Share this:

ฮัลโหลลล!!
มีเรื่องดีมาบอกจ้าาาา

ขอเชิญชวน นักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญทุกคน

ร่วมบริจาคเลือดโดยสภากาชาดไทย เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุครบ 60 พรรษา

และเนื่องจากคลังเลือดของสภากาชาดไทยกำลังขาดแคลนเลือดทุกหมู่เป็นจำนวนมาก อยากให้ทุกคนมาร่วมกันบริจาคเลือดน้าาา

ในวันที่ 20 เมษายน 2558 นี้ !!
เวลา 9.00 am – 3.00 pm
ณ AU Plaza
บริเวณ 7-eleven
@มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ

หมายเหตุ:
เด็กทุนสามารถนำหลักฐานมาขึ้นชม.ทุนได้ตามปกติ

image

Share this: