รีวิววิชา ACT3629/BAC3629 Profits Planning & Control

Share this:

[ACT3629/BAC3629] – Profits Planning & Control

วิชานี้เรียนอะไรบ้าง

– เรียนเน้นไปด้านการคิด cost ของวัตถุดิบและบริการต่างๆในบริษัท รวมถึงการตั้งและพยากรณ์ budget ให้เพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจ และการหักลบกลบหนี้จนสามารถสรุปยอดรายได้และกำไรออกมา หากใครมีธุรกิจของที่บ้าน สามารถนำเนื้อหาในวิชานี้ไปปรับใช้กับการบริหารวัตถุดิบให้สอดคล้องกับ budget ที่บริษัทของครอบครัวมีได้

วิชา Prerequisite

ACT2620 Fundamentals of Managerial Accounting

เนื้อหาที่เรียนเป็นยังไง

ช่วงกลางภาค (Midterm) 

– Lesson 1: Basic Principles & Theories (ไม่สอบ)

– Lesson 2: Revenue Budgets

– Lesson 3: Operating Budgets for a Non-Manufacturing Business

– Lesson 4: Cash Budgets

– Lesson 5: Budgeted Non-Manufacturing Financial Statements

ช่วงสอบปลายภาค (Final) 

– Lesson 6: Operating Budgets for a Manufacturing Business

– Lesson 7: Budgeted Financial Statements for Manufacturing

– Lesson 8: Flexible Budgeted Statements of Financial Performance

– Lesson 9: Performance Report

– Lesson 10: Behavioral Aspects

วิชานี้มีระดับความยาก-ง่ายขนาดไหน?

– ง่าย ถึง ปานกลาง (เนื้อหาเรียนค่อนข้างง่าย เน้นแค่จำ ๆ วิธีที่อาจารย์สอน และทำแบบฝึกหัดจนเข้าใจทะลุปรุโปร่ง ก็สามารถทำสอบได้เต็มเลย เพราะข้อสอบยากกว่าแบบฝึกหัดแค่นิดเดียว)

รูปแบบการเรียนเป็นยังไง

– เรียน 1 คาบ 3 ชั่วโมง / สัปดาห์ ในวันอาทิตย์ที่วิทยาเขตหัวหมาก โดยอาจารย์จะสอนทฤษฎีพร้อมให้ทำแบบฝึกหัดในคาบเลย ทำให้เราเข้าใจและเห็นภาพทันทีขณะเรียน

วิชานี้มีคำนวณ/การบ้าน/ทำรายงาน/พรีเซนต์/งานกลุ่ม/ควิซมั้ย?

– มีคำนวณง่าย ๆ บวกลบคูณหารง่ายๆ แต่แค่ต้องคำนวณเยอะและถึก
– ไม่มีการบ้าน
– มี term project เป็นการตั้งบริษัท manufacturing ขึ้นมาผลิตสินค้า 1 อย่าง โดยต้องมีวัตถุดิบไม่ต่ำกว่า 2 อย่าง และขั้นตอนการผลิตไม่น้อยกว่า 2 ขั้นตอน หลังจากนั้นเราก็มีเตรียม budget ให้ในทุก aspect ที่เกี่ยวกับการผลิตและบริหารกิจการ แล้วสรุปปิดท้ายด้วย income statement & balance sheet
– ต้องพรีเซนต์ term project
– ไม่มีควิซ

รูปแบบข้อสอบเป็นยังไง

– ข้อเขียน 100% ทั้งมิดเทอมและไฟนอล

ควรเรียนกับอาจารย์ท่านไหน

– A.Duangjai สอนท่านเดียวและสอนดีมาก

ความรู้สึกตอนเรียนเป็นยังไง

– รู้สึกว่าเป็นวิชาบัญชีที่เรียนง่ายสุดแล้ว อาจารย์สอนไม่กดดัน ตัวอย่างที่เรียนก็ชัดเจนเข้าใจง่าย
– มิดเทอม: ข้อสอบเหมือนในแบบฝึกหัดค่อนข้างมาก มีประยุกต์นิดหน่อยในสิ่งที่อาจารย์พูดเพิ่มมาในคาบ และมีประยุกต์ความรู้เดิมของบัญชีบ้างแต่ไม่ยาก แค่ต้องรอบคอบและคำนวณเยอะเฉย ๆ เช่น โจทย์บางทีให้ จำนวน units มา แล้วเราต้องแปลง units เป็น $ ให้หมด
– ไฟนอล: ไม่ยากมากมี 3-4 ข้อก็คล้าย ๆ กับแบบฝึกหัดที่เรียน แต่แค่เวลาสอบจะกดดันหน่อย เพราะเลขที่ให้เติมในตารางมีเยอะ แต่ถ้าเราเป็นคนที่กดเครื่องคิดเลขแม่นอยู่แล้ว ก็ทำข้อสอบได้คะแนนเยอะไม่ยาก

เรียนวิชานี้ยังไงให้ “A” ? 

– บอกเลบว่าต้อง ทำแบบฝึกหัด ทำแบบฝึกหัด และ ก็ทำแบบฝึกหัด เพราะข้อสอบก็อิงจากตัวแบบฝึกหัดอย่างเดียวเลย
– งงเลขตรงจุดไหนในตาราง ให้รีบถามอาจารย์ อย่าปล่อยผ่าน เพราะไม่งั้นจะทำข้อสอบไม่ได้
– ให้ระวังเวลาคิดเลข เพราะถ้าพลาด 1 เลขก็ผิดทั้งหน้า
– เวลาอาจารย์เน้นสอน หรือบอกว่าออกสอบตรงไหน ให้วงไว้ จะได้อ่านตรงที่สอบเป๊ะ ๆ

Cr. neirdo

Share this:

Related Articles

รีวิววิชา ACT2620 Fundamentals of Managerial Accounting

Share this:

[ACT2620] – Fundamentals of Managerial Accounting วิชานี้เรียนอะไรบ้าง?  – เรียนการทำบัญชีและรายงานผลตัวเลขต่าง ๆ ภายในบริษัท เพื่อใช้ในการบริหารงานและทำการตัดสินใจในทุก ๆ เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นในบริษัทได้ โดยวิชานี้จะเน้นเนื้อหาเรียนไปที่ธุรกิจประเภทโรงงานผลิตสินค้า เนื้อหาที่เรียนเป็นยังไง?  ช่วงสอบกลางภาค (Midterm)  Chapter 2 : Cost of goods manufacture Chapter…

Share this:

รีวิววิชา BHT3404 Food and Beverage Service

Share this:

[BHT3404] – Food and Beverage Service (F&B) (สำหรับ Hotel Major & Free Elective Course) วิชานี้เรียนอะไรบ้าง?  – เรียนพื้นฐานเกี่ยวกับการดูแลการบริการในร้านอาหาร โดยเริ่มตั้งแต่เรียนรู้ส่วนประกอบต่าง ๆ ของร้านอาหาร หรือโซนห้องอาหาร ไปจนถึงประเภทของ อุปกรณ์ อาหาร และการเสิร์ฟ…

Share this:

รีวิววิชา BBA4101 Entrepreneurship

Share this:

[BBA4101] – Entrepreneurship วิชานี้เรียนอะไรบ้าง?  – เรียนทุกด้านของการหัดเริ่มธุรกิจ SME ในทางทฤษฎีตั้งแต่การเขียนแผนธุรกิจ (Business Model Canvas), pitching สินค้า, วางแผนการตลาด, ทำบัญชีสำหรับ SME เบื้องต้น, การจัดการฝ่ายบุคคล และการจัดการความเสี่ยงในองค์กร เนื้อหาที่เรียนเป็นยังไง?  ช่วงกลางภาค (Midterm; ไม่มีสอบ)  – Lesson 1:…

Share this:

ความแตกต่าง แพลน A B C ในคณะบริหารธุรกิจ (BBA) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ(ABAC)

Share this:

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญนั้น มีชื่อเสียงในด้านการบริหารต่างๆ และ คณะบริหารธุรกิจ ถือเป็นคณะที่มีชื่อเสียงที่สุดในมหาวิทยาลัย เป็นคณะที่มีผู้คนเรียนมากที่สุดในเอแบคนั้นเอง ซึ่งในคณะบริหารธุรกิจ ได้แบ่งสาขาแยกย่อย ได้แก่ สาขาวิชาการตลาด      สาขาวิชาการจัดการ      สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร      สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาระบบสารสนเทศธุรกิจ      สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ     …

Share this:

รีวิววิชา JA0721 Japanese for Beginners I

Share this:

[JA0721] – Japanese for Beginners I วิชานี้เรียนอะไรบ้าง?  – เรียนความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษาญี่ปุ่น เช่น คำศัพท์ แกรมมาร์ การออกเสียง และวัฒนธรรมที่ควรรู้ โดยจะเรียนผ่าน Romanji (การเขียนทับศัพท์ภาษาญี่ปุ่นด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษ) เพื่อน ๆ จึงไม่ต้องกลัวว่าจะเรียนไม่รู้เรื่องหรือจำตัวอักษรญี่ปุ่นไม่ได้ เนื้อหาที่เรียนเป็นยังไง?  ช่วงสอบกลางภาค (Midterm)  – Introduction to…

Share this:

รีวิววิชา FIN2201 Principles of Finance

Share this:

[FIN2201] Principles of Finance วิชานี้เรียนอะไรบ้าง?  – ความรู้เบื้องต้นและความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการลงทุนและการเงินทั้งวงจร ซึ่งเป็นความรู้ที่เป็นประโยชน์อย่างมากต่อคนที่ต้องการนำเงินไปต่อยอดให้ได้ผลตอบแทน โดยเฉพาะเรื่องการออม การซื้อขายหุ้น และการลงทุนในตราสารหนี้ทุกประเภท ซึ่งในรายวิชานี้จะลงรายละเอียดแบบเจาะลึก และแนะนำข้อดี ข้อเสีย ของการลงทุนแต่ละประเภท อีกทั้งยังได้เรียนรู้วิธีคำนวณในสิ่งที่จำเป็นต้องรู้ในการลงทุนอีกด้วย เนื้อหาที่เรียนเป็นยังไง?  ช่วงสอบกลางภาค (Midterm)  Chapter 1: The Financial Environment Chapter 2:…

Share this:

รีวิววิชา BIR 3221 Property Insurance

Share this:

[BIR 3221] – Property Insurance (สำหรับ Insurance Major & FinSurance Plan สำหรับ Finance Major) วิชานี้เรียนอะไรบ้าง?  – เรียนพื้นฐานเกี่ยวกับนิยามและประเภททรัพย์สินตามหลักการของประกัน รวมไปถึงการเรียนวิธีอ่านกรมธรรม์วินาศภัยสำหรับเอาประกันทรัพย์สิน การเข้าใจความคุ้มครองของประกัน ข้อยกเว้น ข้อขยายความคุ้มครอง และคำนวณจำนวนเงินชดใช้ค่าเสียหายเมื่อเกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินหรือธุรกิจ เนื้อหาที่เรียนเป็นยังไง?  ช่วงกลางภาค (Midterm)  –…

Share this:

รีวิววิชา ACT1600 Fundamentals of Financial Accounting

Share this:

[ACT1600] – Fundamentals of Financial Accounting – เรียนพื้นฐานของบัญชีทุกอย่าง ตั้งแต่บัญชีคืออะไร ความสำคัญของการทำบัญชี รูปแบบต่าง ๆ ของบัญชี ไปจนถึงการทำ journal entries, financial statement และ การคำนวณค่าต่าง ๆ เช่น จำนวนวันในรอบบัญชี และ ค่า…

Share this:

Responses