[GE1403] – Communication in Thai 

วิชานี้เรียนอะไรบ้าง? 

เรียนทุกอย่างที่เป็นพื้นฐานในการสื่อสารภาษาไทย เริ่มตั้งแต่คำนิยามในเรื่องของการฟัง พูด อ่าน เขียน ว่าแต่ละอย่างมีองค์ประกอบอะไรบ้าง มีกี่ประเภท มีข้อแนะนำ และข้อควรระวังอย่างไรเพื่อให้การสื่อสารเป็นไปในทางที่ดีและมีประสิทธิภาพ 

เนื้อหาที่เรียนเป็นยังไง? 

ช่วงสอบกลางภาค (Midterm) 

บทที่ 1 การฟัง 

บทที่ 2 การอ่าน 

บทที่ 3 การย่อความ 

บทที่ 4 การเขียน 

ช่วงสอบปลายภาค (Final)

บทที่ 5 ย่อหน้า 

บทที่ 6 การวางโครงเรื่อง 

บทที่ 7 รายงานทางวิชาการ 

วิชานี้มีระดับความยาก-ง่ายขนาดไหน? 

ปานกลางถึงยาก (ถ้าปกติเป็นคนใส่ใจในการเขียนภาษาไทยให้ถูกหลักอยู่แล้ว จะสามารถเรียนวิชานี้ได้สบาย ๆ แต่ถ้าคิดว่าตัวเองไม่ถนัดภาษาไทยก็ควรตั้งใจเรียนมาก ๆ **แต่ผู้ที่ภาษาไทยไม่แข็งแรง เช่น จบมัธยมปลายจากต่างประเทศหรือโรงเรียนนานาชาติสามารถขอเรียนเป็นวิชา GE1405 Thai Usage แทนได้ซึ่งเนื้อหาเรียนนั้นง่ายกว่ามาก ) 

รูปแบบการเรียนเป็นยังไง? 

– เรียนเป็น lecture class ทั้งหมดผสมกับการทำแบบฝึกหัดเขียนในห้องไปด้วย

– มีหนังสือนอกเวลาให้ไปอ่าน 

วิชานี้มีคำนวณ/การบ้าน/ทำรายงาน/พรีเซนต์/งานกลุ่ม/ควิซมั้ย? 

– ไม่มีคำนวณแน่นอน 

– มีการบ้านพอสมควร ส่วนใหญ่เป็นงานเขียน 

– มีทำรายงาน เป็นงานกลุ่ม 3-5 คน ที่ต้องใช้ความละเอียดสูงมาก ๆ โดยทำตามหัวข้อที่อาจารย์กำหนดให้ 

– มีพรีเซนต์เดี่ยวตามหัวข้อที่ตัวเองสนใจในขอบเขตที่อาจารย์กำหนด 

– มีควิซเป็นเนื้อหาในหนังสืออ่านนอกเวลา 

รูปแบบข้อสอบเป็นยังไง? 

– เป็นปรนัยและอัตนัยทั้งในมิดเทอม ควิซ และไฟนอล   

ควรเรียนกับอาจารย์ท่านไหน? 

– A. Sasitorn 

ความรู้สึกตอนเรียนเป็นยังไง? 

– รู้สึกกังวลในตอนแรกเนื่องจากภาษาไทยเป็นภาษาแม่ของเรา เราจึงไม่ค่อยให้ความสนใจหรือศึกษาในเรื่องของหลักภาษาอย่างจริงจัง แรก ๆ มักโดนตัดคะแนนโดยเฉพาะเรื่องการเขียนภาษาทางการ  

– มิดเทอม: ยากพอสมควรในส่วนอัตนัยเนื่องจากเน้นให้เขียนในสิ่งที่ไม่มีรูปแบบตายตัว ต้องใช้วิจารณญาณของตัวเองค่อนข้างมากและมีความเสี่ยงที่จะตอบผิดสูง ส่วนเนื้อหาปรนัยค่อนข้างง่ายเพราะคำนิยามออกสอบตรงตามที่เรียน 

– ควิซ: ส่วนใหญ่ถามความคิดเห็น ไม่ยาก แต่ต้องจำเนื้อหาที่อ่านได้ 

– ไฟนอล: ส่วนอัตนัยยากน้อยกว่ามิดเทอมเนื่องจากรูปแบบการเขียนค่อนข้างตายตัว เราสามารถเตรียมตัวโดยการจำรูปแบบการเขียนคร่าว ๆ ไว้ได้เลย แต่เนื้อหาที่เป็นคำนิยามออกสอบค่อนข้างมากและพลิกแพลงพอตัว 

เรียนวิชานี้ยังไงให้ “A” ? 

– วิชานี้คะแนนส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับงานเขียน เราจึงควรเข้าไปสอบถามอาจารย์ส่วนตัวบ่อย ๆ เกี่ยวกับการเขียนของเราและวิธีปรับปรุงให้ดีขึ้น ถ้าเรารู้จุดที่อาจารย์ชอบและเราคำนึงถึงจุดที่ควรระวังอย่างดีแล้ว ในทุกครั้งที่เขียนงานส่งคะแนนจะออกมาดีมากแน่นอน

Cr. neirdo 

อยากลงเรียนพิเศษวิชานี้ต้องทำยังไง? 

– คอร์สออนไลน์

[GE1403] Communication in Thai (Midterm)

Cr. neirdo 

Share this post: