รีวิววิชา FIN3101 Corporate Finance

Share this:

[FIN3101] – Corporate Finance

วิชานี้เรียนอะไรบ้าง?

– ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเงินในบริษัท ตั้งแต่การดูรายงานการเงิน รายงานกระแสเงินสด การคำนวณมูลค่าของเงินในปัจจุบัน อดีต และอนาคต รวมทั้งการตีมูลค่าของหุ้นต่าง ๆ ไปจนถึงการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อประเมินผลประกอบการของบริษัท ซึ่งรับรองได้ว่าถ้าเรียนจบวิชานี้ เราจะสามารถมองภาพรวมของการบริหารการเงินบริษัทได้ หรือแม้แต่นำไปวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือของบริษัทเพื่อซื้อหุ้นและตราสารหนี้ก็ย่อมได้

 

เนื้อหาที่เรียนเป็นยังไง

ช่วงกลางภาค (Midterm) 

Chapter 1 Principles of Finance (quiz 1)

Chapter 2 Time Value of Money (Part 1) (excel activity 1, quiz 1)

Chapter 3 Time Value of Money (Part 2) (excel activity 1, quiz 1)

Chapter 4 Financial Statements

Chapter 5 Financial Statements Analysis

Chapter 9 Debt Valuation (excel activity 1, quiz 1)

Chapter 10 Stock Valuation (excel activity 1, quiz 1)

 

ช่วงสอบปลายภาค (Final) 

– Chapter 11- Investment decision criteria (excel activity 2, quiz 2)

– Chapter 12- Analyzing project cash flow (excel activity 2, quiz 2)

– Chapter 13- Risk analysis and project evaluation

– Chapter 14- The cost of capital (excel activity 2, quiz 2)

– Chapter 16- Dividend Policy

– Chapter 18- Working-capital management

 

วิชานี้มีระดับความยาก-ง่ายขนาดไหน?

– ค่อนข้างยากสำหรับคนที่พื้นฐานคณิตไม่แน่นเพราะโจทย์บางข้อค่อนข้างซับซ้อนและต้องใช้ตรรกะทางคณิตช่วยหาคำตอบ

รูปแบบการเรียนเป็นยังไง

– อาจารย์จะเน้นสอนทั้งทฤษฎีและการคำนวณ (ทั้งแบบคำนวณมือ เครื่องคิดเลข และ excel สอนหมด) โดยในช่วงแรก ๆ ของแต่ละคาบอาจารย์จะสอนตาม lecture ไปก่อนและให้การบ้านกลับไปฝึกคำนวณ แต่พอใกล้ ๆ ช่วงสอบอาจารย์จะผันตัวคล้ายเป็นติวเตอร์พาตะลุยทำโจทย์ปัญหา

 

วิชานี้มีคำนวณ/การบ้าน/ทำรายงาน/พรีเซนต์/งานกลุ่ม/ควิซมั้ย?

– มีคำนวณทุกบทที่เรียน
– มีการบ้านหลัก ๆ คือการกลับไปฝึกคำนวณและทำสรุปเนื้อหามาส่งอาจารย์เพื่อเป็นคะแนน participation
– ไม่มีรายงาน หรือพรีเซนต์กลุ่ม
– มีเก็บคะแนนควิซ และ excel activity จากเนื้อหาที่เรียนไป

 

รูปแบบข้อสอบเป็นยังไง

– มีปรนัยทั้งในควิซและข้อสอบ แต่ excel activity จะเป็นแบบพิมพ์ตอบในช่อง

ควรเรียนกับอาจารย์ท่านไหน

– A. Visit เท่านั้น เพราะอาจารย์จะมีคลังแบบฝึกหัดเยอะและยากพอที่จะเตรียมเราให้พร้อมสอบมิดเทอมและไฟนอลที่ข้อสอบยาก ๆ ได้

 

ความรู้สึกตอนเรียนเป็นยังไง

– เนื้อหาต่อเนื่องมาจาก Principles of Finance ถ้าใครพื้นฐานดีจากวิชานั้น วิชานี้ก็จะเรียนได้ง่ายดาย
– ควิซ & excel activity 1: ไม่ค่อยยากเท่าไร ถ้าอ่านหนังสือกับทำแบบฝึกหัดมาบ้างก็ทำได้
– มิดเทอม: เริ่มยากและซับซ้อน ถ้าอ่านหนังสือไม่ดี หรือไม่ทำโจทย์จนแตกฉาน จะทำช้อสอบไม่ได้หลายข้อ
– ควิซ & excel activity 2: ยากกลาง ๆ เพราะเนื้อหาทุกอย่างเป็นความรู้ใหม่หมดซึ่งเราต้องพยายามทำความเข้าใจ
– ไฟนอล: ยากพอสมควร ต้องเข้าใจเนื้อหาที่เรียนจริง ๆ ถึงจะทำได้ โจทย์หลอกหลายชั้น

 

เรียนวิชานี้ยังไงให้ “A” ? 

