busresearch

รีวิววิชา MGT3940 Business Research Methodology

Share this:

[MGT3940] – Business Research Methodology

วิชานี้เรียนอะไรบ้าง?

– เรียนการทำการวิจัยเรื่อง ๆ หนึ่งในรูปแบบของการสำรวจด้วยแบบสอบถาม ซึ่งอาจารย์จะสอนตั้งแต่การตั้งสมมติฐาน การออกแบบและสร้างแบบสอบถาม การลงสำรวจจริง การแก้ไขปัญหาหน้างานสำรวจ และการวิเคราะห์เพื่อสรุปผล

เนื้อหาที่เรียนเป็นยังไง

ช่วงกลางภาค (Midterm) – ไม่มีสอบ

– Chapter 1-6 : Introduction to Business Research, Conceptual Framework and Hypothesis Development

– Chapter 7 : Qualitative Approaches to Exploratory Research

– Chapter 13 – 15 : Measurement & Questionaire Development

– Chapter 19 : Editing and Coding

ช่วงสอบปลายภาค (Final) 

– Chapter 20 : Descriptive Data Analysis

– Chapter 9 – 10 : Research Design

– Chapter 16 – 17 : Sampling Designs, Sampling Procedures, and Determination of Sample Size

– Chapter 21 – 24 : Hypothesis testing. Univariate & Bivariate Statistical Analysis, Multivariate Statistical Analysis

– Chapter 25 : Communicating Research Results

วิชานี้มีระดับความยาก-ง่ายขนาดไหน?

– เนื้อหาเรียนยากปานกลาง ส่วนใหญ่ควรเน้นฟังอาจารย์อธิบายในคาบให้เข้าใจ แต่สิ่งที่ยากมาก ๆ ในวิชานี้คือการทำวิจัยของ term project โดยใช้โปรแกรม SAS และการสอบนั้นก็ยากอยู่บ้างเพราะเนื้อหาสอบเป็นแบบประยุกต์

รูปแบบการเรียนเป็นยังไง

– เรียนเป็น 2 รูปแบบ โดยมี lecture class ที่จะเรียนเน้นทฤษฎีและคำนิยาม กับมี discussion class ที่จะนำความรู้เรื่องทฤษฎีมาใช้กับกรณีศึกษาที่อาจารย์นำมาให้วิเคราะห์ซึ่งอาจารย์จับกลุ่มให้นักศึกษาช่วยกันทำวิจัย โดยอาจารย์จะคอยให้ feedback จากงานที่ทำส่งเสมอ ๆ

วิชานี้มีคำนวณ/การบ้าน/ทำรายงาน/พรีเซนต์/งานกลุ่ม/ควิซมั้ย?

– มีคำนวณโดยใช้โปรแกรม SAS ในการหาจำนวนกลุ่มตัวอย่าง และค่าดัชนีต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
– มีการบ้านเป็นการทำวิจัยในแต่ละเนื้อหา โดยอ้างอิงจากสิ่งที่ได้เรียนไปแล้วใน lecture class
– มีรายงาน และการพรีเซนต์เป็นงานกลุ่มเกี่ยวกับหัวข้อวิจัยที่อาจารย์เลือกให้ศึกษา
– ไม่มีควิซ

รูปแบบข้อสอบเป็นยังไง

– ปรนัยทั้งมิดเทอมและไฟนอล

ควรเรียนกับอาจารย์ท่านไหน

– lecture class: A.Teeradej สอนละเอียด
– discussion class: A.Vorapong ให้คะแนนง่าย

ความรู้สึกตอนเรียนเป็นยังไง

– ถ้าใครทำรายงานหรือโปรเจกต์บ่อย ๆ จะสามารถทำวิจัยของวิชานี้ได้ไม่ยาก
– มิดเทอม: เนื้อหามีน่าเบื่อบ้าง งานไม่ยากมากเท่าไหร่ แต่สอบเป็นเนื้อหาแบบประยุกต์ซึ่งหลายอย่างอาจารย์ไม่เคย point out ให้ดู เราต้องวิเคราะห์เอาเอง มีนคะแนนของมิดเทอมจึงต่ำมากสำหรับวิชานี้
– ไฟนอล: อาจารย์จะเริ่มให้เอางานทุกอย่างมารวมเล่ม อีกทั้งให้ทำกราฟฟิกแสดงผลโดยอิงข้อมูลจาก SAS และทำการตรวจพรูฟเล่มวิจัย มันเลยจะเหนื่อยและวุ่นวายมากในช่วงหลัง ๆ ส่วนข้อสอบนั้นถ้าตีความข้อมูลจาก SAS เป็น จะทำข้อสอบได้อย่างน้อย 30% ส่วนเนื้อหาที่เหลือต้องตั้งใจฟังให้เข้าใจในคาบเรียนและพยายามเก็บกลับไปขบคิดว่าเนื้อหามันจะประยุกต์อย่างไรได้บ้าง

 เรียนวิชานี้ยังไงให้ “A” ? 

– ส่งงานให้ครบทุกงาน และพยายามถามอาจารย์เยอะ ๆ เนื่องจากวิชานี้ถ้าไม่เข้าใจในจุดใดจุดหนึ่งจะทำให้ทำวิจัยไม่ได้ และจะแก้ปัญหาที่โจทย์ถามไม่ได้เพราะโจทย์หลอกหลายชั้นและประยุกต์ค่อนข้างมาก จนบางทีนักศึกษาที่เรียนก็ท้อบ้าง ถ้าเป็นไปได้ควรซื้อชีทสรุปจาก ABAC TODAY ก็ได้เพราะสรุปมีเนื้อหาที่อธิบายไว้อย่างดีและอ่านเข้าใจได้ไว และที่สำคัญควรใช้เวลาทำเล่มวิจัยด้วยตัวเองให้มาก ๆ เพราะถ้ามีทักษะจากการทำวิจัยแล้ว จะตีความคำถามที่โจทย์ถามได้ดียิ่งขึ้น

Cr. neirdo

Share this:

Related Articles

รีวิววิชา MGT2900 Principles of Management 

Share this:

[MGT2900] – Principles of Management  วิชานี้เรียนอะไรบ้าง?  – เรียนความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการในองค์กรทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่นิยามของศัพท์การจัดการ โครงสร้างองค์กร ประเภทการจัดการ ไปจนถึงการวางแผนระบบการทำงานในบริษัทเบื้องต้น ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับนักศึกษาที่ต้องการจะศึกษาต่อในเมเจอร์การจัดการ หรือเป็นเจ้าของบริษัทในอนาคต  เนื้อหาที่เรียนเป็นยังไง?  ช่วงสอบกลางภาค (Midterm)  Chapter 1 : The Exceptional Manager  Chapter 2 : Management Theory  Chapter 3 : The Manager’s Changing Work Environment & Ethical…

Share this:

รีวิววิชา MKT2280 Principles of Marketing 

Share this:

[MKT2280] – Principles of Marketing  วิชานี้เรียนอะไรบ้าง?  – ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการตลาด จิตวิทยาลูกค้าและโลจิสติกส์ เรื่องที่เรียนจะเน้นไปที่คำนิยาม และให้อธิบายองค์ประกอบของการตลาดเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งความรู้ที่ได้ในวิชานี้สามารถนำไปประยุกต์ในชีวิตประจำวันได้จริงในการเลือกซื้อสินค้าหรือเป็นผู้ทำการค้าเอง โดยเราจะเข้าใจภาพรวมและได้มุมมองใหม่ ๆ เกี่ยวกับการตลาดมากขึ้นเพื่อใช้ประกอบการวิเคราะห์ของเรา   เนื้อหาที่เรียนเป็นยังไง?  ช่วงสอบกลางภาค (Midterm)  Chapter 1: Creating Customer value and engagement  Chapter 2: Company and…

Share this:

รีวิวอาจารย์วิชา BG1002 English II

Share this:

A. Chanya Prasertrattanadecho (อาจารย์ A) – อาจารย์คนไทย สำเนียงฟังง่าย เวลาอาจารย์พูดแล้วเหมือนเราได้ฟังนางสาวไทยสมัยก่อนพูดภาษาอังกฤษ  – ใจดี เป็นกันเอง ไม่ค่อยดุ ชอบสอนเป็น lecture ยาว ๆ ถ้านักศึกษาคนไหนสงสัย ก็สามารถยกมือถามแทรกได้ – อาจารย์จะไม่โอเคมาก ๆ กับเด็กที่ไม่ตั้งใจเรียน หรือคุยเสียงดังในห้อง – โดยรวมบรรยากาศในห้องจะ active อาจารย์ใส่ใจนักศึกษาทุกคน และสุ่มเรียกตอบคำถามในบางที – ถึงแม้การสอนจะดูเคร่งนิด ๆ แต่ก็ยังพอชิลได้หน่อย ๆ  การสอนเนื้อหาวิชา…

Share this:

รีวิววิชา SA2200 Statistics II

Share this:

[SA2200] – Statistics II  วิชานี้เรียนอะไรบ้าง?  – เรียนทุกอย่างเกี่ยวกับสถิติในการวิเคราะห์ hypothesis เพื่อใช้ในการตัดสินว่าข้อเท็จจริงที่โจทย์ให้มานั้นถูกต้องหรือไม่ รวมไปถึงการใช้โปรแกรม SAS ในการหาค่าตัวแปรทางสถิติต่าง ๆ ด้วยซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างมากเมื่อเรียนต่อในวิชา Quantitative Tools และ Business Research Methodology    เนื้อหาที่เรียนเป็นยังไง?  ช่วงสอบกลางภาค (Midterm)  Topic 1 – Statistics I Review  Topic 2 – Simple Linear Regression  Topic 3 –…

Share this:

รีวิววิชา MGT1101 – Introduction to Business 

Share this:

[MGT1101] – Introduction to Business  วิชานี้เรียนอะไรบ้าง?  – ความรู้เบื้องต้นและความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจในทุกแง่มุม ไม่ว่าจะเป็นการตลาด การบัญชี จิตวิทยาลูกค้า เป็นต้น และเป็นวิชาที่เปิดโอกาสให้เราได้มีโอกาสทำโปรเจกต์วิเคราะห์แผนธุรกิจร้านค้า ตัวอย่างเช่น วางแผนกลยุทธ์คร่าว ๆ ให้กับธุรกิจร้านชานมไข่มุก เนื้อหาที่เรียนเป็นยังไง?  ช่วงสอบกลางภาค (Midterm)  Chapter1: The Dynamics of Business and Economics (& SWOT Analysis) Chapter2: Business Ethics and Social…

Share this:

รีวิวอาจารย์วิชา BG2000 Eng III

Share this:

Jesse Sessom (อาจารย์ B) – Eng 3 – อาจารย์เป็นคน American สำเนียงฟังง่าย  – ดูใจดีเป็นกันเองมากในห้อง ไม่เคยเห็นแกดุแม้แต่ครั้งเดียว – โดยรวมบรรยากาศในห้องเรียนแบบเข้าอกเข้าใจกัน อาจารย์จะไม่ทำหรือบังคับในเรื่องที่เด็กไม่ชอบ เช่น ถ้าอาจารย์รู้ว่าเด็กกลัวที่อาจารย์ชอบทำหน้าบึ้งใส่เวลาพรีเซนต์งาน แกก็จะยิ้มให้ตลอด ทำให้เด็กผ่อนคลาย – การสอนจะเป็นแบบเน้นให้เห็นภาพ เน้นซ้อมจริง พูดจริงในห้อง  การสอนเนื้อหาวิชา (5/5 ratings) – อาจารย์เป็นคนที่เตรียมการสอนดีมาก…

Share this:

รีวิววิชา MA1200 Mathematics for Business 

Share this:

[MA1200] – Mathematics for Business  วิชานี้เรียนอะไรบ้าง?  – เรียนพื้นฐานของเนื้อหาคณิตศาสตร์ในส่วนที่นำไปประยุกต์กับธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นการดูกราฟ การคำนวณหา cost, profit, break-even point, annuity หรือแม้กระทั่งเนื้อหายาก ๆ ที่จะนำไปเรียนต่อในด้านเศรษฐศาสตร์ เช่น logarithm และ Limit เป็นต้น   เนื้อหาที่เรียนเป็นยังไง?  ช่วงสอบกลางภาค (Midterm)  Topic 1: Linear Function application   Topic 2: Quadratic Function    Topic 3: Mathematics of…

Share this:

รีวิวอาจารย์วิชา BG2001 English IV

Share this:

 A. Vindi Dang (อาจารย์ A) – อาจารย์เป็นคน Indian สำเนียงค่อนข้างฟังง่าย แต่คนที่ยังไม่ชินสำเนียงแกอาจรู้สึกว่าฟังยากในบางคำ  – ใจดี เป็นกันเองบางที แต่ว่าโดยรวมจะเข้มงวด ไม่ชอบให้คุยในห้อง – บรรยากาศในห้องเรียนจะเอื่อย ๆ จนอาจรู้สึกง่วงนอน เพราะแกเป็นคนพูดช้า สอนช้า – การสอนจะเป็นแบบเน้นตามหนังสือหรือเอกสารที่แกเตรียมมาสอน  การสอนเนื้อหาวิชา (3/5 ratings) – อาจารย์เป็นคนที่ความรู้แน่น แต่แกถ่ายถอดการสอนออกมาได้ดูเอื่อย ๆ และสอนช้า ทำให้อาจเบื่อง่าย –…

Share this:

Responses