ข้อมูลทุนการศึกษาของ ABAC

Share this:

scholarship in abac

1.) ทุนเรียนดี สำหรับนักเรียน ม.6

ทุนเรียนดี จะให้กับนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม. 6 ที่มีผลการการเรียนดี 3.5 ขึ้นไป ซึ่งปีนี้ใช้ชื่อทุนว่า ? 4 ทศวรรษ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ? โดยได้ส่งโควต้าทุนไปยังโรงเรียนที่ผ่านการคัดเลือกทั่วประเทศกว่า 500 โรงเรียน ซึ่งจำนวนทุนมีมากกว่า 500 ทุน (ประกาศผลแล้ว) ซี่งนักเรียนที่ได้รับทุนจะได้รับการยกเว้นค่าเล่าเรียนที่เก็บหน่วยกิตได้ 100 % ตลอดหลักสูตร 4 ปี เป็นทุนที่ให้เปล่าโดยไม่มีข้อผูกมัด ดูรายละเอียด

2.) ทุนเรียนดี สำหรับนักศึกษา ABAC

ทุนเรียนดี สำหรับนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จะให้แก่นักศึกษาที่มีผลการเรียนเฉลี่ยรวม (GPA) 3.85 ขึ้นไป โดยนักศึกษาที่ได้รับทุนจะต้องมีหน่วยกิตสะสม 50 หน่วยกิตขึ้นไป ซี่งผู้ที่จะได้รับทุนจะได้รับการยกเว้นค่าเล่าเรียนที่เก็บหน่วยกิตได้ 100 % ตลอดภาคการศึกษานั้น เป็นทุนที่ให้เปล่าโดยไม่มีข้อผูกมัด

3.) ทุนสำรวจโลก eListening

โครงการสอบแข่งขันภาษาอังกฤษ โดยการดูสารคดีภาษาอังกฤษซึ่งมีการจัดสอบแข่งขันขึ้นทุกๆปี โดยทุนนี้มีจำนวน 100 ทุน ดูรายละเอียด

4.) ทุนการศึกษากู้ยืมรัฐบาล มี 2 ประเภท

  1. กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) โดยผู้กู้ต้องมีรายได้เฉลี่ยของครอบครัวไม่เกิน 200,000 บาท โดยผู้กู้จะได้รับระยะเวลาปลอดหนี้ 2 ปี แรกหลังจบการศึกษา ดูรายละเอียด
  2. กองทุน เงินให้กู้ยืมที่ผูกพันกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) เป็นทุนการศึกษาแบบต้องใช้คืนเน้นให้กู้ยืมเฉพาะสาขาวิชาที่มีความต้องการ หลักและมีความชัดเจนของการผลิตกำลังคนในการพัฒนาประเทศ โดยผู้สำเร็จการศึกษามีโอกาสการมีงานทำและมีรายได้อย่างยั่งยืน ดูรายละเอียด

5.) ทุนวิชาการ

สำหรับ ผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันวิชาการของมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ การแข่งขันวิชาการระดับประเทศ หรือ การแข่งขันวิชาการนานาชาติ สามารถติดต่อขอรับทุนได้ที่ สำนักทะเบียนและประมวลผลมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ หรือ โทรศัพท์ติดต่อที่ 02-719-1929 (ในเวลาราชการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30 น.-16.00

6.) ทุนเรียนดี สาขาวิชาการจัดการ(กลุ่มวิชา พาณิชยศาสตร์) คณะบริหารธุรกิจ

ACC School of Commerce เปิดตัวพร้อมเฟ้นหา ?ช้างเผือก? และสร้างศักยภาพให้นักศึกษา ในการเป็นนักธุรกิจและผู้้ประกอบการมืออาชีพ ด้วยทุนการศึกษาถึง 70 ทุน ตลอดระยะเวลาการศึกษาครบทั้ง 4 ปี โดยการสนับสนุนและผลักดันของศิษย์เก่าผู้ประสบความสำเร็จในวงสังคม จากการบ่ม เพาะของ ACC หรือโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ ดูรายละเอียด

Share this:

Related Articles

ภาวะหนี้สินระดับบุคคลและครัวเรือน กับประเด็นสำคัญทางการเมือง

Share this:

ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเอแบคนวัตกรรมทางสังคม การจัดการและธุรกิจ (ABAC Social Innovation in Management and Business Analysis) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เปิดเผยผลวิจัยเชิงสำรวจภาคสนามที่เป็นการสำรวจจากครัวเรือนที่สุ่มตัวอย่างได้ ทั่วประเทศตามหลักสถิติด้วยกระบวนการเลือกตัวอย่างแบบแบ่งกลุ่มเชิงชั้นภูมิหลายชั้น (Stratified Multi-stage Sampling) โดยครั้งนี้ได้ทำ การสำรวจเรื่อง “สำรวจภาวะหนี้สินระดับบุคคลและครัวเรือนกับประเด็นสำคัญทางการเมือง : กรณีศึกษาประชาชนอายุ 18 ปีขึ้นไปใน…

Share this:

ยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับทุนเรียนดี (Academic Merit Scholarship)

Share this:

มาแล้วครับกับรายชื่อของนักศึกษาที่ได้รับ ทุนเรียนดี (Academic Merit Scholarship)  อย่าลืมดูชื่อตัวเองนะครับ ทุนเรียนดี สำหรับนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จะให้แก่นักศึกษาที่มีผลการเรียนเฉลี่ยรวม (GPA) 3.85 ขึ้นไป โดยนักศึกษาที่ได้รับทุนจะต้องมีหน่วยกิตสะสม 50 หน่วยกิตขึ้นไป ซี่งผู้ที่จะได้รับทุนจะได้รับการยกเว้นค่าเล่าเรียนในส่วนของหน่วตกิต 100 % ตลอดภาคการศึกษานั้น เป็นทุนที่ให้เปล่าโดยไม่มีข้อผูกมัด โดยนักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียน  5 วิชา หรือ  15…

Share this:

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ(ABAC) เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี

Share this:

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ(ABAC) เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ภาคเรียนที่ 1/2554 ตั้งแต่บัดนี้ – 10 มีนาคม 2554 คณะบริหารธุรกิจ St. Martin de Tours School of Management and Economics ? สาขาวิชาการตลาด ? Marketing (B.B.A.) ?…

Share this:

อยากรวยต้องอ่าน! 4 ขั้นตอนวางแผนการเงิน และทางเลือกการลงทุน

Share this:

เคล็ดลับในการวางแผนการเงิน สำหรับเพื่อนๆ นักศึกษา ผ่านตรุษจีนกันมาหมาดๆ เพื่อนๆ หลายคนอาจจะเอาเงินอั่งเปาที่ได้จากญาติผู้ใหญ่ไปใช้กันแล้ว แต่อย่าลืมนะคะว่า ถ้าเราเอาแต่ใช้ ไม่เก็บออมหรือเอาไปลงทุน วันนึงเงินก็จะหมดไป เพื่ออนาคตที่มั่งคั่งเราขอแนะนำให้เพื่อนๆ แบ่งเงินที่มีออกเป็น 2 ส่วน ไว้ใช้จ่าย แน่นอนว่า เราต้องกินต้องใช้ และบางที “ของมันต้องมี” ก็ต้องช้อปกันบ้าง จริงๆ เพื่อนๆ ก็สามารถใช้เงินส่วนนี้ได้ แต่ต้องใช้อย่างระมัดระวัง ไอเท็มไหนฟุ่มเฟือยก็ต้องตัดใจบ้าง…

Share this:

ทุนสำรวจโลก (eListening)

Share this:

‪#‎AUNews‬ eListening Scholarship 2016 (AU Scholarship for Thai High School Students) ทุนสำรวจโลก (eListening) สอบชิงทุน ม.อัสสัมชัญ(เอแบค) จำนวน 100 ทุน ป.ตรี ขยายเปิดรับสมัครแล้ววันนี้- 7 มกราคม 59 (สมัครออนไลน์) ดูรายละเอียด:…

Share this:

ขอเชิญชวนทุกคนมางาน ACCSC Open House!!!

Share this:

ประกาศจากทางคณะจ้าา!! ทาง ACC School of Commerce จะมีการจัด !!:::———ACCSC Open House———:::!! ณ วันที่ 20 มีนาคา 2016 ลงทะเบียน เวลา 8:00 – 8:50 ขอเชิญชวนทุกคนๆที่สนใจ ไม่ว่าจะเป็น นักศึกษาที่กำลังจะเข้า ปี1 หรือ…

Share this:

เปิดเสน่ห์กรุงเทพฯ ในงาน “วิถีไทยกับสายธาร สืบตำนานคลองผดุงฯ”

Share this:

สมาคมกีฬากรุงเทพมหานคร ร่วมกับ สภาวัฒนธรรมเขตดุสิต สภาวัฒนธรรมเขตพระนคร และบริษัทสิงห์คอร์เปอเรชั่น จัด เพื่อสืบสานกีฬาไทย และวัฒนธรรมพื้นบ้านไทยรวมถึง ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ในกรุงเทพฯ ภายใต้โครงการ ?เสน่ห์กรุงเทพฯ? ในวันเสาร์-อาทิตย์ที่ 10 – 11,17 – 18 และ 24 – 25 พ.ค. 51 ตั้งแต่…

Share this:

?โครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันวิสาขบูชา? ณ วัดเทพศิรินทราวาส ราช วรวิหาร

Share this:

สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย และ วัดเทพศิรินทราวาส ราชวรวิหาร ร่วมกันจัดกิจกรรมส่งเสริมพุทธศาสนา เนื่องในวันวิสาขบูชา เพื่อเป็นการ ส่งเสริม พระพุทธศาสนา และเพื่อสืบทอดธรรมเนียมปฏิบัติอันดีงาม โดยจัดให้มี ?โครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันวิสาขบูชา?ณ วัดเทพศิรินทราวาส ราชวรวิหาร ขึ้นในวันที่ 17-19 พฤษภาคม 2551 ตั้งแต่เวลา 10.00น.?22.00 น. โดยมีกิจกรรมอันเป็นสิริมงคลแก่พุทธศาสนิกชน อาทิ การเยี่ยมชมและสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์…

Share this:

Responses

  1. ดีว่ะ แต่เลย ม.6 มาแระ – -” ระดับมหาลัยก็ยากเกิ๊น ใครจะไปทำได้
  2. วันที่ 7 ตุลาคม 2552 มีแถลงข่าวทุร e-listening ’53 นะคะ
  3. ทุนเรียนดีสำหรับนักเรียน ม.6 จะส่งมาที่ทางโรงเรียนเมื่อไหร่คะ ??
  4. อยากทราบเรื่องทุนสำหรับนักศึกษาเอแบคอะครับ คือ50หน่วยกิตขึ้นก็เท่ากับว่า ปี 1-ปี2 เฉลี่ยรวมกันใช่ไหมครับหรือแค่เทอมนั้นปีนั้นปีเดียวที่ได้ 3.85
  5. อีกนิดเดียวก็จะได้ทุนเรียนฟรีแล้ว ;__; ตอนนี้ GPA 3.89 กับ 48 เครดิต