รีวิววิชา GE1301 Environmental Science

Share this post:

[GE1301] – Environmental Science

วิชานี้เรียนอะไรบ้าง? 

– เรียนความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมของโลก องค์ประกอบ ของโลก ปรากฏการณ์ต่าง ๆ ประชากร สิ่งมีชีวิต ทรัพยากร ทัศนคติในการมองธรรมชาติ และระบบนิเวศต่าง ๆ โดยจะเน้นไปที่มลพิษเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งอาจารย์จะสอนตั้งแต่สาเหตุของมลพิษ รูปแบบของมลพิษ และวิธีการยับยั้งมลพิษ อีกทั้งวิชานี้จะช่วยปลูกผังให้เราเป็นคนที่เห็นใจและรักสิ่งแวดล้อมมากขึ้น

เนื้อหาที่เรียนเป็นยังไง? 

ช่วงสอบกลางภาค (Midterm) 

Topic 1 – Introduction to Our Environment

Topic 2 – Human Population

Topic 3 – Ecology

Topic 4 – Biodiversity

ช่วงสอบปลายภาค (Final) 

Topic 5 Energy

– Nonrenewable Energy

– Renewable Energy

– Laws of Thermodynamics

Topic 6  Atmosphere

– Air Pollutant

– Acid Deposition

– Ozone Deposition

วิชานี้มีระดับความยาก-ง่ายขนาดไหน?

– ง่ายมาก

รูปแบบการเรียนเป็นยังไง? 

– เรียนในรูปแบบ lecture class ที่จะเน้นจำทฤษฎีและความรู้ต่าง ๆ แต่ก็มักจะมีให้นักศึกษาไปศึกษาเพิ่มเติมบ้างจากอินเตอร์เน็ต ห้องสมุด และนอกสถานที่

วิชานี้มีคำนวณ/การบ้าน/ทำรายงาน/พรีเซนต์/งานกลุ่ม/ควิซมั้ย?

– มีคำนวณ เช่น ในเรื่องของ Human Population เป็นต้น แต่ไม่ออกสอบ
– มีการบ้านทุกคาบ โดยมักให้นักศึกษากลับไปทำพรีเซนต์มานำเสนอสิ่งที่ตัวเองเรียนรู้ในคาบเรียนตามความเข้าใจ
– มีรายงาน และมีพรีเซนต์เป็นงานกลุ่มของกิจกรรม CSR; Corporate Social Responsibility
– ไม่มีควิซ

รูปแบบข้อสอบเป็นยังไง? 

– ปรนัยและอัตนัยทั้งมิดเทอมและไฟนอล

ควรเรียนกับอาจารย์ท่านไหน? 

– อาจารย์คนไทยท่านไหนก็ได้ ใจดีทุกท่าน

ความรู้สึกตอนเรียนเป็นยังไง? 

– รู้สึกว่าเป็นความรู้ทั่วไปที่พอเดาได้หรือรู้มาก่อนแล้วจากตอนมัธยม แต่แค่มารื้อฟื้นอีกครั้งในมหาวิทยาลัย
– มิดเทอม: ง่ายมาก ไม่อ่านหนังสือก็ยังสามารถทำข้อสอบได้ 70% ขึ้นไป ทุกอย่างที่ข้อสอบถามมักเป็นความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมอยู่แล้ว
– ไฟนอล: ยากขึ้นมานิดหน่อยแค่ต้องจำชื่อและสูตรเคมีบ้าง แต่ภาพรวมของข้อสอบก็ยังถือว่าง่ายอยู่ดี หากเรียนจบสายวิทยาศาสตร์มาตอนมัธยม จะทำข้อสอบไฟนอลได้สบายมาก

เรียนวิชานี้ยังไงให้ “A” ? 

– อ่านหนังสือให้พอเข้าใจในเนื้อหาก็พอ เพราะทุกอย่างไม่มีอะไรยาก วิชานี้สามารถเก็บ A ได้ง่ายมาก ๆ
– งานกลุ่มอาจารย์ให้คะแนนง่ายมาก ๆ โดยเฉพาะงานพรีเซนต์ที่มักจะให้คะแนนเต็มอยู่แล้ว และงาน CSR ถ้าหากทำถูกวัตถุประสงค์และส่งตรงเวลาก็สามารถได้คะแนนเต็มง่าย ๆ เช่นกัน

Cr. neirdo

Share this post:

Related Articles

รีวิววิชา BG2000 English III

Share this post:

[BG2000] – English III วิชานี้เรียนอะไรบ้าง?  – เรียนพื้นฐานที่จำเป็นเพื่อใช้ภาษาอังกฤษอย่างถูกต้องในการทำงาน ไม่ว่าจะเป็นการเขียนแบบฟอร์มเอกสารต่าง ๆ ไปจนถึงการเลือกใช้คำศัพท์ทางการเพื่อใช้ในการสื่อสาร และจำลองการสัมภาษณ์งานโดยเมื่อหลังจากเรียนจบวิชานี้ไป สามารถการันตีได้เลยว่าได้เปรียบในการสมัครงานแน่นอน เพราะเรามีความพร้อมที่จะใช้ภาษาอังกฤษในการทำงานแล้ว เนื้อหาที่เรียนเป็นยังไง?  ช่วงสอบกลางภาค (Midterm)  Topic 1: Paragraph Writing + Business Pitching (Presentation) Topic 2:…

Share this post:

รีวิววิชา GE2202 Ethics

Share this post:

[GE2202] – Ethics วิชานี้เรียนอะไรบ้าง?  – เรียนเกี่ยวกับทุกศาสนาและลัทธิสำคัญของโลก โดยจะเน้นไปที่หลักคำสอนและประวัติเบื้องต้น แต่ก็จะมีสอดแทรกเรื่องขององค์กรต่าง ๆในระดับโลก เหตุการณ์สำคัญเกี่ยวกับสันติภาพ จริยธรรมที่ควรรู้ และกิจกรรมเพื่อสังคมที่นักศึกษาควรได้เรียนรู้เช่นกัน โดยวิชาอาจารย์มักมีสโลแกนบอกให้กับนักศึกษาที่ลงเรียนวิชานี้ว่า “จบวิชานี้ การันตีเป็นพลเมืองที่มีความรู้คู่คุณธรรมแน่นอน” เนื้อหาที่เรียนเป็นยังไง?  ช่วงสอบกลางภาค (Midterm)  Chapter 1 : Buddhism Chapter 2 : Christianity…

Share this post:

รีวิววิชา MIS1221 Computer Literacy

Share this post:

[MIS1221] – Computer Literacy วิชานี้เรียนอะไรบ้าง?  – เรียนการใช้โปรแกรม Microsoft Office เบื้องต้น ได้แก่ Word, Powerpoint และ ที่จะเรียนเน้นมากที่สุดคือ Excel อาจารย์จะสอนทุก feature ที่ควรรู้ในการใช้งานเพื่อให้เราสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำรายงาน การนำเสนอหน้าชั้นเรียน และการวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังสอนเรื่องความรู้เบ็ดเตล็ดเพื่อทำให้การใช้งานคอมพิวเตอร์ง่ายขึ้น เช่น การดูแลคอมพิวเตอร์ องค์ประกอบต่าง…

Share this post:

รีวิววิชา JA0721 Japanese for Beginners I

Share this post:

[JA0721] – Japanese for Beginners I วิชานี้เรียนอะไรบ้าง?  – เรียนความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษาญี่ปุ่น เช่น คำศัพท์ แกรมมาร์ การออกเสียง และวัฒนธรรมที่ควรรู้ โดยจะเรียนผ่าน Romanji (การเขียนทับศัพท์ภาษาญี่ปุ่นด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษ) เพื่อน ๆ จึงไม่ต้องกลัวว่าจะเรียนไม่รู้เรื่องหรือจำตัวอักษรญี่ปุ่นไม่ได้ เนื้อหาที่เรียนเป็นยังไง?  ช่วงสอบกลางภาค (Midterm)  – Introduction to…

Share this post:

รีวิววิชา INS3101 Principles of Risk Management and Insurance

Share this post:

[INS3101] – Principles of Risk Management and Insurance (สำหรับ Insurance Major & FinSurance Plan สำหรับ Finance Major) วิชานี้เรียนอะไรบ้าง?  – เรียนความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับประกันภัย เช่น คำศัพท์เฉพาะที่ต้องรู้ ชนิดของประกันภัย ทฤษฎีเบื้องต้น หลักการคำนวณเบี้ย…

Share this post:

Responses