Share this:

อาจจะมีนักศึกษาหลายคนกำลังสงสัยว่า ตกลงแล้วต้องสอบ feot มั้ย เพราะได้เรียน English conversation ไปแล้ว การที่จะดูว่าเรายังต้องสอบมั้ย ให้ดูว่าเราได้เรียน English Conversation ตั้งแต่ English 1 รึเปล่า ถ้าได้เรียนมาตั้งแต่ English 1 ก็ไม่ต้องสอบค่ะ แต่ถ้าเรามาเรียนทีหลัง ในกรณีนี้ต้องสอบ

เครดิต ข้อมูลจาก I.E.L.E

Share this: