Share this:

อังคารที่ 16 กันยายนนี้ มีมหากาฬการเจอกันครั้งยิ่งใหญ่ !

เป็นโอกาสดีนาทีทองสำหรับน้องๆ

ที่อยากมาทำความรู้จักคุ้นเคย 

กับบรรยากาศอันอบอุ่นของเมเจอร์ 'Management'

น้องๆ จะได้ทราบรายละเอียดเบื้องต้นเกี่ยวกับเมเจอร์นี้

รวมถึงได้ร่วมกิจกรรมสนุกๆเพื่อสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างรุ่นพี่ รุ่นน้อง และรุ่นเดียวกัน

***ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น***

Date: 16/9/2014
Time: 5.00-8.00 pm
Place: Kitchen Room (ใต้หอใน)

Contact: 
P'Fern 086-975-9878
P'Fias: 091-139-9117
P'Alice: 082-835-1693

or FB: Management Forever

 แล้วมาเจอกันนะคะ จิบิ 

Share this: