักภาษาไทยมาก ๆ   – อาจารย์เป็นคนที่ดุในห้อง แต่นอกห้องจะใจดีมาก  – อาจารย์ไม่ชอบเด็กมาสายเอามาก ๆ และไม่ชอบเด็กมารยาทไม่ดีที่สุด  – คลาสเรียนอาจตึง ๆ นิดหน่อยเพราะนักศึกษาต้องอยู่ในกฎระเบียบขณะเรียน  การสอนเนื้อหาวิชา (4/5 ratings) – อาจารย์เป็นคนที่พูดจาฉะฉาน อธิบายตรงประเด็น และพูดทีเดียวเคลียร์แล้วจะพูดเรื่องต่อไปเลย ซึ่งถ้าคนที่ทักษะการฟังไม่ดีจะพลาดเนื้อหาไปค่อนข้างง่าย   การเช็กชื่อเข้าเรียน (5/5 ratings)  …

Share this:

Responses