Share this:

ขออนุญาต แจ้งข่าวด่วนจาก MGT Chairperson นะครับ

เด็กๆคะ ตามที่พอทราบกันว่ามหาลัยของเรากำลังโดนคุกคามอย่างร้ายแรง ไม่ว่าบุคคลเหล่านั้นจะทำไปเพื่ออะไรก็ตามแต่การกระทำเหล่านี้ล้วนก่อให้เกิดผลเสียต่อมหาลัย ในฐานะนักศึกษาเอแบค พวกเรามาช่วยกัน ร่วมกันแสดง spirit แสดงความรักที่เรามีต่อมหาลัยของเรานะคะ ให้เป็นที่รับรู้ทั่วกันว่าจะไม่มีใครหรืออะไรมาทำให้พวกเราแตกแยกได้ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญที่ก่อตั้งมาจากเอซีซี จากมูลนิธิ St.Gabriel จะไม่มีวันถูกทำลายลงเพียงเพราะคนกลุ่มหนึ่ง

ขอให้พลังใจ การรวมตัวของพวกเราทำให้พวกเค้ากลับใจ หยุดทำลายล้างมหาลัยอันเป็นที่รักของเรา

เด็กๆคะ นี่ไม่ใช่เรื่องการเมือง ไม่ได้เป็นการเลือกข้าง พวกเราจะรวมตัวกันจุดเทียนอ้อนวอนขอให้เอแบคผ่านพ้นวิกฤตินี้ไปด้วยกันอย่างสงบ ในวันจันทร์ที่ 3 สิงหา เวลา 17.00 ที่ St.Marry Square วิทยาเขตหัวหมาก ใครสะดวกขอให้มาเข้าร่วมนะคะ

Share this: