รีวิววิชา MA1200 Mathematics for Business 

Share this post:

[MA1200] – Mathematics for Business 

วิชานี้เรียนอะไรบ้าง? 

เรียนพื้นฐานของเนื้อหาคณิตศาสตร์ในส่วนที่นำไปประยุกต์กับธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นการดูกราฟ การคำนวณหา costprofitbreak-even pointannuity หรือแม้กระทั่งเนื้อหายาก ๆ ที่จะนำไปเรียนต่อในด้านเศรษฐศาสตร์ เช่น logarithm และ Limit เป็นต้น  

เนื้อหาที่เรียนเป็นยังไง? 

ช่วงสอบกลางภาค (Midterm) 

Topic 1: Linear Function application  

Topic 2: Quadratic Function   

Topic 3: Mathematics of financial  

ช่วงสอบปลายภาค (Final) 

Topic 4: Exponential and Logarithmic Functions  

Topic 5: Linear Programming  

Topic 6: Limits  

Topic 7: Differentiation  

วิชานี้มีระดับความยาก-ง่ายขนาดไหน? 

ปานกลางถึงยาก (ต้องมีพื้นฐานคณิตศาสตร์ดีในระดับนึงพร้อมทั้งมีความรอบคอบในการคำนวณจึงจะเรียนวิชานี้ได้สบาย) 

รูปแบบการเรียนเป็นยังไง? 

เน้นทำโจทย์ในคาบเรียนเป็นส่วนใหญ่ ส่วนเนื้อหา lecture จะเรียนแค่เบื้องต้นในคาบแรกของแต่ละเนื้อหาเท่านั้นเพราะไม่ค่อยออกสอบในส่วนของคำนิยาม 

วิชานี้มีคำนวณ/การบ้าน/ทำรายงาน/พรีเซนต์/งานกลุ่ม/ควิซมั้ย? 

– มีคำนวณแน่นอนในทุกบท 

– มีการบ้านแทบทุกคาบเรียน โดยมักเป็นการทำโจทย์และอธิบายคำตอบ 

– ไม่มีรายงาน ไม่มีพรีเซนต์ หรืองานกลุ่มใด ๆ  

– มีควิซ 2 ครั้งทั้งก่อนและหลังมิดเทอม 

รูปแบบข้อสอบเป็นยังไง? 

อัตนัยทั้งในมิดเทอม ควิซ และไฟนอล   

ควรเรียนกับอาจารย์ท่านไหน? 

A. Sittipon

ความรู้สึกตอนเรียนเป็นยังไง? 

– อาจารย์สอนค่อนข้างไวเนื่องจากเนื้อหาที่เรียนส่วนใหญ่อิงความรู้จากตอนมัธยมปลาย และเราอาจจะหงุดหงิดตัวเองที่ชอบคำนวณผิดเล็ก ๆ น้อย ๆ  

– มิดเทอม: ไม่ค่อยยากถ้าเตรียมตัวมาพร้อม เนื้อหาออกตรงกับแบบฝึกหัดที่อาจารย์ให้ โจทย์ในข้อสอบไม่หลอก 

– ควิซ: เนื้อหาสอบค่อนข้างยากกว่าข้อสอบมิดเทอมหรือไฟนอล อีกทั้งเวลาสอบมีน้อยมาก 

– ไฟนอล: ยากพอสมควรเนื่องจากมีขั้นตอนการคำนวณหลายขั้นและเป็นเลขต่อเนื่องกัน ถ้าคำนวณผิดจุดเดียวก็จะผิดในส่วนต่อ ๆ มา อีกทั้งโจทย์ยังหลอกระดับหนึ่ง 

เรียนวิชานี้ยังไงให้ “A” ? 

หากไม่เข้าใจให้ถามอาจารย์ทันที และขยันทำแบบฝึกหัดให้มากเท่าที่จะทำได้ และถ้าทางเอแบคมีเปิด tutorial class ที่สอนโดย A. Sittipon แนะนำให้เข้าเรียนเพราะอาจารย์จะบอกแนวข้อสอบและสอนทุกอย่างให้เราเข้าใจได้เป็นอย่างมาก  

อยากลงเรียนพิเศษวิชานี้ต้องทำยังไง? 

– คอร์สออนไลน์มิดเทอม 

https://www.abactoday.com/courses/ma1200-mathematics-for-business-quiz1%2Bmidterm/

– คอร์สออนไลน์ไฟนอล 

MA1200 Mathematics for Business (Quiz2+Final)

Cr. neirdo 

Share this post:

Related Articles

รีวิววิชา BG2000 English III

Share this post:

[BG2000] – English III วิชานี้เรียนอะไรบ้าง?  – เรียนพื้นฐานที่จำเป็นเพื่อใช้ภาษาอังกฤษอย่างถูกต้องในการทำงาน ไม่ว่าจะเป็นการเขียนแบบฟอร์มเอกสารต่าง ๆ ไปจนถึงการเลือกใช้คำศัพท์ทางการเพื่อใช้ในการสื่อสาร และจำลองการสัมภาษณ์งานโดยเมื่อหลังจากเรียนจบวิชานี้ไป สามารถการันตีได้เลยว่าได้เปรียบในการสมัครงานแน่นอน เพราะเรามีความพร้อมที่จะใช้ภาษาอังกฤษในการทำงานแล้ว เนื้อหาที่เรียนเป็นยังไง?  ช่วงสอบกลางภาค (Midterm)  Topic 1: Paragraph Writing + Business Pitching (Presentation) Topic 2:…

Share this post:

รีวิววิชา GE1301 Environmental Science

Share this post:

[GE1301] – Environmental Science วิชานี้เรียนอะไรบ้าง?  – เรียนความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมของโลก องค์ประกอบ ของโลก ปรากฏการณ์ต่าง ๆ ประชากร สิ่งมีชีวิต ทรัพยากร ทัศนคติในการมองธรรมชาติ และระบบนิเวศต่าง ๆ โดยจะเน้นไปที่มลพิษเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งอาจารย์จะสอนตั้งแต่สาเหตุของมลพิษ รูปแบบของมลพิษ และวิธีการยับยั้งมลพิษ อีกทั้งวิชานี้จะช่วยปลูกผังให้เราเป็นคนที่เห็นใจและรักสิ่งแวดล้อมมากขึ้น เนื้อหาที่เรียนเป็นยังไง?  ช่วงสอบกลางภาค (Midterm)  Topic…

Share this post:

รีวิววิชา MGT1101 Introduction to Business

Share this post:

[MGT1101] Introduction to Business วิชานี้เรียนอะไรบ้าง? – ความรู้เบื้องต้นและความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจในทุกแง่มุม ไม่ว่าจะเป็นการตลาด การบัญชี จิตวิทยาลูกค้า เป็นต้น และเป็นวิชาที่เปิดโอกาสให้เราได้มีโอกาสทำโปรเจกต์วิเคราะห์แผนธุรกิจร้านค้า ตัวอย่างเช่น วางแผนกลยุทธ์คร่าว ๆ ให้กับธุรกิจร้านชานมไข่มุก เนื้อหาที่เรียนเป็นยังไง? ช่วงสอบกลางภาค (Midterm) Chapter1: The Dynamics of Business and…

Share this post:

รีวิววิชา SA2200 Statistics II

Share this post:

[SA2200] – Statistics II  วิชานี้เรียนอะไรบ้าง?  – เรียนทุกอย่างเกี่ยวกับสถิติในการวิเคราะห์ hypothesis เพื่อใช้ในการตัดสินว่าข้อเท็จจริงที่โจทย์ให้มานั้นถูกต้องหรือไม่ รวมไปถึงการใช้โปรแกรม SAS ในการหาค่าตัวแปรทางสถิติต่าง ๆ ด้วยซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างมากเมื่อเรียนต่อในวิชา Quantitative Tools และ Business Research Methodology    เนื้อหาที่เรียนเป็นยังไง?  ช่วงสอบกลางภาค (Midterm)  Topic 1 – Statistics I Review  Topic 2 – Simple Linear Regression  Topic 3 –…

Share this post:

รีวิววิชา ACT2620 Fundamentals of Managerial Accounting

Share this post:

[ACT2620] – Fundamentals of Managerial Accounting วิชานี้เรียนอะไรบ้าง?  – เรียนการทำบัญชีและรายงานผลตัวเลขต่าง ๆ ภายในบริษัท เพื่อใช้ในการบริหารงานและทำการตัดสินใจในทุก ๆ เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นในบริษัทได้ โดยวิชานี้จะเน้นเนื้อหาเรียนไปที่ธุรกิจประเภทโรงงานผลิตสินค้า เนื้อหาที่เรียนเป็นยังไง?  ช่วงสอบกลางภาค (Midterm)  Chapter 2 : Cost of goods manufacture Chapter…

Share this post:

Responses