Share this:

[CN0400] – Chinese for Beginners 1

วิชานี้เรียนอะไรบ้าง? 

– เรียนพื้นฐานภาษาจีนแบบรวดรัด ตั้งแต่การออกเสียงพยัญชนะ-สระ-วรรณยุกต์ภาษาจีน วิธีการใช้และเขียน pinyin ที่ถูกต้อง ตัวอักษรภาษาจีนแบบดั้งเดิม ลำดับขีดของตัวอักษรจีน การแต่งประโยคเบื้องต้น คำศัพท์จีนง่าย ๆ ที่ควรรู้ (วิชานี้เป็นวิชาที่เด็ก Art Chinese ต้องเรียนเป็นวิชาแรก หรือเด็กคณะอื่นเลือกเรียนเป็นวิชา free elective)

เนื้อหาที่เรียนเป็นยังไง? 

ช่วงกลางภาค (Midterm) 

– Pinyin: การออกเสียง การเขียน การอ่าน

– การเขียนตัวอักษรจีนแบบดั้งเดิม (จีนตัวเต็ม) เบื้องต้นและลำดับขีด

– โครงสร้างตัวอักษร และรากศัพท์เบื้องต้นของภาษาจีน

– Chapter 1: 你好嗎?

– Chapter 2: 我的家

– Chapter 3: 我是學生。

ช่วงสอบปลายภาค (Final) 

– การแต่งประโยคเบื้องต้น

– การแปลภาษาจีนเบื่องต้น

– Chapter 4: 買水果

– Chapter 5: 中國菜

– Chapter 6: 你去哪裡?

วิชานี้มีระดับความยาก-ง่ายขนาดไหน?

– ง่ายถึงปานกลาง (วิชานี้แค่จำวิธีการเขียน pinyin ที่ถูกต้องให้ได้กับขยันจำตัวจีนก็ได้คะแนนสูงแล้ว; แต่วิชานี้ตัด A = 90, c = 70)

รูปแบบการเรียนเป็นยังไง? 

– เรียนโดยการดูอาจารย์ออกเสียง และออกเสียงตาม หลังจากนั้นก็จะมีคัดตัวจีนบ่อย ๆ ฝึกอ่านกับอาจารย์ และพูดในห้องกับเพื่อนคนจีน (ปกติวิชาภาษาจีนต่าง ๆ จะมีเจ้าของภาษามาเรียนด้วยเพื่อเก็บ A เราจึงควรใช้โอกาสนี้คุยกับเขาบ่อย ๆ เพื่อฝึกภาษาและสำเนียงภาษาจีนของเรา)

วิชานี้มีคำนวณ/การบ้าน/ทำรายงาน/พรีเซนต์/งานกลุ่ม/ควิซมั้ย?

– ไม่มีคำนวณแน่นอน
– มีการบ้านเยอะ โดยส่วนมากจะเป็นฝึกเขียน pinyin และคัดตัวอักษรภาษาจีนส่ง (ถ้าส่งไม่ครบจะไม่มีสิทธิ์สอบไฟนอล)
– ไม่มีรายงาน และการพรีเซนต์ มีอย่างมากแค่จับกลุ่มสนทนาภาษาจีนหรือเล่นบทบาทสมมติ
– มีควิซ 2 ครั้ง และทดสอบอ่าน 7-9 ครั้ง

รูปแบบข้อสอบเป็นยังไง? 

– อัตนัยล้วนทั้งมิดเทอม ควิซ และไฟนอล

ควรเรียนกับอาจารย์ท่านไหน? 

– อาจารย์ท่านไหนก็ได้ แต่ถ้าอยากได้คำอธิบายภาษาไทยให้เรียนกับ Dr.Teerat

ความรู้สึกตอนเรียนเป็นยังไง? 

– รู้สึกว่าถ้ามีพื้นฐานภาษาจีนมาบ้าง จะลำบากน้อยหน่อยตอนเรียน pinyin เพราะเนื้อหาค่อนข้างเร่งเรียน และอาจารย์ค่อนข้างเคร่งกับการเขียน pinyin อีกทั้งภาษาจีนขั้นแรก ๆ ที่สอนที่เอแบคจะเรียนเป็นตัวอักษรจีนแบบดั้งเดิม ทำให้ใช้เวลาจำค่อนข้างนาน
– ควิซ 1: ออกสอบแค่ pinyin เลยค่อนข้างง่าย ถ้าจำได้หมดที่อาจารย์สอน ก็สอบได้คะแนนเกือบเต็ม
– มิดเทอม: ยากขึ้นมานิดหน่อยเพราะต้องจำตัวอักษรจีนและลำดับขีดเข้าห้องสอบ
– ควิซ 2: ไม่ยากเท่าไร แต่เนื้อหาออกสอบตั้งแต่ควิซ 1 – มิดเทอมด้วย เลยทำให้ต้องจำเยอะมาก ๆ และเริ่มมีให้แต่งประโยคพื้นฐาน
– ไฟนอล: ยากระดับนึงเพราะออกสอบทุกอย่างที่เคยเรียน และมีสอบการแปลด้วย ซึ่งถ้าใครมีคลังคำศัพท์ในหัวน้อยจะทำข้อสอบไม่ค่อยได้

เรียนวิชานี้ยังไงให้ “A” ? 

– ส่งงานให้ครบทุกงาน และถ้าอาจารย์ถามคำถามในห้องก็ควรเสนอตัวตอบทุกครั้ง เพื่อที่จะให้มีคะแนนเก็บสูง ๆ
– ขยันจำและคัดให้มาก ๆ ถ้าจำไม่ได้ก็ให้พยายามคิดหลักในการจำหรือมองตัวอักษรเป็นรูปภาพจะได้จำได้ง่ายขึ้น
– สงสัยคำไหนหรือใช้ไม่เป็นควรรีบถามอาจารย์เพราะมันอาจไปโผล่ในข้อสอบได้

Cr. neirdo

Share this: