รีวิววิชา MGT1101 Introduction to Business

Share this:

[MGT1101] Introduction to Business

วิชานี้เรียนอะไรบ้าง?

– ความรู้เบื้องต้นและความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจในทุกแง่มุม ไม่ว่าจะเป็นการตลาด การบัญชี จิตวิทยาลูกค้า เป็นต้น และเป็นวิชาที่เปิดโอกาสให้เราได้มีโอกาสทำโปรเจกต์วิเคราะห์แผนธุรกิจร้านค้า ตัวอย่างเช่น วางแผนกลยุทธ์คร่าว ๆ ให้กับธุรกิจร้านชานมไข่มุก

เนื้อหาที่เรียนเป็นยังไง?

ช่วงสอบกลางภาค (Midterm)

Chapter1: The Dynamics of Business and Economics (& SWOT Analysis)
Chapter2: Business Ethics and Social Responsibility
Chapter4: Options for Organizing Business
Chapter11: Customer-Driven Marketing
Chapter12: Dimensions of Marketing Strategy

ช่วงสอบปลายภาค (Final)

Chapter3: Business in a Borderless World
Chapter4: Options for Organizing Business
Chapter7: Organization, Teamwork, and Communication
Chapter8: Managing Service and Manufacturing Operations
Chapter14: Accounting and Financial Statements
Chapter16: Financial Management and Securities Markets

วิชานี้มีระดับความยาก-ง่ายขนาดไหน?

– ง่ายถึงปานกลาง (หลัก ๆ คือจะเน้นจำนิยามของคำต่าง ๆ ในเนื้อหาที่เรียนก็เพียงพอในการสอบแล้ว แต่เนื้อหาค่อนข้างเยอะ อาจจำยากนิดหน่อย)

รูปแบบการเรียนเป็นยังไง?

– วิชานี้จะแบ่งเป็น 2 คาบต่อสัปดาห์ ได้แก่คาบ lecture (นั่งฟังอาจารย์สอนคำนิยามต่าง ๆ ส่วนเราก็พยายามทำความเข้าใจและจดตาม) และคาบ discussion (ให้นักศึกษาจับกลุ่มแลกเปลี่ยนความคิดเกี่ยวกับการทำธุรกิจนั้น ๆ)

วิชานี้มีคำนวณ/การบ้าน/ทำรายงาน/พรีเซนต์/งานกลุ่ม/ควิซมั้ย? :
– มีคำนวณ แต่แค่บท 1 “Break-even Calculation”
– มีการบ้านที่เป็นงานเดี่ยวนาน ๆ ครั้งจะสั่งทีนึง เช่น ให้นักศึกษากลับไปอ่านหัวข้อนี้มาล่วงหน้าและสรุปประเด็นที่สนใจ
– มีการทำ Executive Summary ซึ่งคล้าย ๆ รายงานแต่ทำแค่ 5-12 หน้า
– มีพรีเซนต์และงานกลุ่มที่บังคับทำเรียกว่า Term Project เป็นการทำโปรเจกต์แผนธุรกิจที่เราเลือก
– มีควิซแค่ครั้งเดียว เรื่อง “Break-even Calculation”

รูปแบบข้อสอบเป็นยังไง?

– ปรนัยทั้งมิดเทอมและไฟนอล แต่ควิซจะเป็นอัตนัยแสดงวิธีทำ

ควรเรียนกับอาจารย์ท่านไหน?

– A. Jenette, A. Bancha, A. Wanny, A. Chaiwat, A. Liang, A. Aya

ความรู้สึกตอนเรียนเป็นยังไง?
– ถ้าคนที่ไม่ชอบเรียนภาคทฤษฎีและนิยามอาจจะง่วงนอนหรือเบื่อได้ แต่เชื่อเถอะว่ามันเป็นวิชาที่ชิลล์ที่สุดในบรรดาวิชา Business core แล้ว เนื่องจากคะแนนได้ไม่ยาก อาจารย์ใจดี เนื้อหาง่าย แค่อ่านก็เข้าใจเองได้แล้ว
– ควิซ: ยากสำหรับคนพื้นฐานคำนวณและตรรกะคณิตศาสตร์ไม่แน่น
– มิดเทอม: ไม่ค่อยยาก ถ้าอ่านมาแล้วจำได้ก็สอบได้ โจทย์ถามตรง ๆ
– ไฟนอล: ยากขึ้นมานิดหน่อยจากมิดเทอมเพราะเริ่มมี case study มาถาม แต่โจทย์ไม่ได้หลอกอะไรมาก

