รีวิววิชา IBM2201 International Business Environment

Share this:

[IBM2201] – International Business Environment

วิชานี้เรียนอะไรบ้าง? 

– เรียนความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการปกครอง ระบบเศรษฐกิจ การค้า ระบบภาษี วัฒนธรรม และข้อตกลงระหว่างประเทศ ซึ่งวิชานี้จะเปิดมุมมองของเราให้กว้างมากขึ้น เพราะเราจะไม่ได้มองภาพของธุรกิจแค่ในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ง แต่มองเป็นภาพรวมทั่วโลกอย่างเอกภาพ อีกทั้งวิชานี้ยังเป็นตัววัดว่าเราชอบในสายงานธุรกิจระหว่างประเทศหรือไม่

เนื้อหาที่เรียนเป็นยังไง? 

ช่วงสอบกลางภาค (Midterm) 

Chapter 1: Globalization

Chapter 2: National differences in political economy

Chapter 3:Political economy and economic development

Chapter 4:Differences in culture

Chapter 5:Ethic in international business

Chapter 6:International tread theory

Chapter 7:The political economy of trade

ช่วงสอบปลายภาค (Final) 

Chapter 8: Foreign Direct Investment

Chapter 9: Regional Economic Integration

Chapter 10: The Foreign Exchange Market

Chapter 12: The Strategy of International Business

Chapter 13: Entering Foreign Markets

Chapter 14: Exporting, Importing, and Countertrade

Chapter 16: Global Marketing and R&D

วิชานี้มีระดับความยาก-ง่ายขนาดไหน?

– ปานกลางถึงยาก (เนื้อหาค่อนข้างมีความหลากหลายและต้องประยุกต์กับทฤษฎีด้วยบ้าง ถ้าไม่ชอบเรียนวิชานี้จะทำให้เข้าใจเนื้อหาได้ลำบากมาก)

รูปแบบการเรียนเป็นยังไง? 

– เรียนในรูปแบบ lecture class เป็นหลัก แต่บางสัปดาห์อาจารย์จะให้โปรเจกต์ไปค้นคว้าเนื้อหามานำเสนอบ้าง เพื่อทดสอบความรู้ของนักศึกษาว่าสามารถประยุกต์กับทฤษฎีที่ได้เรียนไปมากน้อยแค่ไหน

วิชานี้มีคำนวณ/การบ้าน/ทำรายงาน/พรีเซนต์/งานกลุ่ม/ควิซมั้ย?

– มีคำนวณแค่ในเรื่องของ The Foreign Exchange Market ที่ให้คำนวณอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
– มีการบ้านคือการทำ preview lesson และ online assignment บนเว็บไซต์ MC Graw Hill
– ไม่มีรายงาน แต่มีการพรีเซนต์เป็นงานกลุ่มเกี่ยวกับการนำข่าวในด้านธุรกิจระหว่างประเทศเพื่อ มาประยุกต์เข้ากับทฤษฎีที่เรียน
– มีเซอร์ไพร์สควิซแทบทุกคาบ

รูปแบบข้อสอบเป็นยังไง? 

– ปรนัยและอัตนัยทั้งมิดเทอมและไฟนอล

ควรเรียนกับอาจารย์ท่านไหน? 

– A. Nang Sarn Siri

ความรู้สึกตอนเรียนเป็นยังไง? 

– ถ้าเป็นคนที่ชอบเรียนรู้วัฒนธรรมอื่น ๆ และชอบเรื่องเกี่ยวกับต่างประเทศจะสนุกกับการเรียนมาก เหมือนได้ฟังอาจารย์เล่าประสบการณ์ต่าง ๆ และจุดสำคัญในเรื่องของธุรกิจระหว่างประเทศที่ควรรู้
– ควิซ: ไม่ค่อยยากเท่าไหร่ ถ้าอ่านมาก่อนสอบก็ทำได้เกือบเต็มทุกครั้งแน่นอน
– มิดเทอม: ยากบ้างเนื่องจากโจทย์มักถามจุดที่ค่อนข้างลงรายละเอียดเยอะ ซึ่งถ้าอ่านมาไม่ดีก็อาจจะตอบไม่ได้เลย และมีกรณีศึกษาที่โจทย์นำมาถามบ้างซึ่งก็ต้องประยุกต์ให้เป็นเพื่อที่จะได้คำตอบ แต่โจทย์ไม่ค่อยหลอกเท่าไหร่
– ไฟนอล: ยาก เพราะเวลาทำข้อสอบน้อยแต่โจทย์มักชอบยกกรณีศึกษายาว ๆ มา และให้เราต้องพิมพ์อธิบายถึงเหตุและผลในการวินิจฉัยปัญหาของข้อนั้น ส่วนในโจทย์เกี่ยวกับคำนิยามกับทฤษฎีก็ถือว่าค่อนข้างยากเพราะมีคำถามหลอกเยอะพอสมควร

