‘กำจร’เสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ คุม ‘เอแบค’

Share this:

bangkokbiznews

“กำจร” เผยเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิทำหน้าที่ กก.คุมเอแบค 7-8 ราย
ระบุบางรายเคยควบคุมม.อีสาน มาก่อน และยังมีคนเก่งการเงิน-กฎหมายมาทำหน้าที่

รศ.นพ.กำจร ตติยกวี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.)
เปิดเผยความคืบหน้าการแก้ปัญหาความขัดแย้งภายในมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ หรือ เอแบค
โดยที่ผ่านมามีมติจะใช้อำนาจตามมาตรา 86 (4) วรรคสองของพ.ร.บ.สถาบันอุดมศึกษาเอกชนพ.ศ.2546
และแก้ไขเพิ่มเติมมาบังคับใช้ตั้งคณะกรรมการควบคุมเข้าไปดูแลการบริหารงานเอแบคว่า
ได้เสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิต่อพล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.)
เพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการควบคุมแล้วตั้งแต่ช่วงต้นสัปดาห์นี้โดยเสนอไป 7-8 ราย
บางคนมีประสบการณ์เคยเป็นคณะกรรมการการควบคุมเข้าไปแก้ปัญหามหาวิทยาลัยอีสาน (มอส.) มาแล้ว
นอกจากนั้นยังมีผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินด้านกฎหมายผู้ที่รู้ข้อมูลของเอแบค
โดยมีคนของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
ทำหน้าที่เป็นกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการควบคุม
โดยคาดว่าไม่เกินวันที่ 23 มกราคมนี้ รัฐมนตรีว่าการศธ.จะลงนามในคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุม

ปลัดศธ.กล่าวต่อว่า
หลังจากตั้งคณะกรรมการควบคุมแล้วตามขั้นตอนของกฎหมายสภาม.เอแบค ชุดปัจจุบันจะต้องยุติบทบาททันที
เพื่อให้สภาชุดใหม่เข้าปฏิบัติทันทีดังนั้นเพื่อไม่ให้เกิดสุญญากาศสิ่งที่คณะกรรมการควบคุมต้องทำอันดับแรก
คือการออกคำสั่งให้อาจารย์และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการสอนและทำงานต่อ
เพราะขณะนี้เพิ่งจะเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558

ทั้งนี้ปัญหาของม.เอแบค ไม่ใช่เรื่องคุณภาพการจัดการศึกษา
แต่เป็นปัญหาการบริหารงานของสภามหาวิทยาลัยซึ่งบังเอิญว่าไม่สามารถไกล่เกลี่ยกันเองได้
จึงต้องตั้งคณะกรรมการควบคุมเข้าไปแก้ปัญหา
ส่วนกรณีที่นายสุทธิพรปทุมเทวาภิบาลรักษาการอธิการบดีเอแบคจะฟ้องศาลปกครอง
หากมีการตั้งคณะกรรมการควบคุมนั้นถือเป็นสิทธิใครอยากจะฟ้องก็ฟ้องศาลจะพิจารณาเองว่า
ผู้ที่ฟ้องได้รับผลกระทบจริงหรือมไม่แต่ทุกอย่างก็ต้องดำเนินการตามขั้นตอนตามปกติ

รศ.นพ.กำจรกล่าวต่อว่าส่วนความวุ่นวายที่เกิดขึ้นที่อาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์ภายในม.เอแบควิทยาเขตสุวรรณภูมิ
เมื่อวันที่21มกราคมที่ผ่านมาถือเป็นปัญหาภายในยังไม่สามารถดำเนินการอะไรได้
ต้องรอให้ตั้งคณะกรรมการควบคุมเข้าไปดูแลก็จึงจะสามารถแก้ปัญหาได้

สำหรับรายชื่อคณะกรรมการควบคุมมหาวิทยาลัยอีสาน
ที่นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ อดีตรมว.ศึกษาธิการ ลงนามแต่งตั้งให้ทำหน้าแก้ไขปัญหาม.อีสาน มีจำนวน 17 คน ดังนี้
นายสมนึก พิมลเสถียร ประธานกรรมการ
รศ.ชูชาติ อารีจิตรานุสรณ์
รศ.สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์
รศ.สุมนต์ สกลไชย
รศ.อานนท์ เที่ยงตรง
รศ.กำจร ตติยกวี
รศ.จีรเดช อู่สวัสดิ์
ผศ.ชัยนรินทร์ วีระสถาวณิชย์
นายประเสริฐ ตันสกุล
นางอรุณี ม่วงน้อยเจริญ
น.ส.มัทนา สานติวัตร
นางฉันทวิทย์ สุชาตานนท์
นายขจร จิตสุขุมมงคล ผอ.สำนักประสานและส่งเสริมกิจการอุดมศึกษา เป็นกรรมการเลขานุการ
เจ้าหน้าที่ สกอ.3 ราย เป็นผู้ช่วยเลขานุการ

