รีวิววิชา MGT1101 Introduction to Business

Share this post:

[MGT1101] Introduction to Business

วิชานี้เรียนอะไรบ้าง?

– ความรู้เบื้องต้นและความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจในทุกแง่มุม ไม่ว่าจะเป็นการตลาด การบัญชี จิตวิทยาลูกค้า เป็นต้น และเป็นวิชาที่เปิดโอกาสให้เราได้มีโอกาสทำโปรเจกต์วิเคราะห์แผนธุรกิจร้านค้า ตัวอย่างเช่น วางแผนกลยุทธ์คร่าว ๆ ให้กับธุรกิจร้านชานมไข่มุก

เนื้อหาที่เรียนเป็นยังไง?

ช่วงสอบกลางภาค (Midterm)

Chapter1: The Dynamics of Business and Economics (& SWOT Analysis)
Chapter2: Business Ethics and Social Responsibility
Chapter4: Options for Organizing Business
Chapter11: Customer-Driven Marketing
Chapter12: Dimensions of Marketing Strategy

ช่วงสอบปลายภาค (Final)

Chapter3: Business in a Borderless World
Chapter4: Options for Organizing Business
Chapter7: Organization, Teamwork, and Communication
Chapter8: Managing Service and Manufacturing Operations
Chapter14: Accounting and Financial Statements
Chapter16: Financial Management and Securities Markets

วิชานี้มีระดับความยาก-ง่ายขนาดไหน?

– ง่ายถึงปานกลาง (หลัก ๆ คือจะเน้นจำนิยามของคำต่าง ๆ ในเนื้อหาที่เรียนก็เพียงพอในการสอบแล้ว แต่เนื้อหาค่อนข้างเยอะ อาจจำยากนิดหน่อย)

รูปแบบการเรียนเป็นยังไง?

– วิชานี้จะแบ่งเป็น 2 คาบต่อสัปดาห์ ได้แก่คาบ lecture (นั่งฟังอาจารย์สอนคำนิยามต่าง ๆ ส่วนเราก็พยายามทำความเข้าใจและจดตาม) และคาบ discussion (ให้นักศึกษาจับกลุ่มแลกเปลี่ยนความคิดเกี่ยวกับการทำธุรกิจนั้น ๆ)

วิชานี้มีคำนวณ/การบ้าน/ทำรายงาน/พรีเซนต์/งานกลุ่ม/ควิซมั้ย? :
– มีคำนวณ แต่แค่บท 1 “Break-even Calculation”
– มีการบ้านที่เป็นงานเดี่ยวนาน ๆ ครั้งจะสั่งทีนึง เช่น ให้นักศึกษากลับไปอ่านหัวข้อนี้มาล่วงหน้าและสรุปประเด็นที่สนใจ
– มีการทำ Executive Summary ซึ่งคล้าย ๆ รายงานแต่ทำแค่ 5-12 หน้า
– มีพรีเซนต์และงานกลุ่มที่บังคับทำเรียกว่า Term Project เป็นการทำโปรเจกต์แผนธุรกิจที่เราเลือก
– มีควิซแค่ครั้งเดียว เรื่อง “Break-even Calculation”

รูปแบบข้อสอบเป็นยังไง?

– ปรนัยทั้งมิดเทอมและไฟนอล แต่ควิซจะเป็นอัตนัยแสดงวิธีทำ

ควรเรียนกับอาจารย์ท่านไหน?

– A. Jenette, A. Bancha, A. Wanny, A. Chaiwat, A. Liang, A. Aya

ความรู้สึกตอนเรียนเป็นยังไง?
– ถ้าคนที่ไม่ชอบเรียนภาคทฤษฎีและนิยามอาจจะง่วงนอนหรือเบื่อได้ แต่เชื่อเถอะว่ามันเป็นวิชาที่ชิลล์ที่สุดในบรรดาวิชา Business core แล้ว เนื่องจากคะแนนได้ไม่ยาก อาจารย์ใจดี เนื้อหาง่าย แค่อ่านก็เข้าใจเองได้แล้ว
– ควิซ: ยากสำหรับคนพื้นฐานคำนวณและตรรกะคณิตศาสตร์ไม่แน่น
– มิดเทอม: ไม่ค่อยยาก ถ้าอ่านมาแล้วจำได้ก็สอบได้ โจทย์ถามตรง ๆ
– ไฟนอล: ยากขึ้นมานิดหน่อยจากมิดเทอมเพราะเริ่มมี case study มาถาม แต่โจทย์ไม่ได้หลอกอะไรมาก

เรียนวิชานี้ยังไงให้ “A” ?
– ให้เวลากับตัวเองพอสมควรในการทยอยทำความเข้าใจคำนิยามทุกอย่าง ถ้าไม่เข้าใจอย่าปล่อยผ่านเพราะบางทีคำถามมันถามคาบเกี่ยวกับอย่างอื่นอีกที ถ้าเราพลาดอาจเสียคะแนนเยอะ
– เวลาทำโปรเจกต์และงานในห้องควรมีความคิดสร้างสรรค์และกล้านำเสนอ อาจารย์จะให้คะแนนเยอะ ถ้างานเราแตกต่างจากเพื่อน ๆ กลุ่มอื่นในห้องมาก และทำงานดีจะได้คะแนนเต็มไม่ยาก

อยากลงเรียนพิเศษวิชานี้ต้องทำยังไง?
– คอร์สออนไลน์มิดเทอม

[MGT1101] Introduction to business (Midterm)


– คอร์สออนไลน์ไฟนอล

[MGT1101] Introduction to business (final)

Cr. neirdo

Share this post:

Related Articles

รีวิววิชา MGT1101 – Introduction to Business 

Share this post:

[MGT1101] – Introduction to Business  วิชานี้เรียนอะไรบ้าง?  – ความรู้เบื้องต้นและความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจในทุกแง่มุม ไม่ว่าจะเป็นการตลาด การบัญชี จิตวิทยาลูกค้า เป็นต้น และเป็นวิชาที่เปิดโอกาสให้เราได้มีโอกาสทำโปรเจกต์วิเคราะห์แผนธุรกิจร้านค้า ตัวอย่างเช่น วางแผนกลยุทธ์คร่าว ๆ ให้กับธุรกิจร้านชานมไข่มุก เนื้อหาที่เรียนเป็นยังไง?  ช่วงสอบกลางภาค (Midterm)  Chapter1: The Dynamics of Business and Economics (& SWOT Analysis) Chapter2: Business Ethics and Social…

Share this post:

รีวิววิชา INS3101 Principles of Risk Management and Insurance

Share this post:

[INS3101] – Principles of Risk Management and Insurance (สำหรับ Insurance Major & FinSurance Plan สำหรับ Finance Major) วิชานี้เรียนอะไรบ้าง?  – เรียนความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับประกันภัย เช่น คำศัพท์เฉพาะที่ต้องรู้ ชนิดของประกันภัย ทฤษฎีเบื้องต้น หลักการคำนวณเบี้ย…

Share this post:

รีวิววิชา MGT3940 Business Research Methodology

Share this post:

[MGT3940] – Business Research Methodology วิชานี้เรียนอะไรบ้าง? – เรียนการทำการวิจัยเรื่อง ๆ หนึ่งในรูปแบบของการสำรวจด้วยแบบสอบถาม ซึ่งอาจารย์จะสอนตั้งแต่การตั้งสมมติฐาน การออกแบบและสร้างแบบสอบถาม การลงสำรวจจริง การแก้ไขปัญหาหน้างานสำรวจ และการวิเคราะห์เพื่อสรุปผล เนื้อหาที่เรียนเป็นยังไง?  ช่วงกลางภาค (Midterm) – ไม่มีสอบ – Chapter 1-6 : Introduction to Business…

Share this post:

รีวิววิชา IBM2201 International Business Environment

Share this post:

[IBM2201] – International Business Environment วิชานี้เรียนอะไรบ้าง?  – เรียนความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการปกครอง ระบบเศรษฐกิจ การค้า ระบบภาษี วัฒนธรรม และข้อตกลงระหว่างประเทศ ซึ่งวิชานี้จะเปิดมุมมองของเราให้กว้างมากขึ้น เพราะเราจะไม่ได้มองภาพของธุรกิจแค่ในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ง แต่มองเป็นภาพรวมทั่วโลกอย่างเอกภาพ อีกทั้งวิชานี้ยังเป็นตัววัดว่าเราชอบในสายงานธุรกิจระหว่างประเทศหรือไม่ เนื้อหาที่เรียนเป็นยังไง?  ช่วงสอบกลางภาค (Midterm)  Chapter 1: Globalization Chapter 2: National…

Share this post:

Responses