Share this:

นิทรรศการ MSM DAYS เริ่มแล้ววันนี้!!

 

ทางคณะ BBA ได้มีการจัดนิทรรศการ MSM DAYS ที่ใต้ตึก MSE  จึงขอเชิญชวนน้องๆที่เรียน BBA มาพบปะพูดคุยกับพี่ๆ Staff ของแต่ละเมเจอร์ได้ มีทั้งข้อมูลต่างๆมากมาย ไม่ว่าจะเป็น <เกี่ยวกับวิชาเมเจอร์ที่ต้องเรียน เรียนไปแล้วได้อะไร หรือจบไปแล้วทำงานอะไรได้บ้าง> โดย มี เมเจอร์ให้เลือกดังนี้ :

Marketing (MKT)

Management (MGT) 

Finance and Banking (FIN)

Accounting (ACT)

Business Information Systems (BIS)

Hospitality and Tourism Management (HTM) 

International Business Management (IBM)

Real Estate (RE)

Industrial Management (IDM)

Property and Casualty Insurance (INS)

Life Assurance (LA)

Business Economic (BE)

พี่ๆทุกคนจัดงานนี้เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจน้องๆแต่ละคนอย่างเต็มที่ wink

CREDIT BY : BBA-GUY (GUEST OF ABAC TODAY WEBBOARD)

 

 

Share this: