จะมีการเรียนการสอนของภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา2020 เป็นรูปแบบออนไลน์

โดยเปิดภาคเรียนวันจันทร์ที่ 8 มิถุนายน 2563

 


เรียนพิเศษออนไลน์กับ ABACTODAY

ที่นี่ www.abactoday.com/courses

Facebook : ABACTODAY.com

Instagram : @abactoday