เรียนวิชานี้ยังไงให้ “A” ? 

– อ่านเยอะ ๆ และอ่านล่วงหน้าก่อนเรียนได้ยิ่งดีเพราะเวลาฟังอาจารย์พูดในห้องจะได้เป็นการทบทวนและเข้าใจไปเลย จะได้ไม่ลำบากมาเร่งอ่านก่อนสอบไม่กี่วัน อีกทั้งควรต้องทำใจให้เปิดกว้างและรักวิชานี้ด้วยเพราะเนื้อหามันมีความหลากหลายพอตัว
– งานกลุ่มอาจารย์ให้คะแนนไม่ยากมาก แต่ถ้าอยากได้คะแนนงานเต็มต้องพยายามเชื่อมโยงทฤษฎีเข้ากับเนื้อให้ที่พรีเซนต์ให้มากเข้าไว้เพื่อแสดงให้เห็นถึงความเข้าใจในเนื้อหาที่เรียน

Cr. neirdo

Share this:

Related Articles

เมเจอร์คณะ Arts มีอะไรบ้างนะ? แล้วแต่ละเมเจอร์เค้าเรียนอะไรกันบ้าง???

Share this:

คณะอาทของเอแบคที่นักศึกษาชอบเรียกกัน หรือคณะศิลปศาสตร์นั่นเอง! มีทั้งหมด4เมเจอร์ด้วยกัน ประกอบด้วย Business English, Business French, Business Chinese, Business Japanese              สวัสดีค่า วันนี้จะมาบอกเล่าว่าแต่ละเมเจอร์ของอาทที่เอแบคเนี่ย เป็นอะไรยังไง แล้วมีการเรียนในคลาสแบบไหน      …

Share this:

รีวิววิชา MKT2280 Principles of Marketing 

Share this:

[MKT2280] – Principles of Marketing  วิชานี้เรียนอะไรบ้าง?  – ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการตลาด จิตวิทยาลูกค้าและโลจิสติกส์ เรื่องที่เรียนจะเน้นไปที่คำนิยาม และให้อธิบายองค์ประกอบของการตลาดเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งความรู้ที่ได้ในวิชานี้สามารถนำไปประยุกต์ในชีวิตประจำวันได้จริงในการเลือกซื้อสินค้าหรือเป็นผู้ทำการค้าเอง โดยเราจะเข้าใจภาพรวมและได้มุมมองใหม่ ๆ เกี่ยวกับการตลาดมากขึ้นเพื่อใช้ประกอบการวิเคราะห์ของเรา   เนื้อหาที่เรียนเป็นยังไง?  ช่วงสอบกลางภาค (Midterm)  Chapter 1: Creating Customer value and engagement  Chapter 2: Company and…

Share this:

รีวิววิชา MGT2900 Principles of Management 

Share this:

[MGT2900] – Principles of Management  วิชานี้เรียนอะไรบ้าง?  – เรียนความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการในองค์กรทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่นิยามของศัพท์การจัดการ โครงสร้างองค์กร ประเภทการจัดการ ไปจนถึงการวางแผนระบบการทำงานในบริษัทเบื้องต้น ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับนักศึกษาที่ต้องการจะศึกษาต่อในเมเจอร์การจัดการ หรือเป็นเจ้าของบริษัทในอนาคต  เนื้อหาที่เรียนเป็นยังไง?  ช่วงสอบกลางภาค (Midterm)  Chapter 1 : The Exceptional Manager  Chapter 2 : Management Theory  Chapter 3 : The Manager’s Changing Work Environment & Ethical…