เรียนวิชานี้ยังไงให้ “A” ?
– ให้เวลากับตัวเองพอสมควรในการทยอยทำความเข้าใจคำนิยามทุกอย่าง ถ้าไม่เข้าใจอย่าปล่อยผ่านเพราะบางทีคำถามมันถามคาบเกี่ยวกับอย่างอื่นอีกที ถ้าเราพลาดอาจเสียคะแนนเยอะ
– เวลาทำโปรเจกต์และงานในห้องควรมีความคิดสร้างสรรค์และกล้านำเสนอ อาจารย์จะให้คะแนนเยอะ ถ้างานเราแตกต่างจากเพื่อน ๆ กลุ่มอื่นในห้องมาก และทำงานดีจะได้คะแนนเต็มไม่ยาก

อยากลงเรียนพิเศษวิชานี้ต้องทำยังไง?
– คอร์สออนไลน์มิดเทอม

[MGT1101] Introduction to business (Midterm)


– คอร์สออนไลน์ไฟนอล

[MGT1101] Introduction to business (final)

Cr. neirdo

Share this:

Related Articles

รีวิววิชา MGT1101 – Introduction to Business 

Share this:

[MGT1101] – Introduction to Business  วิชานี้เรียนอะไรบ้าง?  – ความรู้เบื้องต้นและความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจในทุกแง่มุม ไม่ว่าจะเป็นการตลาด การบัญชี จิตวิทยาลูกค้า เป็นต้น และเป็นวิชาที่เปิดโอกาสให้เราได้มีโอกาสทำโปรเจกต์วิเคราะห์แผนธุรกิจร้านค้า ตัวอย่างเช่น วางแผนกลยุทธ์คร่าว ๆ ให้กับธุรกิจร้านชานมไข่มุก เนื้อหาที่เรียนเป็นยังไง?  ช่วงสอบกลางภาค (Midterm)  Chapter1: The Dynamics of Business and Economics (& SWOT Analysis) Chapter2: Business Ethics and Social…

Share this:

ความแตกต่าง แพลน A B C ในคณะบริหารธุรกิจ (BBA) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ(ABAC)

Share this:

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญนั้น มีชื่อเสียงในด้านการบริหารต่างๆ และ คณะบริหารธุรกิจ ถือเป็นคณะที่มีชื่อเสียงที่สุดในมหาวิทยาลัย เป็นคณะที่มีผู้คนเรียนมากที่สุดในเอแบคนั้นเอง ซึ่งในคณะบริหารธุรกิจ ได้แบ่งสาขาแยกย่อย ได้แก่ สาขาวิชาการตลาด      สาขาวิชาการจัดการ      สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร      สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาระบบสารสนเทศธุรกิจ      สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ     …

Share this:

รีวิววิชา BBA4101 Entrepreneurship

Share this:

[BBA4101] – Entrepreneurship วิชานี้เรียนอะไรบ้าง?  – เรียนทุกด้านของการหัดเริ่มธุรกิจ SME ในทางทฤษฎีตั้งแต่การเขียนแผนธุรกิจ (Business Model Canvas), pitching สินค้า, วางแผนการตลาด, ทำบัญชีสำหรับ SME เบื้องต้น, การจัดการฝ่ายบุคคล และการจัดการความเสี่ยงในองค์กร เนื้อหาที่เรียนเป็นยังไง?  ช่วงกลางภาค (Midterm; ไม่มีสอบ)  – Lesson 1:…

Share this:

รีวิววิชา MKT2280 Principles of Marketing 

Share this:

