ตารางEthics Seminar 1-2012 After Midterm มาแล้วจ้า

Share this:

ตารางEthics Seminar 1-2012 After Midterm มาแล้วจ้า

>เข้ามาดูกันได้เลย<

 

 

 

SUBJECT CLASS SECTION ADM. NO. NATION DAY D/M/Y TIME NO. OF STUDENTS PLACE INSTRUCTORS
HUAMAK SUVARNABHUMI
BG14036  3/2 1   THAI SAT July 28, 2012 11:00 – 14:00 12 S.P.   A. Anek
BG14038  4/2 1   THAI SAT July 28, 2012 08:00 – 11:00 8 S.P.   A. Ratsame
BG14037  4/1 1   THAI SAT August 11, 2012 08:00 – 11:00 23 A.H.   A. Ratsame
BG1403 4/2 1 512-513xxxx THAI FRI August 17, 2012 14:00 – 17:00 58 SEM   A. Ratsame
BG14035  3/1 1   THAI SAT August 18, 2012 11:00 – 14:00 42 S.P.   A. Anek
BG14034  2/2 1   THAI SAT August 18, 2012 08:00 – 11:00 27 S.P.   A. Boontham
BG1403 4/2 2 512-513xxxx THAI SAT July 28, 2012 08:00 – 11:00 113 S.P.   A. Ratsame
BG1403 4/1 3 514-515xxxx, 521 xxxx THAI TUE July 31, 2012 11:00 – 14:00 54 A.H.   A. Ratsame
BG1403 4/1 4 514-515xxxx, 521 xxxx THAI FRI August 10, 2012 11:00 – 14:00 177 A.H.   A. Ratsame
BG1403 4/1 5 514-515xxxx, 521 xxxx THAI FRI August 10, 2012 14:00 – 17:00 178 A.H.   A. Ratsame
BG1403 4/1 6 514-515xxxx, 521 xxxx THAI SAT August 11, 2012 08:00 – 11:00 207 A.H.   A. Ratsame
BG1403  3/2 7 522-523xxxx  THAI SAT July 28, 2012 11:00 – 14:00 106 S.P.   A. Anek
BG1403  3/1 8 524-525xxxx, 531xxxx THAI TUE July 31, 2012 08:00 – 11:00 79 SEM   A. Anek
BG1403  3/1 9 524-525xxxx, 531xxxx THAI WED August 15, 2012 14:00 – 17:00 68 S.P.   A. Anek
BG1403  3/1 10 524-525xxxx, 531xxxx THAI FRI August 10, 2012 14:00 – 17:00 99 S.P.   A. Anek
BG1403  3/1 11 524-525xxxx, 531xxxx THAI FRI August 10, 2012 08:00 – 11:00 97 S.P.   A. Anek
BG1403  3/1 12 524-525xxxx, 531xxxx THAI SAT August 18, 2012 11:00 – 14:00 109 S.P.   A. Anek
BG1403  3/1 13 524-525xxxx, 531xxxx THAI SAT August 18, 2012 14:00 – 17:00 110 S.P.   A. Anek
BG1403  2/2 14 532-533xxxx THAI FRI August 10, 2012 11:00 – 14:00 40 D 42   Dr. Weeraphan
BG1403  2/2 15 532-533xxxx THAI SAT August 18, 2012 08:00 – 11:00 93 S.P.   A. Boontham
BG14033  2/1 16 534-535xxxx, 541xxxx THAI WED August 22, 2012 08:00 – 11:00 67 A.H.   Rev. Fr. Peter M.
BG14033  2/1 17 534-535xxxx, 541xxxx THAI WED August 1, 2012 11:00 – 14:00 53 S.P.   A. Charn
BG14033  2/1 18 534-535xxxx, 541xxxx THAI THU August 16, 2012 08:00 – 11:00 41 D 41   Dr.Suphavadee
BG14033  2/1 19 534-535xxxx, 541xxxx THAI THU August 16, 2012 11:00 – 14:00 20 D 41   Rev. Fr. Peter M.
BG14033  2/1 20 534-535xxxx, 541xxxx THAI FRI August 17, 2012 08:00 – 11:00 72 S.P.   Rev. Fr. Peter M.
BG14033  2/1 21 534-535xxxx, 541xxxx THAI FRI August 17, 2012 11:00 – 14:00 73 S.P.   A. Charn
BG14033  2/1 22 534-535xxxx, 541xxxx THAI TUE August 7, 2012 14:00 – 17:00 71 S.P.   Rev. Fr. Peter M.
BG14033  2/1 23 534-535xxxx, 541xxxx THAI MON August 6, 2012 08:00 – 11:00 73 S.P.   Dr. Veerachart N.
BG14033  2/1 24 534-535xxxx, 541xxxx THAI SAT August 18, 2012 11:00 – 14:00 98 A.H.   Dr. Weeraphan
BG14033  2/1 25 534-535xxxx, 541xxxx THAI SAT August 18, 2012 14:00 – 17:00 89 A.H.   Dr. Weeraphan
BG14032 1/2 26 542-543xxxx  THAI FRI August 10, 2012 08:00 – 11:00 29 D 41   Dr. Weeraphan
BG14032 1/2 27 542-543xxxx  THAI SAT August 4, 2012 14:00 – 17:00 109 S.P.   A. Boontham
BG14031  1/1 28 544 – 545 xxxx, 551 xxxx THAI MON August 6, 2012 11:00 – 14:00 87 S.P.   Dr. Weeraphan
BG14031  1/1 29 544 – 545 xxxx, 551 xxxx THAI TUE August 7, 2012 08:00 – 11:00 51 S.P.   A. Boontham
BG14031 1/1 30 544 – 545 xxxx, 551 xxxx THAI TUE August 7, 2012 11:00 – 14:00 71 S.P.   A. Boontham
BG14031 1/1 31 544 – 545 xxxx, 551 xxxx THAI WED August 1, 2012 08:00 – 11:00 33 D 41   A. Boontham
BG14031 1/1 32 544 – 545 xxxx, 551 xxxx THAI WED August 1, 2012 14:00 – 17:00 35 D 42   A. Boontham
BG14031 1/1 33 544 – 545 xxxx, 551 xxxx THAI THU August 9, 2012 08:00 – 11:00 79 D 41   Dr. Supavadee N.
BG14031  1/1 34 544 – 545 xxxx, 551 xxxx THAI FRI August 10, 2012 11:00 – 14:00 97 S.P.   A. Boontham
BG14031 1/1 35 544 – 545 xxxx, 551 xxxx THAI FRI September 7, 2012 14:00 – 17:00 81 S.P.   A. Boontham
BG14031  1/1 36 544 – 545 xxxx, 551 xxxx THAI SAT August 11, 2012 11:00 – 14:00 94 C 42   A. Charn
BG14031 1/1 37 544 – 545 xxxx, 551 xxxx THAI SAT September 8, 2012 14:00 – 17:00 90 S.P.   A. Charn
BG1403  3/1 38 524-525xxxx, 531xxxx THAI FRI August 24, 2012 14:00 – 17:00 52 SEM   A. Anek
BG14033  2/1 39 534-535xxxx, 541xxxx THAI THU August 16, 2012 14:00 – 17:00 25 D 41   Asst. Prof. Dr. Warayuth S.
BG14031 1/1 40 544 – 545 xxxx, 551 xxxx THAI SUN August 5, 2012 09:00 – 12:00 66 S.P.   Dr. Weeraphan
BG14031 1/1 41 544 – 545 xxxx, 551 xxxx THAI SUN July 29, 2012 09:00 – 12:00 95 S.P.   A.Charn
BG14031 1/1 42 544 – 545 xxxx, 551 xxxx THAI SAT August 4, 2012 08:00 – 11:00 98 S.P.   Dr. Weeraphan
BG14031 1/1 43 544 – 545 xxxx, 551 xxxx THAI SAT August 4, 2012 11:00 – 14:00 98 S.P.   Dr. Weeraphan
BG14031 1/1 44 544 – 545 xxxx, 551 xxxx THAI SAT August 11, 2012 14:00 – 17:00 92 S.P.   A. Boontham
BG1403 4/2 71 512-513xxxx NONTHAI SAT August 11, 2012 11:00 – 14:00 178 A.H.   A. Ratsame
BG1403 4/1 72 514-515xxxx, 521 xxxx NONTHAI SAT July 28, 2012 11:00 – 14:00 197 A.H.   A. Ratsame
BG1403 4/1 73 514-515xxxx, 521 xxxx NONTHAI SAT August 11, 2012 14:00 – 17:00 168 A.H.   A. Ratsame
BG1403 3/2 74 522-523xxxx  NONTHAI SAT August 25, 2012 08:00 – 11:00 150 A.H.   A. Thesigan
BG1403 3/2 75 522-523xxxx  NONTHAI SAT August 25, 2012 14:00 – 17:00 142 A.H.   A. Thesigan
BG1403 3/1 77 524-525xxxx, 531xxxx NONTHAI SAT July 28, 2012 08:00 – 11:00 136 A.H.   Dr. Weeraphan
BG1403 2/2 78 532-533xxxx NONTHAI FRI August 17, 2012 14:00 – 17:00 44 D 42   Dr. Veerachart N.
BG1403 2/2 79 532-533xxxx NONTHAI SAT July 28, 2012 14:00 – 17:00 128 S.P.   Rev. Fr. Peter M.
BG14033  2/1 80 534-535xxxx, 541xxxx NONTHAI SAT August 4, 2012 11:00 – 14:00 138 A.H.   A. Thesigan
BG14032 1/2 82 542-543xxxx  NONTHAI FRI August 10, 2012 08:00 – 11:00 33 C 53   A. Charn
BG14032 1/2 83 542-543xxxx  NONTHAI SAT August 4, 2012 08:00 – 11:00 195 A.H.   A. Thesigan
BG14031 1/1 85 544 – 545 xxxx, 551 xxxx NONTHAI SAT September 8, 2012 08:00 – 11:00 102 S.P.   A. Charn
BG14033  2/1 87 534-535xxxx, 541xxxx NONTHAI SAT August 4, 2012 14:00 – 17:00 100 A.H.   A. Thesigan
BG14031 1/1 89 544 – 545 xxxx, 551 xxxx NONTHAI SAT September 8, 2012 11:00 – 14:00 87 D 41   A. Thesigan
BG14031  1/1 111 544 – 545 xxxx, 551 xxxx CATHOLIC SUN August 19, 2012 09:00 – 12:30 21   John XXIII A. Boontham
BG14032 1/2 112 542-543xxxx  CATHOLIC SUN August 19, 2012 09:00 – 12:30 34   John XXIII Rev. Fr. Peter M.
BG14033  2/1 113 534-535xxxx, 541xxxx CATHOLIC SUN August 19, 2012 09:00 – 12:30 140   John XXIII A. Thesigan
BG1403  2/2 114 532-533xxxx CATHOLIC SUN August 19, 2012 09:00 – 12:30 26   John XXIII A. Charn
BG1403  3/1 115 524-525xxxx, 531xxxx CATHOLIC SUN August 19, 2012 09:00 – 12:30 90   John XXIII  A. Siriporn
BG1403  3/2 116 522-523xxxx  CATHOLIC SUN August 19, 2012 09:00 – 12:30 20   John XXIII A. Anek
BG1403  4/1 117 514-515xxxx, 521 xxxx CATHOLIC SUN August 19, 2012 09:00 – 12:30 69   John XXIII Rev. Fr. Dr. Amnuay (A. Ratsame)
BG1403  4/2 118 512-513xxxx CATHOLIC SUN August 19, 2012 09:00 – 12:30 23   John XXIII Rev. Fr. Dr. Amnuay (A. Ratsame)
BG1403 4/2 402 512-513xxxx THAI FRI August 24, 2012 12:00 – 15:00 40   SG219 A. Ratsame
BG1403 4/1 403 514-515xxxx, 521 xxxx THAI MON July 30, 2012 09:00 – 12:00 184   SR416 A. Ratsame
BG1403 4/1 404 514-515xxxx, 521 xxxx THAI MON July 30, 2012 12:00 – 15:00 173   SR416 A. Ratsame
BG1403 4/1 405 514-515xxxx, 521 xxxx THAI TUE August 21, 2012 09:00 – 12:00 143   John XXIII A. Ratsame  (Bro. Amnuay)
BG1403 4/1 406 514-515xxxx, 521 xxxx THAI TUE August 21, 2012 12:00 – 15:00 112   John XXIII A. Ratsame  (Bro. Amnuay)
BG1403 4/1 407 514-515xxxx, 521 xxxx THAI WED August 8, 2012 09:00 – 12:00 146   John XXIII A. Ratsame (ผู้ช่วยงาน 1 คน)
BG1403 4/1 408 514-515xxxx, 521 xxxx THAI WED August 8, 2012 12:00 – 15:00 113   SR416 A. Ratsame
BG1403 4/1 409 514-515xxxx, 521 xxxx THAI THU August 9, 2012 09:00 – 12:00 100   SR416 A. Ratsame
BG1403 4/1 410 514-515xxxx, 521 xxxx THAI THU August 9, 2012 12:00 – 15:00 111   SR416 A. Ratsame
BG1403 4/1 411 514-515xxxx, 521 xxxx THAI FRI August 31, 2012 09:00 – 12:00 205   SR416 A. Ratsame
BG1403 4/1 412 514-515xxxx, 521 xxxx THAI FRI August 31, 2012 12:00 – 15:00 199   SR416 A. Ratsame
BG1403 3/2 415 522-523xxxx  THAI FRI August 17, 2012 09:00 – 12:00 47   SG219 A. Anek
BG1403 3/2 416 522-523xxxx  THAI FRI August 17, 2012 12:00 – 15:00 45   SG219 A. Anek
BG1403  3/1 421 524-525xxxx, 531xxxx THAI MON August 20, 2012 09:00 – 12:00 92   SR416 A. Ratsame
BG1403  3/1 422 524-525xxxx, 531xxxx THAI MON August 20, 2012 12:00 – 15:00 90   SR416 A. Ratsame
BG1403  3/1 423 524-525xxxx, 531xxxx THAI TUE August 14, 2012 09:00 – 12:00 73   SR416 A. Ratsame
BG1403  3/1 424 524-525xxxx, 531xxxx THAI TUE August 7, 2012 09:00 – 12:00 44   SR416 A. Anek
BG1403  3/1 425 524-525xxxx, 531xxxx THAI TUE August 14, 2012 12:00 – 15:00 77   SR416 A. Ratsame
BG1403  3/1 426 524-525xxxx, 531xxxx THAI TUE August 7, 2012 12:00 – 15:00 65   SR416 A. Anek
BG1403  3/1 427 524-525xxxx, 531xxxx THAI WED August 22, 2012 09:00 – 12:00 73   SR416 A. Boontham
BG1403  3/1 428 524-525xxxx, 531xxxx THAI WED August 22, 2012 09:00 – 12:00 17   SR416 A. Boontham
BG1403  3/1 429 524-525xxxx, 531xxxx THAI WED August 15, 2012 12:00 – 15:00 72   SR416 A. Ratsame
BG1403  3/1 430 524-525xxxx, 531xxxx THAI WED August 22, 2012 12:00 – 15:00 68   SR416 A. Ratsame
BG1403  3/1 431 524-525xxxx, 531xxxx THAI THU August 16, 2012 09:00 – 12:00 73   SR416 A. Ratsame
BG1403  3/1 432 524-525xxxx, 531xxxx THAI THU August 23, 2012 09:00 – 12:00 69   SR416 A. Ratsame
BG1403  3/1 433 524-525xxxx, 531xxxx THAI THU August 16, 2012 12:00 – 15:00 69   SR416 A. Ratsame
BG1403  3/1 434 524-525xxxx, 531xxxx THAI THU August 23, 2012 12:00 – 15:00 61   SR416 A. Charn
BG1403  3/1 435 524-525xxxx, 531xxxx THAI FRI August 31, 2012 09:00 – 12:00 105   WIMAN A. Anek
BG1403  3/1 436 524-525xxxx, 531xxxx THAI FRI August 17, 2012 09:00 – 12:00 99   SR416 Dr. Weeraphan
BG1403  3/1 437 524-525xxxx, 531xxxx THAI FRI August 31, 2012 12:00 – 15:00 100   WIMAN A. Anek
BG1403  3/1 438 524-525xxxx, 531xxxx THAI FRI August 17, 2012 12:00 – 15:00 95   WIMAN A. Boontham
BG1403  2/2 441 532-533xxxx THAI FRI August 24, 2012 09:00 – 12:00 59   SM413 A. Boontham
BG14033  2/1 442 534-535xxxx, 541xxxx THAI MON July 30, 2012 09:00 – 12:00 95   WIMAN Dr. Weeraphan
BG14033  2/1 443 534-535xxxx, 541xxxx THAI MON August 6, 2012 09:00 – 12:00 92   WIMAN Rev. Fr. Peter M.
BG14033  2/1 444 534-535xxxx, 541xxxx THAI MON August 6, 2012 13:30 – 16:30 90   WIMAN Rev. Fr. Peter M.
BG14033  2/1 445 534-535xxxx, 541xxxx THAI MON July 30, 2012 13:30 – 16:30 89   WIMAN A. Boontham
BG14033  2/1 446 534-535xxxx, 541xxxx THAI TUE August 7, 2012 09:00 – 12:00 80   WIMAN A. Charn
BG14033  2/1 447 534-535xxxx, 541xxxx THAI TUE August 14, 2012 09:00 – 12:00 46   WIMAN Dr. Weeraphan
BG14033  2/1 448 534-535xxxx, 541xxxx THAI TUE August 7, 2012 13:30 – 16:30 90   WIMAN A. Charn
BG14033  2/1 449 534-535xxxx, 541xxxx THAI TUE July 31, 2012 13:30 – 16:30 82   WIMAN A. Boontham
BG14033  2/1 450 534-535xxxx, 541xxxx THAI WED August 22, 2012 09:00 – 12:00 93   WIMAN A. Charn
BG14033  2/1 451 534-535xxxx, 541xxxx THAI WED August 22, 2012 13:30 – 16:30 91   WIMAN A. Charn
BG14033  2/1 452 534-535xxxx, 541xxxx THAI THU August 30, 2012 09:00 – 12:00 85   WIMAN A. Boontham
BG14033  2/1 453 534-535xxxx, 541xxxx THAI THU August 30, 2012 13:30 – 16:30 77   WIMAN Rev. Fr. Peter M.
BG14033  2/1 454 534-535xxxx, 541xxxx THAI FRI August 24, 2012 09:00 – 12:00 99   SR416 A. Charn
BG14033  2/1 455 534-535xxxx, 541xxxx THAI FRI August 10, 2012 09:00 – 12:00 92   SR416 Rev. Fr. Peter M.
BG14033  2/1 456 534-535xxxx, 541xxxx THAI FRI August 10, 2012 13:30 – 16:30 113   SR416 Rev. Fr. Peter M.
BG14032 1/2 457 542-543xxxx  THAI MON July 30, 2012 09:00 – 12:00 35   SM409 A. Boontham
BG14032 1/2 458 542-543xxxx  THAI WED August 29, 2012 13:30 – 16:30 32   WIMAN Rev. Fr. Peter M.
BG14032 1/2 459 542-543xxxx  THAI FRI August 24, 2012 13:30 – 16:30 51   SM413 A. Boontham
BG14031 1/1 460 544 – 545 xxxx, 551 xxxx THAI MON August 13, 2012 09:00 – 12:00 77   WIMAN Dr. Weeraphan
BG14031 1/1 461 544 – 545 xxxx, 551 xxxx THAI MON August 13, 2012 13:30 – 16:30 103   WIMAN Dr. Weeraphan
BG14031 1/1 462 544 – 545 xxxx, 551 xxxx THAI TUE July 31, 2012 09:00 – 12:00 70   WIMAN Dr. Weeraphan
BG14031 1/1 463 544 – 545 xxxx, 551 xxxx THAI TUE August 14, 2012 13:30 – 16:30 53   WIMAN Dr. Weeraphan
BG14031 1/1 464 544 – 545 xxxx, 551 xxxx THAI WED August 1, 2012 09:00 – 12:00 80   SR416 Dr. Weeraphan
BG14031 1/1 465 544 – 545 xxxx, 551 xxxx THAI WED August 8, 2012 13:30 – 16:30 67   WIMAN Dr. Weeraphan
BG14031 1/1 466 544 – 545 xxxx, 551 xxxx THAI THU August 16, 2012 09:00 – 12:00 84   WIMAN Dr. Weeraphan
BG14031 1/1 467 544 – 545 xxxx, 551 xxxx THAI THU August 16, 2012 13:30 – 16:30 87   WIMAN Dr. Weeraphan
BG14031 1/1 468 544 – 545 xxxx, 551 xxxx THAI FRI August 24, 2012 09:00 – 12:00 63   WIMAN Dr. Weeraphan
BG1403  3/1 469 524-525xxxx, 531xxxx THAI FRI August 17, 2012 09:00 – 12:00 87   WIMAN A. Boontham
BG1403  3/1 470 524-525xxxx, 531xxxx THAI FRI August 24, 2012 13:30 – 16:30 98   WIMAN Dr. Weeraphan
BG14031 1/1 471 544 – 545 xxxx, 551 xxxx THAI FRI August 31, 2012 13:30 – 16:30 75   SM413 Dr. Weeraphan
BG14031 1/1 472 544 – 545 xxxx, 551 xxxx THAI FRI August 31, 2012 09:00 – 12:00 85   SM413 Dr. Weeraphan
BG14031 1/1 473 544 – 545 xxxx, 551 xxxx THAI WED August 29, 2012 09:00 – 12:00 85   WIMAN A. Boontham
BG14031 1/1 474 544 – 545 xxxx, 551 xxxx THAI MON August 20, 2012 09:00 – 12:00 80   WIMAN A. Boontham
BG14031 1/1 475 544 – 545 xxxx, 551 xxxx THAI WED August 15, 2012 13:30 – 16:30 65   WIMAN A. Boontham
BG14031 1/1 476 544 – 545 xxxx, 551 xxxx THAI THU August 23, 2012 13:30 – 16:30 83   WIMAN A. Boontham
BG14031 1/1 477 544 – 545 xxxx, 551 xxxx THAI THU August 23, 2012 09:00 – 12:00 58   WIMAN Dr. Weeraphan
BG14031 1/1 478 544 – 545 xxxx, 551 xxxx THAI MON August 20, 2012 13:30 – 16:30 56   WIMAN A. Boontham
BG14031 1/1 479 544 – 545 xxxx, 551 xxxx THAI THU August 30, 2012 13:30 – 16:30 85   SR416 A. Charn
BG14031 1/1 480 544 – 545 xxxx, 551 xxxx THAI FRI August 24, 2012 13:30 – 16:30 92   SM208 Rev. Fr. Peter M.
BG14031 1/1 481 544 – 545 xxxx, 551 xxxx THAI TUE July 31, 2012 09:00 – 12:00 27   WIMAN Dr. Weeraphan
BG14031 1/1 482 544 – 545 xxxx, 551 xxxx THAI MON August 13, 2012 09:00 – 12:00 93   SR416 Dr. Weeraphan
BG14031 1/1 483 544 – 545 xxxx, 551 xxxx THAI WED August 15, 2012 09:00 – 12:00 73   WIMAN A. Boontham
BG14031 1/1 484 544 – 545 xxxx, 551 xxxx THAI MON August 6, 2012 13:30 – 16:30 69   SM220 A. Boontham
BG14031 1/1 485 544 – 545 xxxx, 551 xxxx THAI FRI August 31, 2012 09:00 – 12:00 59   SG219 A. Boontham
BG14031 1/1 486 544 – 545 xxxx, 551 xxxx THAI FRI August 31, 2012 13:30 – 16:30 90   SG219 A. Boontham
BG1403 4/2 571 512-513xxxx NONTHAI MON August 20, 2012 12:00 – 15:00 44   WISEATSRISAMUT A. Ratsame  (ผู้ช่วยงาน 1 คน)
BG1403 3/1 575 524-525xxxx, 531xxxx NONTHAI THU August 9, 2012 09:00 – 12:00 42   SM217 A. Thesigan
BG1403 2/2 578 532-533xxxx NONTHAI FRI August 24, 2012 13:30 – 16:30 99   SR416 A. Thesigan
BG14033  2/1 579 534-535xxxx, 541xxxx NONTHAI TUE August 28, 2012 09:00 – 12:00 54   SR416 Rev. Fr. Peter M.
BG14033  2/1 580 534-535xxxx, 541xxxx NONTHAI FRI August 17, 2012 13:30 – 16:30 91   SR416 Dr. Weeraphan
BG14032 1/2 583 542-543xxxx  NONTHAI FRI August 24, 2012 09:00 – 12:00 71   SG219 A. Thesigan
BG14031 1/1 584 544 – 545 xxxx, 551 xxxx NONTHAI MON August 6, 2012 09:00 – 12:00 48   SM220 A. Thesigan
BG14031 1/1 587 544 – 545 xxxx, 551 xxxx NONTHAI FRI August 17, 2012 09:00 – 12:00 47   SM413 A. Charn
BG14033  2/1 588 534-535xxxx, 541xxxx NONTHAI MON August 13, 2012 13:30 – 16:30 74   SR416 A. Thesigan
BG14033  2/1 589 534-535xxxx, 541xxxx NONTHAI THU August 23, 2012 09:00 – 12:00 43   SM217 A. Thesigan
BG14031 1/1 590 544 – 545 xxxx, 551 xxxx NONTHAI WED August 8, 2012 09:00 – 12:00 41   SM409 Rev. Fr. Peter M.
BG14031  1/1 800     SAT August 18, 2012 09:00 – 12:00 43 ACC   Rev. Fr. Peter M.
BG14032  1/2 811     SAT September 1, 2012 09:00 – 12:00 2 ACC   Rev. Fr. Peter M.
BG14033  2/1 812     SAT August 18, 2012 13:00 – 16:00 58 ACC   Rev. Fr. Peter M.
BG1403  2/2 813     SAT September 1, 2012 12:00 – 15:00 44 ACC   A. Siriporn
BG1403 EVENING 901   THAI SUN August 26, 2012 09:00 – 12:00 17 S.P.   A. Ratsame
BG14031 EVENING 901   THAI SUN August 26, 2012 09:00 – 12:00 5 S.P.   A. Ratsame
BG14032 EVENING 901   THAI SUN August 26, 2012 09:00 – 12:00 1 S.P.   A. Ratsame
BG14033 EVENING 901   THAI SUN August 26, 2012 09:00 – 12:00 3 S.P.   A. Ratsame
  Registration  Service Learning for ID.53xxxxx WED – THU August 8-9, 2012 09:00-16:00     AU Plaza A.Charn M., A.Ratsame J., A.Boontham S., Dr.Weeraphan P., A.Anek K.
  Registration  Service Learning for ID.53xxxxx TUE August 14, 2012 09:00-16:00   Salle D'Expo   A.Charn M., A.Ratsame J., A.Boontham S., Dr.Weeraphan P., A.Anek K.

 

Share this:

Related Articles

Ethic seminar schedule semester 1/2012

Share this:

ตรวจสอบตารางเรียนวิชาEthicsได้ที่นี่เลย >คลิ๊ก<       BG1403x  PROFESSIONAL ETHICS SEMINAR  CLASS SCHEDULE  SEMESTER 1/2012  ( BEFOR MIDTERM ) SUBJECT CLASS SECTION NATION DAY D/M/Y TIME NO.…

Share this:

ปฏิทิน ABAC เทอม2 ปี2008

Share this:

นี่ก็คือตารางวันกิจกรรม, Appointment สำคัญๆ, และวันหยุดมหาลัย ครับ ################################## University Calendar :: Academic Year 2/2008 November Semester (Mon. Oct. 27 ? Tue. Mar. 10, 2009) Second Semester begins…

Share this:

เมเจอร์คณะ Arts มีอะไรบ้างนะ? แล้วแต่ละเมเจอร์เค้าเรียนอะไรกันบ้าง???

Share this:

คณะอาทของเอแบคที่นักศึกษาชอบเรียกกัน หรือคณะศิลปศาสตร์นั่นเอง! มีทั้งหมด4เมเจอร์ด้วยกัน ประกอบด้วย Business English, Business French, Business Chinese, Business Japanese              สวัสดีค่า วันนี้จะมาบอกเล่าว่าแต่ละเมเจอร์ของอาทที่เอแบคเนี่ย เป็นอะไรยังไง แล้วมีการเรียนในคลาสแบบไหน      …

Share this:

Enjoy your healthy life @GVC

Share this:

ทางโรงพยาบาลไทยนครินทร์ร่วมกับหลายหน่วยงานจะจัดงาน Enjoy your healthy life ในวันพุธที่ 14 พฤศจิกายน 2555 เวลา 16.00-19.00 น. ณหอพักGVC  โดยมีกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย มีการจำหน่ายสินค้าราคาประหยัด แจกบัตรสมาชิก บัตรส่วนลด คูปองเงินสด และของรางวัลจากร้านค้าต่าง ๆ  มากมาย ตามรูปที่อยู่ด้านล่างนี้ค่ะ โดยงานนี้จัดเพื่อน้อง ๆ เอแบคทุกคนค่ะ อยู่หอนอก…

Share this:

AU CARE (Physical Check-Up) for freshmen ID. 553

Share this:

ตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ รหัส 553  ภาคเรียนที่ 2/2555 AU CARE (Physical Check-Up) for freshmen ID. 553-XXXX สำหรับนักศึกษาปี1 คนไหนที่ยังไม่ได้ไปรับการตรวจ AU Care ก็อย่าลืมไปกันนะคะ โดยเฉพาะนักศึกษาเข้าใหม่ 2/2012 คะ     ครั้งที่ No.…

Share this:

Responses