รีวิววิชา SA2200 Statistics II

Share this:

[SA2200] – Statistics II 

วิชานี้เรียนอะไรบ้าง? 

เรียนทุกอย่างเกี่ยวกับสถิติในการวิเคราะห์ hypothesis เพื่อใช้ในการตัดสินว่าข้อเท็จจริงที่โจทย์ให้มานั้นถูกต้องหรือไม่ รวมไปถึงการใช้โปรแกรม SAS ในการหาค่าตัวแปรทางสถิติต่าง ๆ ด้วยซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างมากเมื่อเรียนต่อในวิชา Quantitative Tools และ Business Research Methodology   

เนื้อหาที่เรียนเป็นยังไง? 

ช่วงสอบกลางภาค (Midterm) 

Topic 1 – Statistics I Review 

Topic 2 – Simple Linear Regression 

Topic 3 – Multiple Linear Regression 

Topic 4 – Analysis of Variance (ANOVA) 

Topic 5 – How to use Calculator 

ช่วงสอบปลายภาค (Final) 

Topic 6 Chi-Square Tests 

Topic 7 Nonparametric Tests 

Topic 8 Decision Making under Uncertainty 

Topic 9 Time Series 

Topic 10 Statistical Methods 

วิชานี้มีระดับความยาก-ง่ายขนาดไหน? 

ยาก (เพราะกว่าจะได้คำตอบในวิชาสถิติต้องผ่านการคำนวณหลายขั้นตอนที่ค่อนข้างซับซ้อน หากพลาดแม้แต่จุดเดียว คำตอบก็จะผิดทันที ต้องมีความรอบคอบสูงมาก ๆ) 

รูปแบบการเรียนเป็นยังไง? 

เรียนเป็น lecture class ทั้งหมดผสมกับการทำแบบฝึกหัดในห้องไปด้วย และมีให้กลับไปลองฝึกใช้โปรแกรม SAS ด้วยตัวเอง ไม่ว่าจะดาวน์โหลดมาใช้เอง หรือใช้ที่ห้องสมุดก็ได้ 

วิชานี้มีคำนวณ/การบ้าน/ทำรายงาน/พรีเซนต์/งานกลุ่ม/ควิซมั้ย? 

มีคำนวณในทุกบทที่เรียน 

– มีการบ้านบ้างขึ้นอยู่กับอาจารย์แต่ละท่าน แต่ส่วนใหญ่จะเป็นการบ้านที่ไม่บังคับทำแค่ให้กลับไปฝึกทำแบบฝึกหัด  

– มีแค่งานที่ให้ไปประมวลผลในโปรแกรม SAS แต่ไม่มีพรีเซนต์ หรืองานกลุ่ม  

– มีควิซออนไลน์ทุกบท (ถ้าเรียนที่มหาวิทยาลัยจะเป็นรูปแบบ เซอร์ไพร์สควิซที่อาจารย์จะไม่บอกก่อนว่าจะสอบวันไหนคาบไหน ต้องพร้อมเสมอ) 

รูปแบบข้อสอบเป็นยังไง? 

ปรนัยทั้งมิดเทอม ควิซ และไฟนอล (แต่ควิซที่มหาวิทยาลัยจะเป็นอัตนัย  

ควรเรียนกับอาจารย์ท่านไหน? 

A. Orasa 

ความรู้สึกตอนเรียนเป็นยังไง? 

รู้สึกว่ายากเพราะเนื้อหาทุกอย่างที่เรียนต้องใช้ความรู้จาก Statistic 1 ที่เคยเรียนไปแล้ว หากพื้นฐานไม่ดีก็จะทำเข้าใจเนื้อหาเรียนได้ลำบาก  

– มิดเทอม: ปานกลางถึงยากเนื่องจาก เนื้อหาสอบไม่ค่อยหลอกเท่าไร ยากแค่มีการคำนวณบางอย่างที่ต้องทำหลายขั้นตอนและห้ามผิด  

– ไฟนอล: ยากพอสมควรเลยเนื่องจากเวลาที่ให้มาค่อนข้างจวนตัวกับจำนวนข้อที่ให้ทำ และเนื้อหาสอบก็มีหลอกบ้าง จึงต้องทำอย่างระมัดระวังมาก 

– ควิซ: ไม่ยากเท่าไหร่ แค่อ่านมาเบื้องต้นก็ทำได้ 

เรียนวิชานี้ยังไงให้ “A” ? 

หากไม่เข้าใจเนื้อหาตรงไหนให้ไปหาคลิปเรียนพิเศษหรือถามอาจารย์ในคาบเดี๋ยวนั้นขณะที่สงสัยเพราะถ้าอาจารย์ผ่านเนื้อหาไหนแล้วจะผ่านเลย ควรต้องเข้าใจจริง ๆ ในแต่ละบทที่เรียน เพราะทุกบทมีสัดส่วนคะแนนในข้อสอบค่อนข้างมาก อีกทั้งควรทำโจทย์ทุกข้อในแบบฝึกหัดที่อาจารย์ให้ทำเพราะนั่นคือข้อสอบเก่าที่จะทำให้เราเห็นโจทย์ทุกแนวและคุ้นชิน 

อยากลงเรียนพิเศษวิชานี้ต้องทำยังไง? 

– คอร์สออนไลน์มิดเทอม 

https://www.abactoday.com/courses/sa2200-statistics-2-midterm1/

– คอร์สออนไลน์ไฟนอล 

https://www.abactoday.com/courses/sa2200-statistics-2-final/

Cr. neirdo 

Share this:

Related Articles

เมเจอร์คณะ Arts มีอะไรบ้างนะ? แล้วแต่ละเมเจอร์เค้าเรียนอะไรกันบ้าง???

Share this:

คณะอาทของเอแบคที่นักศึกษาชอบเรียกกัน หรือคณะศิลปศาสตร์นั่นเอง! มีทั้งหมด4เมเจอร์ด้วยกัน ประกอบด้วย Business English, Business French, Business Chinese, Business Japanese              สวัสดีค่า วันนี้จะมาบอกเล่าว่าแต่ละเมเจอร์ของอาทที่เอแบคเนี่ย เป็นอะไรยังไง แล้วมีการเรียนในคลาสแบบไหน      …

Share this:

รีวิววิชา MIS2221 Quantitative Analysis Tools

Share this:

[MIS2221] – Quantitative Analysis Tools (0 เครดิต) วิชานี้เรียนอะไรบ้าง?  – การใช้โปรแกรม Excel PSPP และ SAS เพื่อช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามซึ่งจะเป็นพื้นฐานให้กับวิชา Business Research Methodology (MGT3940) รวมถึงสอนพื้นฐานของการทำวิจัยและองค์ประกอบของการทำแบบสอบถาม เนื้อหาที่เรียนเป็นยังไง?  ช่วงสอบกลางภาค (Midterm)  Topic 1: Basic…

Share this:

รีวิววิชา MGT3940 Business Research Methodology

Share this:

[MGT3940] – Business Research Methodology วิชานี้เรียนอะไรบ้าง? – เรียนการทำการวิจัยเรื่อง ๆ หนึ่งในรูปแบบของการสำรวจด้วยแบบสอบถาม ซึ่งอาจารย์จะสอนตั้งแต่การตั้งสมมติฐาน การออกแบบและสร้างแบบสอบถาม การลงสำรวจจริง การแก้ไขปัญหาหน้างานสำรวจ และการวิเคราะห์เพื่อสรุปผล เนื้อหาที่เรียนเป็นยังไง?  ช่วงกลางภาค (Midterm) – ไม่มีสอบ – Chapter 1-6 : Introduction to Business…

Share this:

รีวิววิชา MA1200 Mathematics for Business 

Share this:

[MA1200] – Mathematics for Business  วิชานี้เรียนอะไรบ้าง?  – เรียนพื้นฐานของเนื้อหาคณิตศาสตร์ในส่วนที่นำไปประยุกต์กับธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นการดูกราฟ การคำนวณหา cost, profit, break-even point, annuity หรือแม้กระทั่งเนื้อหายาก ๆ ที่จะนำไปเรียนต่อในด้านเศรษฐศาสตร์ เช่น logarithm และ Limit เป็นต้น   เนื้อหาที่เรียนเป็นยังไง?  ช่วงสอบกลางภาค (Midterm)  Topic 1: Linear Function application   Topic 2: Quadratic Function    Topic 3: Mathematics of…

Share this:

รีวิววิชา FIN2201 Principles of Finance

Share this:

[FIN2201] Principles of Finance วิชานี้เรียนอะไรบ้าง?  – ความรู้เบื้องต้นและความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการลงทุนและการเงินทั้งวงจร ซึ่งเป็นความรู้ที่เป็นประโยชน์อย่างมากต่อคนที่ต้องการนำเงินไปต่อยอดให้ได้ผลตอบแทน โดยเฉพาะเรื่องการออม การซื้อขายหุ้น และการลงทุนในตราสารหนี้ทุกประเภท ซึ่งในรายวิชานี้จะลงรายละเอียดแบบเจาะลึก และแนะนำข้อดี ข้อเสีย ของการลงทุนแต่ละประเภท อีกทั้งยังได้เรียนรู้วิธีคำนวณในสิ่งที่จำเป็นต้องรู้ในการลงทุนอีกด้วย เนื้อหาที่เรียนเป็นยังไง?  ช่วงสอบกลางภาค (Midterm)  Chapter 1: The Financial Environment Chapter 2:…

Share this:

รีวิววิชา MGT2900 Principles of Management 

Share this:

[MGT2900] – Principles of Management  วิชานี้เรียนอะไรบ้าง?  – เรียนความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการในองค์กรทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่นิยามของศัพท์การจัดการ โครงสร้างองค์กร ประเภทการจัดการ ไปจนถึงการวางแผนระบบการทำงานในบริษัทเบื้องต้น ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับนักศึกษาที่ต้องการจะศึกษาต่อในเมเจอร์การจัดการ หรือเป็นเจ้าของบริษัทในอนาคต  เนื้อหาที่เรียนเป็นยังไง?  ช่วงสอบกลางภาค (Midterm)  Chapter 1 : The Exceptional Manager  Chapter 2 : Management Theory  Chapter 3 : The Manager’s Changing Work Environment & Ethical…

Share this:

รีวิววิชา MKT2280 Principles of Marketing 

Share this:

[MKT2280] – Principles of Marketing  วิชานี้เรียนอะไรบ้าง?  – ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการตลาด จิตวิทยาลูกค้าและโลจิสติกส์ เรื่องที่เรียนจะเน้นไปที่คำนิยาม และให้อธิบายองค์ประกอบของการตลาดเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งความรู้ที่ได้ในวิชานี้สามารถนำไปประยุกต์ในชีวิตประจำวันได้จริงในการเลือกซื้อสินค้าหรือเป็นผู้ทำการค้าเอง โดยเราจะเข้าใจภาพรวมและได้มุมมองใหม่ ๆ เกี่ยวกับการตลาดมากขึ้นเพื่อใช้ประกอบการวิเคราะห์ของเรา   เนื้อหาที่เรียนเป็นยังไง?  ช่วงสอบกลางภาค (Midterm)  Chapter 1: Creating Customer value and engagement  Chapter 2: Company and…

Share this:

รีวิววิชา MGT1101 – Introduction to Business 

Share this:

[MGT1101] – Introduction to Business  วิชานี้เรียนอะไรบ้าง?  – ความรู้เบื้องต้นและความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจในทุกแง่มุม ไม่ว่าจะเป็นการตลาด การบัญชี จิตวิทยาลูกค้า เป็นต้น และเป็นวิชาที่เปิดโอกาสให้เราได้มีโอกาสทำโปรเจกต์วิเคราะห์แผนธุรกิจร้านค้า ตัวอย่างเช่น วางแผนกลยุทธ์คร่าว ๆ ให้กับธุรกิจร้านชานมไข่มุก เนื้อหาที่เรียนเป็นยังไง?  ช่วงสอบกลางภาค (Midterm)  Chapter1: The Dynamics of Business and Economics (& SWOT Analysis) Chapter2: Business Ethics and Social…

Share this:

Responses