[MKT2280] – Principles of Marketing  วิชานี้เรียนอะไรบ้าง?  – ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการตลาด จิตวิทยาลูกค้าและโลจิสติกส์ เรื่องที่เรียนจะเน้นไปที่คำนิยาม และให้อธิบายองค์ประกอบของการตลาดเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งความรู้ที่ได้ในวิชานี้สามารถนำไปประยุกต์ในชีวิตประจำวันได้จริงในการเลือกซื้อสินค้าหรือเป็นผู้ทำการค้าเอง โดยเราจะเข้าใจภาพรวมและได้มุมมองใหม่ ๆ เกี่ยวกับการตลาดมากขึ้นเพื่อใช้ประกอบการวิเคราะห์ของเรา   เนื้อหาที่เรียนเป็นยังไง?  ช่วงสอบกลางภาค (Midterm)  Chapter 1: Creating Customer value and engagement  Chapter 2: Company and…

Share this:

รีวิววิชา MGT3905 Operations Management

Share this:

[MGT3905] Operations Management วิชานี้เรียนอะไรบ้าง?  – วิชานี้จะเรียนเกี่ยวกับการบริหารองค์กรในทุกด้านตั้งแต่วางกลยุทธ์ หาที่ตั้ง การเลือกสินค้าบริการ การคาดคะเนจำนวนที่ผลิต การควบคุมการผลิต ไปจนถึงการวางแผนเส้นเวลาของกระบวนการต่าง ๆ ในองค์กร ซึ่งถือว่าเป็นวิชาที่มีประโยชน์มาก สามารถนำความรู้ไปปรับใช้ได้สำหรับคนที่ครอบครัวมีบริษัทหรือโรงงาน เนื้อหาที่เรียนเป็นยังไง?  ช่วงสอบกลางภาค (Midterm)  Chapter 1: Introduction to Operations Management (Quiz 1…

Share this:

รีวิววิชา FIN2201 Principles of Finance

Share this:

[FIN2201] Principles of Finance วิชานี้เรียนอะไรบ้าง?  – ความรู้เบื้องต้นและความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการลงทุนและการเงินทั้งวงจร ซึ่งเป็นความรู้ที่เป็นประโยชน์อย่างมากต่อคนที่ต้องการนำเงินไปต่อยอดให้ได้ผลตอบแทน โดยเฉพาะเรื่องการออม การซื้อขายหุ้น และการลงทุนในตราสารหนี้ทุกประเภท ซึ่งในรายวิชานี้จะลงรายละเอียดแบบเจาะลึก และแนะนำข้อดี ข้อเสีย ของการลงทุนแต่ละประเภท อีกทั้งยังได้เรียนรู้วิธีคำนวณในสิ่งที่จำเป็นต้องรู้ในการลงทุนอีกด้วย เนื้อหาที่เรียนเป็นยังไง?  ช่วงสอบกลางภาค (Midterm)  Chapter 1: The Financial Environment Chapter 2:…

Share this:

รีวิววิชา MGT2900 Principles of Management 

Share this:

[MGT2900] – Principles of Management  วิชานี้เรียนอะไรบ้าง?  – เรียนความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการในองค์กรทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่นิยามของศัพท์การจัดการ โครงสร้างองค์กร ประเภทการจัดการ ไปจนถึงการวางแผนระบบการทำงานในบริษัทเบื้องต้น ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับนักศึกษาที่ต้องการจะศึกษาต่อในเมเจอร์การจัดการ หรือเป็นเจ้าของบริษัทในอนาคต  เนื้อหาที่เรียนเป็นยังไง?  ช่วงสอบกลางภาค (Midterm)  Chapter 1 : The Exceptional Manager  Chapter 2 : Management Theory  Chapter 3 : The Manager’s Changing Work Environment & Ethical…

Share this:

รีวิววิชา GE2101 World Civilization

Share this:

[GE2101] World Civilization วิชานี้เรียนอะไรบ้าง?  – ประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติตั้งแต่ยุคดึกดำบรรพ์จนถึงยุคประวัติศาสตร์ที่มนุษย์ทั่วโลกเริ่มสร้างสรรค์อารยธรรม เริ่มขยายอำนาจยึดดินแดนอื่นเป็นของตน เกิดการปฏิรูปชีวิตของมนุษย์ให้เปลี่ยนแปลงไป อีกทั้งยังมีสงครามโลกถึง 2 ครั้ง และเข้าสู่ยุคปัจจุบันที่เราอาศัยอยู่กัน ณ ปัจจุบันนี้ เนื้อหาที่เรียนเป็นยังไง?  ช่วงสอบกลางภาค (Midterm)  Chapter 1: The History of the World and Human…

Share this:

Responses