Share this:

[MIS2221] – Quantitative Analysis Tools (0 เครดิต)

วิชานี้เรียนอะไรบ้าง? 

– การใช้โปรแกรม Excel PSPP และ SAS เพื่อช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามซึ่งจะเป็นพื้นฐานให้กับวิชา Business Research Methodology (MGT3940) รวมถึงสอนพื้นฐานของการทำวิจัยและองค์ประกอบของการทำแบบสอบถาม

เนื้อหาที่เรียนเป็นยังไง? 

ช่วงสอบกลางภาค (Midterm) 

Topic 1: Basic Concept of Research
1.1 Research Concept and Development
1.2 Data Collection and Data preparation
1.3 Missing Value settings
Topic 2: Data entry and defining variables
2.1 Data entry using MS Excel 2010
2.2 Data entry and defining variables using PSPP (an open-source application)
2.3 Data entry and defining variables using SAS Enterprise Guide

ช่วงสอบปลายภาค (Final) 

Topic 3: Basic Concept of SAS Enterprise Guide
3.1 SAS Enterprise Guide resources and files allocation
3.2 SAS Data sets
Topic 4: Data and file transformations (Data Task)
4.1 Filter and Sort
4.2 Working under query builder
4.3 Recoded column and Advanced expression
4.4 Join tables and Append table
4.5 Random sample and Modify task into the same task or different task
Topic5: Data Analysis (Describe Task)
5.1 One-Way frequencies
5.2 Summary statistics
5.3 Distribution analysis: SAS Output data VS Result report
Topic6: Data Analysis (Describe Task)
6.1 Table Analysis (PSPP – Crosstabs)

Course Outline : CourseSyllabus-MIS2221-20203 (1)

วิชานี้มีระดับความยาก-ง่ายขนาดไหน? 

– ค่อนข้างยาก (ต้องตั้งใจฟังและฝึกทำโปรแกรมตามอาจารย์ ถ้าเราพลาดแม้แต่จุดเดียวอาจทำการวิเคราะห์ข้อมูลพลาดได้)

รูปแบบการเรียนเป็นยังไง? 

– เรียนโดยใช้โปรแกรม Excel PSPP และ SAS โดยอาจารย์จะสาธิตให้ดูเป็นตัวอย่างก่อนในช่วงต้นคาบ เมื่ออาจารย์สาธิตเสร็จจะให้นักศึกษาลองใช้โปรแกรมกัน โดยอาจารย์จะคอยถามว่าใครทำอะไรไม่ได้ แล้วจะช่วยอธิบายส่วนนั้นให้อีกที

วิชานี้มีคำนวณ/การบ้าน/ทำรายงาน/พรีเซนต์/งานกลุ่ม/ควิซมั้ย? 

– มีคำนวณ เนื่องจากฟังก์ชั่นบางอย่างของโปรแกรมมีข้อจำกัด เราจึงอาจต้องคำนวณบางอย่างเอง เช่น หา %
– มีการบ้านซึ่งอาจารย์จะเรียกมันว่า Workshop โดยอาจารย์จะสั่งทุกครั้งหลังเรียนเนื้อหาจบ (ให้เวลา 4-7 วันในการทำและส่ง) มีทั้งหมด 11 Workshops
– ไม่มีรายงาน ไม่มีพรีเซนต์ และไม่มีงานกลุ่ม
– มีแล็บควิซแค่ครั้งเดียวหลังมิดเทอม (หากเป็นเทอมออนไลน์แล็บควิซจะมี 2 พาร์ต แต่ทำในวันเดียวกันเหมือนเดิม)

รูปแบบข้อสอบเป็นยังไง? 

– ปรนัยทั้งมิดเทอมและไฟนอล แต่ควิซจะต้องทำโปรแกรมและส่งเป็นไฟล์ใน LMS

ควรเรียนกับอาจารย์ท่านไหน? 

– A. Swati, Asst. Dr. Kornkamol

ความรู้สึกตอนเรียนเป็นยังไง? 

– รู้สึกว่ายาก แอบน่าเบื่อตอนเรียนพวกองค์ประกอบของโปรแกรมเพราะมันเยอะมาก ถ้าสติหลุดจะตามไม่ทันเลย (แนะนำให้อัดหน้าจอตอนอาจารย์สอนแล้วกลับมาดูและจำให้หมด) แต่พอได้ทำโปรแกรมเองก็รู้สึกว่ามันไม่ยากถ้าเราจำฟังก์ชั่นที่อาจารย์สอนได้ ยิ่งถ้าใช้คล่องจะสนุกไปกับมัน กดเพลิน
– มิดเทอม: เนื้อหาสอบแค่ 2 บทและไม่ยาก อ่านชิลล์ ๆ และฝึกทำโปรแกรมบ่อย ๆ ก็ได้คะแนนเกิน 80% แล้ว
– ควิซ: ยาก เพราะมันวัดเลยว่าเรารู้ทุกอย่างที่อาจารย์สอนดีพอไหม ทุกเรื่องที่เคยสอนออกสอบหมด
– ไฟนอล: ยากถ้าไม่อ่านมาดี ๆ เรื่องที่ยากที่สุดจะเป็นพวกตรรกะในการใช้ Row%, Column%

เรียนวิชานี้ยังไงให้ “ผ่านแน่นอน” ? 

– ทุ่มเวลาฝึกใช้โปรแกรมบ่อย ๆ และพยายามจำรายละเอียดของโปรแกรมซึ่งได้แก่ ชื่อขององค์ประกอบต่าง ๆ ในโปรแกรม ข้อจำกัดของโปรแกรมที่เราเคยเจอตอนใช้ และฟังก์ชั่นต่าง ๆ ว่าทำงานอย่างไร ถ้าจำ 3 อย่างนี้ได้ขึ้นใจ ท็อปห้องแน่นอน และผ่านวิชานี้แบบชิลล์ ๆ

Cr. neirdo

Share this: