รีวิววิชา ELE 1001 Communicative English I

Share this post:

[ELE 1001] – Communicative English I

วิชานี้เรียนอะไรบ้าง? 

– เรียนพื้นฐานภาษาอังกฤษในทักษะทั้งด้าน ฟัง พูด อ่าน เขียน และวิเคราะห์บทความต่าง ๆ เพื่อนำไปต่อยอดในวิชาต่าง ๆ และการเรียนด้วยภาษาอังกฤษในเอแบค โดยความยากของวิชานี้จะอยู่ประมาณ B1 English level

เนื้อหาที่เรียนเป็นยังไง? 

ช่วงกลางภาค (Midterm) 

– Unit 1: My Life

– Unit 2: Let’s Eat!

– Unit 3: Mysteries

– Unit 4: Trends

– Unit 5: My Neighborhood

– Unit 6: Goals

ช่วงสอบปลายภาค (Final) 

– Unit 7: Celebrations

– Unit 8: Once Upon A Time

– Unit 9: Work

– Unit 10: Stay in Touch

– Unit 11: Technology

– Unit 12: Travel

 

วิชานี้มีระดับความยาก-ง่ายขนาดไหน?

– ง่ายถึงปานกลาง (ถ้ามีพื้นฐานภาษาอังกฤษดี วิชานี้ถือว่าง่ายมาก ๆ)

 

รูปแบบการเรียนเป็นยังไง? 

– เรียนโดยแบ่งเป็น 2 คาบเรียน ซึ่งคาบแรกของสัปดาห์จะเน้นเรียนการเขียน อ่าน และแกรมมาร์ ส่วนคาบที่ 2 ของสัปดาห์จะเรียนเน้นไปทางฟัง พูด และการพรีเซนต์ ซึ่งอาจารย์ที่สอนแต่ละคาบมักเป็นคนละคนกัน

วิชานี้มีคำนวณ/การบ้าน/ทำรายงาน/พรีเซนต์/งานกลุ่ม/ควิซมั้ย?

– ไม่มีคำนวณแน่นอน
– มีการบ้านเยอะ ส่วนใหญ่จะเป็นงานเขียนแทบทุกคาบ หรือกลับไปเตรียมบทพรีเซนต์
– ไม่มีรายงาน แต่มี special project ที่อาจต้องทำ paper 1-9 หน้า
– มีงานพรีเซนต์เยอะมาก แทบทุก 2 สัปดาห์
– มีควิซเกี่ยวกับแกรมมาร์ การฟัง และการเขียนได้ซึ่งขึ้นอยู่กับอาจารย์ว่าจะจัดสรรคะแนนอย่างไร

รูปแบบข้อสอบเป็นยังไง? 

– อัตนัยล้วนทั้งมิดเทอม ควิซ และไฟนอล

ควรเรียนกับอาจารย์ท่านไหน? 

– อาจารย์สอนการเขียน อ่าน และแกรมมาร์ (อาจารย์ A) ที่ควรเรียนด้วย
A. Kyi Min / A. Noli / A. Paitoon / A. Patrick / A. Pimmanmas /A. Pimpaporn
A. Sujinda / A. Suwanna

– อาจารย์สอนการฟัง พูด และการพรีเซนต์ (อาจารย์ B) ที่ควรเรียนด้วย
A. Ernest

ความรู้สึกตอนเรียนเป็นยังไง? 

– รู้สึกว่าถ้ามีพื้นฐานภาษาอังกฤษมาดี จะเรียนได้ค่อนข้างสบาย เพราะความรู้ที่ต้องสอบจะอยู่ในหัวเราหมดแล้ว ไม่ต้องอ่านหนังสือมากเท่าไหร่
วิชานี้จะเรียนคำศัพท์ การเขียน การพูด การฟัง และแกรมมาร์เบื้องต้นเท่านั้น
– มิดเทอม: ถ้าเข้าใจและตามทันที่อาจารย์สอนการฟัง พูด อ่าน เขียน พรีเซนต์ และแกรมมาร์ ก็สามารถทำข้อสอบได้ 80%+
– ไฟนอล: ยากขึ้นมาระดับนึงเพราะออกสอบทุกอย่างที่เคยเรียน และมีคำศัพท์กับแกรมมาร์ออกสอบด้วย แต่ถ้าอ่านหนังสือมาบ้างก็ทำได้ 80%+ เช่นกัน

เรียนวิชานี้ยังไงให้ “A” ? 

– ส่งงานให้ครบทุกงาน และถ้าอาจารย์ถามคำถามในห้องก็ควรเสนอตัวตอบทุกครั้ง เพื่อที่จะให้มีคะแนนเก็บสูง ๆ
– พยายามทำตาม pattern ที่อาจารย์ให้มา เพราะนั่นคือ preference ในการให้คะแนน
– สงสัยคำไหนหรือแกรมมาร์เรื่องไหนควรรีบถามอาจารย์เพราะมันอาจไปโผล่ในข้อสอบได้
– พยายามใช้คำศัพท์ และแกรมมาร์ที่หลากหลาย และทางการระดับนึงในการเขียน จะทำให้ได้คะแนนเพิ่มขึ้นอีก
– ถ้าไม่เก่งภาษาอังกฤษ อย่างน้อยควรแสดงความพยายาม และการพัฒนาตัวเรื่อย ๆ ในทุกสัปดาห์ เพื่อให้อาจารย์เห็นใจ

Cr. neirdo

Share this post:

Related Articles

รีวิววิชา CN0400 Chinese for Beginners 1

Share this post:

[CN0400] – Chinese for Beginners 1 วิชานี้เรียนอะไรบ้าง?  – เรียนพื้นฐานภาษาจีนแบบรวดรัด ตั้งแต่การออกเสียงพยัญชนะ-สระ-วรรณยุกต์ภาษาจีน วิธีการใช้และเขียน pinyin ที่ถูกต้อง ตัวอักษรภาษาจีนแบบดั้งเดิม ลำดับขีดของตัวอักษรจีน การแต่งประโยคเบื้องต้น คำศัพท์จีนง่าย ๆ ที่ควรรู้ (วิชานี้เป็นวิชาที่เด็ก Art Chinese ต้องเรียนเป็นวิชาแรก หรือเด็กคณะอื่นเลือกเรียนเป็นวิชา free…

Share this post:

รีวิววิชา BG2000 English III

Share this post:

[BG2000] – English III วิชานี้เรียนอะไรบ้าง?  – เรียนพื้นฐานที่จำเป็นเพื่อใช้ภาษาอังกฤษอย่างถูกต้องในการทำงาน ไม่ว่าจะเป็นการเขียนแบบฟอร์มเอกสารต่าง ๆ ไปจนถึงการเลือกใช้คำศัพท์ทางการเพื่อใช้ในการสื่อสาร และจำลองการสัมภาษณ์งานโดยเมื่อหลังจากเรียนจบวิชานี้ไป สามารถการันตีได้เลยว่าได้เปรียบในการสมัครงานแน่นอน เพราะเรามีความพร้อมที่จะใช้ภาษาอังกฤษในการทำงานแล้ว เนื้อหาที่เรียนเป็นยังไง?  ช่วงสอบกลางภาค (Midterm)  Topic 1: Paragraph Writing + Business Pitching (Presentation) Topic 2:…

Share this post:

รีวิววิชา CN0400 Chinese for Beginners II

Share this post:

[CN0400] – Chinese for Beginners II วิชานี้เรียนอะไรบ้าง?  – เรียนพื้นฐานภาษาจีนในขั้นที่ยากขึ้น (คำศัพท์ระดับ advanced + เรียนไวยากรณ์จีน) เพราะจะเน้นเอาพื้นฐานมาประยุกต์ใช้ในการแต่งประโยคและอ่านบทความภาษาจีน ซึ่งเราจะเข้าสู่โหมดของการเรียนภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตจริงได้มากขึ้น และเราก็จะมีโอกาสได้ลองเอาเนื้อหาจากที่เรียนไปสนทนากับเพื่อน ๆ คนจีนในเอแบค เนื้อหาที่เรียนเป็นยังไง?  ช่วงกลางภาค (Midterm)  – Chapter 1: 我叫大卫 –…

Share this post:

รีวิววิชา BIR 3221 Property Insurance

Share this post:

[BIR 3221] – Property Insurance (สำหรับ Insurance Major & FinSurance Plan สำหรับ Finance Major) วิชานี้เรียนอะไรบ้าง?  – เรียนพื้นฐานเกี่ยวกับนิยามและประเภททรัพย์สินตามหลักการของประกัน รวมไปถึงการเรียนวิธีอ่านกรมธรรม์วินาศภัยสำหรับเอาประกันทรัพย์สิน การเข้าใจความคุ้มครองของประกัน ข้อยกเว้น ข้อขยายความคุ้มครอง และคำนวณจำนวนเงินชดใช้ค่าเสียหายเมื่อเกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินหรือธุรกิจ เนื้อหาที่เรียนเป็นยังไง?  ช่วงกลางภาค (Midterm)  –…

Share this post:

รีวิววิชา BIR 3222 Casualty Insurance

Share this post:

[BIR 3222] – Casualty Insurance (สำหรับ Insurance Major & FinSurance Plan สำหรับ Finance Major) วิชานี้เรียนอะไรบ้าง?  – เรียนพื้นฐานเกี่ยวกับประกันภัยเบ็ดเตล็ดโดยเน้นไปที่ประกันภัยที่ช่วยรับมือกับความรับผิดต่อบุคคลภายนอก การถูกฟ้อง การดำเนินคดีความ ซึ่งจะมีหลายชนิด เช่น ประกันภัยสินค้าไม่ปลอดภัย ประกันภัยทางวิชาชีพ ประกันความรับผิดของผู้บริหาร เป็นต้น…

Share this post:

Responses

รับส่วนลดพิเศษ!!! 80฿
เพียงใส่ code: WS80
*มียอดสั่งซื้อขั้นต่ำ 499฿
x