ให้ม.เอแบคเรียน-สอนตามปกติ จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

Share this:

197782

16 ม.ค. 59 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ศูนย์สื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ได้มีแถลงการณ์ ว่า ตามที่กรรมการสภากลุ่มหนึ่ง นำโดยนาย สุทธิพร ปทุมเทวาภิบาลได้สร้างความวุ่นวายให้กับมหาวิทยาลัย จนกระทั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้พยายามหาแนวทางการแก้ไขปัญหา เพื่อมิให้เกิดความเสียหายต่อนักศึกษาไปมากกว่านี้ และล่าสุด พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศหลังการประชุมกับ รศ.นพ.กำจร ตติยกวี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และฝ่ายกฎหมายของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เมื่อวันศุกร์ที่ 15มกราคม 2559 ที่ผ่านมา ว่า

การเสนอเงื่อนไขของนายกสภาให้กรรมการสภาทุกคนลาออกและคืนอำนาจให้ผู้ถือใบอนุญาตจัดตั้ง หากแต่ทางกลุ่มของนายสุทธิพร ปทุมเทวาภิบาล ปฎิเสธวิธีแก้ปัญหาดังกล่าว ดังนั้น เมื่อหาข้อยุติของปัญหาไม่ได้ กระทรวงศึกษาธิการ จึงได้เตรียมยกร่างคำสั่งแต่งตั้งกรรมการควบคุม เข้าไปดำเนินการตามมาตรา 86 (4)และ วรรค 2 แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมมาบังคับใช้  โดยขณะนี้อยู่ ระหว่างการประสานงานเชิญผู้ทรงคุณวุฒิ เฟ้นหาผู้เหมาะสมและนำรายชื่อมาเสนอต่อไป

ทั้งนี้ ศูนย์สื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ขอแจ้งให้คณาจารย์  นักศึกษา และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้ทราบว่า กระทรวงศึกษาธิการจะพิจารณาดำเนินการควบคุมการบริหารจัดการและแก้ปัญหาอย่างรอบคอบเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการเรียนการสอน ดังนั้น จึงให้คณาจารย์และนักศึกษาดำเนินการเรียนการสอนตามปกติ  จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง ขอให้บุคลากรทุกหน่วยงาน และคณาจารย์ ติดตามข้อมูลข่าวสารจากหัวหน้าหน่วยงานโดยตรง และทางศูนย์สื่อสารองค์กรแห่งนี้ จะติดตามแจ้งประสานข้อมูลข่าวสารให้ทุกท่านอย่างใกล้ชิด

อนึ่ง ประเด็นเกี่ยวกับคำสั่งศาลแพ่งที่มีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวในฐานะรักษาการอธิการบดีของนายสุทธิพร ปทุมเทวาภิบาล นั้น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้สรุปว่าการประกาศใช้มาตรา 86 มิได้เป็นการละเมิดคำสั่งศาลและถือว่าคำสั่งศาลคุ้มครองชั่วคราวนาย สุทธิพร ปทุมเทวาภิบาล ในฐานะรักษาการอธิการบดีนั้นเป็นโมฆะไปโดยปริยาย

Reference: นสพ.แนวหน้า

Share this:

Related Articles

‘กำจร’เสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ คุม ‘เอแบค’

Share this:

“กำจร” เผยเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิทำหน้าที่ กก.คุมเอแบค 7-8 ราย ระบุบางรายเคยควบคุมม.อีสาน มาก่อน และยังมีคนเก่งการเงิน-กฎหมายมาทำหน้าที่ รศ.นพ.กำจร ตติยกวี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยความคืบหน้าการแก้ปัญหาความขัดแย้งภายในมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ หรือ เอแบค โดยที่ผ่านมามีมติจะใช้อำนาจตามมาตรา 86 (4) วรรคสองของพ.ร.บ.สถาบันอุดมศึกษาเอกชนพ.ศ.2546 และแก้ไขเพิ่มเติมมาบังคับใช้ตั้งคณะกรรมการควบคุมเข้าไปดูแลการบริหารงานเอแบคว่า ได้เสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิต่อพล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการควบคุมแล้วตั้งแต่ช่วงต้นสัปดาห์นี้โดยเสนอไป…

Share this:

สรุปสอบ ‘เอแบค’ ภราดา ‘บัญชา’ บริสุทธิ์

Share this:

สรุปสอบ ‘เอแบค’ ภราดา ‘บัญชา’ บริสุทธิ์ มือใสสะอาด-ไร้มลทิน ศธ.เตรียมคืนอำนาจ ไม่เกินเดือนสิงหาคม เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) เปิดเผยหลังประชุมคณะกรรมการควบคุมการดำเนินงาน มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ หรือเอแบคที่มีรศ.ดร.อานนท์ เที่ยงตรง เป็นประธานคณะกรรมการฯว่า คณะกรรมการควบคุมฯรายงานความคืบหน้าผลตรวจสอบข้อเท็จจริง ตามที่ตนมอบหมายให้ตรวจสอบใน 3 ประเด็นคือ 1.การจัดซื้ออุปกรณ์โครงการเครื่องฝึกบินจำลองเสมือนจริง แบบแอร์บัส A320 (Flight Simulator)…

Share this:

ปลัดศธ.เร่งหาเพิ่มกก.คุม ‘เอแบค’ ชง ‘ดาว์พงษ์’ แต่งตั้งสัปดาห์หน้า

Share this:

16 ม.ค.59 จากกรณีปัญหาความขัดแย้งภายในมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (เอแบค) ซึ่ง พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) ได้มอบให้สภามหาวิทยาลัยทั้งสองฝ่ายไปไกล่เกลี่ย เพื่อหาทางออก แต่สุดท้ายไม่สามารถตกลงกันได้ จนเป็นผลให้ พล.อ.ดาว์พงษ์ ต้องใช้มาตรา 86 (4) และวรรค 2 พ.ร.บ.สถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ.2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาใช้บังคับ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการยกร่างคำสั่งตั้งคณะกรรมการควบคุมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า…

Share this:

นัดคู่กรณีเคลียร์ปม ‘เอแบค’ พรุ่งนี้ ไกล่เกลี่ยไม่ได้ จ่องัด ม.86 วรรค 2

Share this:

7 ม.ค. 59 พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) กล่าวว่า รศ.นพ.กำจร ตติยกวี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ปลัดศธ.) ได้มารายงานผลการประชุมคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) นัดพิเศษในการแก้ปัญหาความขัดแย้งภายในมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (เอแบค) ให้ตนทราบแล้ว ซึ่ง กกอ. ได้เสนอแนะมา 2 ทางเลือก โดยทางเลือกแรก เสนอให้ใช้แนวทางไกล่เกลี่ย ส่วนทางเลือกที่…

Share this:

‘ดาว์พงษ์’ สั่ง สกอ. เรียกถก กกอ. แก้ปัญหาความรุนแรงใน ‘เอแบค’

Share this:

30 ธ.ค. 58 รศ.นพ.กำจร ตติยกวี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ปลัด ศธ.) กล่าวว่า วันนี้ตนได้รับรายงานการติดตามสถานการณ์ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ หรือเอแบค และได้รายงานให้ พล.อ.ดาว์พงษ์  รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ รับทราบแล้ว ว่าขณะนี้มีความขัดแย้งที่รุนแรงขึ้น อ่านข่าวต่อ… credit: นสพ.แนวหน้า

Share this:

3 พันนศ.เอแบค”อลเวง !! เรียนจบส่ออดรับปริญญา

Share this:

“3พันนศ.เอแบค”อลเวง!! เรียนจบส่ออดรับปริญญา | เดลินิวส์ เมื่อวันที่ 24 ก.ย. “เดลินิวส์ออนไลน์” ได้รับการร้องเรียนจากผู้แทนบัณฑิต มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ที่เรียนจบในปีการศึกษา 2557 และมีกำหนดจะเข้ารับปริญญาบัตรในวันที่ 22 พ.ย.นี้ ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ว่าอาจจะประสบปัญหาไม่สามารถรับปริญญาได้ เนื่องจากในการประชุมสภามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (เอแบค) ครั้งที่ 4/2558 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 ก.ย.ที่ผ่านมา…

Share this:

เริ่มแล้ว! เปิดโต๊ะหย่าศึก ‘เอแบค’ ‘ดาว์พงษ์’ นั่งคนกลางไกล่เกลี่ย

Share this:

8 ม.ค. 59 เวลา 08.45 น. ที่ห้องจันทร์เกษม กระทรวงศึกษาธิการ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) ได้เป็นประธานการประชุมหารือร่วมกับ กรรมการสภามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ และผู้บริหารมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ซึ่งเป็นคู่ขัดแย้งภายในมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (เอแบค) อ่านข่าวต่อ… Reference: นสพ.แนวหน้า

Share this:

เผยหลังปีใหม่ คลี่ปม ‘ม.เอแบค’ ‘ดาว์พงษ์’ ย้ำวางตัวเป็นกลาง

Share this:

30 ธ.ค. 58 ล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) กล่าวว่า ยังไม่ได้รับรายงานกรณีที่นักศึกษาและอาจารย์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (เอแบค) เข้ายื่นหนังสือต่อนายกรัฐมนตรี ที่ทำเนียบรัฐบาล… อ่านข่าวต่อ… credit: นสพ.แนวหน้า

Share this:

Responses