Home » Topics » About ABAC (สาระเรื่องราวในเอแบค) » ทำไมต้องเรียนที่มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABAC)

ทำไมต้องเรียนที่มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABAC)

Why study ABAC?

 

ทำไมต้องเรียนที่มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABAC)

 • เป็นสถาบัน อุดมศึกษาหลักสูตรนานาชาติแห่งแรกในประเทศไทย และแห่งเดียวที่มีหลักสูตร นานาชาติทั้งในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอกมากกว่า 100 สาขาวิชา
 • เป็น สังคมนานาชาติที่มีคณาจารย์และนักศึกษาชาวต่างชาติมากที่สุดในประเทศ โดยมีนักศึกษา ชาวต่างชาติมากกว่า 2,700 คน จากจำนวนนักศึกษาทั้งหมดประมาณ 20,000 คน ซึ่งมาจาก 75 ประเทศทั่วโลก รวมทั้งมีคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิชาวต่างชาติมากกว่า 40 ประเทศ จำนวนกว่า 400 ท่านจากจำนวนอาจารย์ทั้งหมดประมาณ 1,300 ท่าน
 • มีความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา และองค์กรชั้นนำ ทั้งในและต่างประเทศมากกว่า 100 สถาบัน ทั่วโลก
 • นัก ศึกษาสามารถเทียบโอนวิชาและโอนหน่วยกิตไปศึกษาต่อยังมหาวิทยาลัยในต่าง ประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศสหรัฐอเมริกา อังกฤษ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และประเทศอื่นๆ ในภาคพื้นยุโรป
 • บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา สามารถเข้าศึกษาต่อทั้งในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ในสถาบันการศึกษาชั้นนำของโลก ได้แก่ มหาวทยาลัย Harvard, สถาบัน Massachusetts Institute of Technology (MIT), มหาวิทยาลัย Stanford และมหาวิทยาลัย Oxford เป็นต้น
 • จากผลการสำรวจพบว่า 60% ของนักศึกษา ที่สำเร็จการศึกษา สามารถก่อตั้งบริษัท และมีธุรกิจเป็นของตัวเอง (Entrepreneur) รวมทั้งอยู่ในองค์กรธุรกิจ ที่มีชื่อเสียงในฐานะบุคลากรมืออาชีพ

การยอมรับจากองค์กรและสถาบันชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ

 • มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญได้การรับรองหลักสูตรจาก The U.S. Veterans Administration, Washington D.C. มากที่สุดในประเทศ
 • ปี พ.ศ. 2544 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญได้รับรางวัลคุณภาพ ? Prime Minister?s Award? ด้านผู้ให้บริการด้านการศึกษาดีเด่น
 • เป็นผู้ร่วมก่อตั้ง สมาคมอินเตอร์เน็ตนานาชาติ (ISOC = The Internet Society)
 • เป็นผู้แทนของ Cisco Networking Academy แห่งแรกในภูมิภาคเอเชีย
 • เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรก ในประเทศที่เปิดหลักสูตรการศึกษาทางไกลผ่านอินเตอร์เน็ต (E-learning)
 • เป็นเจ้าของสถาบันวิจัย ABAC POOL ที่ได้รับการเชื่อถือทั้งหน่วยงานรัฐบาลและองค์กรเอกชน
 • ได้ รับเกียรติให้เป็นสถานที่ จัดกิจกรรมทั้งในระดับประเทศ และระดับโลก เช่น การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยโลกครั้งที่ 24 (Universiade Bangkok 2007) และการแข่งขันโต้วาที มหาวิทยาลัยโลกครั้งที่ 28 ( Assumption Worlds 2008) เป็นต้น
Share this post:

Check Also

7 สิ่ง ที่นักศึกษาเอแบคควรทราบก่อน Adding

7 สิ่ง ที่นักศึกษาเอแบคควรทราบก่อน Adding ตำราสอน Adding บอกครบ จบหมดในที่เดียว           ก่อนที่ฤดูกาล Adding ของเด็กเอแบคจะมาถึงในช่วงเปิดเทอม น้อง …

6 comments

 1. I think it’s because of ABAC is the only international university in the world that lecturers can occasionally teach in Thai every time they find/struggle teaching in English (with their limited English capability).

  Which means, students can have transcript written/issued as graduate from international university with limited vocabulary.

  Congratulation ABAC! U have been founded since 1969, as well as you’ve also been proved that … “time can’t change anything”!

  Sad Sad Sad
  Kris – k-bkk@hotmail.com

 2. Hey Kris!

  Get lost……………………

  • Yeah… I got lost in ABAC for years.. now it’s time for you to get real…. But thanks for your “not-so-intelligent” comment though..

   Kris.

 3. Kris, seriously man…get a life!!!! I’m assuming you graduated from ABAC and I can see where you’re coming from. Majority of the lecturers aren’t native speakers but they’re qualified teachers – subject matter competent. But, it’s sad and pathetic that you feel the need to start bashing your own school. And you even came back to see if anyone responded to your comment. Nice work! Some people are just too arrogant and will never learn to live happily. They think that they are, in some way, better than everyone else. I hope you make a lot of friends in real life and God bless your soul. Now, please, do us all a favor, go jump off a bridge or something. Oh wait, don’t forget to pick up your trophy for douchebag of the month. Congrats!

  P.S. Your English is not perfect either.

 4. Articles like this are an example of quick, helfpul answers.

Leave a Reply