Share this:

rotaract club logo

จัดขึ้น ณ โรงเรียนบ้านบัวทอง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

ในวันที่  17-23 ตุลาคม 2555 (7 วัน 6 คืน) 

 

เปิดรับสมัคร

วันที่ 10 กันยายน เวลา 17.00 น. บริเวณหน้าหอในหญิง

วันที่ 11 กันยายน เวลา 17.00 น. บริเวณใต้ตึก E หัวหมาก

ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสินในการสมัคร

สอบถามข้ามูลติดต่อ 085 356 8164 มายด์ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ค่าย

 

 

RO 22

Share this: