รีวิววิชา FIN2201 Principles of Finance

Share this:

[FIN2201] Principles of Finance

วิชานี้เรียนอะไรบ้าง? 

– ความรู้เบื้องต้นและความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการลงทุนและการเงินทั้งวงจร ซึ่งเป็นความรู้ที่เป็นประโยชน์อย่างมากต่อคนที่ต้องการนำเงินไปต่อยอดให้ได้ผลตอบแทน โดยเฉพาะเรื่องการออม การซื้อขายหุ้น และการลงทุนในตราสารหนี้ทุกประเภท ซึ่งในรายวิชานี้จะลงรายละเอียดแบบเจาะลึก และแนะนำข้อดี ข้อเสีย ของการลงทุนแต่ละประเภท อีกทั้งยังได้เรียนรู้วิธีคำนวณในสิ่งที่จำเป็นต้องรู้ในการลงทุนอีกด้วย

เนื้อหาที่เรียนเป็นยังไง? 

ช่วงสอบกลางภาค (Midterm) 

Chapter 1: The Financial Environment
Chapter 2: Money and the Monetary System
Chapter 9: Time value of money
Chapter 7: Savings and Investment Process

ช่วงสอบปลายภาค (Final) 

Chapter 14: Financial Analysis and Long-Term Financial Planning
Chapter 10: Bonds and Stocks: Characteristics and Valuations
Chapter 8: Interest Rates
Chapter 11: Securities Markets

Course Outline :  FIN2201-2700-Principles of Finance-Money Banking and Financial Markets-Course Outline-1-2020-

วิชานี้มีระดับความยาก-ง่ายขนาดไหน? 

– ยาก (มีคำนวณเยอะ หากพื้นฐานคำนวณไม่แน่น ต้องตั้งใจเป็นพิเศษ)

รูปแบบการเรียนเป็นยังไง? 

– วิชานี้จะเรียนทั้งทฤษฎีและการคำนวณ แต่จะเน้นการคำนวณเป็นพิเศษเรื่องผลงอกเงยของเงินกับการลงทุนและการคำนวณราคาหุ้นหรือตราสารหนี้

วิชานี้มีคำนวณ/การบ้าน/ทำรายงาน/พรีเซนต์/งานกลุ่ม/ควิซมั้ย? 

– มีคำนวณแทบทุกบทและค่อนข้างยาก
– ไม่มีการบ้าน แต่มีแบบฝึกหัดให้นักศึกษาฝึกทำ
– มีทำรายงานกลุ่ม 15 หน้า ซึ่งค่อนข้างยาก
– มีพรีเซนต์และงานกลุ่มเป็นโปรเจกต์ ให้ทำ Financial Statement Analysis
– มีควิซ 2 ครั้งใน Kahoot ซึ่งอาจารย์จะเรียกควิซว่า Workshop

รูปแบบข้อสอบเป็นยังไง? 

– ปรนัยทั้งมิดเทอม ควิซ และไฟนอล

ควรเรียนกับอาจารย์ท่านไหน? 

– A. Pathathai (สอนดีมากแต่ไปไว)

ความรู้สึกตอนเรียนเป็นยังไง? 

– lecture จะสนุกสำหรับคนที่เคยเล่นหุ้นแล้วหรือเป็นสายลงทุน เพราะจะมองภาพออกตอนที่เขาสอน หรือไม่ก็รู้รายละเอียดอยู่แล้วเป็นทุนเดิม แต่พอทำแบบฝึกหัดคำนวณจะรู้สึกว่ามันซับซ้อน เราต้องตีโจทย์ให้ออกว่าเป็น Present หรือ Future Value กันแน่ อีกทั้งต้องเลือกใช้เลขที่โจทย์ให้มาให้ถูกและรอบคอบตอนคำนวณ
– Workshop1: เน้นถามเกี่ยวกับความพิเศษและสิ่งที่เป็นภาพรวมของเนื้อหาในแต่ละบทซึ่งมีความยากระดับปานกลาง แต่โจทย์คำนวณง่าย
– มิดเทอม: ค่อนข้างยาก เนื่องจากคำถามค่อนข้างพลิกแพลงระดับหนึ่ง ส่วนโจทย์คำนวณก็ยากระดับปานกลาง
– Workshop2: ปานกลางถึงยาก คำถามจะเน้นถามรายละเอียดปลีกย่อยที่เราต้องตกผลึกเอาจากเนื้อหาที่เรียน ส่วนโจทย์คำนวณนั้นก็มีความยากอยู่บ้างเนื่องจากเริ่มมีการพลิกแพลง
– ไฟนอล: ยาก เนื่องจากคำถามพลิกแพลง 1-2 ขั้นแทบทุกข้อ ส่วนโจทย์คำนวณถ้าไม่ฝึกทำแบบฝึกหัดมาดี ๆ จะทำบางข้อไม่ได้เลย อีกทั้งจำนวนคำถามต่อเวลาสอบถือว่าค่อนข้างมากเกินไป (ต้องแม่นเนื้อหาพอสมควรถึงจะทำทัน)

เรียนวิชานี้ยังไงให้ “A” ? 

– ต้องพยายามทำความเข้าใจธรรมชาติหรือกลไกของการลงทุนแต่ละประเภท ถ้่าเข้าใจแล้วจะไม่ต้องจำเลย แต่ถ้าไม่เข้าใจควรถามอาจารย์ว่า “ทำไมอย่างนี้จึงเป็นเช่นนี้” แล้วให้เขาอธิบายเหตุผลเพื่อความเข้าใจของเรา
– ทุ่มเวลาทำแบบฝึกหัดคำนวณจนมองภาพออกว่ามันมีวิธีคำนวณที่ตายตัวแบบใด แล้วจะสามารถหาคำตอบโจทย์ได้ทุกแนว
– ควรทำความเข้าใจสูตรทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับ Financial Statement Analysis ให้ดีและทำโปรเจกต์ให้ละเอียดเท่าที่จะทำได้ อีกทั้งควรหาข้อมูลเพิ่มเติมจากอินเทอร์เน็ตในหลาย ๆ ด้านที่ส่งผลกับตัวเลขใน Statement ให้ครอบคลุม เช่น บริษัทเป็นหนี้เพราะเพิ่งลงทุนขยายสาขา เป็นต้น ซึ่งการทำเช่นนี้จะเรียกคะแนนจากอาจารย์ได้เยอะ

อยากลงเรียนพิเศษวิชานี้ต้องทำยังไง? 

– คอร์สออนไลน์มิดเทอม 

https://www.abactoday.com/courses/fin2201-principle-of-finance-midterm2/

– คอร์สออนไลน์ไฟนอล 

[FIN2201] Principle of finance (Final)

Cr. neirdo 

Share this:

Related Articles

รีวิววิชา MKT2280 Principles of Marketing 

Share this:

[MKT2280] – Principles of Marketing  วิชานี้เรียนอะไรบ้าง?  – ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการตลาด จิตวิทยาลูกค้าและโลจิสติกส์ เรื่องที่เรียนจะเน้นไปที่คำนิยาม และให้อธิบายองค์ประกอบของการตลาดเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งความรู้ที่ได้ในวิชานี้สามารถนำไปประยุกต์ในชีวิตประจำวันได้จริงในการเลือกซื้อสินค้าหรือเป็นผู้ทำการค้าเอง โดยเราจะเข้าใจภาพรวมและได้มุมมองใหม่ ๆ เกี่ยวกับการตลาดมากขึ้นเพื่อใช้ประกอบการวิเคราะห์ของเรา   เนื้อหาที่เรียนเป็นยังไง?  ช่วงสอบกลางภาค (Midterm)  Chapter 1: Creating Customer value and engagement  Chapter 2: Company and…

Share this:

รีวิววิชา MGT3905 Operations Management

Share this:

[MGT3905] Operations Management วิชานี้เรียนอะไรบ้าง?  – วิชานี้จะเรียนเกี่ยวกับการบริหารองค์กรในทุกด้านตั้งแต่วางกลยุทธ์ หาที่ตั้ง การเลือกสินค้าบริการ การคาดคะเนจำนวนที่ผลิต การควบคุมการผลิต ไปจนถึงการวางแผนเส้นเวลาของกระบวนการต่าง ๆ ในองค์กร ซึ่งถือว่าเป็นวิชาที่มีประโยชน์มาก สามารถนำความรู้ไปปรับใช้ได้สำหรับคนที่ครอบครัวมีบริษัทหรือโรงงาน เนื้อหาที่เรียนเป็นยังไง?  ช่วงสอบกลางภาค (Midterm)  Chapter 1: Introduction to Operations Management (Quiz 1…

Share this:

รีวิววิชา MGT1101 – Introduction to Business 

Share this:

[MGT1101] – Introduction to Business  วิชานี้เรียนอะไรบ้าง?  – ความรู้เบื้องต้นและความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจในทุกแง่มุม ไม่ว่าจะเป็นการตลาด การบัญชี จิตวิทยาลูกค้า เป็นต้น และเป็นวิชาที่เปิดโอกาสให้เราได้มีโอกาสทำโปรเจกต์วิเคราะห์แผนธุรกิจร้านค้า ตัวอย่างเช่น วางแผนกลยุทธ์คร่าว ๆ ให้กับธุรกิจร้านชานมไข่มุก เนื้อหาที่เรียนเป็นยังไง?  ช่วงสอบกลางภาค (Midterm)  Chapter1: The Dynamics of Business and Economics (& SWOT Analysis) Chapter2: Business Ethics and Social…

Share this:

รีวิววิชา MGT1101 Introduction to Business

Share this:

[MGT1101] Introduction to Business วิชานี้เรียนอะไรบ้าง? – ความรู้เบื้องต้นและความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจในทุกแง่มุม ไม่ว่าจะเป็นการตลาด การบัญชี จิตวิทยาลูกค้า เป็นต้น และเป็นวิชาที่เปิดโอกาสให้เราได้มีโอกาสทำโปรเจกต์วิเคราะห์แผนธุรกิจร้านค้า ตัวอย่างเช่น วางแผนกลยุทธ์คร่าว ๆ ให้กับธุรกิจร้านชานมไข่มุก เนื้อหาที่เรียนเป็นยังไง? ช่วงสอบกลางภาค (Midterm) Chapter1: The Dynamics of Business and…

Share this:

รีวิววิชา SA2200 Statistics II

Share this:

[SA2200] – Statistics II  วิชานี้เรียนอะไรบ้าง?  – เรียนทุกอย่างเกี่ยวกับสถิติในการวิเคราะห์ hypothesis เพื่อใช้ในการตัดสินว่าข้อเท็จจริงที่โจทย์ให้มานั้นถูกต้องหรือไม่ รวมไปถึงการใช้โปรแกรม SAS ในการหาค่าตัวแปรทางสถิติต่าง ๆ ด้วยซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างมากเมื่อเรียนต่อในวิชา Quantitative Tools และ Business Research Methodology    เนื้อหาที่เรียนเป็นยังไง?  ช่วงสอบกลางภาค (Midterm)  Topic 1 – Statistics I Review  Topic 2 – Simple Linear Regression  Topic 3 –…

Share this:

รีวิววิชา MA1200 Mathematics for Business 

Share this:

[MA1200] – Mathematics for Business  วิชานี้เรียนอะไรบ้าง?  – เรียนพื้นฐานของเนื้อหาคณิตศาสตร์ในส่วนที่นำไปประยุกต์กับธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นการดูกราฟ การคำนวณหา cost, profit, break-even point, annuity หรือแม้กระทั่งเนื้อหายาก ๆ ที่จะนำไปเรียนต่อในด้านเศรษฐศาสตร์ เช่น logarithm และ Limit เป็นต้น   เนื้อหาที่เรียนเป็นยังไง?  ช่วงสอบกลางภาค (Midterm)  Topic 1: Linear Function application   Topic 2: Quadratic Function    Topic 3: Mathematics of…

Share this:

รีวิววิชา JA0721 Japanese for Beginners I

Share this:

[JA0721] – Japanese for Beginners I วิชานี้เรียนอะไรบ้าง?  – เรียนความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษาญี่ปุ่น เช่น คำศัพท์ แกรมมาร์ การออกเสียง และวัฒนธรรมที่ควรรู้ โดยจะเรียนผ่าน Romanji (การเขียนทับศัพท์ภาษาญี่ปุ่นด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษ) เพื่อน ๆ จึงไม่ต้องกลัวว่าจะเรียนไม่รู้เรื่องหรือจำตัวอักษรญี่ปุ่นไม่ได้ เนื้อหาที่เรียนเป็นยังไง?  ช่วงสอบกลางภาค (Midterm)  – Introduction to…

Share this:

รีวิววิชา FIN3101 Corporate Finance

Share this:

[FIN3101] – Corporate Finance วิชานี้เรียนอะไรบ้าง? – ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเงินในบริษัท ตั้งแต่การดูรายงานการเงิน รายงานกระแสเงินสด การคำนวณมูลค่าของเงินในปัจจุบัน อดีต และอนาคต รวมทั้งการตีมูลค่าของหุ้นต่าง ๆ ไปจนถึงการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อประเมินผลประกอบการของบริษัท ซึ่งรับรองได้ว่าถ้าเรียนจบวิชานี้ เราจะสามารถมองภาพรวมของการบริหารการเงินบริษัทได้ หรือแม้แต่นำไปวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือของบริษัทเพื่อซื้อหุ้นและตราสารหนี้ก็ย่อมได้   เนื้อหาที่เรียนเป็นยังไง?  ช่วงกลางภาค (Midterm)  Chapter 1 Principles of…

Share this:

Responses