– ส่งงานให้ครบทุกงาน และพยายามอ่านหนังสือตามที่อาจารย์บอก และถ้าเป็นไปได้ควรหาแบบฝึกหัดเก่า ๆ จากรุ่นพี่หรืออาจารย์ท่านอื่นมาทำเยอะ ๆ เพื่อให้เราเข้าใจเนื้อหาแบบทะลุปรุโปร่ง และเห็นโจทย์ครอบคลุมทุกแนว เพราะผู้เขียนสามารถพูดได้เลยว่า ถ้าเราเจอโจทย์ที่ไม่เคยทำมาก่อนในข้อสอบมีแนวโน้มถึง 80% ที่เราจะคำนวณเลขผิด

 

เรียนพิเศษได้ที่ไหน?

คอร์สติวสอบ Midterm : https://www.abactoday.com/product/fin3701-corporate-finance-midtermfinal/

คอร์สติวสอบ Midterm + Final : https://www.abactoday.com/product/fin3701-corporate-finance-midtermfinal/

คอร์สติว Final : https://www.abactoday.com/product/fin3701-corporate-finance-quiz2final-upcoming/

Cr. neirdo

Share this:

Related Articles

รีวิววิชา FIN2201 Principles of Finance

Share this:

[FIN2201] Principles of Finance วิชานี้เรียนอะไรบ้าง?  – ความรู้เบื้องต้นและความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการลงทุนและการเงินทั้งวงจร ซึ่งเป็นความรู้ที่เป็นประโยชน์อย่างมากต่อคนที่ต้องการนำเงินไปต่อยอดให้ได้ผลตอบแทน โดยเฉพาะเรื่องการออม การซื้อขายหุ้น และการลงทุนในตราสารหนี้ทุกประเภท ซึ่งในรายวิชานี้จะลงรายละเอียดแบบเจาะลึก และแนะนำข้อดี ข้อเสีย ของการลงทุนแต่ละประเภท อีกทั้งยังได้เรียนรู้วิธีคำนวณในสิ่งที่จำเป็นต้องรู้ในการลงทุนอีกด้วย เนื้อหาที่เรียนเป็นยังไง?  ช่วงสอบกลางภาค (Midterm)  Chapter 1: The Financial Environment Chapter 2:…

Share this:

รีวิววิชา INS3101 Principles of Risk Management and Insurance

Share this:

[INS3101] – Principles of Risk Management and Insurance (สำหรับ Insurance Major & FinSurance Plan สำหรับ Finance Major) วิชานี้เรียนอะไรบ้าง?  – เรียนความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับประกันภัย เช่น คำศัพท์เฉพาะที่ต้องรู้ ชนิดของประกันภัย ทฤษฎีเบื้องต้น หลักการคำนวณเบี้ย…

Share this:

รีวิววิชา BBA2103 Corporate Finance

Share this:

รีวิววิชา Corporate Finance           วิชานี้จำเป็นต้องมีเครื่องคิดเลข ซึ่งเครื่องคิดเลขนี้อาจารย์จะบอกตอนคลาสแรกตอนเปิดเทอมเองว่าเราควรซื้อเครื่องคิดเลขรุ่นไหนแบบไหน สามารถซื้อได้ที่ au bookstore ของมอได้เลย หรือถ้าจะประหยัดเงินหน่อย มีคนที่เรียนไปแล้วปล่อยเช่าปล่อยขายต่อ เราก็สามารถหาซื้อต่อจากเขาได้           วิชานี้เป็นวิชาคำนวณและยากมากๆ ยากแบบยากจริงๆ ดังนั้นต้องตั้งใจฟังเวลาอาจารย์สอน ไม่เพียงแต่ต้องคำนวณเท่านั้น แต่ต้องตั้งใจฟังทฤษฎีด้วย เพราะข้อสอบจะมีออกทฤษฎีด้วย           ในส่วนของวิชานี้ค่อนข้างยากตรงต้องจำวิธีการกดเครื่องคิดเลขในแต่ละบท                สำหรับเรา ตอนมิดเทอมอาจารย์ยังให้สูตรมาให้…

Share this:

รีวิววิชา BBA4101 Entrepreneurship

Share this:

[BBA4101] – Entrepreneurship วิชานี้เรียนอะไรบ้าง?  – เรียนทุกด้านของการหัดเริ่มธุรกิจ SME ในทางทฤษฎีตั้งแต่การเขียนแผนธุรกิจ (Business Model Canvas), pitching สินค้า, วางแผนการตลาด, ทำบัญชีสำหรับ SME เบื้องต้น, การจัดการฝ่ายบุคคล และการจัดการความเสี่ยงในองค์กร เนื้อหาที่เรียนเป็นยังไง?  ช่วงกลางภาค (Midterm; ไม่มีสอบ)  – Lesson 1:…

Share this:

รีวิววิชา MGT2900 Principles of Management 

Share this:

[MGT2900] – Principles of Management  วิชานี้เรียนอะไรบ้าง?  – เรียนความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการในองค์กรทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่นิยามของศัพท์การจัดการ โครงสร้างองค์กร ประเภทการจัดการ ไปจนถึงการวางแผนระบบการทำงานในบริษัทเบื้องต้น ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับนักศึกษาที่ต้องการจะศึกษาต่อในเมเจอร์การจัดการ หรือเป็นเจ้าของบริษัทในอนาคต  เนื้อหาที่เรียนเป็นยังไง?  ช่วงสอบกลางภาค (Midterm)  Chapter 1 : The Exceptional Manager  Chapter 2 : Management Theory  Chapter 3 : The Manager’s Changing Work Environment & Ethical…

Share this:

รีวิววิชา MIS2221 Quantitative Analysis Tools

Share this:

[MIS2221] – Quantitative Analysis Tools (0 เครดิต) วิชานี้เรียนอะไรบ้าง?  – การใช้โปรแกรม Excel PSPP และ SAS เพื่อช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามซึ่งจะเป็นพื้นฐานให้กับวิชา Business Research Methodology (MGT3940) รวมถึงสอนพื้นฐานของการทำวิจัยและองค์ประกอบของการทำแบบสอบถาม เนื้อหาที่เรียนเป็นยังไง?  ช่วงสอบกลางภาค (Midterm)  Topic 1: Basic…

Share this:

รีวิววิชา MGT3905 Operations Management

Share this:

[MGT3905] Operations Management วิชานี้เรียนอะไรบ้าง?  – วิชานี้จะเรียนเกี่ยวกับการบริหารองค์กรในทุกด้านตั้งแต่วางกลยุทธ์ หาที่ตั้ง การเลือกสินค้าบริการ การคาดคะเนจำนวนที่ผลิต การควบคุมการผลิต ไปจนถึงการวางแผนเส้นเวลาของกระบวนการต่าง ๆ ในองค์กร ซึ่งถือว่าเป็นวิชาที่มีประโยชน์มาก สามารถนำความรู้ไปปรับใช้ได้สำหรับคนที่ครอบครัวมีบริษัทหรือโรงงาน เนื้อหาที่เรียนเป็นยังไง?  ช่วงสอบกลางภาค (Midterm)  Chapter 1: Introduction to Operations Management (Quiz 1…

Share this:

รีวิววิชา MKT2280 Principles of Marketing 

Share this:

[MKT2280] – Principles of Marketing  วิชานี้เรียนอะไรบ้าง?  – ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการตลาด จิตวิทยาลูกค้าและโลจิสติกส์ เรื่องที่เรียนจะเน้นไปที่คำนิยาม และให้อธิบายองค์ประกอบของการตลาดเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งความรู้ที่ได้ในวิชานี้สามารถนำไปประยุกต์ในชีวิตประจำวันได้จริงในการเลือกซื้อสินค้าหรือเป็นผู้ทำการค้าเอง โดยเราจะเข้าใจภาพรวมและได้มุมมองใหม่ ๆ เกี่ยวกับการตลาดมากขึ้นเพื่อใช้ประกอบการวิเคราะห์ของเรา   เนื้อหาที่เรียนเป็นยังไง?  ช่วงสอบกลางภาค (Midterm)  Chapter 1: Creating Customer value and engagement  Chapter 2: Company and…

Share this:

Responses