Management Excellence

Share this:

โอกาสดีๆ สำหรับเด็กเอแบคผู้รักการเรียนรู้ ห้ามพลาด !ทาง Management Major Student Committee

ได้จัดโครงการ 'Management Excellence' ขึ้นปีนี้เป็นปีแรก

โดย Co กับทางโครงการ 'Smart Successor'

เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรู้ประสบการณ์ตรง
จากวิทยากรในสายบริหารและการจัดการ (Management)
ผู้พร้อมจะแชร์ความรู้ เพื่อให้นักศึกษาสามารถนำไปประยุกต์ใช้
โดยไม่ต้องเสียเวลาไปลองผิดลองถูกด้วยตนเอง !

โดยในครั้งแรกนี้ จะจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 4 กันยายน 2014
ณ ห้อง SC0101 (ตึก IT) 
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ
เวลา 17.00 – 19.00 น. โดยประมาณ
เริ่ม Registration ตั้งแต่เวลา 16.30 น. เป็นต้นไป
หัวข้อในการบรรยายคือ
"Crisis Management ฝ่ามรสุมธุรกิจ พิชิตทุกสถานการณ์"

โครงการนี้ใช้ภาษาไทยในการบรรยาย (Thai Session)
สำหรับนักศึกษาเอแบคทุกคน ไม่จำกัดคณะหรือสาขาวิชา
สามารถเข้าร่วมได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

สำรองที่นั่งและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ตึก CL ชั้น 13 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ
หรือ https://www.facebook.com/managementforever

*หมายเหตุ: มีบริการรถรับส่งฟรี 
ABAC สุวรรณภูมิ – ABAC หัวหมาก
และพิเศษสำหรับนักศึกษาทุน
ทางโครงการจะมีชั่วโมงทุนให้อีกด้วย !

Share this:

Related Articles

Ethic seminar schedule semester 1/2012

Share this:

ตรวจสอบตารางเรียนวิชาEthicsได้ที่นี่เลย >คลิ๊ก<       BG1403x  PROFESSIONAL ETHICS SEMINAR  CLASS SCHEDULE  SEMESTER 1/2012  ( BEFOR MIDTERM ) SUBJECT CLASS SECTION NATION DAY D/M/Y TIME NO.…

Share this:

รีวิววิชา MKT2280 Principles of Marketing 

Share this:

[MKT2280] – Principles of Marketing  วิชานี้เรียนอะไรบ้าง?  – ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการตลาด จิตวิทยาลูกค้าและโลจิสติกส์ เรื่องที่เรียนจะเน้นไปที่คำนิยาม และให้อธิบายองค์ประกอบของการตลาดเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งความรู้ที่ได้ในวิชานี้สามารถนำไปประยุกต์ในชีวิตประจำวันได้จริงในการเลือกซื้อสินค้าหรือเป็นผู้ทำการค้าเอง โดยเราจะเข้าใจภาพรวมและได้มุมมองใหม่ ๆ เกี่ยวกับการตลาดมากขึ้นเพื่อใช้ประกอบการวิเคราะห์ของเรา   เนื้อหาที่เรียนเป็นยังไง?  ช่วงสอบกลางภาค (Midterm)  Chapter 1: Creating Customer value and engagement  Chapter 2: Company and…

Share this:

รีวิววิชา MGT2900 Principles of Management 

Share this:

[MGT2900] – Principles of Management  วิชานี้เรียนอะไรบ้าง?  – เรียนความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการในองค์กรทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่นิยามของศัพท์การจัดการ โครงสร้างองค์กร ประเภทการจัดการ ไปจนถึงการวางแผนระบบการทำงานในบริษัทเบื้องต้น ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับนักศึกษาที่ต้องการจะศึกษาต่อในเมเจอร์การจัดการ หรือเป็นเจ้าของบริษัทในอนาคต  เนื้อหาที่เรียนเป็นยังไง?  ช่วงสอบกลางภาค (Midterm)  Chapter 1 : The Exceptional Manager  Chapter 2 : Management Theory  Chapter 3 : The Manager’s Changing Work Environment & Ethical…

Share this:

รีวิววิชา SA2200 Statistics II

Share this:

[SA2200] – Statistics II  วิชานี้เรียนอะไรบ้าง?  – เรียนทุกอย่างเกี่ยวกับสถิติในการวิเคราะห์ hypothesis เพื่อใช้ในการตัดสินว่าข้อเท็จจริงที่โจทย์ให้มานั้นถูกต้องหรือไม่ รวมไปถึงการใช้โปรแกรม SAS ในการหาค่าตัวแปรทางสถิติต่าง ๆ ด้วยซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างมากเมื่อเรียนต่อในวิชา Quantitative Tools และ Business Research Methodology    เนื้อหาที่เรียนเป็นยังไง?  ช่วงสอบกลางภาค (Midterm)  Topic 1 – Statistics I Review  Topic 2 – Simple Linear Regression  Topic 3 –…

Share this:

Management Excellence

Share this:

โอกาสดีๆ สำหรับเด็กเอแบคผู้รักการเรียนรู้ ห้ามพลาด ! ทาง Management Major Student Committee ได้จัดโครงการ 'Management Excellence' ขึ้นปีนี้เป็นปีแรก โดย Co กับทางโครงการ 'Smart Successor' เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรู้ประสบการณ์ตรง จากวิทยากรในสายบริหารและการจัดการ (Management) ผู้พร้อมจะแชร์ความรู้ เพื่อให้นักศึกษาสามารถนำไปประยุกต์ใช้ โดยไม่ต้องเสียเวลาไปลองผิดลองถูกด้วยตนเอง !…

Share this:

รีวิววิชา MGT1101 – Introduction to Business 

Share this:

[MGT1101] – Introduction to Business  วิชานี้เรียนอะไรบ้าง?  – ความรู้เบื้องต้นและความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจในทุกแง่มุม ไม่ว่าจะเป็นการตลาด การบัญชี จิตวิทยาลูกค้า เป็นต้น และเป็นวิชาที่เปิดโอกาสให้เราได้มีโอกาสทำโปรเจกต์วิเคราะห์แผนธุรกิจร้านค้า ตัวอย่างเช่น วางแผนกลยุทธ์คร่าว ๆ ให้กับธุรกิจร้านชานมไข่มุก เนื้อหาที่เรียนเป็นยังไง?  ช่วงสอบกลางภาค (Midterm)  Chapter1: The Dynamics of Business and Economics (& SWOT Analysis) Chapter2: Business Ethics and Social…

Share this:

รีวิววิชา MA1200 Mathematics for Business 

Share this:

[MA1200] – Mathematics for Business  วิชานี้เรียนอะไรบ้าง?  – เรียนพื้นฐานของเนื้อหาคณิตศาสตร์ในส่วนที่นำไปประยุกต์กับธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นการดูกราฟ การคำนวณหา cost, profit, break-even point, annuity หรือแม้กระทั่งเนื้อหายาก ๆ ที่จะนำไปเรียนต่อในด้านเศรษฐศาสตร์ เช่น logarithm และ Limit เป็นต้น   เนื้อหาที่เรียนเป็นยังไง?  ช่วงสอบกลางภาค (Midterm)  Topic 1: Linear Function application   Topic 2: Quadratic Function    Topic 3: Mathematics of…

Share this:

Responses