Share this:

197810

16 ม.ค.59 จากกรณีปัญหาความขัดแย้งภายในมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (เอแบค) ซึ่ง พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) ได้มอบให้สภามหาวิทยาลัยทั้งสองฝ่ายไปไกล่เกลี่ย เพื่อหาทางออก แต่สุดท้ายไม่สามารถตกลงกันได้ จนเป็นผลให้ พล.อ.ดาว์พงษ์ ต้องใช้มาตรา 86 (4) และวรรค 2 พ.ร.บ.สถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ.2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาใช้บังคับ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการยกร่างคำสั่งตั้งคณะกรรมการควบคุมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน แต่ไม่เกิน 15 คน ทำหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยเดิมนั้น

ล่าสุด รศ.นพ.กำจร ตติยกวี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ปลัด ศธ.) กล่าวว่า ขณะนี้ตนกำลังเร่งสรรหากรรมการควบคุมฯให้ได้ประมาณ 7-8 คน เพื่อจะนำเสนอให้ รมว.ศึกษาธิการ ลงนามแต่งตั้งภายในสัปดาห์หน้า โดยกรรมการเหล่านี้จะเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ และเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถด้านอุดมศึกษา ซึ่งอาจจะเป็นอดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยทั้งรัฐ และเอกชน เพราะบุคคลเหล่านี้จะมีข้อมูลการบริหารงานอุดมศึกษาอยู่แล้วจะได้ไม่ต้องเริ่มต้นกันใหม่

ปลัดศธ. กล่าวด้วยว่า ภายหลังจากที่ รมว.ศธ.ยืนยันที่จะใช้อำนาจตาม ม. 86 (4) และวรรค2 แล้วขณะนี้ ทั้งสองฝ่ายยังไม่มีใครส่งข้อเสนอเข้ามา มีเพียงแต่ ดร.สุทธิพร ปทุมเทวาภิบาล เท่านั้น ที่ส่งข้อมูลหลายเรื่องที่เป็นข้อปัญหาทางด้านกฎหมายเข้ามาให้พิจารณาอยู่อย่างต่อเนื่อง ซึ่งตนก็จะส่งให้คณะกรรมการควบคุมฯนำไปพิจารณาต่อไป

ด้าน นายสุทธิพร กล่าวว่า ตนคงยังจะไม่เสนออะไร เพราะที่ผ่านมาได้เสนอข้อมูลเรื่องความไม่โปร่งใสเกี่ยวกับปัญหาต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยเอแบคให้ ศธ. ไปหมดแล้ว ก็หวังว่าเมื่อมีคณะกรรมการควบคุมเข้ามาแล้วคงจะมีการพิจารณาในทุกเรื่องที่เสนอไป โดยดำเนินการด้วยความโปร่งใส และยุติธรรม ส่วนกรณีที่ รมว.ศึกษาธิการ จะใช้กฎหมายเข้ามาควบคุมนั้น ขณะนี้กำลังคุยกับหลายคนถึงข้อดีข้อเสีย ซึ่งตนก็มีคำสั่งศาลคุ้มครองการเป็นรักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยเอแบคอยู่ จึงมีช่องทางทางกฎหมายที่จะสามารถใช้ได้ แต่ก็ยังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะใช้หรือไม่ ทั้งนี้ ที่ผ่านมาตนตั้งใจทำงานอย่างดีมาโดยตลอด ก็คิดว่าไม่จำเป็นที่จะต้องมาทะเลาะกันให้ถึงกับต้องเสียผู้เสียคน

ขณะที่ นายวีระศักดิ์ อนุสนธิวงศ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยเอแบค กล่าวว่า คงไม่มีข้อเสนออะไรแล้ว ที่ผ่านมาเราก็มีจุดยืนมาตลอดว่า จะเคารพคำวินิจฉัยของ รมว.ศึกษาธิการ เมื่อ รมว.ศึกษาธิการ ตัดสินใจแล้วว่าจะใช้กฎหมาย หากเราจะไปดำเนินการอะไรก็จะดูไม่ดี ไม่เคารพกฎหมาย และไม่เคารพ รมว.ศึกษาธิการ ทั้งนี้ การที่มีคณะกรรมการเข้ามาควบคุม ก็เป็นเรื่องที่ดี เพราะจะได้มีคนกลางเข้ามาบริหารจัดการ และคลี่คลายปัญหาให้มีความชัดเจนเร็วขึ้น

Reference: นสพ.แนวหน้า

Share this: