รีวิววิชา MGT2900 Principles of Management 

Share this post:

[MGT2900] – Principles of Management 

วิชานี้เรียนอะไรบ้าง? 

เรียนความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการในองค์กรทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่นิยามของศัพท์การจัดการ โครงสร้างองค์กร ประเภทการจัดการ ไปจนถึงการวางแผนระบบการทำงานในบริษัทเบื้องต้น ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับนักศึกษาที่ต้องการจะศึกษาต่อในเมเจอร์การจัดการ หรือเป็นเจ้าของบริษัทในอนาคต 

เนื้อหาที่เรียนเป็นยังไง? 

ช่วงสอบกลางภาค (Midterm) 

Chapter 1 : The Exceptional Manager 

Chapter 2 : Management Theory 

Chapter 3 : The Manager’s Changing Work Environment & Ethical Responsibilities 

Chapter 4 : Global Management 

Chapter 5 : Planning 

Chapter 6 : Strategic Management 

Chapter 7: Individual & Group Decision Making 

ช่วงสอบปลายภาค (Final) 

Chapter 8 : Organizational Culture & Structure 

Chapter 9 : Human Resources Management (HRM) 

Chapter 12 : Motivating Employees & Process Perceptive on Employees Motivation 

Chapter 13 : Group & Team, 5 Stages of G/T Development, Managing Conflits 

Chapter 14 : Leadership & Approaches to Leadership 

Chapter 15 : Interpersonal and Organizational Communication 

+ PERT diagram 

วิชานี้มีระดับความยาก-ง่ายขนาดไหน? 

ง่ายถึงปานกลาง (ต้องจำเยอะมาก ๆ แต่เนื้อหาไม่ยาก)

รูปแบบการเรียนเป็นยังไง? 

เรียนเป็น 2 รูปแบบ โดยมี lecture class ที่จะเรียนเน้นทฤษฎีและคำนิยาม กับมี discussion class ที่จะนำความรู้เรื่องทฤษฎีมาใช้กับกรณีศึกษาที่อาจารย์นำมาให้วิเคราะห์ซึ่งอาจารย์จับกลุ่มให้นักศึกษาช่วยกันทำงานและระดมความคิด 

วิชานี้มีคำนวณ/การบ้าน/ทำรายงาน/พรีเซนต์/งานกลุ่ม/ควิซมั้ย? 

มีคำนวณแค่ในเรื่องของ Decision Tree 

– มีการบ้านบ้าง แต่ส่วนใหญ่จะเป็นงานทำในคาบเรียน ซึ่งถ้าทำเสร็จก็ส่งในคาบได้เลย  

– ไม่มีรายงาน แต่มีการพรีเซนต์เป็นงานกลุ่มเกี่ยวกับการนำข่าวในด้านการบริหารจัดการขององค์กรต่าง ๆ มาประยุกต์เข้ากับทฤษฎีที่เรียน  

– ไม่มีควิซ 

รูปแบบข้อสอบเป็นยังไง? 

ปรนัยทั้งมิดเทอมและไฟนอล  

ควรเรียนกับอาจารย์ท่านไหน? 

A. Ahmed, A.Liu Liang 

ความรู้สึกตอนเรียนเป็นยังไง? 

รู้สึกว่าเป็นความรู้ทั่วไปที่พอเดาได้หรือรู้มาก่อนแล้วไม่ได้ยาก แต่เนื้อหามันเยอะมาก ๆ ต้องอ่านแต่เนิ่น ๆ เพื่อทยอยทำความเข้าใจนิยาม 

– มิดเทอม: ถ้าเป็นพาร์ตเรื่องคำยามและทฤษฎีค่อนข้างง่าย ข้อสอบถามตรงตามในสไลด์ที่เรียน แค่ถ้าเป็นพาร์ต Decision Tree ค่อนข้างยากนิดหน่อยสำหรับคนที่ไม่ถนัดคำนวณอาจงงว่าควรนำเลขตรงไหนในโจทย์มาคำนวณ  

– ไฟนอล: ยากระดับปานกลางเพราะข้อสอบเริ่มนำกรณีศึกษาหรือยกตัวอย่างสถานการณ์มาให้ประยุกต์เข้ากับทฤษฎี ส่วน PERT diagram ก็ไม่ยากมากหากเตรียมตัวมาพร้อม โจทย์ไม่ออกมาหลอกเลย 

เรียนวิชานี้ยังไงให้ “A” ? 

อ่านเยอะ ๆ และอ่านล่วงหน้าก่อนเรียนได้ยิ่งดี เพราะเวลาฟังอาจารย์พูดในห้องจะได้เป็นการทบทวนและเข้าใจไปเลย ไม่ลำบากมาเร่งอ่านก่อนสอบไม่กี่วัน 

– งานกลุ่มอาจารย์ให้คะแนนค่อนข้างง่าย แต่ถ้าอยากได้คะแนนที่ดียิ่งขึ้นควรแสดงความตั้งใจให้อาจารย์เห็นและใส่ความคิดสร้างสรรค์ในงานให้มากเข้าไว้ 

อยากลงเรียนพิเศษวิชานี้ต้องทำยังไง? 

– คอร์สออนไลน์มิดเทอม 

[MGT2900] Principle of management (Midterm)

– คอร์สออนไลน์ไฟนอล 

[MGT2900] Principle of Management (Final)

Cr. neirdo 

Share this post:

Related Articles

รีวิววิชา INS3101 Principles of Risk Management and Insurance

Share this post:

[INS3101] – Principles of Risk Management and Insurance (สำหรับ Insurance Major & FinSurance Plan สำหรับ Finance Major) วิชานี้เรียนอะไรบ้าง?  – เรียนความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับประกันภัย เช่น คำศัพท์เฉพาะที่ต้องรู้ ชนิดของประกันภัย ทฤษฎีเบื้องต้น หลักการคำนวณเบี้ย…

Share this post:

รีวิววิชา IBM2201 International Business Environment

Share this post:

[IBM2201] – International Business Environment วิชานี้เรียนอะไรบ้าง?  – เรียนความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการปกครอง ระบบเศรษฐกิจ การค้า ระบบภาษี วัฒนธรรม และข้อตกลงระหว่างประเทศ ซึ่งวิชานี้จะเปิดมุมมองของเราให้กว้างมากขึ้น เพราะเราจะไม่ได้มองภาพของธุรกิจแค่ในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ง แต่มองเป็นภาพรวมทั่วโลกอย่างเอกภาพ อีกทั้งวิชานี้ยังเป็นตัววัดว่าเราชอบในสายงานธุรกิจระหว่างประเทศหรือไม่ เนื้อหาที่เรียนเป็นยังไง?  ช่วงสอบกลางภาค (Midterm)  Chapter 1: Globalization Chapter 2: National…

Share this post:

รีวิววิชา GE2202 Ethics

Share this post:

[GE2202] – Ethics วิชานี้เรียนอะไรบ้าง?  – เรียนเกี่ยวกับทุกศาสนาและลัทธิสำคัญของโลก โดยจะเน้นไปที่หลักคำสอนและประวัติเบื้องต้น แต่ก็จะมีสอดแทรกเรื่องขององค์กรต่าง ๆในระดับโลก เหตุการณ์สำคัญเกี่ยวกับสันติภาพ จริยธรรมที่ควรรู้ และกิจกรรมเพื่อสังคมที่นักศึกษาควรได้เรียนรู้เช่นกัน โดยวิชาอาจารย์มักมีสโลแกนบอกให้กับนักศึกษาที่ลงเรียนวิชานี้ว่า “จบวิชานี้ การันตีเป็นพลเมืองที่มีความรู้คู่คุณธรรมแน่นอน” เนื้อหาที่เรียนเป็นยังไง?  ช่วงสอบกลางภาค (Midterm)  Chapter 1 : Buddhism Chapter 2 : Christianity…

Share this post:

รีวิววิชา MGT3940 Business Research Methodology

Share this post:

[MGT3940] – Business Research Methodology วิชานี้เรียนอะไรบ้าง? – เรียนการทำการวิจัยเรื่อง ๆ หนึ่งในรูปแบบของการสำรวจด้วยแบบสอบถาม ซึ่งอาจารย์จะสอนตั้งแต่การตั้งสมมติฐาน การออกแบบและสร้างแบบสอบถาม การลงสำรวจจริง การแก้ไขปัญหาหน้างานสำรวจ และการวิเคราะห์เพื่อสรุปผล เนื้อหาที่เรียนเป็นยังไง?  ช่วงกลางภาค (Midterm) – ไม่มีสอบ – Chapter 1-6 : Introduction to Business…

Share this post:

รีวิววิชา ACT2620 Fundamentals of Managerial Accounting

Share this post:

[ACT2620] – Fundamentals of Managerial Accounting วิชานี้เรียนอะไรบ้าง?  – เรียนการทำบัญชีและรายงานผลตัวเลขต่าง ๆ ภายในบริษัท เพื่อใช้ในการบริหารงานและทำการตัดสินใจในทุก ๆ เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นในบริษัทได้ โดยวิชานี้จะเน้นเนื้อหาเรียนไปที่ธุรกิจประเภทโรงงานผลิตสินค้า เนื้อหาที่เรียนเป็นยังไง?  ช่วงสอบกลางภาค (Midterm)  Chapter 2 : Cost of goods manufacture Chapter…

Share this post:

Responses

รับส่วนลดพิเศษ!!! 80฿
เพียงใส่ code: WS80
*มียอดสั่งซื้อขั้นต่ำ 499฿
x