Share this:

abactoday website maintainance

ABACTODAY.com ขออภัยกับปัญหาที่พบเมื่อในช่วงหลายวันนี้ ที่มีปัญหาในการเข้าสู่เวปไซต์ทั้งหมด ทั้งนี้ทั้งนั้นเป็นปัญหาจากการใช้งานมากเกินไปในเวลาเดียวกัน และรวมกับปัญหาทางเทคนิคของServer ABACTODAY.com ด้วย

ซึ่งทางทีมงานทั้งหมดได้ทำการปรับปรุงข้อบกพร่องส่วนใหญ่ดังกล่าวแล้ว ทำให้สมาชิคทั้งหลายสามารถเข้าสู่เวปไซต์สังคม “เด็ก ABAC Online” นี้ได้เหมือนเดิมแล้ว

ทั้งนี้ทั้งนั้น ทีมงานขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่ด้วย

Best regards,
Webmaster of ABACTODAY.com

Share this: