รีวิววิชา GE1403 Communication in Thai

Share this:

[GE1403] – Communication in Thai 

วิชานี้เรียนอะไรบ้าง? 

เรียนทุกอย่างที่เป็นพื้นฐานในการสื่อสารภาษาไทย เริ่มตั้งแต่คำนิยามในเรื่องของการฟัง พูด อ่าน เขียน ว่าแต่ละอย่างมีองค์ประกอบอะไรบ้าง มีกี่ประเภท มีข้อแนะนำ และข้อควรระวังอย่างไรเพื่อให้การสื่อสารเป็นไปในทางที่ดีและมีประสิทธิภาพ 

เนื้อหาที่เรียนเป็นยังไง? 

ช่วงสอบกลางภาค (Midterm) 

บทที่ 1 การฟัง 

บทที่ 2 การอ่าน 

บทที่ 3 การย่อความ 

บทที่ 4 การเขียน 

ช่วงสอบปลายภาค (Final)

บทที่ 5 ย่อหน้า 

บทที่ 6 การวางโครงเรื่อง 

บทที่ 7 รายงานทางวิชาการ 

วิชานี้มีระดับความยาก-ง่ายขนาดไหน? 

ปานกลางถึงยาก (ถ้าปกติเป็นคนใส่ใจในการเขียนภาษาไทยให้ถูกหลักอยู่แล้ว จะสามารถเรียนวิชานี้ได้สบาย ๆ แต่ถ้าคิดว่าตัวเองไม่ถนัดภาษาไทยก็ควรตั้งใจเรียนมาก ๆ **แต่ผู้ที่ภาษาไทยไม่แข็งแรง เช่น จบมัธยมปลายจากต่างประเทศหรือโรงเรียนนานาชาติสามารถขอเรียนเป็นวิชา GE1405 Thai Usage แทนได้ซึ่งเนื้อหาเรียนนั้นง่ายกว่ามาก ) 

รูปแบบการเรียนเป็นยังไง? 

– เรียนเป็น lecture class ทั้งหมดผสมกับการทำแบบฝึกหัดเขียนในห้องไปด้วย

– มีหนังสือนอกเวลาให้ไปอ่าน 

วิชานี้มีคำนวณ/การบ้าน/ทำรายงาน/พรีเซนต์/งานกลุ่ม/ควิซมั้ย? 

– ไม่มีคำนวณแน่นอน 

– มีการบ้านพอสมควร ส่วนใหญ่เป็นงานเขียน 

– มีทำรายงาน เป็นงานกลุ่ม 3-5 คน ที่ต้องใช้ความละเอียดสูงมาก ๆ โดยทำตามหัวข้อที่อาจารย์กำหนดให้ 

– มีพรีเซนต์เดี่ยวตามหัวข้อที่ตัวเองสนใจในขอบเขตที่อาจารย์กำหนด 

– มีควิซเป็นเนื้อหาในหนังสืออ่านนอกเวลา 

รูปแบบข้อสอบเป็นยังไง? 

– เป็นปรนัยและอัตนัยทั้งในมิดเทอม ควิซ และไฟนอล   

ควรเรียนกับอาจารย์ท่านไหน? 

– A. Sasitorn 

ความรู้สึกตอนเรียนเป็นยังไง? 

– รู้สึกกังวลในตอนแรกเนื่องจากภาษาไทยเป็นภาษาแม่ของเรา เราจึงไม่ค่อยให้ความสนใจหรือศึกษาในเรื่องของหลักภาษาอย่างจริงจัง แรก ๆ มักโดนตัดคะแนนโดยเฉพาะเรื่องการเขียนภาษาทางการ  

– มิดเทอม: ยากพอสมควรในส่วนอัตนัยเนื่องจากเน้นให้เขียนในสิ่งที่ไม่มีรูปแบบตายตัว ต้องใช้วิจารณญาณของตัวเองค่อนข้างมากและมีความเสี่ยงที่จะตอบผิดสูง ส่วนเนื้อหาปรนัยค่อนข้างง่ายเพราะคำนิยามออกสอบตรงตามที่เรียน 

– ควิซ: ส่วนใหญ่ถามความคิดเห็น ไม่ยาก แต่ต้องจำเนื้อหาที่อ่านได้ 

– ไฟนอล: ส่วนอัตนัยยากน้อยกว่ามิดเทอมเนื่องจากรูปแบบการเขียนค่อนข้างตายตัว เราสามารถเตรียมตัวโดยการจำรูปแบบการเขียนคร่าว ๆ ไว้ได้เลย แต่เนื้อหาที่เป็นคำนิยามออกสอบค่อนข้างมากและพลิกแพลงพอตัว 

เรียนวิชานี้ยังไงให้ “A” ? 

– วิชานี้คะแนนส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับงานเขียน เราจึงควรเข้าไปสอบถามอาจารย์ส่วนตัวบ่อย ๆ เกี่ยวกับการเขียนของเราและวิธีปรับปรุงให้ดีขึ้น ถ้าเรารู้จุดที่อาจารย์ชอบและเราคำนึงถึงจุดที่ควรระวังอย่างดีแล้ว ในทุกครั้งที่เขียนงานส่งคะแนนจะออกมาดีมากแน่นอน

Cr. neirdo 

อยากลงเรียนพิเศษวิชานี้ต้องทำยังไง? 

– คอร์สออนไลน์

[GE1403] Communication in Thai (Midterm)

Cr. neirdo 

Share this:

Related Articles

เมเจอร์คณะ Arts มีอะไรบ้างนะ? แล้วแต่ละเมเจอร์เค้าเรียนอะไรกันบ้าง???

Share this:

คณะอาทของเอแบคที่นักศึกษาชอบเรียกกัน หรือคณะศิลปศาสตร์นั่นเอง! มีทั้งหมด4เมเจอร์ด้วยกัน ประกอบด้วย Business English, Business French, Business Chinese, Business Japanese              สวัสดีค่า วันนี้จะมาบอกเล่าว่าแต่ละเมเจอร์ของอาทที่เอแบคเนี่ย เป็นอะไรยังไง แล้วมีการเรียนในคลาสแบบไหน      …

Share this:

Ethic seminar schedule semester 1/2012

Share this:

ตรวจสอบตารางเรียนวิชาEthicsได้ที่นี่เลย >คลิ๊ก<       BG1403x  PROFESSIONAL ETHICS SEMINAR  CLASS SCHEDULE  SEMESTER 1/2012  ( BEFOR MIDTERM ) SUBJECT CLASS SECTION NATION DAY D/M/Y TIME NO.…

Share this:

รีวิววิชา ELE 1001 Communicative English I

Share this:

[ELE 1001] – Communicative English I วิชานี้เรียนอะไรบ้าง?  – เรียนพื้นฐานภาษาอังกฤษในทักษะทั้งด้าน ฟัง พูด อ่าน เขียน และวิเคราะห์บทความต่าง ๆ เพื่อนำไปต่อยอดในวิชาต่าง ๆ และการเรียนด้วยภาษาอังกฤษในเอแบค โดยความยากของวิชานี้จะอยู่ประมาณ B1 English level เนื้อหาที่เรียนเป็นยังไง?  ช่วงกลางภาค (Midterm)  –…

Share this:

รีวิววิชา SA2200 Statistics II

Share this:

[SA2200] – Statistics II  วิชานี้เรียนอะไรบ้าง?  – เรียนทุกอย่างเกี่ยวกับสถิติในการวิเคราะห์ hypothesis เพื่อใช้ในการตัดสินว่าข้อเท็จจริงที่โจทย์ให้มานั้นถูกต้องหรือไม่ รวมไปถึงการใช้โปรแกรม SAS ในการหาค่าตัวแปรทางสถิติต่าง ๆ ด้วยซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างมากเมื่อเรียนต่อในวิชา Quantitative Tools และ Business Research Methodology    เนื้อหาที่เรียนเป็นยังไง?  ช่วงสอบกลางภาค (Midterm)  Topic 1 – Statistics I Review  Topic 2 – Simple Linear Regression  Topic 3 –…

Share this:

รีวิววิชา MA1200 Mathematics for Business 

Share this:

[MA1200] – Mathematics for Business  วิชานี้เรียนอะไรบ้าง?  – เรียนพื้นฐานของเนื้อหาคณิตศาสตร์ในส่วนที่นำไปประยุกต์กับธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นการดูกราฟ การคำนวณหา cost, profit, break-even point, annuity หรือแม้กระทั่งเนื้อหายาก ๆ ที่จะนำไปเรียนต่อในด้านเศรษฐศาสตร์ เช่น logarithm และ Limit เป็นต้น   เนื้อหาที่เรียนเป็นยังไง?  ช่วงสอบกลางภาค (Midterm)  Topic 1: Linear Function application   Topic 2: Quadratic Function    Topic 3: Mathematics of…

Share this:

รีวิววิชา FIN2201 Principles of Finance

Share this:

[FIN2201] Principles of Finance วิชานี้เรียนอะไรบ้าง?  – ความรู้เบื้องต้นและความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการลงทุนและการเงินทั้งวงจร ซึ่งเป็นความรู้ที่เป็นประโยชน์อย่างมากต่อคนที่ต้องการนำเงินไปต่อยอดให้ได้ผลตอบแทน โดยเฉพาะเรื่องการออม การซื้อขายหุ้น และการลงทุนในตราสารหนี้ทุกประเภท ซึ่งในรายวิชานี้จะลงรายละเอียดแบบเจาะลึก และแนะนำข้อดี ข้อเสีย ของการลงทุนแต่ละประเภท อีกทั้งยังได้เรียนรู้วิธีคำนวณในสิ่งที่จำเป็นต้องรู้ในการลงทุนอีกด้วย เนื้อหาที่เรียนเป็นยังไง?  ช่วงสอบกลางภาค (Midterm)  Chapter 1: The Financial Environment Chapter 2:…

Share this:

รีวิววิชา MKT2280 Principles of Marketing 

Share this:

[MKT2280] – Principles of Marketing  วิชานี้เรียนอะไรบ้าง?  – ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการตลาด จิตวิทยาลูกค้าและโลจิสติกส์ เรื่องที่เรียนจะเน้นไปที่คำนิยาม และให้อธิบายองค์ประกอบของการตลาดเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งความรู้ที่ได้ในวิชานี้สามารถนำไปประยุกต์ในชีวิตประจำวันได้จริงในการเลือกซื้อสินค้าหรือเป็นผู้ทำการค้าเอง โดยเราจะเข้าใจภาพรวมและได้มุมมองใหม่ ๆ เกี่ยวกับการตลาดมากขึ้นเพื่อใช้ประกอบการวิเคราะห์ของเรา   เนื้อหาที่เรียนเป็นยังไง?  ช่วงสอบกลางภาค (Midterm)  Chapter 1: Creating Customer value and engagement  Chapter 2: Company and…

Share this:

Responses