Share this:

[BG2000] – English III

วิชานี้เรียนอะไรบ้าง? 

– เรียนพื้นฐานที่จำเป็นเพื่อใช้ภาษาอังกฤษอย่างถูกต้องในการทำงาน ไม่ว่าจะเป็นการเขียนแบบฟอร์มเอกสารต่าง ๆ ไปจนถึงการเลือกใช้คำศัพท์ทางการเพื่อใช้ในการสื่อสาร และจำลองการสัมภาษณ์งานโดยเมื่อหลังจากเรียนจบวิชานี้ไป สามารถการันตีได้เลยว่าได้เปรียบในการสมัครงานแน่นอน เพราะเรามีความพร้อมที่จะใช้ภาษาอังกฤษในการทำงานแล้ว

เนื้อหาที่เรียนเป็นยังไง? 

ช่วงสอบกลางภาค (Midterm) 

Topic 1: Paragraph Writing + Business Pitching (Presentation)

Topic 2: Summary Essay + Debate (Presentation)

Topic 3: E-mail Writing (Quiz 1)

ช่วงสอบปลายภาค (Final) 

Topic 4: Memorandum Writing (Quiz 2)

Topic 5: Resume Writing

Topic 6: Error Recognition and Correction

Topic 7: Word of Choice + Job Interview (Presentation)

วิชานี้มีระดับความยาก-ง่ายขนาดไหน?

– ค่อนข้างยาก (ต้องมีพื้นฐานภาษาอังกฤษดีระดับที่เขียนไม่ผิดแกรมมาร์ ใช้คำทางการได้ระดับหนึ่ง และต้องพยายามตอบคำถามให้ถูกใจอาจารย์)

รูปแบบการเรียนเป็นยังไง? 

– อาจารย์ A จะสอนเนื้อหา และให้การบ้านกลับไปทำในช่วงแรก ๆ แต่พอหลังจากมิดเทอมจะเน้นให้ฝึกเขียนฟอร์มเอกสารต่าง ๆ ในห้อง
– อาจารย์ B จะมักจะให้ระดมความคิดกันในคาบเรียนเกี่ยวกับเรื่องที่เรียน และให้ฝึกพรีเซนต์กันในห้อง

วิชานี้มีคำนวณ/การบ้าน/ทำรายงาน/พรีเซนต์/งานกลุ่ม/ควิซมั้ย?

– ไม่มีคำนวณ
– มีการบ้านบ้าง แต่ส่วนใหญ่อาจารย์มักให้ทำในห้องกับเพื่อน ๆ ให้เสร็จ
– ไม่มีรายงาน แต่มีพรีเซนต์ และ มีควิซ 2 เป็นงานกลุ่ม
– มีควิซ 2 ครั้งทั้งก่อนและหลังมิดเทอม: ควิซ 1 สอบใน LMS ส่วนควิซ 2 ให้เวลา 24 ชั่วโมงทำข้อสอบมาส่ง

รูปแบบข้อสอบเป็นยังไง? 

– อัตนัยเป็นส่วนใหญ่ทั้งในมิดเทอม ควิซ และไฟนอล

ควรเรียนกับอาจารย์ท่านไหน? 

– A. Siraprapa และ A. Rachada

ความรู้สึกตอนเรียนเป็นยังไง? 

– อาจารย์สอนค่อนข้างไว เนื่องจากการเรียนรู้มักขึ้นอยู่กับการฝึกฝนและคอมเมนต์จากอาจารย์เป็นส่วนใหญ่
– ควิซ 1: ไม่ค่อยยาก หากเป็นคนที่พื้นฐานแกรมมาร์และการเขียนดีระดับหนึ่ง
– มิดเทอม: ไม่ยากมากเพราะคำสั่งของโจทย์ค่อนข้างบอกตรง ๆ ว่าต้องเขียนอะไร แต่เวลาสอบมีน้อย
– ควิซ 2: ยาก เพราะ ต้องวิเคราะห์เยอะ แต่เป็นข้อสอบ open-book และมีเวลา 24 ชั่วโมงในการทำ
– ไฟนอล: ยากมากเพราะวัดทั้งความรู้แกรมมาร์ คำศัพท์ และการพิมพ์ภาษาทางการระดับหนึ่ง อีกทั้งเวลาสอบก็มีน้อย

เรียนวิชานี้ยังไงให้ “A” ? 

– พยายามดูสิ่งที่อาจารย์ติชมในงานเขียนของตัวเองและเพื่อนคนอื่นด้วย เพื่อจะได้เข้าใจ preference ของอาจารย์และสามารถเขียนตอบเอาใจอาจารย์ให้ตรวจให้คะแนนเยอะ ๆ ได้
– พยายามกลับไปทบทวนเรื่องแกรมมาร์ให้แม่น ๆ จะช่วยลดเรื่องการโดนหักคะแนนงานเขียนได้มาก

Cr. neirdo

Share this: