Share this:

TOEFLIELTS

สำหรับผู้ที่ไปสอบ TOEFL หรือ IELTS มาสามารถนำคะแนนที่ได้มายื่นที่มหาวิทยาลัย ได้ซึ่งก็จะได้รับการยกเว้นจากวิชา English I-IV ตามเกณฑ์ ซึ่งสามารถตรวจสอบรายละเอียดได้โดยการ Download Attachment จาก Topic นี้เลยครับ

Share this: