รีวิววิชา BG2000 English III

Share this post:

[BG2000] – English III

วิชานี้เรียนอะไรบ้าง? 

– เรียนพื้นฐานที่จำเป็นเพื่อใช้ภาษาอังกฤษอย่างถูกต้องในการทำงาน ไม่ว่าจะเป็นการเขียนแบบฟอร์มเอกสารต่าง ๆ ไปจนถึงการเลือกใช้คำศัพท์ทางการเพื่อใช้ในการสื่อสาร และจำลองการสัมภาษณ์งานโดยเมื่อหลังจากเรียนจบวิชานี้ไป สามารถการันตีได้เลยว่าได้เปรียบในการสมัครงานแน่นอน เพราะเรามีความพร้อมที่จะใช้ภาษาอังกฤษในการทำงานแล้ว

เนื้อหาที่เรียนเป็นยังไง? 

ช่วงสอบกลางภาค (Midterm) 

Topic 1: Paragraph Writing + Business Pitching (Presentation)

Topic 2: Summary Essay + Debate (Presentation)

Topic 3: E-mail Writing (Quiz 1)

ช่วงสอบปลายภาค (Final) 

Topic 4: Memorandum Writing (Quiz 2)

Topic 5: Resume Writing

Topic 6: Error Recognition and Correction

Topic 7: Word of Choice + Job Interview (Presentation)

วิชานี้มีระดับความยาก-ง่ายขนาดไหน?

– ค่อนข้างยาก (ต้องมีพื้นฐานภาษาอังกฤษดีระดับที่เขียนไม่ผิดแกรมมาร์ ใช้คำทางการได้ระดับหนึ่ง และต้องพยายามตอบคำถามให้ถูกใจอาจารย์)

รูปแบบการเรียนเป็นยังไง? 

– อาจารย์ A จะสอนเนื้อหา และให้การบ้านกลับไปทำในช่วงแรก ๆ แต่พอหลังจากมิดเทอมจะเน้นให้ฝึกเขียนฟอร์มเอกสารต่าง ๆ ในห้อง
– อาจารย์ B จะมักจะให้ระดมความคิดกันในคาบเรียนเกี่ยวกับเรื่องที่เรียน และให้ฝึกพรีเซนต์กันในห้อง

วิชานี้มีคำนวณ/การบ้าน/ทำรายงาน/พรีเซนต์/งานกลุ่ม/ควิซมั้ย?

– ไม่มีคำนวณ
– มีการบ้านบ้าง แต่ส่วนใหญ่อาจารย์มักให้ทำในห้องกับเพื่อน ๆ ให้เสร็จ
– ไม่มีรายงาน แต่มีพรีเซนต์ และ มีควิซ 2 เป็นงานกลุ่ม
– มีควิซ 2 ครั้งทั้งก่อนและหลังมิดเทอม: ควิซ 1 สอบใน LMS ส่วนควิซ 2 ให้เวลา 24 ชั่วโมงทำข้อสอบมาส่ง

รูปแบบข้อสอบเป็นยังไง? 

– อัตนัยเป็นส่วนใหญ่ทั้งในมิดเทอม ควิซ และไฟนอล

ควรเรียนกับอาจารย์ท่านไหน? 

– A. Siraprapa และ A. Rachada

ความรู้สึกตอนเรียนเป็นยังไง? 

– อาจารย์สอนค่อนข้างไว เนื่องจากการเรียนรู้มักขึ้นอยู่กับการฝึกฝนและคอมเมนต์จากอาจารย์เป็นส่วนใหญ่
– ควิซ 1: ไม่ค่อยยาก หากเป็นคนที่พื้นฐานแกรมมาร์และการเขียนดีระดับหนึ่ง
– มิดเทอม: ไม่ยากมากเพราะคำสั่งของโจทย์ค่อนข้างบอกตรง ๆ ว่าต้องเขียนอะไร แต่เวลาสอบมีน้อย
– ควิซ 2: ยาก เพราะ ต้องวิเคราะห์เยอะ แต่เป็นข้อสอบ open-book และมีเวลา 24 ชั่วโมงในการทำ
– ไฟนอล: ยากมากเพราะวัดทั้งความรู้แกรมมาร์ คำศัพท์ และการพิมพ์ภาษาทางการระดับหนึ่ง อีกทั้งเวลาสอบก็มีน้อย

เรียนวิชานี้ยังไงให้ “A” ? 

