รีวิววิชา IBM2201 International Business Environment

Share this post:

[IBM2201] – International Business Environment

วิชานี้เรียนอะไรบ้าง? 

– เรียนความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการปกครอง ระบบเศรษฐกิจ การค้า ระบบภาษี วัฒนธรรม และข้อตกลงระหว่างประเทศ ซึ่งวิชานี้จะเปิดมุมมองของเราให้กว้างมากขึ้น เพราะเราจะไม่ได้มองภาพของธุรกิจแค่ในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ง แต่มองเป็นภาพรวมทั่วโลกอย่างเอกภาพ อีกทั้งวิชานี้ยังเป็นตัววัดว่าเราชอบในสายงานธุรกิจระหว่างประเทศหรือไม่

เนื้อหาที่เรียนเป็นยังไง? 

ช่วงสอบกลางภาค (Midterm) 

Chapter 1: Globalization

Chapter 2: National differences in political economy

Chapter 3:Political economy and economic development

Chapter 4:Differences in culture

Chapter 5:Ethic in international business

Chapter 6:International tread theory

Chapter 7:The political economy of trade

ช่วงสอบปลายภาค (Final) 

Chapter 8: Foreign Direct Investment

Chapter 9: Regional Economic Integration

Chapter 10: The Foreign Exchange Market

Chapter 12: The Strategy of International Business

Chapter 13: Entering Foreign Markets

Chapter 14: Exporting, Importing, and Countertrade

Chapter 16: Global Marketing and R&D

วิชานี้มีระดับความยาก-ง่ายขนาดไหน?

– ปานกลางถึงยาก (เนื้อหาค่อนข้างมีความหลากหลายและต้องประยุกต์กับทฤษฎีด้วยบ้าง ถ้าไม่ชอบเรียนวิชานี้จะทำให้เข้าใจเนื้อหาได้ลำบากมาก)

รูปแบบการเรียนเป็นยังไง? 

– เรียนในรูปแบบ lecture class เป็นหลัก แต่บางสัปดาห์อาจารย์จะให้โปรเจกต์ไปค้นคว้าเนื้อหามานำเสนอบ้าง เพื่อทดสอบความรู้ของนักศึกษาว่าสามารถประยุกต์กับทฤษฎีที่ได้เรียนไปมากน้อยแค่ไหน

วิชานี้มีคำนวณ/การบ้าน/ทำรายงาน/พรีเซนต์/งานกลุ่ม/ควิซมั้ย?

– มีคำนวณแค่ในเรื่องของ The Foreign Exchange Market ที่ให้คำนวณอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
– มีการบ้านคือการทำ preview lesson และ online assignment บนเว็บไซต์ MC Graw Hill
– ไม่มีรายงาน แต่มีการพรีเซนต์เป็นงานกลุ่มเกี่ยวกับการนำข่าวในด้านธุรกิจระหว่างประเทศเพื่อ มาประยุกต์เข้ากับทฤษฎีที่เรียน
– มีเซอร์ไพร์สควิซแทบทุกคาบ

รูปแบบข้อสอบเป็นยังไง? 

– ปรนัยและอัตนัยทั้งมิดเทอมและไฟนอล

ควรเรียนกับอาจารย์ท่านไหน? 

– A. Nang Sarn Siri

ความรู้สึกตอนเรียนเป็นยังไง? 

– ถ้าเป็นคนที่ชอบเรียนรู้วัฒนธรรมอื่น ๆ และชอบเรื่องเกี่ยวกับต่างประเทศจะสนุกกับการเรียนมาก เหมือนได้ฟังอาจารย์เล่าประสบการณ์ต่าง ๆ และจุดสำคัญในเรื่องของธุรกิจระหว่างประเทศที่ควรรู้
– ควิซ: ไม่ค่อยยากเท่าไหร่ ถ้าอ่านมาก่อนสอบก็ทำได้เกือบเต็มทุกครั้งแน่นอน
– มิดเทอม: ยากบ้างเนื่องจากโจทย์มักถามจุดที่ค่อนข้างลงรายละเอียดเยอะ ซึ่งถ้าอ่านมาไม่ดีก็อาจจะตอบไม่ได้เลย และมีกรณีศึกษาที่โจทย์นำมาถามบ้างซึ่งก็ต้องประยุกต์ให้เป็นเพื่อที่จะได้คำตอบ แต่โจทย์ไม่ค่อยหลอกเท่าไหร่
– ไฟนอล: ยาก เพราะเวลาทำข้อสอบน้อยแต่โจทย์มักชอบยกกรณีศึกษายาว ๆ มา และให้เราต้องพิมพ์อธิบายถึงเหตุและผลในการวินิจฉัยปัญหาของข้อนั้น ส่วนในโจทย์เกี่ยวกับคำนิยามกับทฤษฎีก็ถือว่าค่อนข้างยากเพราะมีคำถามหลอกเยอะพอสมควร

เรียนวิชานี้ยังไงให้ “A” ? 

– อ่านเยอะ ๆ และอ่านล่วงหน้าก่อนเรียนได้ยิ่งดีเพราะเวลาฟังอาจารย์พูดในห้องจะได้เป็นการทบทวนและเข้าใจไปเลย จะได้ไม่ลำบากมาเร่งอ่านก่อนสอบไม่กี่วัน อีกทั้งควรต้องทำใจให้เปิดกว้างและรักวิชานี้ด้วยเพราะเนื้อหามันมีความหลากหลายพอตัว
– งานกลุ่มอาจารย์ให้คะแนนไม่ยากมาก แต่ถ้าอยากได้คะแนนงานเต็มต้องพยายามเชื่อมโยงทฤษฎีเข้ากับเนื้อให้ที่พรีเซนต์ให้มากเข้าไว้เพื่อแสดงให้เห็นถึงความเข้าใจในเนื้อหาที่เรียน

Cr. neirdo

Share this post:

Related Articles

รีวิววิชา INS3101 Principles of Risk Management and Insurance

Share this post:

[INS3101] – Principles of Risk Management and Insurance (สำหรับ Insurance Major & FinSurance Plan สำหรับ Finance Major) วิชานี้เรียนอะไรบ้าง?  – เรียนความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับประกันภัย เช่น คำศัพท์เฉพาะที่ต้องรู้ ชนิดของประกันภัย ทฤษฎีเบื้องต้น หลักการคำนวณเบี้ย…

Share this post:

รีวิววิชา GE2202 Ethics

Share this post:

[GE2202] – Ethics วิชานี้เรียนอะไรบ้าง?  – เรียนเกี่ยวกับทุกศาสนาและลัทธิสำคัญของโลก โดยจะเน้นไปที่หลักคำสอนและประวัติเบื้องต้น แต่ก็จะมีสอดแทรกเรื่องขององค์กรต่าง ๆในระดับโลก เหตุการณ์สำคัญเกี่ยวกับสันติภาพ จริยธรรมที่ควรรู้ และกิจกรรมเพื่อสังคมที่นักศึกษาควรได้เรียนรู้เช่นกัน โดยวิชาอาจารย์มักมีสโลแกนบอกให้กับนักศึกษาที่ลงเรียนวิชานี้ว่า “จบวิชานี้ การันตีเป็นพลเมืองที่มีความรู้คู่คุณธรรมแน่นอน” เนื้อหาที่เรียนเป็นยังไง?  ช่วงสอบกลางภาค (Midterm)  Chapter 1 : Buddhism Chapter 2 : Christianity…

Share this post:

รีวิววิชา SA1201 Statistics I

Share this post:

[SA1201] – Statistics I วิชานี้เรียนอะไรบ้าง?  – เรียนความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสถิติศาสตร์ เช่น ตารางสถิติ การนับความถี่ ความน่าจะเป็น ค่า mean / mode / median และ Hypotesis เป็นต้น ซึ่งนักศึกษาควรตั้งใจเรียนวิชานี้เป็นอย่างมาก เนื่องจากจะเป็นพื้นฐานให้กับหลายวิชาในระดับที่สูงขึ้นได้แก่ Statistics 2 Quantitative…

Share this post:

รีวิววิชา CN0400 Chinese for Beginners II

Share this post:

[CN0400] – Chinese for Beginners II วิชานี้เรียนอะไรบ้าง?  – เรียนพื้นฐานภาษาจีนในขั้นที่ยากขึ้น (คำศัพท์ระดับ advanced + เรียนไวยากรณ์จีน) เพราะจะเน้นเอาพื้นฐานมาประยุกต์ใช้ในการแต่งประโยคและอ่านบทความภาษาจีน ซึ่งเราจะเข้าสู่โหมดของการเรียนภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตจริงได้มากขึ้น และเราก็จะมีโอกาสได้ลองเอาเนื้อหาจากที่เรียนไปสนทนากับเพื่อน ๆ คนจีนในเอแบค เนื้อหาที่เรียนเป็นยังไง?  ช่วงกลางภาค (Midterm)  – Chapter 1: 我叫大卫 –…

Share this post:

รีวิววิชา MGT3940 Business Research Methodology

Share this post:

[MGT3940] – Business Research Methodology วิชานี้เรียนอะไรบ้าง? – เรียนการทำการวิจัยเรื่อง ๆ หนึ่งในรูปแบบของการสำรวจด้วยแบบสอบถาม ซึ่งอาจารย์จะสอนตั้งแต่การตั้งสมมติฐาน การออกแบบและสร้างแบบสอบถาม การลงสำรวจจริง การแก้ไขปัญหาหน้างานสำรวจ และการวิเคราะห์เพื่อสรุปผล เนื้อหาที่เรียนเป็นยังไง?  ช่วงกลางภาค (Midterm) – ไม่มีสอบ – Chapter 1-6 : Introduction to Business…

Share this post:

Responses

รับส่วนลดพิเศษ!!! 80฿
เพียงใส่ code: WS80
*มียอดสั่งซื้อขั้นต่ำ 499฿
x