รีวิววิชา BIR 3222 Casualty Insurance

Share this post:

[BIR 3222] – Casualty Insurance
(สำหรับ Insurance Major & FinSurance Plan สำหรับ Finance Major)

วิชานี้เรียนอะไรบ้าง

– เรียนพื้นฐานเกี่ยวกับประกันภัยเบ็ดเตล็ดโดยเน้นไปที่ประกันภัยที่ช่วยรับมือกับความรับผิดต่อบุคคลภายนอก การถูกฟ้อง การดำเนินคดีความ ซึ่งจะมีหลายชนิด เช่น ประกันภัยสินค้าไม่ปลอดภัย ประกันภัยทางวิชาชีพ ประกันความรับผิดของผู้บริหาร เป็นต้น เราจะเริ่มเรียนกันตั้งแต่ความรับผิดต่อบุคคลภายนอกมีอะไรบ้าง กฎหมายที่ทำให้เกิดความรับผิดได้ ลักษณะและองค์ประกอบของความรับผิด และหลักการพิจารณารับประกันภัยประเภทนี้แบบเบื้องต้น รวมไปถึงวิธีการป้องกันความเสี่ยงต่อการเกิดความรับผิด

เนื้อหาที่เรียนเป็นยังไง

ช่วงกลางภาค (Midterm) 

– Lesson 1: Liability Introduction

– Lesson 2: Liability Loss Exposures

– Lesson 3: Liability Risk Control

– Lesson 4: Underwriting Principle and Procedure

ช่วงสอบปลายภาค (Final) 

– Lesson 5: Public Liability

– Lesson 6:  Products Liability

– Lesson 7:  Workers Compensation and Employers Liability

– Lesson 8:  Professionals Liability

– Lesson 9:  Directors and Officers Liability

– Lesson 10: Cyber Liability

 

วิชานี้มีระดับความยาก-ง่ายขนาดไหน?

– ปานกลาง ถึง ยาก (ต้องจำคำศัพท์ใหม่มาก เนื้อหาเกี่ยวกับความรับผิดมีค่อนข้างเยอะ และต้องใช้เวลาทำความเข้าใจระดับนึง เนื่องจากมันเป็นหลักการทางกฎหมายกับหลักปฏิบัติทางวิชาชีพ ซึ่งเราอาจไม่เคยได้ยินมาก่อน)

รูปแบบการเรียนเป็นยังไง

– เรียนโดยแบ่งเป็น 2 คาบเรียน ซึ่งคาบแรกของสัปดาห์จะเรียนเป็นเลคเชอร์และเน้นทฤษฎี ส่วนคาบที่ 2 ของสัปดาห์จะเรียนเน้นไปทางกิจกรรมกลุ่ม และ discussion กันกับเพื่อนในห้อง

วิชานี้มีคำนวณ/การบ้าน/ทำรายงาน/พรีเซนต์/งานกลุ่ม/ควิซมั้ย?

– มีคำนวณบ้าง เช่น ถ้าเกิดความเสียหายในกรณีแบบนี้ขึ้น บริษัทประกันจ่ายไหมและจ่ายเท่าไร
– มีการบ้านบ้าง เช่น โจทย์ฝึกคำนวณเลข และค้นคว้าข้อมูลที่อาจารย์กำหนด (เทอมที่แล้วให้หาข้อมูลความรับผิดของโรงงานหมิงตี้ที่ระเบิดและสร้างความเดือดร้อนต่อคนที่อาศัยในระแวกนั้น)
– มีรายงานเป็น term project ทำเกี่ยวกับเนื้อหา เช่น เปรียบเทียบกรมธรรม์ประกันภัย ประเภทความรุนแรงทางการเมือง และมลพิษ เป็นต้น
– ต้องพรีเซนต์เป็น term project โดยมักเป็นงานกลุ่มถ้ามีคนเรียนหลายคนใน 1 เซค
– มีควิซในคาบบ้าง แต่ส่วนใหญ่แค่ตั้งใจสอบและทำส่งก็ได้คะแนนเต็มหรือเกือบเต็มแล้ว

รูปแบบข้อสอบเป็นยังไง

– อัตนัยล้วนทั้งมิดเทอม ควิซ และไฟนอล

ควรเรียนกับอาจารย์ท่านไหน

– มี A. Porntida ท่านเดียว

ความรู้สึกตอนเรียนเป็นยังไง

– รู้สึกว่าเนื้อหาค่อนข้างเยอะ เน้นจำคอนเซ็ปท์และจำนิยามให้เป๊ะ เพราะภาษาของกรมธรรม์ประเภทนี้คล้ายกับกฎหมายมันเลยดิ้นไม่ค่อยได้
– มิดเทอม: ปานกลางถึงยากเพราะโจทย์หลายข้อเป็น scenario และเน้นถามนิยาม เราต้องตอบให้ครบทุกองค์ประกอบใน 1 นิยาม
– ไฟนอล: ยากขึ้นกว่ามิดเทอมอีก เพราะข้อสอบแทบทุกข้อเป็นแบบประยุกต์เข้ากับ scenario ที่ยกขึ้นมาซึ่งอาจารย์ไม่เคยสอนมาก่อน เพื่อทดสอบว่าเราอ่านแล้วเข้าใจจริงไหม และสามารถพลิกแพลงเป็นหรือไม่

เรียนวิชานี้ยังไงให้ “A” ? 

– เวลาอ่านคำนิยามเตรียมสอบ พยายามแยกองค์ประกอบว่าในนิยามนี้มีสาระสำคัญกี่ข้อ และเราต้องจำให้หมดเพื่อเอาไปตอบข้อสอบให้ได้คะแนนเต็มใน part นิยาม
– อาจารย์มี preference ในการที่นักศึกษาเขียนตอบข้อสอบ ซึ่งคือให้ตอบแบบ intro, body, conclusion รวมกันใน 1 paragraph สั้น ๆ
– เขียนตอบให้ละเอียด และตรงจุด พยายามยกตัวอย่างให้อาจารย์ได้ยิ่งดี เพื่อแสดงให้อาจารย์เห็นว่าเราเข้าใจเนื้อหาจริง ๆ
– นิยามตัวไหนที่มันยาก ๆ และชวนงง ควรต้องถามอาจารย์ห้ามปล่อยผ่านเด็ดขาด เพราะบางทีอาจารย์จะเอาเนื้อหาตรงที่มันยากและท้าทายสำหรับนักศึกษา เอาไปออกสอบ
– พยายามใช้คำศัพท์เฉพาะที่อาจารย์สอน เพื่อแสดงให้อาจารย์เห็นว่าเราพยายามที่จะจำคำศัพท์ และเข้าใจเนื้อหา

Cr. neirdo

Share this post:

Related Articles

รีวิววิชา BIR 3221 Property Insurance

Share this post:

[BIR 3221] – Property Insurance (สำหรับ Insurance Major & FinSurance Plan สำหรับ Finance Major) วิชานี้เรียนอะไรบ้าง?  – เรียนพื้นฐานเกี่ยวกับนิยามและประเภททรัพย์สินตามหลักการของประกัน รวมไปถึงการเรียนวิธีอ่านกรมธรรม์วินาศภัยสำหรับเอาประกันทรัพย์สิน การเข้าใจความคุ้มครองของประกัน ข้อยกเว้น ข้อขยายความคุ้มครอง และคำนวณจำนวนเงินชดใช้ค่าเสียหายเมื่อเกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินหรือธุรกิจ เนื้อหาที่เรียนเป็นยังไง?  ช่วงกลางภาค (Midterm)  –…

Share this post:

รีวิววิชา JA0721 Japanese for Beginners I

Share this post:

[JA0721] – Japanese for Beginners I วิชานี้เรียนอะไรบ้าง?  – เรียนความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษาญี่ปุ่น เช่น คำศัพท์ แกรมมาร์ การออกเสียง และวัฒนธรรมที่ควรรู้ โดยจะเรียนผ่าน Romanji (การเขียนทับศัพท์ภาษาญี่ปุ่นด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษ) เพื่อน ๆ จึงไม่ต้องกลัวว่าจะเรียนไม่รู้เรื่องหรือจำตัวอักษรญี่ปุ่นไม่ได้ เนื้อหาที่เรียนเป็นยังไง?  ช่วงสอบกลางภาค (Midterm)  – Introduction to…

Share this post:

รีวิววิชา INS3101 Principles of Risk Management and Insurance

Share this post:

[INS3101] – Principles of Risk Management and Insurance (สำหรับ Insurance Major & FinSurance Plan สำหรับ Finance Major) วิชานี้เรียนอะไรบ้าง?  – เรียนความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับประกันภัย เช่น คำศัพท์เฉพาะที่ต้องรู้ ชนิดของประกันภัย ทฤษฎีเบื้องต้น หลักการคำนวณเบี้ย…

Share this post:

รีวิววิชา CN0400 Chinese for Beginners II

Share this post:

[CN0400] – Chinese for Beginners II วิชานี้เรียนอะไรบ้าง?  – เรียนพื้นฐานภาษาจีนในขั้นที่ยากขึ้น (คำศัพท์ระดับ advanced + เรียนไวยากรณ์จีน) เพราะจะเน้นเอาพื้นฐานมาประยุกต์ใช้ในการแต่งประโยคและอ่านบทความภาษาจีน ซึ่งเราจะเข้าสู่โหมดของการเรียนภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตจริงได้มากขึ้น และเราก็จะมีโอกาสได้ลองเอาเนื้อหาจากที่เรียนไปสนทนากับเพื่อน ๆ คนจีนในเอแบค เนื้อหาที่เรียนเป็นยังไง?  ช่วงกลางภาค (Midterm)  – Chapter 1: 我叫大卫 –…

Share this post:

รีวิววิชา MIS1221 Computer Literacy

Share this post:

[MIS1221] – Computer Literacy วิชานี้เรียนอะไรบ้าง?  – เรียนการใช้โปรแกรม Microsoft Office เบื้องต้น ได้แก่ Word, Powerpoint และ ที่จะเรียนเน้นมากที่สุดคือ Excel อาจารย์จะสอนทุก feature ที่ควรรู้ในการใช้งานเพื่อให้เราสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำรายงาน การนำเสนอหน้าชั้นเรียน และการวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังสอนเรื่องความรู้เบ็ดเตล็ดเพื่อทำให้การใช้งานคอมพิวเตอร์ง่ายขึ้น เช่น การดูแลคอมพิวเตอร์ องค์ประกอบต่าง…

Share this post:

Responses

รับส่วนลดพิเศษ!!! 80฿
เพียงใส่ code: WS80
*มียอดสั่งซื้อขั้นต่ำ 499฿
x