รีวิววิชา SA2200 Statistics II

Share this post:

[SA2200] – Statistics II 

วิชานี้เรียนอะไรบ้าง? 

เรียนทุกอย่างเกี่ยวกับสถิติในการวิเคราะห์ hypothesis เพื่อใช้ในการตัดสินว่าข้อเท็จจริงที่โจทย์ให้มานั้นถูกต้องหรือไม่ รวมไปถึงการใช้โปรแกรม SAS ในการหาค่าตัวแปรทางสถิติต่าง ๆ ด้วยซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างมากเมื่อเรียนต่อในวิชา Quantitative Tools และ Business Research Methodology   

เนื้อหาที่เรียนเป็นยังไง? 

ช่วงสอบกลางภาค (Midterm) 

Topic 1 – Statistics I Review 

Topic 2 – Simple Linear Regression 

Topic 3 – Multiple Linear Regression 

Topic 4 – Analysis of Variance (ANOVA) 

Topic 5 – How to use Calculator 

ช่วงสอบปลายภาค (Final) 

Topic 6 Chi-Square Tests 

Topic 7 Nonparametric Tests 

Topic 8 Decision Making under Uncertainty 

Topic 9 Time Series 

Topic 10 Statistical Methods 

วิชานี้มีระดับความยาก-ง่ายขนาดไหน? 

ยาก (เพราะกว่าจะได้คำตอบในวิชาสถิติต้องผ่านการคำนวณหลายขั้นตอนที่ค่อนข้างซับซ้อน หากพลาดแม้แต่จุดเดียว คำตอบก็จะผิดทันที ต้องมีความรอบคอบสูงมาก ๆ) 

รูปแบบการเรียนเป็นยังไง? 

เรียนเป็น lecture class ทั้งหมดผสมกับการทำแบบฝึกหัดในห้องไปด้วย และมีให้กลับไปลองฝึกใช้โปรแกรม SAS ด้วยตัวเอง ไม่ว่าจะดาวน์โหลดมาใช้เอง หรือใช้ที่ห้องสมุดก็ได้ 

วิชานี้มีคำนวณ/การบ้าน/ทำรายงาน/พรีเซนต์/งานกลุ่ม/ควิซมั้ย? 

มีคำนวณในทุกบทที่เรียน 

– มีการบ้านบ้างขึ้นอยู่กับอาจารย์แต่ละท่าน แต่ส่วนใหญ่จะเป็นการบ้านที่ไม่บังคับทำแค่ให้กลับไปฝึกทำแบบฝึกหัด  

– มีแค่งานที่ให้ไปประมวลผลในโปรแกรม SAS แต่ไม่มีพรีเซนต์ หรืองานกลุ่ม  

– มีควิซออนไลน์ทุกบท (ถ้าเรียนที่มหาวิทยาลัยจะเป็นรูปแบบ เซอร์ไพร์สควิซที่อาจารย์จะไม่บอกก่อนว่าจะสอบวันไหนคาบไหน ต้องพร้อมเสมอ) 

รูปแบบข้อสอบเป็นยังไง? 

ปรนัยทั้งมิดเทอม ควิซ และไฟนอล (แต่ควิซที่มหาวิทยาลัยจะเป็นอัตนัย  

ควรเรียนกับอาจารย์ท่านไหน? 

A. Orasa 

ความรู้สึกตอนเรียนเป็นยังไง? 

รู้สึกว่ายากเพราะเนื้อหาทุกอย่างที่เรียนต้องใช้ความรู้จาก Statistic 1 ที่เคยเรียนไปแล้ว หากพื้นฐานไม่ดีก็จะทำเข้าใจเนื้อหาเรียนได้ลำบาก  

– มิดเทอม: ปานกลางถึงยากเนื่องจาก เนื้อหาสอบไม่ค่อยหลอกเท่าไร ยากแค่มีการคำนวณบางอย่างที่ต้องทำหลายขั้นตอนและห้ามผิด  

– ไฟนอล: ยากพอสมควรเลยเนื่องจากเวลาที่ให้มาค่อนข้างจวนตัวกับจำนวนข้อที่ให้ทำ และเนื้อหาสอบก็มีหลอกบ้าง จึงต้องทำอย่างระมัดระวังมาก 

– ควิซ: ไม่ยากเท่าไหร่ แค่อ่านมาเบื้องต้นก็ทำได้ 

เรียนวิชานี้ยังไงให้ “A” ? 

หากไม่เข้าใจเนื้อหาตรงไหนให้ไปหาคลิปเรียนพิเศษหรือถามอาจารย์ในคาบเดี๋ยวนั้นขณะที่สงสัยเพราะถ้าอาจารย์ผ่านเนื้อหาไหนแล้วจะผ่านเลย ควรต้องเข้าใจจริง ๆ ในแต่ละบทที่เรียน เพราะทุกบทมีสัดส่วนคะแนนในข้อสอบค่อนข้างมาก อีกทั้งควรทำโจทย์ทุกข้อในแบบฝึกหัดที่อาจารย์ให้ทำเพราะนั่นคือข้อสอบเก่าที่จะทำให้เราเห็นโจทย์ทุกแนวและคุ้นชิน 

อยากลงเรียนพิเศษวิชานี้ต้องทำยังไง? 

– คอร์สออนไลน์มิดเทอม 

https://www.abactoday.com/courses/sa2200-statistics-2-midterm1/

– คอร์สออนไลน์ไฟนอล 

https://www.abactoday.com/courses/sa2200-statistics-2-final/

Cr. neirdo 

Share this post:

Related Articles

รีวิววิชา BG2000 English III

Share this post:

[BG2000] – English III วิชานี้เรียนอะไรบ้าง?  – เรียนพื้นฐานที่จำเป็นเพื่อใช้ภาษาอังกฤษอย่างถูกต้องในการทำงาน ไม่ว่าจะเป็นการเขียนแบบฟอร์มเอกสารต่าง ๆ ไปจนถึงการเลือกใช้คำศัพท์ทางการเพื่อใช้ในการสื่อสาร และจำลองการสัมภาษณ์งานโดยเมื่อหลังจากเรียนจบวิชานี้ไป สามารถการันตีได้เลยว่าได้เปรียบในการสมัครงานแน่นอน เพราะเรามีความพร้อมที่จะใช้ภาษาอังกฤษในการทำงานแล้ว เนื้อหาที่เรียนเป็นยังไง?  ช่วงสอบกลางภาค (Midterm)  Topic 1: Paragraph Writing + Business Pitching (Presentation) Topic 2:…

Share this post:

รีวิววิชา GE1301 Environmental Science

Share this post:

[GE1301] – Environmental Science วิชานี้เรียนอะไรบ้าง?  – เรียนความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมของโลก องค์ประกอบ ของโลก ปรากฏการณ์ต่าง ๆ ประชากร สิ่งมีชีวิต ทรัพยากร ทัศนคติในการมองธรรมชาติ และระบบนิเวศต่าง ๆ โดยจะเน้นไปที่มลพิษเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งอาจารย์จะสอนตั้งแต่สาเหตุของมลพิษ รูปแบบของมลพิษ และวิธีการยับยั้งมลพิษ อีกทั้งวิชานี้จะช่วยปลูกผังให้เราเป็นคนที่เห็นใจและรักสิ่งแวดล้อมมากขึ้น เนื้อหาที่เรียนเป็นยังไง?  ช่วงสอบกลางภาค (Midterm)  Topic…

Share this post:

รีวิววิชา SA1201 Statistics I

Share this post:

[SA1201] – Statistics I วิชานี้เรียนอะไรบ้าง?  – เรียนความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสถิติศาสตร์ เช่น ตารางสถิติ การนับความถี่ ความน่าจะเป็น ค่า mean / mode / median และ Hypotesis เป็นต้น ซึ่งนักศึกษาควรตั้งใจเรียนวิชานี้เป็นอย่างมาก เนื่องจากจะเป็นพื้นฐานให้กับหลายวิชาในระดับที่สูงขึ้นได้แก่ Statistics 2 Quantitative…

Share this post:

รีวิววิชา MA1200 Mathematics for Business 

Share this post:

[MA1200] – Mathematics for Business  วิชานี้เรียนอะไรบ้าง?  – เรียนพื้นฐานของเนื้อหาคณิตศาสตร์ในส่วนที่นำไปประยุกต์กับธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นการดูกราฟ การคำนวณหา cost, profit, break-even point, annuity หรือแม้กระทั่งเนื้อหายาก ๆ ที่จะนำไปเรียนต่อในด้านเศรษฐศาสตร์ เช่น logarithm และ Limit เป็นต้น   เนื้อหาที่เรียนเป็นยังไง?  ช่วงสอบกลางภาค (Midterm)  Topic 1: Linear Function application   Topic 2: Quadratic Function    Topic 3: Mathematics of…

Share this post:

รีวิววิชา ACT2620 Fundamentals of Managerial Accounting

Share this post:

[ACT2620] – Fundamentals of Managerial Accounting วิชานี้เรียนอะไรบ้าง?  – เรียนการทำบัญชีและรายงานผลตัวเลขต่าง ๆ ภายในบริษัท เพื่อใช้ในการบริหารงานและทำการตัดสินใจในทุก ๆ เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นในบริษัทได้ โดยวิชานี้จะเน้นเนื้อหาเรียนไปที่ธุรกิจประเภทโรงงานผลิตสินค้า เนื้อหาที่เรียนเป็นยังไง?  ช่วงสอบกลางภาค (Midterm)  Chapter 2 : Cost of goods manufacture Chapter…

Share this post:

Responses