Share this:

รีวิววิชา FIN2201 Principles of Finance

Share this:

[FIN2201] Principles of Finance วิชานี้เรียนอะไรบ้าง?  – ความรู้เบื้องต้นและความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการลงทุนและการเงินทั้งวงจร ซึ่งเป็นความรู้ที่เป็นประโยชน์อย่างมากต่อคนที่ต้องการนำเงินไปต่อยอดให้ได้ผลตอบแทน โดยเฉพาะเรื่องการออม การซื้อขายหุ้น และการลงทุนในตราสารหนี้ทุกประเภท ซึ่งในรายวิชานี้จะลงรายละเอียดแบบเจาะลึก และแนะนำข้อดี ข้อเสีย ของการลงทุนแต่ละประเภท อีกทั้งยังได้เรียนรู้วิธีคำนวณในสิ่งที่จำเป็นต้องรู้ในการลงทุนอีกด้วย เนื้อหาที่เรียนเป็นยังไง?  ช่วงสอบกลางภาค (Midterm)  Chapter 1: The Financial Environment Chapter 2:…

Share this:

GS1001 : Thai Civil

Share this:

Midterm Summary ก่อนประวัติศาสตร์ของเมืองไทย ผู้อยู่อาศัยในยุคแรกและอารยธรรม Anthropologist – นักมานุษยวิทยา – studies about culture of mankind – ศึกษาเกี่ยวกับวัฒนธรรมของมนุษย์ Archeologist- นักโบราณคดี – studies about the ancient civilization, rely on…

Share this:

รีวิววิชา MA1200 Mathematics for Business 

Share this:

[MA1200] – Mathematics for Business  วิชานี้เรียนอะไรบ้าง?  – เรียนพื้นฐานของเนื้อหาคณิตศาสตร์ในส่วนที่นำไปประยุกต์กับธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นการดูกราฟ การคำนวณหา cost, profit, break-even point, annuity หรือแม้กระทั่งเนื้อหายาก ๆ ที่จะนำไปเรียนต่อในด้านเศรษฐศาสตร์ เช่น logarithm และ Limit เป็นต้น   เนื้อหาที่เรียนเป็นยังไง?  ช่วงสอบกลางภาค (Midterm)  Topic 1: Linear Function application   Topic 2: Quadratic Function    Topic 3: Mathematics of…

Share this:

รีวิววิชา JA0721 Japanese for Beginners I

Share this:

[JA0721] – Japanese for Beginners I วิชานี้เรียนอะไรบ้าง?  – เรียนความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษาญี่ปุ่น เช่น คำศัพท์ แกรมมาร์ การออกเสียง และวัฒนธรรมที่ควรรู้ โดยจะเรียนผ่าน Romanji (การเขียนทับศัพท์ภาษาญี่ปุ่นด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษ) เพื่อน ๆ จึงไม่ต้องกลัวว่าจะเรียนไม่รู้เรื่องหรือจำตัวอักษรญี่ปุ่นไม่ได้ เนื้อหาที่เรียนเป็นยังไง?  ช่วงสอบกลางภาค (Midterm)  – Introduction to…

Share this:

รีวิววิชา MGT3905 Operations Management

Share this:

[MGT3905] Operations Management วิชานี้เรียนอะไรบ้าง?  – วิชานี้จะเรียนเกี่ยวกับการบริหารองค์กรในทุกด้านตั้งแต่วางกลยุทธ์ หาที่ตั้ง การเลือกสินค้าบริการ การคาดคะเนจำนวนที่ผลิต การควบคุมการผลิต ไปจนถึงการวางแผนเส้นเวลาของกระบวนการต่าง ๆ ในองค์กร ซึ่งถือว่าเป็นวิชาที่มีประโยชน์มาก สามารถนำความรู้ไปปรับใช้ได้สำหรับคนที่ครอบครัวมีบริษัทหรือโรงงาน เนื้อหาที่เรียนเป็นยังไง?  ช่วงสอบกลางภาค (Midterm)  Chapter 1: Introduction to Operations Management (Quiz 1…

Share this:

Responses