– พยายามดูสิ่งที่อาจารย์ติชมในงานเขียนของตัวเองและเพื่อนคนอื่นด้วย เพื่อจะได้เข้าใจ preference ของอาจารย์และสามารถเขียนตอบเอาใจอาจารย์ให้ตรวจให้คะแนนเยอะ ๆ ได้
– พยายามกลับไปทบทวนเรื่องแกรมมาร์ให้แม่น ๆ จะช่วยลดเรื่องการโดนหักคะแนนงานเขียนได้มาก

Cr. neirdo

Share this post:

Related Articles

รีวิววิชา MGT3907 Business Communication

Share this post:

[MGT3907] – Business Communication วิชานี้เรียนอะไรบ้าง? – เรียนเทคนิคในการสื่อสารทางธุรกิจ เช่น การติดต่องาน การบรีฟงานลูกน้อง การเจรจาการค้า ไปจนถึงการเขียนใบเสนอราคาเพื่อชักชวนให้ลูกค้ามาทำธุรกิจร่วมกัน นอกจากนั้นวิชานี้ยังมีการสอนการทำ PowerPoint ว่านำเสนอเนื้อหาเชิงธุรกิจอย่างไรให้มีประสิทธิภาพและน่าสนใจอีกด้วย เนื้อหาที่เรียนเป็นยังไง?  ช่วงกลางภาค (Midterm) – ไม่มีสอบ – Cross-cultural communication & negotiation…

Share this post:

รีวิววิชา GE1301 Environmental Science

Share this post:

[GE1301] – Environmental Science วิชานี้เรียนอะไรบ้าง?  – เรียนความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมของโลก องค์ประกอบ ของโลก ปรากฏการณ์ต่าง ๆ ประชากร สิ่งมีชีวิต ทรัพยากร ทัศนคติในการมองธรรมชาติ และระบบนิเวศต่าง ๆ โดยจะเน้นไปที่มลพิษเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งอาจารย์จะสอนตั้งแต่สาเหตุของมลพิษ รูปแบบของมลพิษ และวิธีการยับยั้งมลพิษ อีกทั้งวิชานี้จะช่วยปลูกผังให้เราเป็นคนที่เห็นใจและรักสิ่งแวดล้อมมากขึ้น เนื้อหาที่เรียนเป็นยังไง?  ช่วงสอบกลางภาค (Midterm)  Topic…

Share this post:

รีวิววิชา SA1201 Statistics I

Share this post:

[SA1201] – Statistics I วิชานี้เรียนอะไรบ้าง?  – เรียนความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสถิติศาสตร์ เช่น ตารางสถิติ การนับความถี่ ความน่าจะเป็น ค่า mean / mode / median และ Hypotesis เป็นต้น ซึ่งนักศึกษาควรตั้งใจเรียนวิชานี้เป็นอย่างมาก เนื่องจากจะเป็นพื้นฐานให้กับหลายวิชาในระดับที่สูงขึ้นได้แก่ Statistics 2 Quantitative…

Share this post:

รีวิววิชา GE1204 Physical Education; Badminton (Online)

Share this post:

[GE1204] – Physical Education; Badminton (Online) วิชานี้เรียนอะไรบ้าง?  – เรียนทุกอย่างเกี่ยวกับแบดมินตัน ตั้งแต่ประวัติศาสตร์ การจับไม้ การตีลูก การขยับเท้า และพื้นที่ต่าง ๆ ในสนาม ไปจนถึงการเรียนรู้กฎต่าง ๆ  และการนับคะแนน ซึ่งถ้าเพื่อน ๆ ตั้งใจเรียนจนจบคอร์สนี้จะสามารถมีสกิลและความรู้พอที่จะเริ่มเดินสายแข่งแบดมินตันได้เลยทีเดียว เนื้อหาที่เรียนเป็นยังไง?  ช่วงกลางภาค (Midterm) –…

Share this post:

รีวิววิชา JA0721 Japanese for Beginners I

Share this post:

[JA0721] – Japanese for Beginners I วิชานี้เรียนอะไรบ้าง?  – เรียนความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษาญี่ปุ่น เช่น คำศัพท์ แกรมมาร์ การออกเสียง และวัฒนธรรมที่ควรรู้ โดยจะเรียนผ่าน Romanji (การเขียนทับศัพท์ภาษาญี่ปุ่นด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษ) เพื่อน ๆ จึงไม่ต้องกลัวว่าจะเรียนไม่รู้เรื่องหรือจำตัวอักษรญี่ปุ่นไม่ได้ เนื้อหาที่เรียนเป็นยังไง?  ช่วงสอบกลางภาค (Midterm)  – Introduction to…

Share this post:

Responses