รีวิววิชา ACT2620 Fundamentals of Managerial Accounting

Share this post:

[ACT2620] – Fundamentals of Managerial Accounting

วิชานี้เรียนอะไรบ้าง? 

– เรียนการทำบัญชีและรายงานผลตัวเลขต่าง ๆ ภายในบริษัท เพื่อใช้ในการบริหารงานและทำการตัดสินใจในทุก ๆ เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นในบริษัทได้ โดยวิชานี้จะเน้นเนื้อหาเรียนไปที่ธุรกิจประเภทโรงงานผลิตสินค้า

เนื้อหาที่เรียนเป็นยังไง? 

ช่วงสอบกลางภาค (Midterm) 

Chapter 2 : Cost of goods manufacture

Chapter 3-4 : Cost as to behavior

Chapter 10 : Cash Budget, Master budget

Chapter 11-12 : Standard cost and variance analysis

ช่วงสอบปลายภาค (Final) 

Chapter 5 : Variable Costing (Explanation)

Chapter 13 : Responsibility Accounting (Explanation)

Chapter 14 : Relevant Cost or Decision making (Explanation)

Chapter 16 : Statement of Cash flows (Explanation)

วิชานี้มีระดับความยาก-ง่ายขนาดไหน?

– เป็นหนึ่งในวิชาที่ยากที่สุดในเอแบค

รูปแบบการเรียนเป็นยังไง? 

– เรียนนิยามในช่วงต้นของเนื้อหาเรียนในแต่ละบท และหลังจากนั้นการเน้นทำโจทย์ในคาบเรียนเป็นส่วนใหญ่

วิชานี้มีคำนวณ/การบ้าน/ทำรายงาน/พรีเซนต์/งานกลุ่ม/ควิซมั้ย?

– มีคำนวณแน่นอนในทุกบท
– มีการบ้านเป็น online assignment ทำบน MCGraw Hill Website
– ไม่มีรายงาน ไม่มีพรีเซนต์ หรืองานกลุ่มใด ๆ
– มีหรือไม่มีควิซ ก็ขึ้นอยู่กับอาจารย์ในแต่ละเทอม

รูปแบบข้อสอบเป็นยังไง? 

–อัตนัยทั้งในมิดเทอม ควิซ และแต่ไฟนอลจะมีปรนัยด้วย

ควรเรียนกับอาจารย์ท่านไหน? 

– A. Teerat เท่านั้นเพราะโจทย์เขายากเท่ากับระดับข้อสอบออก
– A. Lynn สอนเข้าใจมาก แต่โจทย์ที่สอนไม่ยาก เลยจะทำข้อสอบไม่ค่อยได้

ความรู้สึกตอนเรียนเป็นยังไง? 

– เนื้อหามีรายละเอียดที่ต้องจำเยอะมาก หากไม่เข้าใจเรื่องใดเรื่องหนึ่ง จะคำนวณเลขจนจบไม่ได้เลย
– มิดเทอม: ยากมาก ๆ โจทย์หลอก 4-5 ชั้น โจทย์ออกทุกเรื่องที่เรียนและถามละเอียดมาก ๆ ชนิดที่ว่าต้องเข้าใจทุกอย่างที่เรียนจริง ๆ และถ้าคำนวณเลขผิดแต่แรก โจทย์ข้อที่เหลือจะผิดหมดเลย ต้องระวังมาก ๆ
– ไฟนอล: ยากมาก แต่ไม่เท่ามิดเทอม โจทย์หลอก 2-3 ชั้น แต่จำนวนข้อที่ต้องสอบคือ 20-30 ข้อ ซึ่งถือว่าเยอะมากเมื่อเทียบกับจำนวนเวลาที่ให้สอบแค่ 2 ชั่วโมง อีกทั้งออกสอบภาคทฤษฎีด้วยในไฟนอล ต้องเตรียมตัวดีพอสมควร

เรียนวิชานี้ยังไงให้ “A” ? 

– เรียนพิเศษและทำแบบฝึกหัดของ A. Teerat เยอะ ๆ เพื่อให้เห็นคอนเซ็ปต์ของโจทย์หลายรูปแบบ
– ระวังทุกอย่างในการคำนวณ ถ้าพอมีเวลาเหลือ ควรเช็กคำตอบอีกรอบ
– อ่านหนังสือแต่เนิ่น ๆ และพยายามทำความเข้าใจในทุกเรื่องอย่างทะลุทะลวง 555 เพราะถ้าไม่เข้าใจแม้แต่นิดเดียว อาจทำโจทย์ผิดได้ทั้งข้อ

เรียนพิเศษที่ไหนดี ? 

Midterm : https://www.abactoday.com/courses/act2620-managerial-accounting-midterm/

Final : https://www.abactoday.com/courses/act2620-managerial-accounting-final/

Cr. neirdo

Share this post:

Related Articles

รีวิววิชา ACT3632 Cost Accounting

Share this post:

[ACT3632] – Cost Accounting วิชานี้เรียนอะไรบ้าง?  – เรียนการทำบัญชีเจาะไปในเฉพาะส่วนของค่าใช้จ่ายในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การคิดค่าใช้จ่ายแบบดั้งเดิม (Traditional costing), แบบตามธรรมเนียมปฏิบัติ (Normal Costing) หรือแบบงานเฉพาะสั่ง (Job Order Costing) หรือ แม้แต่ค่าใช้จ่ายสำหรับสินค้าที่เสียหาย (Lost Units) นอกจากนี้ก็จะเรียนไปถึงการกรอก journal…

Share this post:

รีวิววิชา ACT1600 Fundamentals of Financial Accounting

Share this post:

[ACT1600] – Fundamentals of Financial Accounting – เรียนพื้นฐานของบัญชีทุกอย่าง ตั้งแต่บัญชีคืออะไร ความสำคัญของการทำบัญชี รูปแบบต่าง ๆ ของบัญชี ไปจนถึงการทำ journal entries, financial statement และ การคำนวณค่าต่าง ๆ เช่น จำนวนวันในรอบบัญชี และ ค่า…

Share this post:

รีวิววิชา FIN3101 Corporate Finance

Share this post:

[FIN3101] – Corporate Finance วิชานี้เรียนอะไรบ้าง? – ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเงินในบริษัท ตั้งแต่การดูรายงานการเงิน รายงานกระแสเงินสด การคำนวณมูลค่าของเงินในปัจจุบัน อดีต และอนาคต รวมทั้งการตีมูลค่าของหุ้นต่าง ๆ ไปจนถึงการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อประเมินผลประกอบการของบริษัท ซึ่งรับรองได้ว่าถ้าเรียนจบวิชานี้ เราจะสามารถมองภาพรวมของการบริหารการเงินบริษัทได้ หรือแม้แต่นำไปวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือของบริษัทเพื่อซื้อหุ้นและตราสารหนี้ก็ย่อมได้   เนื้อหาที่เรียนเป็นยังไง?  ช่วงกลางภาค (Midterm)  Chapter 1 Principles of…

Share this post:

รีวิววิชา IBM2201 International Business Environment

Share this post:

[IBM2201] – International Business Environment วิชานี้เรียนอะไรบ้าง?  – เรียนความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการปกครอง ระบบเศรษฐกิจ การค้า ระบบภาษี วัฒนธรรม และข้อตกลงระหว่างประเทศ ซึ่งวิชานี้จะเปิดมุมมองของเราให้กว้างมากขึ้น เพราะเราจะไม่ได้มองภาพของธุรกิจแค่ในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ง แต่มองเป็นภาพรวมทั่วโลกอย่างเอกภาพ อีกทั้งวิชานี้ยังเป็นตัววัดว่าเราชอบในสายงานธุรกิจระหว่างประเทศหรือไม่ เนื้อหาที่เรียนเป็นยังไง?  ช่วงสอบกลางภาค (Midterm)  Chapter 1: Globalization Chapter 2: National…

Share this post:

Responses