บทความสำหรับคนที่กำลังท้อ

Share this:


เมื่อมีทุกข์หรือพบปัญหาและอุปสรรคในชีวิต หากมีความอดทน เข้มแข็งพอจะสามารถเปลี่ยนจากร้ายให้กลายเป็นเรื่องดี และจะพบกับความสุขของชีวิต ฉะนั้นจึงไม่ควรท้อแท้ หมดกำลังใจหรือล้มเลิกความตั้งใจ ขอให้มีความอดทนมานะพยายาม และต่อสู้ไปให้ถึงที่สุด


" ต้นไม้ต้นหญ้า บางเบากว่าชีวิตมนุษย์มากนัก แต่ยังสู้และเบียดเสียด แทรกจากหินผาแล้วจงต่อสู้กับตนเอง เช่น ต้นไม้ ต้นหญ้า ต้นเล็กที่เบียด แทรกออกจากซอกแตกของร่องหิน จงพยายามที่จะอยู่รอดและดิ้นรนเพื่อ ตนเอง เพื่อชิวิตที่ดีกว่าและเพื่อความไม่ทุกข์อันเป็นเป้าหมายของการดำรง ชีวิตอย่างมี ความสุข"
" ไม่มีอะไรที่มนุษย์ทำไม่ได้ มนุษย์เลือกที่จะเกิดบนความพร้อมทุกสิ่งไม่ได้ แต่ มนุษย์เลือกที่จะเป็นในสิ่งที่ต้องการได้ …. ด้วยตนเอง"

มีปราชญ์กล่าวไว้ว่า


"ชีวิตเป็นตำราเล่มใหญ่ที่สุด หนาที่สุด มีชีวิตสั้นที่สุด น่าประทับใจที่สุด ดูคล้ายจะอ่านง่าย แต่จริง ๆ แล้ว กลับเป็นตำราที่เข้าใจยากที่สุด น่าประทับใจที่สุด ชีวิตเลือกเกิดไม่ได้ แต่เลือกที่จะเป็นได้ แม้จะเกิดมาบน ความไม่พร้อม แต่หากรู้จักใช้ชีวิตและมีความพร้อมขยันหมั่นเพียร ก็จะสามารถผลักดันตนเอง ให้เดินไปใน ทางที่จะนำชีวิตสู่ความก้าวหน้า มีความสุข และประสบความสำเร็จได้ "


ที่นี่และเดี๋ยวนี้


"ไม่มีอะไรน่าเสียใจเลยสักนิด กับชิวิตเมื่อวานนี้ ไม่มีอะไรน่ากังวลใจเลยสักนิด กับชิวิตที่จะเกิดขึ้นพรุ่งนี้ จะมีแต่ความทุกข์ใจ หากไม่คิดที่จะทำในวันนี้ และจะมีแต่ความเศร้าใจหากไม่เปลี่ยนแปลงตนเองตั้งแต่วันนี้ จงจัดการกับปัจจุบันให้ดีไว้เถิด แล้วอนาคตก็ปล่อยให้มันดูแลตัวของมันเอง "

ไม่ประมาท


"ความแตกต่างระหว่างผู้แพ้กับผู้ชนะคือ ผู้ชนะจะใช้เวลาที่มีอยู่ตรงกับว่ามันเป็นวันสุดท้ายของชีวิต โดยไม่ ประมาท ไม่ใส่ใจกับอดีตและมิได้มุ่งหวังเวลาในอนาคต แต่ผู้แพ้นั้นมัวแต่วนเวียนเพ้อฝันกับความคิดว่า สัก วันหนึ่งฉันจะเป็นและเป็นอยู่อย่างประมาท ซ้ำยังมัวแต่พะว้าพะวงกับอนาคตอาลัยอาวรณ์กับอดีตโดยมิได้ลง มือทำสิ่งใด ดังนั้นจงอย่าเสียเวลาแม้เพียงนิด กับ ความประมาทในชีวิตเลย" มีพุทธภาษิตที่ว่า "ใครประมาทก็ช่างเขา เราอย่าประมาท ใครจะหลับใหลก็ช่างเขาเราอย่าหลับใหล จงตื่นตัว ก้าวไปข้างหน้า ประดุจม้าฝีเท้าดีวิ่งขึ้นหน้าฝีเท้าเลวฉันนั้น เป็นภาษิตเตือนใจมิให้ประมาทและมุ่งมั่นในการนำ ชีวิตของตนเองสู่ความสำเร็จ ดังนั้นให้ทบทวนชึวิตของตนเองที่ได้ดำเนินมาตลอดวัน ว่ามีสิ่งใดที่ยังต้องแก้ไข ปรับปรุง"

ความพ่ายแพ้


"ความพ่ายแพ้และอุปสรรคอาจบั่นทอนกำลังใจไปบ้าง แต่ไม่มีใครในโลกนี้ที่จะพบกับความสำเร็จ โดยไม่ เคยพ่ายแพ้ และไม่เคยพบอุปสรรคมาก่อน" อุปสรรคจะเล็กน้อยหรือจะใหญ่จะโต ขึ้นอยู่กับจิตใจนั้นคิดใหญ่หรือใจที่คิดเล็ก ไม่ว่าจะอย่างไรก็ตาม ปัญหาและอุปสรรคย่อยเกิดขึ้นเสมอ หากไม่ท้อแท้หรือยอมแพ้ก็จะมีโอกาสกลับมาประสบความสำเร็จใหม่

เมื่อไหร่ที่เราท้อให้ลองมองคนรอบข้างดูแล้วคุณจะรู้ว่า ยังมีคนอีกมากมายที่คอยเป็นกำลังใจให้คุณอยู่

Share this:

Related Articles

รีวิววิชา MKT2280 Principles of Marketing 

Share this:

[MKT2280] – Principles of Marketing  วิชานี้เรียนอะไรบ้าง?  – ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการตลาด จิตวิทยาลูกค้าและโลจิสติกส์ เรื่องที่เรียนจะเน้นไปที่คำนิยาม และให้อธิบายองค์ประกอบของการตลาดเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งความรู้ที่ได้ในวิชานี้สามารถนำไปประยุกต์ในชีวิตประจำวันได้จริงในการเลือกซื้อสินค้าหรือเป็นผู้ทำการค้าเอง โดยเราจะเข้าใจภาพรวมและได้มุมมองใหม่ ๆ เกี่ยวกับการตลาดมากขึ้นเพื่อใช้ประกอบการวิเคราะห์ของเรา   เนื้อหาที่เรียนเป็นยังไง?  ช่วงสอบกลางภาค (Midterm)  Chapter 1: Creating Customer value and engagement  Chapter 2: Company and…

Share this:

รีวิววิชา MGT2900 Principles of Management 

Share this:

[MGT2900] – Principles of Management  วิชานี้เรียนอะไรบ้าง?  – เรียนความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการในองค์กรทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่นิยามของศัพท์การจัดการ โครงสร้างองค์กร ประเภทการจัดการ ไปจนถึงการวางแผนระบบการทำงานในบริษัทเบื้องต้น ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับนักศึกษาที่ต้องการจะศึกษาต่อในเมเจอร์การจัดการ หรือเป็นเจ้าของบริษัทในอนาคต  เนื้อหาที่เรียนเป็นยังไง?  ช่วงสอบกลางภาค (Midterm)  Chapter 1 : The Exceptional Manager  Chapter 2 : Management Theory  Chapter 3 : The Manager’s Changing Work Environment & Ethical…

Share this:

รีวิววิชา SA2200 Statistics II

Share this:

[SA2200] – Statistics II  วิชานี้เรียนอะไรบ้าง?  – เรียนทุกอย่างเกี่ยวกับสถิติในการวิเคราะห์ hypothesis เพื่อใช้ในการตัดสินว่าข้อเท็จจริงที่โจทย์ให้มานั้นถูกต้องหรือไม่ รวมไปถึงการใช้โปรแกรม SAS ในการหาค่าตัวแปรทางสถิติต่าง ๆ ด้วยซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างมากเมื่อเรียนต่อในวิชา Quantitative Tools และ Business Research Methodology    เนื้อหาที่เรียนเป็นยังไง?  ช่วงสอบกลางภาค (Midterm)  Topic 1 – Statistics I Review  Topic 2 – Simple Linear Regression  Topic 3 –…

Share this:

รีวิววิชา MGT1101 – Introduction to Business 

Share this:

[MGT1101] – Introduction to Business  วิชานี้เรียนอะไรบ้าง?  – ความรู้เบื้องต้นและความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจในทุกแง่มุม ไม่ว่าจะเป็นการตลาด การบัญชี จิตวิทยาลูกค้า เป็นต้น และเป็นวิชาที่เปิดโอกาสให้เราได้มีโอกาสทำโปรเจกต์วิเคราะห์แผนธุรกิจร้านค้า ตัวอย่างเช่น วางแผนกลยุทธ์คร่าว ๆ ให้กับธุรกิจร้านชานมไข่มุก เนื้อหาที่เรียนเป็นยังไง?  ช่วงสอบกลางภาค (Midterm)  Chapter1: The Dynamics of Business and Economics (& SWOT Analysis) Chapter2: Business Ethics and Social…

Share this:

รีวิววิชา MA1200 Mathematics for Business 

Share this:

[MA1200] – Mathematics for Business  วิชานี้เรียนอะไรบ้าง?  – เรียนพื้นฐานของเนื้อหาคณิตศาสตร์ในส่วนที่นำไปประยุกต์กับธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นการดูกราฟ การคำนวณหา cost, profit, break-even point, annuity หรือแม้กระทั่งเนื้อหายาก ๆ ที่จะนำไปเรียนต่อในด้านเศรษฐศาสตร์ เช่น logarithm และ Limit เป็นต้น   เนื้อหาที่เรียนเป็นยังไง?  ช่วงสอบกลางภาค (Midterm)  Topic 1: Linear Function application   Topic 2: Quadratic Function    Topic 3: Mathematics of…

Share this:

รีวิววิชา GE1403 Communication in Thai

Share this:

[GE1403] – Communication in Thai  วิชานี้เรียนอะไรบ้าง?  – เรียนทุกอย่างที่เป็นพื้นฐานในการสื่อสารภาษาไทย เริ่มตั้งแต่คำนิยามในเรื่องของการฟัง พูด อ่าน เขียน ว่าแต่ละอย่างมีองค์ประกอบอะไรบ้าง มีกี่ประเภท มีข้อแนะนำ และข้อควรระวังอย่างไรเพื่อให้การสื่อสารเป็นไปในทางที่ดีและมีประสิทธิภาพ  เนื้อหาที่เรียนเป็นยังไง?  ช่วงสอบกลางภาค (Midterm)  บทที่ 1 การฟัง  บทที่ 2 การอ่าน  บทที่ 3 การย่อความ  บทที่ 4 การเขียน  ช่วงสอบปลายภาค (Final) บทที่ 5 ย่อหน้า  บทที่ 6 การวางโครงเรื่อง  บทที่ 7 รายงานทางวิชาการ  วิชานี้มีระดับความยาก-ง่ายขนาดไหน?  – ปานกลางถึงยาก (ถ้าปกติเป็นคนใส่ใจในการเขียนภาษาไทยให้ถูกหลักอยู่แล้ว…

Share this:

รีวิวอาจารย์วิชา GE1403 Communication in Thai

Share this:

A. Nanta Thongtaweewattana – Communication in Thai  – อาจารย์เป็นคนที่เคร่งเรื่องหลักภาษาไทยมาก ๆ   – อาจารย์เป็นคนที่ดุในห้อง แต่นอกห้องจะใจดีมาก  – อาจารย์ไม่ชอบเด็กมาสายเอามาก ๆ และไม่ชอบเด็กมารยาทไม่ดีที่สุด  – คลาสเรียนอาจตึง ๆ นิดหน่อยเพราะนักศึกษาต้องอยู่ในกฎระเบียบขณะเรียน  การสอนเนื้อหาวิชา (4/5 ratings) – อาจารย์เป็นคนที่พูดจาฉะฉาน อธิบายตรงประเด็น และพูดทีเดียวเคลียร์แล้วจะพูดเรื่องต่อไปเลย ซึ่งถ้าคนที่ทักษะการฟังไม่ดีจะพลาดเนื้อหาไปค่อนข้างง่าย   การเช็กชื่อเข้าเรียน (5/5 ratings)  …

Share this:

รีวิววิชา FIN2201 Principles of Finance

Share this:

[FIN2201] Principles of Finance วิชานี้เรียนอะไรบ้าง?  – ความรู้เบื้องต้นและความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการลงทุนและการเงินทั้งวงจร ซึ่งเป็นความรู้ที่เป็นประโยชน์อย่างมากต่อคนที่ต้องการนำเงินไปต่อยอดให้ได้ผลตอบแทน โดยเฉพาะเรื่องการออม การซื้อขายหุ้น และการลงทุนในตราสารหนี้ทุกประเภท ซึ่งในรายวิชานี้จะลงรายละเอียดแบบเจาะลึก และแนะนำข้อดี ข้อเสีย ของการลงทุนแต่ละประเภท อีกทั้งยังได้เรียนรู้วิธีคำนวณในสิ่งที่จำเป็นต้องรู้ในการลงทุนอีกด้วย เนื้อหาที่เรียนเป็นยังไง?  ช่วงสอบกลางภาค (Midterm)  Chapter 1: The Financial Environment Chapter 2:…

Share this:

Responses

  1. แหม่ บทความนี้ออกมาตอนคะแนนสอบออกพอดีเลย 55555555555555+++…
  2. ก็คาดว่าในช่วงนี้คงมีหลายคนอยู่ในอารมณ์ท้อ เราก็อยากให้คนที่ท้อ สู้ต่อไป สิ่งที่เราทำได้ก็มีแค่การโพสบทความ โดยที่หวังว่าสิ่งที่เราโพสจะช่วยใครหลายๆคนให้รู้สึกดีขึ้นได้
  3. บทความนี้ดีที่สุดเท่าที่ได้อ่านขอบคุณค่ะ