Sale!

ชีทสรุป [ACT3608] Financial Report and Financial Statement Analysis (Midterm)

259 ฿

-
+
Share this:

Description

[ชีทสรุป] Financial Report and Financial Statement Analysis

(Midterm)

ชีทสรุปวิชา Financial Report and Financial Statement Analysis (Midterm)

จำนวนหน้า : 19 หน้า

เนื้อหาในชีทสรุป :

Chapter 1 : Introduction to Financial Report and Statement Analysis

Chapter 2 : Financial Reporting Mechanics

Chapter 3 : Understanding the Income Statement

Chapter 4 : Understanding the Balance Sheet

Chapter 5 : Understanding the Cash Flow Statement

Chapter 6 : Techniques for Analyzing Financial Statements

 

 

*บริษัทABACTODAY สงวนลิขสิทธิ์ในข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารนี้ ห้ามมิให้ผู้ใดใช้ประโยชน์ ทำซ้ำ ดัดแปลง นำออกแสดง ทำให้ปรากฏหรือเผยแพร่ต่อสาธารณชน ไม่ว่าด้วยประการใด ๆ ซึ่งข้อมูลในเอกสารนี้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากบริษัท