รีวิววิชา CN0400 Chinese for Beginners 1

Share this:

[CN0400] – Chinese for Beginners 1

วิชานี้เรียนอะไรบ้าง? 

– เรียนพื้นฐานภาษาจีนแบบรวดรัด ตั้งแต่การออกเสียงพยัญชนะ-สระ-วรรณยุกต์ภาษาจีน วิธีการใช้และเขียน pinyin ที่ถูกต้อง ตัวอักษรภาษาจีนแบบดั้งเดิม ลำดับขีดของตัวอักษรจีน การแต่งประโยคเบื้องต้น คำศัพท์จีนง่าย ๆ ที่ควรรู้ (วิชานี้เป็นวิชาที่เด็ก Art Chinese ต้องเรียนเป็นวิชาแรก หรือเด็กคณะอื่นเลือกเรียนเป็นวิชา free elective)

เนื้อหาที่เรียนเป็นยังไง? 

ช่วงกลางภาค (Midterm) 

– Pinyin: การออกเสียง การเขียน การอ่าน

– การเขียนตัวอักษรจีนแบบดั้งเดิม (จีนตัวเต็ม) เบื้องต้นและลำดับขีด

– โครงสร้างตัวอักษร และรากศัพท์เบื้องต้นของภาษาจีน

– Chapter 1: 你好嗎?

– Chapter 2: 我的家

– Chapter 3: 我是學生。

ช่วงสอบปลายภาค (Final) 

– การแต่งประโยคเบื้องต้น

– การแปลภาษาจีนเบื่องต้น

– Chapter 4: 買水果

– Chapter 5: 中國菜

– Chapter 6: 你去哪裡?

วิชานี้มีระดับความยาก-ง่ายขนาดไหน?

– ง่ายถึงปานกลาง (วิชานี้แค่จำวิธีการเขียน pinyin ที่ถูกต้องให้ได้กับขยันจำตัวจีนก็ได้คะแนนสูงแล้ว; แต่วิชานี้ตัด A = 90, c = 70)

รูปแบบการเรียนเป็นยังไง? 

– เรียนโดยการดูอาจารย์ออกเสียง และออกเสียงตาม หลังจากนั้นก็จะมีคัดตัวจีนบ่อย ๆ ฝึกอ่านกับอาจารย์ และพูดในห้องกับเพื่อนคนจีน (ปกติวิชาภาษาจีนต่าง ๆ จะมีเจ้าของภาษามาเรียนด้วยเพื่อเก็บ A เราจึงควรใช้โอกาสนี้คุยกับเขาบ่อย ๆ เพื่อฝึกภาษาและสำเนียงภาษาจีนของเรา)

วิชานี้มีคำนวณ/การบ้าน/ทำรายงาน/พรีเซนต์/งานกลุ่ม/ควิซมั้ย?

– ไม่มีคำนวณแน่นอน
– มีการบ้านเยอะ โดยส่วนมากจะเป็นฝึกเขียน pinyin และคัดตัวอักษรภาษาจีนส่ง (ถ้าส่งไม่ครบจะไม่มีสิทธิ์สอบไฟนอล)
– ไม่มีรายงาน และการพรีเซนต์ มีอย่างมากแค่จับกลุ่มสนทนาภาษาจีนหรือเล่นบทบาทสมมติ
– มีควิซ 2 ครั้ง และทดสอบอ่าน 7-9 ครั้ง

รูปแบบข้อสอบเป็นยังไง? 

– อัตนัยล้วนทั้งมิดเทอม ควิซ และไฟนอล

ควรเรียนกับอาจารย์ท่านไหน? 

– อาจารย์ท่านไหนก็ได้ แต่ถ้าอยากได้คำอธิบายภาษาไทยให้เรียนกับ Dr.Teerat

ความรู้สึกตอนเรียนเป็นยังไง? 

– รู้สึกว่าถ้ามีพื้นฐานภาษาจีนมาบ้าง จะลำบากน้อยหน่อยตอนเรียน pinyin เพราะเนื้อหาค่อนข้างเร่งเรียน และอาจารย์ค่อนข้างเคร่งกับการเขียน pinyin อีกทั้งภาษาจีนขั้นแรก ๆ ที่สอนที่เอแบคจะเรียนเป็นตัวอักษรจีนแบบดั้งเดิม ทำให้ใช้เวลาจำค่อนข้างนาน
– ควิซ 1: ออกสอบแค่ pinyin เลยค่อนข้างง่าย ถ้าจำได้หมดที่อาจารย์สอน ก็สอบได้คะแนนเกือบเต็ม
– มิดเทอม: ยากขึ้นมานิดหน่อยเพราะต้องจำตัวอักษรจีนและลำดับขีดเข้าห้องสอบ
– ควิซ 2: ไม่ยากเท่าไร แต่เนื้อหาออกสอบตั้งแต่ควิซ 1 – มิดเทอมด้วย เลยทำให้ต้องจำเยอะมาก ๆ และเริ่มมีให้แต่งประโยคพื้นฐาน
– ไฟนอล: ยากระดับนึงเพราะออกสอบทุกอย่างที่เคยเรียน และมีสอบการแปลด้วย ซึ่งถ้าใครมีคลังคำศัพท์ในหัวน้อยจะทำข้อสอบไม่ค่อยได้

เรียนวิชานี้ยังไงให้ “A” ? 

– ส่งงานให้ครบทุกงาน และถ้าอาจารย์ถามคำถามในห้องก็ควรเสนอตัวตอบทุกครั้ง เพื่อที่จะให้มีคะแนนเก็บสูง ๆ
– ขยันจำและคัดให้มาก ๆ ถ้าจำไม่ได้ก็ให้พยายามคิดหลักในการจำหรือมองตัวอักษรเป็นรูปภาพจะได้จำได้ง่ายขึ้น
– สงสัยคำไหนหรือใช้ไม่เป็นควรรีบถามอาจารย์เพราะมันอาจไปโผล่ในข้อสอบได้

Cr. neirdo

Share this:

Related Articles

รีวิววิชา CN0400 Chinese for Beginners II

Share this:

[CN0400] – Chinese for Beginners II วิชานี้เรียนอะไรบ้าง?  – เรียนพื้นฐานภาษาจีนในขั้นที่ยากขึ้น (คำศัพท์ระดับ advanced + เรียนไวยากรณ์จีน) เพราะจะเน้นเอาพื้นฐานมาประยุกต์ใช้ในการแต่งประโยคและอ่านบทความภาษาจีน ซึ่งเราจะเข้าสู่โหมดของการเรียนภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตจริงได้มากขึ้น และเราก็จะมีโอกาสได้ลองเอาเนื้อหาจากที่เรียนไปสนทนากับเพื่อน ๆ คนจีนในเอแบค เนื้อหาที่เรียนเป็นยังไง?  ช่วงกลางภาค (Midterm)  – Chapter 1: 我叫大卫 –…

Share this:

รีวิววิชา ELE 1001 Communicative English I

Share this:

[ELE 1001] – Communicative English I วิชานี้เรียนอะไรบ้าง?  – เรียนพื้นฐานภาษาอังกฤษในทักษะทั้งด้าน ฟัง พูด อ่าน เขียน และวิเคราะห์บทความต่าง ๆ เพื่อนำไปต่อยอดในวิชาต่าง ๆ และการเรียนด้วยภาษาอังกฤษในเอแบค โดยความยากของวิชานี้จะอยู่ประมาณ B1 English level เนื้อหาที่เรียนเป็นยังไง?  ช่วงกลางภาค (Midterm)  –…

Share this:

รีวิววิชา JA0721 Japanese for Beginners I

Share this:

[JA0721] – Japanese for Beginners I วิชานี้เรียนอะไรบ้าง?  – เรียนความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษาญี่ปุ่น เช่น คำศัพท์ แกรมมาร์ การออกเสียง และวัฒนธรรมที่ควรรู้ โดยจะเรียนผ่าน Romanji (การเขียนทับศัพท์ภาษาญี่ปุ่นด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษ) เพื่อน ๆ จึงไม่ต้องกลัวว่าจะเรียนไม่รู้เรื่องหรือจำตัวอักษรญี่ปุ่นไม่ได้ เนื้อหาที่เรียนเป็นยังไง?  ช่วงสอบกลางภาค (Midterm)  – Introduction to…

Share this:

รีวิววิชา INS3101 Principles of Risk Management and Insurance

Share this:

[INS3101] – Principles of Risk Management and Insurance (สำหรับ Insurance Major & FinSurance Plan สำหรับ Finance Major) วิชานี้เรียนอะไรบ้าง?  – เรียนความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับประกันภัย เช่น คำศัพท์เฉพาะที่ต้องรู้ ชนิดของประกันภัย ทฤษฎีเบื้องต้น หลักการคำนวณเบี้ย…

Share this:

รีวิววิชา ACT2620 Fundamentals of Managerial Accounting

Share this:

[ACT2620] – Fundamentals of Managerial Accounting วิชานี้เรียนอะไรบ้าง?  – เรียนการทำบัญชีและรายงานผลตัวเลขต่าง ๆ ภายในบริษัท เพื่อใช้ในการบริหารงานและทำการตัดสินใจในทุก ๆ เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นในบริษัทได้ โดยวิชานี้จะเน้นเนื้อหาเรียนไปที่ธุรกิจประเภทโรงงานผลิตสินค้า เนื้อหาที่เรียนเป็นยังไง?  ช่วงสอบกลางภาค (Midterm)  Chapter 2 : Cost of goods manufacture Chapter…

Share this:

รีวิววิชา GE1403 Communication in Thai

Share this:

[GE1403] – Communication in Thai  วิชานี้เรียนอะไรบ้าง?  – เรียนทุกอย่างที่เป็นพื้นฐานในการสื่อสารภาษาไทย เริ่มตั้งแต่คำนิยามในเรื่องของการฟัง พูด อ่าน เขียน ว่าแต่ละอย่างมีองค์ประกอบอะไรบ้าง มีกี่ประเภท มีข้อแนะนำ และข้อควรระวังอย่างไรเพื่อให้การสื่อสารเป็นไปในทางที่ดีและมีประสิทธิภาพ  เนื้อหาที่เรียนเป็นยังไง?  ช่วงสอบกลางภาค (Midterm)  บทที่ 1 การฟัง  บทที่ 2 การอ่าน  บทที่ 3 การย่อความ  บทที่ 4 การเขียน  ช่วงสอบปลายภาค (Final) บทที่ 5 ย่อหน้า  บทที่ 6 การวางโครงเรื่อง  บทที่ 7 รายงานทางวิชาการ  วิชานี้มีระดับความยาก-ง่ายขนาดไหน?  – ปานกลางถึงยาก (ถ้าปกติเป็นคนใส่ใจในการเขียนภาษาไทยให้ถูกหลักอยู่แล้ว…

Share this:

รีวิววิชา BG2000 English III

Share this:

[BG2000] – English III วิชานี้เรียนอะไรบ้าง?  – เรียนพื้นฐานที่จำเป็นเพื่อใช้ภาษาอังกฤษอย่างถูกต้องในการทำงาน ไม่ว่าจะเป็นการเขียนแบบฟอร์มเอกสารต่าง ๆ ไปจนถึงการเลือกใช้คำศัพท์ทางการเพื่อใช้ในการสื่อสาร และจำลองการสัมภาษณ์งานโดยเมื่อหลังจากเรียนจบวิชานี้ไป สามารถการันตีได้เลยว่าได้เปรียบในการสมัครงานแน่นอน เพราะเรามีความพร้อมที่จะใช้ภาษาอังกฤษในการทำงานแล้ว เนื้อหาที่เรียนเป็นยังไง?  ช่วงสอบกลางภาค (Midterm)  Topic 1: Paragraph Writing + Business Pitching (Presentation) Topic 2:…

Share this:

รีวิววิชา FIN3101 Corporate Finance

Share this:

[FIN3101] – Corporate Finance วิชานี้เรียนอะไรบ้าง? – ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเงินในบริษัท ตั้งแต่การดูรายงานการเงิน รายงานกระแสเงินสด การคำนวณมูลค่าของเงินในปัจจุบัน อดีต และอนาคต รวมทั้งการตีมูลค่าของหุ้นต่าง ๆ ไปจนถึงการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อประเมินผลประกอบการของบริษัท ซึ่งรับรองได้ว่าถ้าเรียนจบวิชานี้ เราจะสามารถมองภาพรวมของการบริหารการเงินบริษัทได้ หรือแม้แต่นำไปวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือของบริษัทเพื่อซื้อหุ้นและตราสารหนี้ก็ย่อมได้   เนื้อหาที่เรียนเป็นยังไง?  ช่วงกลางภาค (Midterm)  Chapter 1 Principles of…

Share this:

Responses