รีวิววิชา ACT1600 Fundamentals of Financial Accounting

Share this post:

[ACT1600] – Fundamentals of Financial Accounting

– เรียนพื้นฐานของบัญชีทุกอย่าง ตั้งแต่บัญชีคืออะไร ความสำคัญของการทำบัญชี รูปแบบต่าง ๆ ของบัญชี ไปจนถึงการทำ journal entries, financial statement และ การคำนวณค่าต่าง ๆ เช่น จำนวนวันในรอบบัญชี และ ค่า depreciation ซึ่งจำเป็นต่อการเรียนวิชาต่อไปซึ่งคือ Fundamentals of Managerial Accounting

เนื้อหาที่เรียนเป็นยังไง?

ช่วงกลางภาค (Midterm)

Chapter 1: What is Accounting?

Chapter 2: Double-entry accounting system

Chapter 3: Timing Issues

Chapter 4: Worksheet (Quiz 1)

Chapter 5: Merchandising companies

Chapter 6: FIFO,LIFO,wage average

Chapter 7:Book and bank

ช่วงสอบปลายภาค (Final)

Chapter 8- Accounting for Receivables (Quiz 2)

Chapter 9- Plant Assets, Natural Resources and Intangible Assets

Chapter 11- Liabilities

Chapter 12- Corporations

Chapter 13- Investments

วิชานี้มีระดับความยาก-ง่ายขนาดไหน?

– ปานกลางถึงยาก เพราะถ้าเรียนไม่เข้าใจต้องอาศัยการจำชื่อบัญชีเยอะมากและต้องรอบคอบมาก ๆ ในการทำบัญชี เพราะถ้าผิดเลขเดียวอาจทำบัญชีผิดหมดทั้งหน้า

รูปแบบการเรียนเป็นยังไง?

– วิชานี้จะเรียนทฤษฎีน้อยเพราะไม่ออกสอบ อาจารย์เลยจะเน้นสอนแบบฝึกหัดบัญชีในห้อง และให้การบ้านกลับไปทำเป็นส่วนใหญ่ และอาจารย์ก็จะมีแบบฝึกหัดเพิ่มเติมให้ไปดาวน์โหลดได้ใน LMS

วิชานี้มีคำนวณ/การบ้าน/ทำรายงาน/พรีเซนต์/งานกลุ่ม/ควิซมั้ย?

– มีคำนวณในทุกเนื้อหา

– มีการบ้านบ้าง แต่ส่วนใหญ่มักให้กลับไปทำและมาเช็คคำตอบในคาบต่อไป (ไม่มีคะแนน)

– ไม่มีรายงาน และการพรีเซนต์

– มีควิซ 2 ครั้ง ตอนก่อนและหลังมิดเทอม

รูปแบบข้อสอบเป็นยังไง?

– อัตนัยล้วนหากสอบที่มหาวิทยาลัย ถ้าสอบออนไลน์จะมีปรนัยกับอัตนัยปนกันไปในทุกข้อสอบ

ควรเรียนกับอาจารย์ท่านไหน?

– A. Shanu, A. Rujapa, A. Asha

ความรู้สึกตอนเรียนเป็นยังไง?

– รู้สึกว่าต้องระวังมาก ๆ ในทุกขั้นตอนของการคำนวณ และอาศัยเวลากับความพยายามในการทบทวนค่อนข้างเยอะ จึงต้องอ่านหนังสือแต่เนิ่น ๆ

– ควิซ 1: ไม่ยาก แค่ต้องจำชื่อบัญชีได้และมีความละเอียดในการคำนวณ

– มิดเทอม: มีโจทย์หลอกบ้าง แต่ส่วนใหญ่ค่อนข้างง่าย จะลำบากแค่คำนวณเลขเยอะมาก และทำข้อสอบจนเหนื่อย

– ควิซ 2: เริ่มยากเพราะต้องแม่นในการนับจำนวนวันให้ถูกต้อง และรอบคอบในการคำนวณเหมือนกัน

– ไฟนอล: จำนวนข้อไม่เยอะ แต่โจทย์บางข้อยากและต้องอาศัยความเข้าใจเพื่อให้สามารถประยุกต์ความรู้ในการหาคำตอบได้

เรียนวิชานี้ยังไงให้ “A” ?

– ทำโจทย์ให้มาก ๆ เข้าไว้ เพื่อที่จะได้คุ้นชินกับโจทย์ทุกรูปแบบ และไม่งงกับคำถามกำกวมในห้องสอบ

– ต้องระวังในการคำนวณทุกขั้นตอน ควรรีเช็คคำตอบอย่างน้อย 2-3 ครั้งเพื่อให้มั่นใจว่า คำตอบทุกข้อถูกต้องโดยตลอด เพราะถ้าสับเพร่าแค่จุดเดียวก็อาจทำให้ไม่ได้คะแนนเลยในข้อนั้น ๆ

– ต้องระวังในเรื่องการสะกดชื่อบัญชี ควรต้องสะกดให้ถูก เพราะไม่งั้นจะโดนหัก 0.5 คะแนนต่อจุดที่ผิด

Cr. neirdo

Share this post:

Related Articles

รีวิววิชา ACT2620 Fundamentals of Managerial Accounting

Share this post:

[ACT2620] – Fundamentals of Managerial Accounting วิชานี้เรียนอะไรบ้าง?  – เรียนการทำบัญชีและรายงานผลตัวเลขต่าง ๆ ภายในบริษัท เพื่อใช้ในการบริหารงานและทำการตัดสินใจในทุก ๆ เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นในบริษัทได้ โดยวิชานี้จะเน้นเนื้อหาเรียนไปที่ธุรกิจประเภทโรงงานผลิตสินค้า เนื้อหาที่เรียนเป็นยังไง?  ช่วงสอบกลางภาค (Midterm)  Chapter 2 : Cost of goods manufacture Chapter…

Share this post:

รีวิววิชา ACT3632 Cost Accounting

Share this post:

[ACT3632] – Cost Accounting วิชานี้เรียนอะไรบ้าง?  – เรียนการทำบัญชีเจาะไปในเฉพาะส่วนของค่าใช้จ่ายในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การคิดค่าใช้จ่ายแบบดั้งเดิม (Traditional costing), แบบตามธรรมเนียมปฏิบัติ (Normal Costing) หรือแบบงานเฉพาะสั่ง (Job Order Costing) หรือ แม้แต่ค่าใช้จ่ายสำหรับสินค้าที่เสียหาย (Lost Units) นอกจากนี้ก็จะเรียนไปถึงการกรอก journal…

Share this post:

รีวิววิชา CN0400 Chinese for Beginners II

Share this post:

[CN0400] – Chinese for Beginners II วิชานี้เรียนอะไรบ้าง?  – เรียนพื้นฐานภาษาจีนในขั้นที่ยากขึ้น (คำศัพท์ระดับ advanced + เรียนไวยากรณ์จีน) เพราะจะเน้นเอาพื้นฐานมาประยุกต์ใช้ในการแต่งประโยคและอ่านบทความภาษาจีน ซึ่งเราจะเข้าสู่โหมดของการเรียนภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตจริงได้มากขึ้น และเราก็จะมีโอกาสได้ลองเอาเนื้อหาจากที่เรียนไปสนทนากับเพื่อน ๆ คนจีนในเอแบค เนื้อหาที่เรียนเป็นยังไง?  ช่วงกลางภาค (Midterm)  – Chapter 1: 我叫大卫 –…

Share this post:

รีวิววิชา SA1201 Statistics I

Share this post:

[SA1201] – Statistics I วิชานี้เรียนอะไรบ้าง?  – เรียนความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสถิติศาสตร์ เช่น ตารางสถิติ การนับความถี่ ความน่าจะเป็น ค่า mean / mode / median และ Hypotesis เป็นต้น ซึ่งนักศึกษาควรตั้งใจเรียนวิชานี้เป็นอย่างมาก เนื่องจากจะเป็นพื้นฐานให้กับหลายวิชาในระดับที่สูงขึ้นได้แก่ Statistics 2 Quantitative…

Share this post:

รีวิววิชา INS3101 Principles of Risk Management and Insurance

Share this post:

[INS3101] – Principles of Risk Management and Insurance (สำหรับ Insurance Major & FinSurance Plan สำหรับ Finance Major) วิชานี้เรียนอะไรบ้าง?  – เรียนความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับประกันภัย เช่น คำศัพท์เฉพาะที่ต้องรู้ ชนิดของประกันภัย ทฤษฎีเบื้องต้น หลักการคำนวณเบี้ย…

Share this post:

Responses

รับส่วนลดพิเศษ!!! 80฿
เพียงใส่ code: WS80
*มียอดสั่งซื้อขั้นต่ำ 499฿
x