Share this:

[GE2202] – Ethics

วิชานี้เรียนอะไรบ้าง? 

– เรียนเกี่ยวกับทุกศาสนาและลัทธิสำคัญของโลก โดยจะเน้นไปที่หลักคำสอนและประวัติเบื้องต้น แต่ก็จะมีสอดแทรกเรื่องขององค์กรต่าง ๆในระดับโลก เหตุการณ์สำคัญเกี่ยวกับสันติภาพ จริยธรรมที่ควรรู้ และกิจกรรมเพื่อสังคมที่นักศึกษาควรได้เรียนรู้เช่นกัน โดยวิชาอาจารย์มักมีสโลแกนบอกให้กับนักศึกษาที่ลงเรียนวิชานี้ว่า “จบวิชานี้ การันตีเป็นพลเมืองที่มีความรู้คู่คุณธรรมแน่นอน”

เนื้อหาที่เรียนเป็นยังไง? 

ช่วงสอบกลางภาค (Midterm) 

Chapter 1 : Buddhism

Chapter 2 : Christianity

Chapter 3 : Confucianism and Taoism

Chapter 4 : Hinduism

Chapter 5 : Jainism

Chapter 6 : Sikhism

Chapter 7: Islam

ช่วงสอบปลายภาค (Final) 

Chapter 8 : United Nations

Chapter 9 : ASEAN Community

Chapter 10 : Environmental Issues

Chapter 12 : Gaza Strip

Chapter 13 : Corruption and Drug Trafficking

Chapter 14 : Human Trafficking

Chapter 15 : Self Knowledge and Life

 

วิชานี้มีระดับความยาก-ง่ายขนาดไหน?

– ง่ายถึงปานกลาง (แค่ต้องจำเยอะมาก ๆ แต่เนื้อหาไม่ยาก)

รูปแบบการเรียนเป็นยังไง? 

– เรียนในรูปแบบ lecture class เป็นส่วนใหญ่ แต่ก็มีให้ทำการศึกษานอกพื้นที่บ้าง เช่น การทำกิจกรรมจิตอาสาช่วยเหลือสังคม เป็นต้น ในบางครั้งก็มีการข้ามเนื้อหาบางบทที่ง่ายให้กลับไปศึกษาด้วยตัวเอง

วิชานี้มีคำนวณ/การบ้าน/ทำรายงาน/พรีเซนต์/งานกลุ่ม/ควิซมั้ย?

– ไม่มีคำนวณ
– มีการบ้านเยอะมาก เช่น ให้ไปอ่านเนื้อหาก่อนเรียน ทำสรุปหลังเรียน ทำงานจิตอาสา เป็นต้น
– ไม่มีรายงาน แต่มีการพรีเซนต์เป็นงานกลุ่มเกี่ยวกับงานที่อาจารย์ให้ไปทำ โดยส่วนใหญ่มักพรีเซนต์ผลลัพธ์ที่ได้ต่อสังคมจากที่เข้าไปช่วยเหลือ
– มี หรือไม่มีควิซนั้นขึ้นอยู่กับอาจารย์

รูปแบบข้อสอบเป็นยังไง? 

– ปรนัยทั้งมิดเทอมและไฟนอล (หากเรียนออนไลน์จะมีอัตนัย)

ควรเรียนกับอาจารย์ท่านไหน? 

– A. Piyanun

ความรู้สึกตอนเรียนเป็นยังไง? 

– รู้สึกว่าเป็นวิชาที่ค่อนข้างน่าเบื่อเนื่องจากความรู้เรื่อง ศาสนา องค์กรต่าง ๆ และสันติภาพเป็นสิ่งที่เข้าใจไม่ได้เลย ต้องจำอย่างเดียว
– งานจิตอาสาค่อนข้างทำงานหนักพอสมควร เพราะต้องเตรียมตัวตั้งแต่เขียนแผนงาน ไปลงพื้นที่ และนำเสนอผลลัพธ์
– มิดเทอม: โจทย์ถามตรง ๆ ตามสไลด์ที่อาจารย์สอน โดยเนื้อหาที่เกี่ยวกับศาสนาในส่วนของปรนัยสามารถเดาได้บ้าง เนื่องจากโจทย์บางข้อมันก็เฉลยกันเองในตัว แต่ในส่วนของอัตนัยโจทย์จะให้ประยุกต์หลักศาสนาเข้ากับชีวิตประจำวันซึ่งจะต้องใช้วิจารณญาณและความคิดนิดหน่อยก่อนเริ่มเขียนคำตอบ
– ไฟนอล: โจทย์ถามตรง ๆ ตามสไลด์ที่อาจารย์สอนเช่นเคย แต่เนื้อหาจะเยอะมาก ๆ ถ้าหากอ่านมาไม่ดีจะทำข้อสอบไม่ค่อยได้เลย เพราะโจทย์จะถามเน้นประวัติและเหตุการณ์ต่าง ๆ ซึ่งต้องจำเท่านั้น

เรียนวิชานี้ยังไงให้ “A” ? 

– อ่านเยอะ ๆ ก่อนสอบ และพยายามทำสรุปหลังเรียนโดยเน้นจำคีย์เวิร์ดกับปี ค.ศ. หรือ เลขต่าง ๆ ตามสไลด์ที่อาจารย์สอน เพราะทุกอย่างสามารถออกสอบได้ทั้งหมด และถ้าเป็นไปได้ควรอ่านล่วงหน้าก่อนเข้าเรียนเพื่อที่จะได้จำเนื้อหาได้ไว
– พยายามเก็บคะแนนงานเยอะ ๆ เพราะได้ค่อนข้างง่ายหากทำงานดีและส่งตรงเวลา และถ้าคะแนนเก็บเยอะจะไม่ต้องเครียดตอนทำข้อสอบไฟนอล

Cr. neirdo

Share this: