รีวิววิชา GE1403 Communication in Thai

Share this post:

[GE1403] – Communication in Thai 

วิชานี้เรียนอะไรบ้าง? 

เรียนทุกอย่างที่เป็นพื้นฐานในการสื่อสารภาษาไทย เริ่มตั้งแต่คำนิยามในเรื่องของการฟัง พูด อ่าน เขียน ว่าแต่ละอย่างมีองค์ประกอบอะไรบ้าง มีกี่ประเภท มีข้อแนะนำ และข้อควรระวังอย่างไรเพื่อให้การสื่อสารเป็นไปในทางที่ดีและมีประสิทธิภาพ 

เนื้อหาที่เรียนเป็นยังไง? 

ช่วงสอบกลางภาค (Midterm) 

บทที่ 1 การฟัง 

บทที่ 2 การอ่าน 

บทที่ 3 การย่อความ 

บทที่ 4 การเขียน 

ช่วงสอบปลายภาค (Final)

บทที่ 5 ย่อหน้า 

บทที่ 6 การวางโครงเรื่อง 

บทที่ 7 รายงานทางวิชาการ 

วิชานี้มีระดับความยาก-ง่ายขนาดไหน? 

ปานกลางถึงยาก (ถ้าปกติเป็นคนใส่ใจในการเขียนภาษาไทยให้ถูกหลักอยู่แล้ว จะสามารถเรียนวิชานี้ได้สบาย ๆ แต่ถ้าคิดว่าตัวเองไม่ถนัดภาษาไทยก็ควรตั้งใจเรียนมาก ๆ **แต่ผู้ที่ภาษาไทยไม่แข็งแรง เช่น จบมัธยมปลายจากต่างประเทศหรือโรงเรียนนานาชาติสามารถขอเรียนเป็นวิชา GE1405 Thai Usage แทนได้ซึ่งเนื้อหาเรียนนั้นง่ายกว่ามาก ) 

รูปแบบการเรียนเป็นยังไง? 

– เรียนเป็น lecture class ทั้งหมดผสมกับการทำแบบฝึกหัดเขียนในห้องไปด้วย

– มีหนังสือนอกเวลาให้ไปอ่าน 

วิชานี้มีคำนวณ/การบ้าน/ทำรายงาน/พรีเซนต์/งานกลุ่ม/ควิซมั้ย? 

– ไม่มีคำนวณแน่นอน 

– มีการบ้านพอสมควร ส่วนใหญ่เป็นงานเขียน 

– มีทำรายงาน เป็นงานกลุ่ม 3-5 คน ที่ต้องใช้ความละเอียดสูงมาก ๆ โดยทำตามหัวข้อที่อาจารย์กำหนดให้ 

– มีพรีเซนต์เดี่ยวตามหัวข้อที่ตัวเองสนใจในขอบเขตที่อาจารย์กำหนด 

– มีควิซเป็นเนื้อหาในหนังสืออ่านนอกเวลา 

รูปแบบข้อสอบเป็นยังไง? 

– เป็นปรนัยและอัตนัยทั้งในมิดเทอม ควิซ และไฟนอล   

ควรเรียนกับอาจารย์ท่านไหน? 

– A. Sasitorn 

ความรู้สึกตอนเรียนเป็นยังไง? 

– รู้สึกกังวลในตอนแรกเนื่องจากภาษาไทยเป็นภาษาแม่ของเรา เราจึงไม่ค่อยให้ความสนใจหรือศึกษาในเรื่องของหลักภาษาอย่างจริงจัง แรก ๆ มักโดนตัดคะแนนโดยเฉพาะเรื่องการเขียนภาษาทางการ  

– มิดเทอม: ยากพอสมควรในส่วนอัตนัยเนื่องจากเน้นให้เขียนในสิ่งที่ไม่มีรูปแบบตายตัว ต้องใช้วิจารณญาณของตัวเองค่อนข้างมากและมีความเสี่ยงที่จะตอบผิดสูง ส่วนเนื้อหาปรนัยค่อนข้างง่ายเพราะคำนิยามออกสอบตรงตามที่เรียน 

– ควิซ: ส่วนใหญ่ถามความคิดเห็น ไม่ยาก แต่ต้องจำเนื้อหาที่อ่านได้ 

– ไฟนอล: ส่วนอัตนัยยากน้อยกว่ามิดเทอมเนื่องจากรูปแบบการเขียนค่อนข้างตายตัว เราสามารถเตรียมตัวโดยการจำรูปแบบการเขียนคร่าว ๆ ไว้ได้เลย แต่เนื้อหาที่เป็นคำนิยามออกสอบค่อนข้างมากและพลิกแพลงพอตัว 

เรียนวิชานี้ยังไงให้ “A” ? 

– วิชานี้คะแนนส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับงานเขียน เราจึงควรเข้าไปสอบถามอาจารย์ส่วนตัวบ่อย ๆ เกี่ยวกับการเขียนของเราและวิธีปรับปรุงให้ดีขึ้น ถ้าเรารู้จุดที่อาจารย์ชอบและเราคำนึงถึงจุดที่ควรระวังอย่างดีแล้ว ในทุกครั้งที่เขียนงานส่งคะแนนจะออกมาดีมากแน่นอน

Cr. neirdo 

อยากลงเรียนพิเศษวิชานี้ต้องทำยังไง? 

– คอร์สออนไลน์

[GE1403] Communication in Thai (Midterm)

Cr. neirdo 

Share this post:

Related Articles

รีวิววิชา BG2000 English III

Share this post:

[BG2000] – English III วิชานี้เรียนอะไรบ้าง?  – เรียนพื้นฐานที่จำเป็นเพื่อใช้ภาษาอังกฤษอย่างถูกต้องในการทำงาน ไม่ว่าจะเป็นการเขียนแบบฟอร์มเอกสารต่าง ๆ ไปจนถึงการเลือกใช้คำศัพท์ทางการเพื่อใช้ในการสื่อสาร และจำลองการสัมภาษณ์งานโดยเมื่อหลังจากเรียนจบวิชานี้ไป สามารถการันตีได้เลยว่าได้เปรียบในการสมัครงานแน่นอน เพราะเรามีความพร้อมที่จะใช้ภาษาอังกฤษในการทำงานแล้ว เนื้อหาที่เรียนเป็นยังไง?  ช่วงสอบกลางภาค (Midterm)  Topic 1: Paragraph Writing + Business Pitching (Presentation) Topic 2:…

Share this post:

รีวิววิชา CN0400 Chinese for Beginners 1

Share this post:

[CN0400] – Chinese for Beginners 1 วิชานี้เรียนอะไรบ้าง?  – เรียนพื้นฐานภาษาจีนแบบรวดรัด ตั้งแต่การออกเสียงพยัญชนะ-สระ-วรรณยุกต์ภาษาจีน วิธีการใช้และเขียน pinyin ที่ถูกต้อง ตัวอักษรภาษาจีนแบบดั้งเดิม ลำดับขีดของตัวอักษรจีน การแต่งประโยคเบื้องต้น คำศัพท์จีนง่าย ๆ ที่ควรรู้ (วิชานี้เป็นวิชาที่เด็ก Art Chinese ต้องเรียนเป็นวิชาแรก หรือเด็กคณะอื่นเลือกเรียนเป็นวิชา free…

Share this post:

รีวิววิชา SA1201 Statistics I

Share this post:

[SA1201] – Statistics I วิชานี้เรียนอะไรบ้าง?  – เรียนความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสถิติศาสตร์ เช่น ตารางสถิติ การนับความถี่ ความน่าจะเป็น ค่า mean / mode / median และ Hypotesis เป็นต้น ซึ่งนักศึกษาควรตั้งใจเรียนวิชานี้เป็นอย่างมาก เนื่องจากจะเป็นพื้นฐานให้กับหลายวิชาในระดับที่สูงขึ้นได้แก่ Statistics 2 Quantitative…

Share this post:

รีวิววิชา ACT2620 Fundamentals of Managerial Accounting

Share this post:

[ACT2620] – Fundamentals of Managerial Accounting วิชานี้เรียนอะไรบ้าง?  – เรียนการทำบัญชีและรายงานผลตัวเลขต่าง ๆ ภายในบริษัท เพื่อใช้ในการบริหารงานและทำการตัดสินใจในทุก ๆ เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นในบริษัทได้ โดยวิชานี้จะเน้นเนื้อหาเรียนไปที่ธุรกิจประเภทโรงงานผลิตสินค้า เนื้อหาที่เรียนเป็นยังไง?  ช่วงสอบกลางภาค (Midterm)  Chapter 2 : Cost of goods manufacture Chapter…

Share this post:

รีวิววิชา MGT1101 Introduction to Business

Share this post:

[MGT1101] Introduction to Business วิชานี้เรียนอะไรบ้าง? – ความรู้เบื้องต้นและความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจในทุกแง่มุม ไม่ว่าจะเป็นการตลาด การบัญชี จิตวิทยาลูกค้า เป็นต้น และเป็นวิชาที่เปิดโอกาสให้เราได้มีโอกาสทำโปรเจกต์วิเคราะห์แผนธุรกิจร้านค้า ตัวอย่างเช่น วางแผนกลยุทธ์คร่าว ๆ ให้กับธุรกิจร้านชานมไข่มุก เนื้อหาที่เรียนเป็นยังไง? ช่วงสอบกลางภาค (Midterm) Chapter1: The Dynamics of Business and…

Share this post:

Responses