รีวิววิชา MIS2221 Quantitative Analysis Tools

Share this:

[MIS2221] – Quantitative Analysis Tools (0 เครดิต)

วิชานี้เรียนอะไรบ้าง? 

– การใช้โปรแกรม Excel PSPP และ SAS เพื่อช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามซึ่งจะเป็นพื้นฐานให้กับวิชา Business Research Methodology (MGT3940) รวมถึงสอนพื้นฐานของการทำวิจัยและองค์ประกอบของการทำแบบสอบถาม

เนื้อหาที่เรียนเป็นยังไง? 

ช่วงสอบกลางภาค (Midterm) 

Topic 1: Basic Concept of Research
1.1 Research Concept and Development
1.2 Data Collection and Data preparation
1.3 Missing Value settings
Topic 2: Data entry and defining variables
2.1 Data entry using MS Excel 2010
2.2 Data entry and defining variables using PSPP (an open-source application)
2.3 Data entry and defining variables using SAS Enterprise Guide

ช่วงสอบปลายภาค (Final) 

Topic 3: Basic Concept of SAS Enterprise Guide
3.1 SAS Enterprise Guide resources and files allocation
3.2 SAS Data sets
Topic 4: Data and file transformations (Data Task)
4.1 Filter and Sort
4.2 Working under query builder
4.3 Recoded column and Advanced expression
4.4 Join tables and Append table
4.5 Random sample and Modify task into the same task or different task
Topic5: Data Analysis (Describe Task)
5.1 One-Way frequencies
5.2 Summary statistics
5.3 Distribution analysis: SAS Output data VS Result report
Topic6: Data Analysis (Describe Task)
6.1 Table Analysis (PSPP – Crosstabs)

Course Outline : CourseSyllabus-MIS2221-20203 (1)

วิชานี้มีระดับความยาก-ง่ายขนาดไหน? 

– ค่อนข้างยาก (ต้องตั้งใจฟังและฝึกทำโปรแกรมตามอาจารย์ ถ้าเราพลาดแม้แต่จุดเดียวอาจทำการวิเคราะห์ข้อมูลพลาดได้)

รูปแบบการเรียนเป็นยังไง? 

– เรียนโดยใช้โปรแกรม Excel PSPP และ SAS โดยอาจารย์จะสาธิตให้ดูเป็นตัวอย่างก่อนในช่วงต้นคาบ เมื่ออาจารย์สาธิตเสร็จจะให้นักศึกษาลองใช้โปรแกรมกัน โดยอาจารย์จะคอยถามว่าใครทำอะไรไม่ได้ แล้วจะช่วยอธิบายส่วนนั้นให้อีกที

วิชานี้มีคำนวณ/การบ้าน/ทำรายงาน/พรีเซนต์/งานกลุ่ม/ควิซมั้ย? 

– มีคำนวณ เนื่องจากฟังก์ชั่นบางอย่างของโปรแกรมมีข้อจำกัด เราจึงอาจต้องคำนวณบางอย่างเอง เช่น หา %
– มีการบ้านซึ่งอาจารย์จะเรียกมันว่า Workshop โดยอาจารย์จะสั่งทุกครั้งหลังเรียนเนื้อหาจบ (ให้เวลา 4-7 วันในการทำและส่ง) มีทั้งหมด 11 Workshops
– ไม่มีรายงาน ไม่มีพรีเซนต์ และไม่มีงานกลุ่ม
– มีแล็บควิซแค่ครั้งเดียวหลังมิดเทอม (หากเป็นเทอมออนไลน์แล็บควิซจะมี 2 พาร์ต แต่ทำในวันเดียวกันเหมือนเดิม)

รูปแบบข้อสอบเป็นยังไง? 

– ปรนัยทั้งมิดเทอมและไฟนอล แต่ควิซจะต้องทำโปรแกรมและส่งเป็นไฟล์ใน LMS

ควรเรียนกับอาจารย์ท่านไหน? 

– A. Swati, Asst. Dr. Kornkamol

ความรู้สึกตอนเรียนเป็นยังไง? 

– รู้สึกว่ายาก แอบน่าเบื่อตอนเรียนพวกองค์ประกอบของโปรแกรมเพราะมันเยอะมาก ถ้าสติหลุดจะตามไม่ทันเลย (แนะนำให้อัดหน้าจอตอนอาจารย์สอนแล้วกลับมาดูและจำให้หมด) แต่พอได้ทำโปรแกรมเองก็รู้สึกว่ามันไม่ยากถ้าเราจำฟังก์ชั่นที่อาจารย์สอนได้ ยิ่งถ้าใช้คล่องจะสนุกไปกับมัน กดเพลิน
– มิดเทอม: เนื้อหาสอบแค่ 2 บทและไม่ยาก อ่านชิลล์ ๆ และฝึกทำโปรแกรมบ่อย ๆ ก็ได้คะแนนเกิน 80% แล้ว
– ควิซ: ยาก เพราะมันวัดเลยว่าเรารู้ทุกอย่างที่อาจารย์สอนดีพอไหม ทุกเรื่องที่เคยสอนออกสอบหมด
– ไฟนอล: ยากถ้าไม่อ่านมาดี ๆ เรื่องที่ยากที่สุดจะเป็นพวกตรรกะในการใช้ Row%, Column%

เรียนวิชานี้ยังไงให้ “ผ่านแน่นอน” ? 

– ทุ่มเวลาฝึกใช้โปรแกรมบ่อย ๆ และพยายามจำรายละเอียดของโปรแกรมซึ่งได้แก่ ชื่อขององค์ประกอบต่าง ๆ ในโปรแกรม ข้อจำกัดของโปรแกรมที่เราเคยเจอตอนใช้ และฟังก์ชั่นต่าง ๆ ว่าทำงานอย่างไร ถ้าจำ 3 อย่างนี้ได้ขึ้นใจ ท็อปห้องแน่นอน และผ่านวิชานี้แบบชิลล์ ๆ

Cr. neirdo

Share this:

Related Articles

รีวิววิชา SA2200 Statistics II

Share this:

[SA2200] – Statistics II  วิชานี้เรียนอะไรบ้าง?  – เรียนทุกอย่างเกี่ยวกับสถิติในการวิเคราะห์ hypothesis เพื่อใช้ในการตัดสินว่าข้อเท็จจริงที่โจทย์ให้มานั้นถูกต้องหรือไม่ รวมไปถึงการใช้โปรแกรม SAS ในการหาค่าตัวแปรทางสถิติต่าง ๆ ด้วยซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างมากเมื่อเรียนต่อในวิชา Quantitative Tools และ Business Research Methodology    เนื้อหาที่เรียนเป็นยังไง?  ช่วงสอบกลางภาค (Midterm)  Topic 1 – Statistics I Review  Topic 2 – Simple Linear Regression  Topic 3 –…

Share this:

รีวิววิชา MGT3940 Business Research Methodology

Share this:

[MGT3940] – Business Research Methodology วิชานี้เรียนอะไรบ้าง? – เรียนการทำการวิจัยเรื่อง ๆ หนึ่งในรูปแบบของการสำรวจด้วยแบบสอบถาม ซึ่งอาจารย์จะสอนตั้งแต่การตั้งสมมติฐาน การออกแบบและสร้างแบบสอบถาม การลงสำรวจจริง การแก้ไขปัญหาหน้างานสำรวจ และการวิเคราะห์เพื่อสรุปผล เนื้อหาที่เรียนเป็นยังไง?  ช่วงกลางภาค (Midterm) – ไม่มีสอบ – Chapter 1-6 : Introduction to Business…

Share this:

รีวิววิชา BG2000 English III

Share this:

[BG2000] – English III วิชานี้เรียนอะไรบ้าง?  – เรียนพื้นฐานที่จำเป็นเพื่อใช้ภาษาอังกฤษอย่างถูกต้องในการทำงาน ไม่ว่าจะเป็นการเขียนแบบฟอร์มเอกสารต่าง ๆ ไปจนถึงการเลือกใช้คำศัพท์ทางการเพื่อใช้ในการสื่อสาร และจำลองการสัมภาษณ์งานโดยเมื่อหลังจากเรียนจบวิชานี้ไป สามารถการันตีได้เลยว่าได้เปรียบในการสมัครงานแน่นอน เพราะเรามีความพร้อมที่จะใช้ภาษาอังกฤษในการทำงานแล้ว เนื้อหาที่เรียนเป็นยังไง?  ช่วงสอบกลางภาค (Midterm)  Topic 1: Paragraph Writing + Business Pitching (Presentation) Topic 2:…

Share this:

รีวิววิชา FIN3101 Corporate Finance

Share this:

[FIN3101] – Corporate Finance วิชานี้เรียนอะไรบ้าง? – ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเงินในบริษัท ตั้งแต่การดูรายงานการเงิน รายงานกระแสเงินสด การคำนวณมูลค่าของเงินในปัจจุบัน อดีต และอนาคต รวมทั้งการตีมูลค่าของหุ้นต่าง ๆ ไปจนถึงการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อประเมินผลประกอบการของบริษัท ซึ่งรับรองได้ว่าถ้าเรียนจบวิชานี้ เราจะสามารถมองภาพรวมของการบริหารการเงินบริษัทได้ หรือแม้แต่นำไปวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือของบริษัทเพื่อซื้อหุ้นและตราสารหนี้ก็ย่อมได้   เนื้อหาที่เรียนเป็นยังไง?  ช่วงกลางภาค (Midterm)  Chapter 1 Principles of…

Share this:

รีวิววิชา MGT1101 – Introduction to Business 

Share this:

[MGT1101] – Introduction to Business  วิชานี้เรียนอะไรบ้าง?  – ความรู้เบื้องต้นและความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจในทุกแง่มุม ไม่ว่าจะเป็นการตลาด การบัญชี จิตวิทยาลูกค้า เป็นต้น และเป็นวิชาที่เปิดโอกาสให้เราได้มีโอกาสทำโปรเจกต์วิเคราะห์แผนธุรกิจร้านค้า ตัวอย่างเช่น วางแผนกลยุทธ์คร่าว ๆ ให้กับธุรกิจร้านชานมไข่มุก เนื้อหาที่เรียนเป็นยังไง?  ช่วงสอบกลางภาค (Midterm)  Chapter1: The Dynamics of Business and Economics (& SWOT Analysis) Chapter2: Business Ethics and Social…

Share this:

รีวิววิชา FIN2201 Principles of Finance

Share this:

[FIN2201] Principles of Finance วิชานี้เรียนอะไรบ้าง?  – ความรู้เบื้องต้นและความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการลงทุนและการเงินทั้งวงจร ซึ่งเป็นความรู้ที่เป็นประโยชน์อย่างมากต่อคนที่ต้องการนำเงินไปต่อยอดให้ได้ผลตอบแทน โดยเฉพาะเรื่องการออม การซื้อขายหุ้น และการลงทุนในตราสารหนี้ทุกประเภท ซึ่งในรายวิชานี้จะลงรายละเอียดแบบเจาะลึก และแนะนำข้อดี ข้อเสีย ของการลงทุนแต่ละประเภท อีกทั้งยังได้เรียนรู้วิธีคำนวณในสิ่งที่จำเป็นต้องรู้ในการลงทุนอีกด้วย เนื้อหาที่เรียนเป็นยังไง?  ช่วงสอบกลางภาค (Midterm)  Chapter 1: The Financial Environment Chapter 2:…

Share this:

รีวิววิชา SA1201 Statistics I

Share this:

[SA1201] – Statistics I วิชานี้เรียนอะไรบ้าง?  – เรียนความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสถิติศาสตร์ เช่น ตารางสถิติ การนับความถี่ ความน่าจะเป็น ค่า mean / mode / median และ Hypotesis เป็นต้น ซึ่งนักศึกษาควรตั้งใจเรียนวิชานี้เป็นอย่างมาก เนื่องจากจะเป็นพื้นฐานให้กับหลายวิชาในระดับที่สูงขึ้นได้แก่ Statistics 2 Quantitative…

Share this:

รีวิววิชา JA0721 Japanese for Beginners I

Share this:

[JA0721] – Japanese for Beginners I วิชานี้เรียนอะไรบ้าง?  – เรียนความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษาญี่ปุ่น เช่น คำศัพท์ แกรมมาร์ การออกเสียง และวัฒนธรรมที่ควรรู้ โดยจะเรียนผ่าน Romanji (การเขียนทับศัพท์ภาษาญี่ปุ่นด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษ) เพื่อน ๆ จึงไม่ต้องกลัวว่าจะเรียนไม่รู้เรื่องหรือจำตัวอักษรญี่ปุ่นไม่ได้ เนื้อหาที่เรียนเป็นยังไง?  ช่วงสอบกลางภาค (Midterm)  – Introduction to…

Share this:

Responses