Share this:

ถ้าทุกคนกล่าวถึงมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญแล้ว คณะแรกที่อยู่ในใจทุกคน คือ คณะบริหารธุรกิจ ซึ่งเป็นคณะที่มีนักศึกษาเป็นจำนวนเยอะที่สุดในมหาวิทยาลัย โดยมหาลัยจะให้นักศึกษาทำการเลือกสาขาในชั้นปีที่ 2 หรือ ปีที่ 3 โดย จะมีต้องมีเครดิตไม่ต่ำกว่า 55 เครดิต และ จะต้องมีเกรดเฉลี่ยตามที่สาขากำหนดไว้ แล้วแต่ละสาขามีจุดเด่นอย่างไรละ เราไปทำความรู้จักกับสาขาต่างๆ และเกณฑ์การคัดเลือกของแต่ละสาขาจะต่างกันอย่างไร

 

สาขาในคณะบริหารธุรกิจได้แก่ 

1.สาขาวิชาการตลาด

เป็นสาขาที่มีคนเรียนเป็นจำนวนเยอะที่สุดในคณะบริหารธุรกิจ โดย สาขาการตลาดนั้นเกี่ยวกับ การวางแผนการตลาด การตั้งราคาการตลาด การตั้งกลุ่มเป้าหมาย สร้างความพึงพอใจให้กับผู้บริโภค และการประยุกต์ทฤษฏีการตลาดในผลิตภัณฑ์ต่าง ๆโดยทั่วไปแล้ว รอบตัวเรานั้นถูกล้อมรอบไปด้วยการตลาด และการโฆษณาทั้งสิ้น ดังนั้น การตลาดจึงถือเป็นสาขาที่น่าเรียนมากเลยทีีเดียว หากน้องๆยังไม่มั่นใจที่จะเลือกสาขานี้สามารถลงเรียน MKT2280 Principle of marketing ที่เป็นตัวพื้นฐานของวิชาการตลาด จะทำให้เพื่อนๆ เข้าใจมาเก็ตติ้งมากยิ่งขึ้น

 Requirement

 1. ไม่จำกัดเกรดเฉลี่ย
 2. เครดิตต้องไม่ต่ำกว่า 55 เครดิต
 3. ต้องได้เกรดไม่ต่ำกว่า C ในวิชา MKT2280 Principle of marketing

 

2. สาขาวิชาการจัดการ

เป็นสาขาที่ถือว่ามีความสำคัญไม่แพ้กัน ไม่ว่าหน่วยงานหรือองค์กรไหนก็ต้องการ การจัดการที่ดี ดังนั้น การเรียนสาขาวิชาการจัดการนั้น จึงเรียนเกี่ยวกับการบริหารบุคคล กลยุทธ์ที่ต้องใช้ในบริษัทคู่แข่ง บริหารงานภายในบริษัท โดยนำเอาทฤษฏีมาปรับใช้ รวมถึงการร่วมกันทำงานเป็นทีม โดยสาขานี้ต้องใช้ความรู้จากหลายๆสาขาด้วยกัน เพื่อจะทำให้การบริหารจัดการมีคุณภาพมากขึ้น

 Requirement

 1. เกรดเฉลี่ยต้องไม่ต่ำกว่า 2.75
 2. เครดิตต้องไม่ต่ำกว่า 55 เครดิต

3. สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร

ส่วนการเงินและการธนาคารนั้น เรียนเกี่ยวกับการเงินโดยตรง รวมถึงการวิเคราะห์ข้อมูลการเงิน และความเสี่ยงต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นกับองค์กร และสามารถแก้ไขปัญหา สร้างผลประโยชน์ให้กับองค์กรได้ ซึ่งต่างจากสาขาบัญชี ที่เรียนเกี่ยวกับบัญชีต่างๆ รายรับ รายจ่ายต่างๆ นั้นเอง

 Requirement

 1. เกรดเฉลี่ยต้องไม่ต่ำกว่า 2.90
 2. เครดิตต้องไม่ต่ำกว่า 55 เครดิต

 

4. สาขาวิชาการบัญชี

แน่นอนอยู่แล้ว เนื่องด้วยชื่อสาขาวิชาการบัญชี สาขานี้จึงเรียนเกี่ยวกับบัญชีทั้งหมด ทุกรูปแบบที่จำเป็นต้องใช้ในอนาคต การตรวจสอบบัญชีต่างๆ รวมถึงต้องเรียนควบคู่กับโปรแกรมและเทคโนโลยีใหม่เผื่อนำไปปรับใช้กับ องค์กรต่างๆอีกด้วย

 Requirement

 1. เกรดเฉลี่ยต้องไม่ต่ำกว่า 2.00
 2. เครดิตต้องไม่ต่ำกว่า 55 เครดิต
 3. ต้องได้เกรดไม่ต่ำกว่า C ในวิชา ACT1600 Fundamental of financial of accounting

5. สาขาวิชาระบบสารสนเทศธุรกิจ

สาขานี้น่าสนใจอยู่ไม่น้อยเลยทีเดียว เป็นสาขาที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีโดยตรง เรียกว่าใครที่ชอบพัฒนาเทคโนโลยี และโปรแกรมต่างๆ คงสนใจสาขานี้อยู่ไม่น้อย

 Requirement

 1. เกรดเฉลี่ยต้องไม่ต่ำกว่า 2.00
 2. เครดิตต้องไม่ต่ำกว่า 55 เครดิต
 3. ต้องได้เกรดไม่ต่ำกว่า C ในวิชา Bis2180 Information Technology

6. สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ

การท่องเที่ยวและการบริการนั้น โดยรวมแล้ว เป็นสาขาที่เรียนเกี่ยวกับระบบการจัดการภายในโรงแรมทั้งหมด รวมถึงการทำธุรกิจอาหาร หรือธุรกิจการท่องเที่ยวต่างๆ หากเพื่อนๆ คนไหนชอบในการโรงแรม ท่องเที่ยวบริการแล้ว สาขานี้คงทำให้เพื่อนๆ สนุกไม่น้อย

 Requirement

 1. เกรดเฉลี่ยต้องไม่ต่ำกว่า 2.00
 2. เครดิตต้องไม่ต่ำกว่า 55 เครดิต

7. สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ

สาขานี้เป็นสาขาซึ่งมีผู้คนสนใจมากเลยทีเดียว เป้นสาขาที่เรียนเกี่ยวกับ การบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ การบริหารคน การบริหารทรัพยากรต่างๆ รวมถึงการเรียนรู้วัฒนธรรม และวิเคราะห์เป้าหมายต่างประเทศ การเรียนรู้ที่จะใช้กลยุทธ์ต่างๆ เพื่อดำเนินให้ธุรกิจในต่างประเทศนั้นไปได้สวยงาม รวมถึงการค้นหาประเทศที่ดีที่สุดที่เราต้องร่วมทำธุรกิจด้วยนั้นเอง

 Requirement

 1. เกรดเฉลี่ยต้องไม่ต่ำกว่า 2.70
 2. เครดิตต้องไม่ต่ำกว่า 55 เครดิต
 3. ต้องได้เกรดไม่ต่ำกว่า C ในวิชา Bis2000 English 3

8. สาขาวิชาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์นั้น เป็นธุรกิจที่กำลังนิยมในตอนนี้ และในคณะบริหารธุรกิจนั้น จึงมีสาขานี้ไว้ให้ทุกคนได้เรียนกัน เป็นสาขาที่เรียนเกี่ยวกับการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ต่างๆ รวมถึงต้องเรียนกฏหมายต่างๆ ที่จำเป็นต้องใช้ด้วย

 Requirement

 1. เกรดเฉลี่ยต้องไม่ต่ำกว่า 2.20
 2. เครดิตต้องไม่ต่ำกว่า 55 เครดิต

9. สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม

สาขานี้จะเรียนเกี่ยวกับการบริหารอุตสาหกรรม การเรียนรู้เกี่ยวกับผลผลิตต่างๆ การรักษาความปลอดภัยและมาตรฐานในโรงงาน รวมถึงการวิเคราะห์การขนส่งต่างๆ แล้วทีสำคัญ สาขานี้เป็นสาขาที่เรียนเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมด้วย

 Requirement

 1. เกรดเฉลี่ยต้องไม่ต่ำกว่า 2.40
 2. เครดิตต้องไม่ต่ำกว่า 55 เครดิต
 3. ต้องได้เกรดไม่ต่ำกว่า C ในวิชา MGT3905 Operation Menagement

10. สาขาวิชาการประกันภัย

สาขานี้ไม่ใช่สาขาที่เรียนไปเพื่อขายประกันอย่างที่ทุกคนเข้าใจนะจ๊ะ แต่เป็นสาขาที่เรียนเกี่ยวกับระบบประกันต่างๆ การบริหารงานประกันในแผนกต่างๆ รวมถึงการทราบว่าประกันแต่ละชนิดเป็นอย่างไร และแผนกต่างๆ เกี่ยวข้องกันอย่างไร

 Requirement

 1. เกรดเฉลี่ยต้องไม่ต่ำกว่า 2.00
 2. เครดิตต้องไม่ต่ำกว่า 55 เครดิต

11. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

เป็นการสอนที่เน้นความรู้ทางด้านเศรษฐศาสตร์ และนำมาประยุกต์ใช้ในความรู้ด้านธุรกิจต่างๆ อาทิเช่น การตลาด การบริหารระหว่างประเทศ เรียกได้ว่าสาขานี้เป็นสาขาที่เพิ่งเปิดขึ้นใหม่ได้ไม่นานเลยทีเดียว

Requirement:

 • First year Admission

 

สรุป

เป็นอย่างไรกันบ้าง 11 สาขาที่กล่าวไปข้างต้น สามารถช่วยประกอบการตัดสินใจของน้องๆ ที่ต้องการจะเลือกสาขา อยู่รึปล่าว

นอกเหนือจากสาขาต่างๆ นั้น ในสาขาแต่ละสาขาก็ยังแบ่งย่อยลึกลงไปอีก ไม่ว่าจะเป็น แพลน A B C นั้นเอง หากเพื่อนๆ น้องๆ ยังไม่สามารถตัดสินใจได้ ทางมหาวิทยาลัยได้ทำการจัดการเรียนการสอนที่เป็น คอร์สพื้นฐาน หรือ general cause นั้นเอง จะทำให้น้องๆ ได้รู้จักกับพื้นฐานของแต่ละสาขามากยิ่งขึ้น อาทิเช่น

 • สาขามาเก็ตติ้ง วิชาพื้นฐานคือ principle of marketing
 • สาขาการจัดการ วิชาพื้นฐานคือ principle of management
 • สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิชาพื้นฐานคือ Information Technology

ดังนั้นตัววิชาเหล่านี้จะเป็นตัวเลือกอีกทางที่ทำให้เพื่อนๆสามารถตัดสินใจเลือกสาขาที่ต้องการในคณะบริหารธุรกิจได้

ยังไง ก็ขอเป็นกำลังใจให้เพื่อนๆ ทุกคนได้พบสาขาที่ใช่ ที่โดนใจทุกคนนะคะ และสามารถติดตามบทความต่อไป เป็นบทความเกี่ยวกับ แพลน A B C ในสาขาต่างๆ คณะบริหารธุรกิจได้นะคะ

 

Cr. http://www.admission.au.edu/th/index.php/undergraduate-programs

Share this: