รีวิววิชา ACT3632 Cost Accounting

Share this post:

[ACT3632] – Cost Accounting

วิชานี้เรียนอะไรบ้าง? 

– เรียนการทำบัญชีเจาะไปในเฉพาะส่วนของค่าใช้จ่ายในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การคิดค่าใช้จ่ายแบบดั้งเดิม (Traditional costing), แบบตามธรรมเนียมปฏิบัติ (Normal Costing) หรือแบบงานเฉพาะสั่ง (Job Order Costing) หรือ แม้แต่ค่าใช้จ่ายสำหรับสินค้าที่เสียหาย (Lost Units) นอกจากนี้ก็จะเรียนไปถึงการกรอก journal entries รูปแบบเฉพาะของค่าใช้จ่ายต่าง ๆ อีกด้วย

เนื้อหาที่เรียนเป็นยังไง? 

ช่วงสอบกลางภาค (Midterm) 

Chapter 4 : Activity Based Costing Management

Chapter 5 : Job-order Costing

Chapter 6.1 : Process Costing

ช่วงสอบปลายภาค (Final) 

Chapter 7 : Standard Costing (Quiz; ไม่ออกในไฟนอล)

Chapter 6.2 : Lost Units

Chapter 11 : Joint Cost Allocation (เนื้อหาต่อจาก Managerial Accounting)

Chapter 13 : Transfer Price

วิชานี้มีระดับความยาก-ง่ายขนาดไหน?

– เป็นหนึ่งในวิชาที่ยากที่สุดในเอแบคของสายบัญชี

รูปแบบการเรียนเป็นยังไง? 

– เรียนนิยามในช่วงต้นของเนื้อหาเรียนในแต่ละบท และหลังจากนั้นการเน้นทำโจทย์ในคาบเรียนเป็นส่วนใหญ่

วิชานี้มีคำนวณ/การบ้าน/ทำรายงาน/พรีเซนต์/งานกลุ่ม/ควิซมั้ย?

– มีคำนวณแน่นอนในทุกบท
– มีการบ้านเป็นเป็นแบบฝึกหัดให้กลับไปทำ แต่ไม่มีคะแนน
– มีรายงานให้ประยุกต์ Job Order Costing เข้ากับธุรกิจอะไรก็ได้มา 1 อย่าง
– มีควิซหลังมิดเทอม

รูปแบบข้อสอบเป็นยังไง? 

–อัตนัยทั้งในมิดเทอม ควิซ และไฟนอล

ควรเรียนกับอาจารย์ท่านไหน? 

– มี A. Lynn สอนคนเดียวซึ่งสอนเข้าใจมาก แต่โจทย์ที่สอนไม่ยาก เลยจะทำข้อสอบไม่ค่อยได้

ความรู้สึกตอนเรียนเป็นยังไง? 

– เนื้อหามีรายละเอียดที่ต้องจำเยอะมาก และมีกรณีศึกษายิบย่อยเต็มไปหมด หากไม่เข้าใจเรื่องใดเรื่องหนึ่ง จะคำนวณเลขจนจบไม่ได้เลย
– มิดเทอม: ยากกลาง ๆ โจทย์หลอก 3-4 ชั้น แต่เนื้อหาไม่ถึงขั้นต้องแม่นเนื้อหาเป๊ะมากก็ยังพอทำได้บ้าง แต่ที่ต้องระวังคือการคำนวณเลข เพราะถ้าผิดแต่แรก โจทย์ข้อที่เหลือจะผิดหมด
– ควิซ: ถ้าเข้าใจระดับนึง ถือว่าไม่ยาก เพราะโจทย์ถามตรง ๆ และเน้นกรอก journal entries ถ้าพิมพ์ไม่ผิดเลย ก็ได้คะแนนเต็ม
– ไฟนอล: ยากชนิดที่ทำไม่ได้ หรือง่ายชนิดที่ง่ายมาก ก็ขึ้นกับว่าคะแนนมิดเทอมเฟ้อไหม ถ้าเฟ้อก็เตรียมใจว่าข้อสอบไฟนอลจะยากจนทำไม่ได้แน่นอน

เรียนวิชานี้ยังไงให้ “A” ? 

– ไม่ต้องหวัง A เพราะมันยากมากจริง ๆ แต่ถ้าอยากได้ A จริง ๆ แนะนำให้ตั้งใจทำข้อสอบมิดเทอมกับควิซให้ได้เต็มหรือมากเท่าที่มากได้ (พยายามให้คะแนนสอบทั้ง 2 อย่างรวมกันเกิน 50% ก็จะผ่าน C แล้ว) จะได้ไม่ต้องลุ้นเรียนใหม่ เพราะข้อสอบไฟนอลอาจจะยากมากจริง ๆ เนื่องจากอาจเป็นรูปแบบของข้อสอบที่อาจารย์ไม่เคยออกมาก่อนเลยก็ได้

– ขอชีทแบบฝึกหัดจากรุ่นพี่ที่เรียนพิเศษกับสถาบันที่เปิดสอน หรือหาแนวข้อสอบเก่ามาทำจะช่วยได้มาก

– ตั้งใจเรียนในห้อง และพยายามจดอะไรที่อาจารย์พูดเน้นบ่อย ๆ เพราะมันจะออกสอบแน่นอน และถ้าอาจารย์ให้แบบฝึกหัดมาก็ควรทำให้หมด เพราะมันก็จะไปโผล่ในข้อสอบอีกเช่นกัน

Cr. neirdo

 

Share this post:

Related Articles

รีวิววิชา ACT2620 Fundamentals of Managerial Accounting

Share this post:

[ACT2620] – Fundamentals of Managerial Accounting วิชานี้เรียนอะไรบ้าง?  – เรียนการทำบัญชีและรายงานผลตัวเลขต่าง ๆ ภายในบริษัท เพื่อใช้ในการบริหารงานและทำการตัดสินใจในทุก ๆ เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นในบริษัทได้ โดยวิชานี้จะเน้นเนื้อหาเรียนไปที่ธุรกิจประเภทโรงงานผลิตสินค้า เนื้อหาที่เรียนเป็นยังไง?  ช่วงสอบกลางภาค (Midterm)  Chapter 2 : Cost of goods manufacture Chapter…

Share this post:

รีวิววิชา ACT1600 Fundamentals of Financial Accounting

Share this post:

[ACT1600] – Fundamentals of Financial Accounting – เรียนพื้นฐานของบัญชีทุกอย่าง ตั้งแต่บัญชีคืออะไร ความสำคัญของการทำบัญชี รูปแบบต่าง ๆ ของบัญชี ไปจนถึงการทำ journal entries, financial statement และ การคำนวณค่าต่าง ๆ เช่น จำนวนวันในรอบบัญชี และ ค่า…

Share this post:

รีวิววิชา INS3101 Principles of Risk Management and Insurance

Share this post:

[INS3101] – Principles of Risk Management and Insurance (สำหรับ Insurance Major & FinSurance Plan สำหรับ Finance Major) วิชานี้เรียนอะไรบ้าง?  – เรียนความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับประกันภัย เช่น คำศัพท์เฉพาะที่ต้องรู้ ชนิดของประกันภัย ทฤษฎีเบื้องต้น หลักการคำนวณเบี้ย…

Share this post:

รีวิววิชา SA1201 Statistics I

Share this post:

[SA1201] – Statistics I วิชานี้เรียนอะไรบ้าง?  – เรียนความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสถิติศาสตร์ เช่น ตารางสถิติ การนับความถี่ ความน่าจะเป็น ค่า mean / mode / median และ Hypotesis เป็นต้น ซึ่งนักศึกษาควรตั้งใจเรียนวิชานี้เป็นอย่างมาก เนื่องจากจะเป็นพื้นฐานให้กับหลายวิชาในระดับที่สูงขึ้นได้แก่ Statistics 2 Quantitative…

Share this post:

รีวิววิชา CN0400 Chinese for Beginners II

Share this post:

[CN0400] – Chinese for Beginners II วิชานี้เรียนอะไรบ้าง?  – เรียนพื้นฐานภาษาจีนในขั้นที่ยากขึ้น (คำศัพท์ระดับ advanced + เรียนไวยากรณ์จีน) เพราะจะเน้นเอาพื้นฐานมาประยุกต์ใช้ในการแต่งประโยคและอ่านบทความภาษาจีน ซึ่งเราจะเข้าสู่โหมดของการเรียนภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตจริงได้มากขึ้น และเราก็จะมีโอกาสได้ลองเอาเนื้อหาจากที่เรียนไปสนทนากับเพื่อน ๆ คนจีนในเอแบค เนื้อหาที่เรียนเป็นยังไง?  ช่วงกลางภาค (Midterm)  – Chapter 1: 我叫大卫 –…

Share this post:

Responses