เปิดเสน่ห์กรุงเทพฯ ในงาน “วิถีไทยกับสายธาร สืบตำนานคลองผดุงฯ”

Share this:

สมาคมกีฬากรุงเทพมหานคร ร่วมกับ สภาวัฒนธรรมเขตดุสิต สภาวัฒนธรรมเขตพระนคร และบริษัทสิงห์คอร์เปอเรชั่น จัด เพื่อสืบสานกีฬาไทย และวัฒนธรรมพื้นบ้านไทยรวมถึง ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ในกรุงเทพฯ ภายใต้โครงการ ?เสน่ห์กรุงเทพฯ? ในวันเสาร์-อาทิตย์ที่ 10 – 11,17 – 18 และ 24 – 25 พ.ค. 51 ตั้งแต่ เวลา 13.00 – 21.30 น. บริเวณ ริมคลอง ผดุงกรุงเกษม ระหว่างสะพาน วิศกรรมนฤมาน – สะพานมัฆวานรังสรรค์ (หน้าวัด มกุฎกษัตริยารามวรวิหาร)
กิจกรรมภายในงานจะสะท้อนวิถีชีวิตคนไทยในอดีต ที่ทำกิจกรรมร่วมกันในยามว่างจากงาน โดยอาศัยสายน้ำธรรมชาติเป็นจุดนัดพบและทำกิจกรรมร่วมกัน ผสมผสาน ความสนุกสนาน เรียบง่าย แฝงไว้ด้วยเสน่ห์และแง่คิดประกอบด้วย อารมณ์ขัน เช่น การละเล่นตีโป่ง หมาเน่าลอยน้ำ งมของ แข่งเดินบนกระบอกไม้ไผ่ และอื่นๆ อีกมากมาย อีกทั้งในส่วนของกีฬาโบราณที่จะสร้างสีสันและความสนุกสนานให้กับผู้ชม ไม่ว่าจะเป็นตะกร้อลอดห่วงกลางคลอง ถ่อแพ เดินไม้ไผ่ข้ามคลอง หัวใบ้ท้ายบอด ปีนเสาต้นน้ำมัน พายกระทะเดี่ยว พายกระทะชักเย่อ พายเรือเดี่ยวประเภทหญิงและชาย

นอกจากนี้ ยังมีการแสดง มหกรรมดนตรี จากศิลปินแห่งชาติ อาทิ ผ่องศรี วรนุช ชาย เมืองสิงห์ ชินกร ไกรลาศ ไวพจน์ เพชรสุพรรณ และชัยชนะ บุญนะโชติหัส ดนตรี ย้อนยุค 3 สมัย โดยเจนภพ จบกระบวนวรรณ พร้อมทั้ง ชมการแสดง ศิลปวัฒนธรรมไทย อาทิ การแสดงเพลงเรือ โดยแม่ขวัญจิต ศรีประจันต์ การแสดงเดี่ยว ระนาด ประชันดนตรีไทย ประกอบการแข่งขัน ตระกร้อ โดยณรงฤทธิ์ โตสง่า เพลงไทยเดิม เพลงลูกทุ่ง และเพลงสุนทราภรณ์ ซึ่งเป็นเสน่ห์ ที่ควรค่าแก่การ เรียนรู้ และสมควร ที่จะธำรงรักษาไว้ให้เป็น มรดกของชาติสืบไป

?คลองผดุงกรุงเกษม? เป็นคลองที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ขุดขึ้นเพื่อขยาย เขตพระนครให้กว้างออกไป และเป็น ปราการ ป้องกัน พระนครอีกชั้นหนึ่ง โดยสร้างแล้วเสร็จเมื่อปี พ.ศ.2395 และทรงพระราชทานนามว่า ?คลองผดุงกรุงเกษม? ซึ่งในอดีต เคยเป็น เส้นทางคมนาคม ขนส่งสินค้า ที่สำคัญ ของกรุงรัตนโกสินทร์ และเป็นแหล่ง ที่ตั้งถิ่นฐาน ของประชาชน ในสมัยก่อน จนถึงวันนี้ นับรวมได้ 157 ปี ปัจจุบัน เป็นคลองผดุงกรุงเกษม เป็นเส้นทาง การ ระบายน้ำที่สำคัญ ของพื้นที่ กรุงเทพมหานครชั้นใน ดังนั้น เพื่อให้ประชาชนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ได้เห็นถึง ความสำคัญ ของคลองผดุงกรุงเกษม ที่มีอายุกว่าร้อยปี กรุงเทพมหานคร จึงได้จัดโครงการท่องเที่ยว คลองผดุงกรุงเกษมขึ้น เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวของกรุงเทพมหานคร และเพื่อให้ประชาชน ได้ตระหนักถึง ความสำคัญของคลองผดุงกรุงเกษม และร่วมกันอนุรักษ์แม่น้ำลำคลองให้สะอาด สวยงามต่อไป

ผู้สนใจเข้าชมงาน และร่วมกิจกรรมในงาน สามารถจอดรถได้ที่กระทรวงศึกษาธิการ ฟรี หรือ ที่วัดมกุฎกษัตริยารามวรวิหาร สอบถามโทร. 0 2225 7612-4

ตารางเวลางาน

วันเสาร์ที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๑

* เวลา ๑๓.๐๐ น. การแข่งขันกีฬาโบราณ

o หัวใบ้ท้ายบอด
o ถ่อแพ
o ปีนเสาต้นน้ำมัน
o เดินไม้ไผ่ข้ามคลอง
o พายกระทะเดี่ยว
o พายกระทะชักคะเย่อ
o พายเรือเดี่ยว ประเภทหญิง ประเภทชาย

* เวลา ๑๖.๐๐ น. การแข่งขันตระกร้อลอดห่วง รอบแรก
* เวลา ๑๘.๐๐ น.การแสดงดนตรี ต้นกล้ามหัศจรรย์ของวงการลูกทุ่งไทยโดย เจนภพ จบกระบวนวรรณ ( วงดนตรีเสียงศิลปิน พร้อมหางเครื่องเด็ก ประชันเสียง ๒๐ นักร้องระดับแชมป์หลายเวที และแชมป์ถ้วยพระราชทาน )

วันอาทิตย์ที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๑

* เวลา ๑๓.๐๐ น. การแข่งขันกีฬาโบราณ

o หัวใบ้ท้ายบอด
o ถ่อแพ
o ปีนเสาต้นน้ำมัน
o เดินไม้ไผ่ข้ามคลอง
o พายกระทะเดี่ยว
o พายกระทะชักคะเย่อ
o พายเรือเดี่ยว ประเภทหญิง ประเภทชาย

* เวลา ๑๖.๐๐ น. การแข่งขันตระกร้อลอดห่วง รอบชิงอันดับ ก ประกอบระนาดเอก โดย ณรงค์ฤทธิ์ โตสง่า ( ขุนอิน )
* เวลา ๑๘.๐๐ น.การแสดงดนตรี โปงลาง กรุงเทพมหานคร

วันเสาร์ที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๑

* เวลา ๑๓.๐๐ น. การแข่งขันกีฬาโบราณ รอบชิงชนะเลิศ

o หัวใบ้ท้ายบอด
o ถ่อแพ
o ปีนเสาต้นน้ำมัน
o เดินไม้ไผ่ข้ามคลอง
o พายกระทะเดี่ยว
o พายกระทะชักคะเย่อ
o พายเรือเดี่ยว ประเภทหญิง ประเภทชาย

* เวลา ๑๖.๐๐ น. ลีลาศบนสนามตะกร้ากลางคลอง กับสุนทราภรณ์
* เวลา ๑๖.๓๐ น. การแข่งขันกระบี่กระบอง หมากรุกคน ควงกระบองไฟ
* เวลา ๑๘.๐๐ น.การแสดงดนตรี สุนทราภรณ์ พร้อมลีลาศกับวงสุนทราภรณ์ ( กลางน้ำ )

วันอาทิตย์ที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๑

o เวลา ๑๓.๐๐ น. การแข่งขันกีฬาโบราณ

+ หัวใบ้ท้ายบอด
+ ถ่อแพ
+ ปีนเสาต้นน้ำมัน
+ เดินไม้ไผ่ข้ามคลอง
+ พายกระทะเดี่ยว
+ พายกระทะชักคะเย่อ
+ พายเรือเดี่ยว ประเภทหญิง ประเภทชาย

o เวลา ๑๖.๐๐ น. การแข่งขันตระกร้อลอดห่วง รอบชิงอันดับ ข
o เวลา ๑๘.๐๐ น.การแสดงดนตรี หัสดนตรีย้อนยุค ๓ สมัย โดย เจนภพ จบกระบวนวรรณ

+ เพชร พนมรุ้ง , กังวานไพร ลูกเพชร , ศรชัย เมฆวิเชียร , สัญญ พรนารายณ์ , น้ำอ้อย พรวิเชียร , จีรพันธ์ วีรพงษ์ , สลักจิตร ดวงจันทร์ , เพลิน พรหมแดน

o เวลา ๑๙.๒๐ น. โขนด็กจาก ร.ร.ราชวินิตประถม

Share this:

Related Articles

GS1001 : Thai Civil

Share this:

Midterm Summary ก่อนประวัติศาสตร์ของเมืองไทย ผู้อยู่อาศัยในยุคแรกและอารยธรรม Anthropologist – นักมานุษยวิทยา – studies about culture of mankind – ศึกษาเกี่ยวกับวัฒนธรรมของมนุษย์ Archeologist- นักโบราณคดี – studies about the ancient civilization, rely on…

Share this:

8 ตัวอย่างภาษาอังกฤษที่ใช้แบบผิดๆ

Share this:

พอดีไปเจอบทความหนึ่งเห็นว่ามีประโยชน์เลยอยากเอามาแบ่งปันกัน ในปัจจุบันมีคำทับศัพท์ภาษาอังกฤษที่คนไทยใช้กันจนติดปากอยู่มากมาย แต่คุณเคยรู้ไหมว่า มีบางคำที่ชาวต่างชาติไม่ได้ใช้อย่างที่เราพูดกันจนติดปาก วันนี้จึงอยากนำเสนอคำศัพท์สัก 10 ตัวอย่างที่คนไทยมักใช้อย่างผิดๆ พร้อมทั้งคำที่ถูกต้องซึ่งคุณควรนำไปใช้เวลาคุยกับชาวต่างชาติ 1) อินเทรนด์ (in trend) คำนี้อินเทรนด์มากๆ เอ๊ย…ฮิตมากๆ ในปัจจุบัน สามารถได้ยินตามรายการวิทยุหรือโทรทัศน์ทั่วไป เพราะใช้กันทั่วบ้านทั่วเมือง เช่น เด็กสมัยนี้ถ้าจะให้อินเทรนด์ต้องตามแฟชั่นเกาหลี ซึ่งบางทีเวลาคุณต้องการพูดว่า “มันทันสมัย” คุณอาจจะติดปากว่า “It is in…

Share this:

7 สิ่ง ที่นักศึกษาเอแบคควรทราบก่อน Adding

Share this:

7 สิ่ง ที่นักศึกษาเอแบคควรทราบก่อน Adding ตำราสอน Adding บอกครบ จบหมดในที่เดียว           ก่อนที่ฤดูกาล Adding ของเด็กเอแบคจะมาถึงในช่วงเปิดเทอม น้อง ๆ ที่พึ่งเข้ามาใหม่ หรือ รุ่นพี่ที่กำลังเรียนอยู่อาจจะสงสัยหรือมีปัญหากับการ Adding กัน วันนี้ ABACTODAY ก็ได้นำเอาข้อมูลต่าง ๆ…

Share this:

ใครว่าเที่ยวเองยาก แค่ 3 Steps!

Share this:

วู้อากาศเริ่มหนาวกัน แล้วใช่ไหม หลายคนคงคิดที่จะเริ่มวางแผนว่า เอ๋! สอบเสร็จแล้วไปไหนดีน้า เผลอบางคนจองทริปไปตั้งแต่ ครึ่งปีแรกแล้วใช่ไหมเอย การที่วางแผนเที่ยวได้เนี่ยหลายๆคนคงนึกเบื่อการไปกับทัวร์ว่า โอ้ย! ไม่เห็นไปที่ต้องการเลย อยากตื่นสายกว่านี้ได้ไหม  ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปเลย ถ้าเราแค่ เป็นคนจัดทริปทัวร์เองเลย จะเอาใครไปก็ได้ จะไปไหนก็ได้ จะกินที่ไหนก็เอาให้สะดวกเลย แต่คำถามต่อมา คือ อ้าวแล้วมันจะแพงกว่าการไปกับทัวร์ไหมเนี้ย ตอบได้เลยว่า  มันขึ้นอยู่ lifestyle แต่ละคนเลย  เอาหรูหราอลังการ…

Share this:

ประกวดวีดิโอคลิปออนไลน์ amazing Experience Video Contest

Share this:

[img_assist|nid=19|title=Amazing Thailand|desc=|link=none|align=center|width=500|height=341] ไทยเที่ยวไทย(ททท.)จัดโครงการ Thailand Portfolio เพื่อ ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมให้มีการ Upload ภาพถ่าย วีดิโอ บทความ ท่องเที่ยว ในประเทศไทย ไว้บนเว็บไซต์ สังคม ออนไลน์ ต่างๆ โดย ททท. ได้รับความร่วมมือ จากช่างภาพและนักเขียนบทความท่องเที่ยว ทั้งชาวไทยและต่างชาติ เข้าร่วมโครงการนี้ ที่ผ่านมา ททท.…

Share this:

ภาวะหนี้สินระดับบุคคลและครัวเรือน กับประเด็นสำคัญทางการเมือง

Share this:

ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเอแบคนวัตกรรมทางสังคม การจัดการและธุรกิจ (ABAC Social Innovation in Management and Business Analysis) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เปิดเผยผลวิจัยเชิงสำรวจภาคสนามที่เป็นการสำรวจจากครัวเรือนที่สุ่มตัวอย่างได้ ทั่วประเทศตามหลักสถิติด้วยกระบวนการเลือกตัวอย่างแบบแบ่งกลุ่มเชิงชั้นภูมิหลายชั้น (Stratified Multi-stage Sampling) โดยครั้งนี้ได้ทำ การสำรวจเรื่อง “สำรวจภาวะหนี้สินระดับบุคคลและครัวเรือนกับประเด็นสำคัญทางการเมือง : กรณีศึกษาประชาชนอายุ 18 ปีขึ้นไปใน…

Share this:

ความคิดเห็นของประชาชนต่อการให้บริการของการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.)

Share this:

ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเอแบคนวัตกรรมทางสังคม การจัดการและธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เปิดเผยผลสำรวจ ?เอแบคเรียลไทม์โพลล์ (ABAC Real-Time Survey)? ที่เป็น การสำรวจจากครัวเรือนที่สุ่มตัวอย่างได้ทั่วประเทศตามหลักสถิติแบบแบ่งกลุ่มเชิงชั้นภูมิหลายชั้น (Stratified Multi-Stage Sampling) จากนั้นได้ติดตั้งโทรศัพท์ให้กับครัวเรือนที่เป็นตัวอย่างเพื่อทำการสัมภาษณ์ได้ อย่างรวดเร็วฉับไว และประมวลผลด้วยระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบเรียลไทม์ โดยครั้งนี้ได้ทำการสำรวจ เรื่อง ความคิดเห็นของประชาชนต่อการให้บริการของการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.)  กรณีศึกษาตัวอย่าง ประชาชนใน 17…

Share this:

Enjoy your healthy life @GVC

Share this:

ทางโรงพยาบาลไทยนครินทร์ร่วมกับหลายหน่วยงานจะจัดงาน Enjoy your healthy life ในวันพุธที่ 14 พฤศจิกายน 2555 เวลา 16.00-19.00 น. ณหอพักGVC  โดยมีกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย มีการจำหน่ายสินค้าราคาประหยัด แจกบัตรสมาชิก บัตรส่วนลด คูปองเงินสด และของรางวัลจากร้านค้าต่าง ๆ  มากมาย ตามรูปที่อยู่ด้านล่างนี้ค่ะ โดยงานนี้จัดเพื่อน้อง ๆ เอแบคทุกคนค่ะ อยู่หอนอก…

Share this:

Responses