[JA1701] Japanese I (Final)

[JP1701] Japanese I (Final) สิ่งที่ได้รับจากคอร์สนี้ การใช้คำสุภาพ และ รูปกันเอง การแสดงความคิดเห็น การขยายคำ การใช้ とき และ と ให้,ได้รับ,เขาให้ฉัน การใช้ たら และ ても

[JA1701] Japanese I (Midterm)

[JP1701] Japanese I (Midterm) สิ่งที่ได้รับจากคอร์สนี้ การใช้คำว่าอยาก การผันรูป て การขออนุญาต การใช้ て เชื่อมคำ การผันรูป ない การผันรูป る การผันรูป た