วันเดียวกัน มีการส่งเมล์เผยแพร่ข่าวจากกลุ่มศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญนักธุรกิจชั้นนำของประเทศ
นำโดย นายเกษม กรณ์เสรี, นายชลิต ลิมปนะเวช, นายวิวัฒน์ อวศิริพงษ์และคณะศิษย์เก่าและปัจจุบันกว่า 200 คน
ร่วมยื่นหนังสือคัดค้านการใช้มาตรา 86 ให้กับพล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.)
ให้แก้ไขปัญหาโดยไม่ต้องใช้มาตรา 86 ทั้งนี้คณะศิษย์เก่าต้องการดำรงเกียรติภูมิของสถาบัน
ต้องการให้มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญเป็นตัวอย่างที่ดีในการรักษา
และปฏิบัติตามหลักธรรมภิบาลในทุกระดับขององค์กร
ให้ทุกภาคฝ่ายเคารพตามกฏหมายสอบหาข้อเท็จจริงเพื่อให้ปรากฏต่อสาธารณชน

Reference: การเมือง กรุงเทพธุรกิจ

Share this:

Related Articles

ปลัดศธ.เร่งหาเพิ่มกก.คุม ‘เอแบค’ ชง ‘ดาว์พงษ์’ แต่งตั้งสัปดาห์หน้า

Share this:

16 ม.ค.59 จากกรณีปัญหาความขัดแย้งภายในมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (เอแบค) ซึ่ง พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) ได้มอบให้สภามหาวิทยาลัยทั้งสองฝ่ายไปไกล่เกลี่ย เพื่อหาทางออก แต่สุดท้ายไม่สามารถตกลงกันได้ จนเป็นผลให้ พล.อ.ดาว์พงษ์ ต้องใช้มาตรา 86 (4) และวรรค 2 พ.ร.บ.สถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ.2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาใช้บังคับ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการยกร่างคำสั่งตั้งคณะกรรมการควบคุมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า…

Share this:

สรุปสอบ ‘เอแบค’ ภราดา ‘บัญชา’ บริสุทธิ์

Share this:

สรุปสอบ ‘เอแบค’ ภราดา ‘บัญชา’ บริสุทธิ์ มือใสสะอาด-ไร้มลทิน ศธ.เตรียมคืนอำนาจ ไม่เกินเดือนสิงหาคม เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) เปิดเผยหลังประชุมคณะกรรมการควบคุมการดำเนินงาน มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ หรือเอแบคที่มีรศ.ดร.อานนท์ เที่ยงตรง เป็นประธานคณะกรรมการฯว่า คณะกรรมการควบคุมฯรายงานความคืบหน้าผลตรวจสอบข้อเท็จจริง ตามที่ตนมอบหมายให้ตรวจสอบใน 3 ประเด็นคือ 1.การจัดซื้ออุปกรณ์โครงการเครื่องฝึกบินจำลองเสมือนจริง แบบแอร์บัส A320 (Flight Simulator)…

Share this:

3 พันนศ.เอแบค”อลเวง !! เรียนจบส่ออดรับปริญญา

Share this:

“3พันนศ.เอแบค”อลเวง!! เรียนจบส่ออดรับปริญญา | เดลินิวส์ เมื่อวันที่ 24 ก.ย. “เดลินิวส์ออนไลน์” ได้รับการร้องเรียนจากผู้แทนบัณฑิต มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ที่เรียนจบในปีการศึกษา 2557 และมีกำหนดจะเข้ารับปริญญาบัตรในวันที่ 22 พ.ย.นี้ ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ว่าอาจจะประสบปัญหาไม่สามารถรับปริญญาได้ เนื่องจากในการประชุมสภามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (เอแบค) ครั้งที่ 4/2558 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 ก.ย.ที่ผ่านมา…

Share this:

นัดคู่กรณีเคลียร์ปม ‘เอแบค’ พรุ่งนี้ ไกล่เกลี่ยไม่ได้ จ่องัด ม.86 วรรค 2

Share this:

7 ม.ค. 59 พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) กล่าวว่า รศ.นพ.กำจร ตติยกวี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ปลัดศธ.) ได้มารายงานผลการประชุมคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) นัดพิเศษในการแก้ปัญหาความขัดแย้งภายในมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (เอแบค) ให้ตนทราบแล้ว ซึ่ง กกอ. ได้เสนอแนะมา 2 ทางเลือก โดยทางเลือกแรก เสนอให้ใช้แนวทางไกล่เกลี่ย ส่วนทางเลือกที่…

Share this:

ให้ม.เอแบคเรียน-สอนตามปกติ จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

Share this:

16 ม.ค. 59 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ศูนย์สื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ได้มีแถลงการณ์ ว่า ตามที่กรรมการสภากลุ่มหนึ่ง นำโดยนาย สุทธิพร ปทุมเทวาภิบาลได้สร้างความวุ่นวายให้กับมหาวิทยาลัย จนกระทั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้พยายามหาแนวทางการแก้ไขปัญหา เพื่อมิให้เกิดความเสียหายต่อนักศึกษาไปมากกว่านี้ และล่าสุด พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศหลังการประชุมกับ รศ.นพ.กำจร ตติยกวี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และฝ่ายกฎหมายของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)…

Share this:

‘ดาว์พงษ์’ สั่ง สกอ. เรียกถก กกอ. แก้ปัญหาความรุนแรงใน ‘เอแบค’

Share this:

30 ธ.ค. 58 รศ.นพ.กำจร ตติยกวี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ปลัด ศธ.) กล่าวว่า วันนี้ตนได้รับรายงานการติดตามสถานการณ์ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ หรือเอแบค และได้รายงานให้ พล.อ.ดาว์พงษ์  รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ รับทราบแล้ว ว่าขณะนี้มีความขัดแย้งที่รุนแรงขึ้น อ่านข่าวต่อ… credit: นสพ.แนวหน้า

Share this:

ABAC เปิดเมืองเสมือนจริง U-Town

Share this:

?มหาวิทยาลัยเสมือนจริงแห่งแรกของเมืองไทย!” มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญร่วมกับบริษัท ดิจิคราฟต์ จำกัด เปิดตัว ?U-Town? มหาวิทยาลัยเสมือนจริงแห่งแรกของไทยพลิกประวัติศาสตร์หน้าใหม่แห่งวงการ ศึกษา สร้างประสบการณ์นอกห้องเรียนผ่านโลกออนไลน์แบบสนุกสนานและ ปลอดภัยถือเป็นการผสานระหว่างความบันเทิงและการเรียนรู้ได้อย่างลงตัว ชี้ปัจจัยหนุนจากผู้ใช้อินเทอร์เน็ตและการส่งเสริมการใช้ไอทีจากภาครัฐ ตั้งเป้าเป็นแหล่งความรู้ และต่อยอดเชิงธุรกิจในรูปแบบอี-คอมเมิร์ซ โดยทุ่มงบราว 15 ล้านบาท แบ่งงานเป็น 3 เฟส พร้อมเปิดตัว 2 พรีเซ็นเตอร์คนรุ่นใหม่ ?โต๋? และ ?เบเบ้?…

Share this:

8 ตัวอย่างภาษาอังกฤษที่ใช้แบบผิดๆ

Share this:

พอดีไปเจอบทความหนึ่งเห็นว่ามีประโยชน์เลยอยากเอามาแบ่งปันกัน ในปัจจุบันมีคำทับศัพท์ภาษาอังกฤษที่คนไทยใช้กันจนติดปากอยู่มากมาย แต่คุณเคยรู้ไหมว่า มีบางคำที่ชาวต่างชาติไม่ได้ใช้อย่างที่เราพูดกันจนติดปาก วันนี้จึงอยากนำเสนอคำศัพท์สัก 10 ตัวอย่างที่คนไทยมักใช้อย่างผิดๆ พร้อมทั้งคำที่ถูกต้องซึ่งคุณควรนำไปใช้เวลาคุยกับชาวต่างชาติ 1) อินเทรนด์ (in trend) คำนี้อินเทรนด์มากๆ เอ๊ย…ฮิตมากๆ ในปัจจุบัน สามารถได้ยินตามรายการวิทยุหรือโทรทัศน์ทั่วไป เพราะใช้กันทั่วบ้านทั่วเมือง เช่น เด็กสมัยนี้ถ้าจะให้อินเทรนด์ต้องตามแฟชั่นเกาหลี ซึ่งบางทีเวลาคุณต้องการพูดว่า “มันทันสมัย” คุณอาจจะติดปากว่า “It is in…

Share this:

Responses