รีวิววิชา SA1201 Statistics I

Share this:

[SA1201] – Statistics I

วิชานี้เรียนอะไรบ้าง? 

– เรียนความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสถิติศาสตร์ เช่น ตารางสถิติ การนับความถี่ ความน่าจะเป็น ค่า mean / mode / median และ Hypotesis เป็นต้น ซึ่งนักศึกษาควรตั้งใจเรียนวิชานี้เป็นอย่างมาก เนื่องจากจะเป็นพื้นฐานให้กับหลายวิชาในระดับที่สูงขึ้นได้แก่ Statistics 2 Quantitative Tools และ Business Research และในวิชานี้จะมีการสอนกดเครื่องคิดเลขวิทยาศาสตร์ที่เป็นฟังก์ชั่นสถิติศาสตร์ทั้งหมด

เนื้อหาที่เรียนเป็นยังไง? 

ช่วงสอบกลางภาค (Midterm) 

Chapter 1 : What is Statistics ?

Chapter 2 : Frequency Distributions and Graphic Presentation

Chapter 3 : Measures of Location

Chapter 4 : Measure of Dispersion

Chapter 5 : A survey of probability Concepts

Chapter 6 : Discrete Probability Distribution

ช่วงสอบปลายภาค (Final) 

Chapter 7 : Normal distribution

Chapter 8 : Sampling distribution

Chapter 9 : Estimation

Chapter 10 : Test hypothesis

วิชานี้มีระดับความยาก-ง่ายขนาดไหน?

–ปานกลางถึงยาก (ต้องรอบคอบในการทำโจทย์ เพราะสถิติคือเรื่องของตัวเลข ถ้าผิดก็คือผิดเลย)

รูปแบบการเรียนเป็นยังไง? 

– ในตอนต้นคาบอาจารย์จะสอนเนื้อหาที่เป็นทฤษฎีทั้งหมดก่อน และพอกลางคาบอาจารย์จะเริ่มสาธิตการทำโจทย์และให้นักศึกษาทำไปพร้อมกัน ซึ่งจะอาจารย์จะคอยเดินดูนักศึกษาทีละคน โดยหากใครทำไม่ได้อาจารย์จะแนะนำเป็นรายบุคคลว่าควรพัฒนาทักษะการคำนวณของตนอย่างไร

วิชานี้มีคำนวณ/การบ้าน/ทำรายงาน/พรีเซนต์/งานกลุ่ม/ควิซมั้ย?

– มีคำนวณทุกบท
– มีการบ้านทุกคาบแต่ไม่มีคะแนน แต่จะเรียกสุ่มตรวจว่าทำงานหรือทบทวนเนื้อหามามั้ย
– ไม่มีรายงานหรืองานกลุ่ม
– มีควิซ 2 ครั้งทั้งก่อนและหลังมิดเทอม

รูปแบบข้อสอบเป็นยังไง? 

–อัตนัยทั้งมิดเทอมและไฟนอล

ควรเรียนกับอาจารย์ท่านไหน? 

– อาจารย์ท่านไหนก็ได้ สอนดีทุกท่าน

ความรู้สึกตอนเรียนเป็นยังไง? 

– รู้สึกว่าไม่ได้ยากที่การคำนวณแต่ยากที่ความรอบคอบ เนื่องจากวิชาสถิติศาสตร์มีขั้นตอนในการคำนวณค่อนข้างยาว และถ้าพลาดแม้แต่จุดเดียว คำตอบจะผิดทันที
– ควิซ 1 : ง่าย เพราะเน้นถามแค่ทฤษฎีและนิยามต่าง ๆ เกี่ยวกับสถิติศาสตร์ แค่อ่านไปก็ทำได้
– มิดเทอม: ไม่ค่อยยาก เนื่องจากเป็นความรู้สถิติศาสตร์ที่ทุกคนเคยเรียนตอนมัธยมอยู่แล้ว แค่ต้องรอบคอบตอนทำข้อสอบก็พอ
– ควิซ 2 : ออกยากกว่าข้อสอบมิดเทอมและไฟนอล เนื่องจากเป็นข้อสอบที่ต้องการถ่วงคะแนนไม่ให้คะแนน mean ของนักศึกษาเฟ้อ ถ้าอยากได้คะแนนดี ต้องฝึกทำแบบฝึกหัดเยอะ ๆ และเน้นทำข้อยาก ๆ
– ไฟนอล: ยากระดับปานกลาง เพราะเนื้อหาหลังมิดเทอมเป็นเนื้อหาใหม่ทั้งหมดที่นักศึกษาน่าจะไม่เคยเรียนมาก่อน อีกทั้งเนื้อหาในไฟนอลจะมีการวัดความรู้ทั้งทฤษฎีและคำนวณแบบประยุกต์เข้าด้วยกัน จึงควรต้องเตรียมตัวก่อนสอบมาเป็นอย่างดี

เรียนวิชานี้ยังไงให้ “A” ? 

– เน้นทำความเข้าใจกับนิยามและทฤษฎีก่อน เพราะมันมีผลต่อการเลือกสูตรและตัวเลขในโจทย์มาคำนวณ
– ทำโจทย์ให้มากเข้าไว้ และพยายามแยกสไตล์ของโจทย์ให้ได้ว่า แต่ละโจทย์ต้องการคำตอบแบบใด
– รอบคอบให้มาก ๆ ควรกดเครื่องคิดเลขเช็กคำตอบอย่างน้อย 2 ครั้ง

Cr. neirdo

Share this:

Related Articles

มาเข้าร่วมกับABAC Dummy Company

Share this:

เปิดรับสมัครนักศึกษาชั้นปีที่2-3 ไม่จำกัดคณะและสาขาวิชา เพื่อเข้าร่วมเป็นทีมผู้บริหารบริษัทจำลองมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABAC Dummy Company) >>Click<< ศูนย์สนเทศและแนะแนวอาชีพ ฝ่ายกิจการนักศึกษา กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาช้ันปีที่ 2-3 ไม่จำกัดคณะและสาขาวิชา เพื่อเข้าร่วมเป็นทีมผู้บริหารบริษัทจำลองมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABAC Dummy Company)ในการจัดตั้งบริษัทจำลองเพื่อดำเนินธุรกิจจริง โดยนักศึกษามีอิสระในการเลือกประกอบธุรกิจที่ตัวเองสนใจ ซึ่งอาจจะเป็นในรูปแบบซื้อมาขายไป หรือด้านบริการอื่นๆ ทั้งนี้นักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมโครงการจะได้รับการฝึกอบรมในด้านต่างๆ ก่อนเริ่มดำเนินงานจริง เช่น การจัดทำแผนธุรกิจ การวางแผนกลยุทธ์ การตลาด…

Share this:

10สาวสวยเอแบคที่ทุกคนห้ามพลาด!!!

Share this:

มา ๆ วันนี้แอดมินรวบรวม 10 สาวสวยจากรั้วมหาลัยของเรามาให้ชมกัน !! เริ่มกันที่คนแรก แอดมินขอให้ “โจลีน” แอดมินแอบติดตามมานานแล้ว แต่งหน้าสวยมากกกกก ฝอมากกก ปลื้มมมมมม A post shared by Jolien~โจลีน (@jolien_vdb) on Jan 3, 2018 at 2:59am…

Share this:

รีวิววิชา JA0721 Japanese for Beginners I

Share this:

[JA0721] – Japanese for Beginners I วิชานี้เรียนอะไรบ้าง?  – เรียนความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษาญี่ปุ่น เช่น คำศัพท์ แกรมมาร์ การออกเสียง และวัฒนธรรมที่ควรรู้ โดยจะเรียนผ่าน Romanji (การเขียนทับศัพท์ภาษาญี่ปุ่นด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษ) เพื่อน ๆ จึงไม่ต้องกลัวว่าจะเรียนไม่รู้เรื่องหรือจำตัวอักษรญี่ปุ่นไม่ได้ เนื้อหาที่เรียนเป็นยังไง?  ช่วงสอบกลางภาค (Midterm)  – Introduction to…

Share this:

รีวิววิชา MIS2221 Quantitative Analysis Tools

Share this:

[MIS2221] – Quantitative Analysis Tools (0 เครดิต) วิชานี้เรียนอะไรบ้าง?  – การใช้โปรแกรม Excel PSPP และ SAS เพื่อช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามซึ่งจะเป็นพื้นฐานให้กับวิชา Business Research Methodology (MGT3940) รวมถึงสอนพื้นฐานของการทำวิจัยและองค์ประกอบของการทำแบบสอบถาม เนื้อหาที่เรียนเป็นยังไง?  ช่วงสอบกลางภาค (Midterm)  Topic 1: Basic…

Share this:

รีวิววิชา BG2000 English III

Share this:

[BG2000] – English III วิชานี้เรียนอะไรบ้าง?  – เรียนพื้นฐานที่จำเป็นเพื่อใช้ภาษาอังกฤษอย่างถูกต้องในการทำงาน ไม่ว่าจะเป็นการเขียนแบบฟอร์มเอกสารต่าง ๆ ไปจนถึงการเลือกใช้คำศัพท์ทางการเพื่อใช้ในการสื่อสาร และจำลองการสัมภาษณ์งานโดยเมื่อหลังจากเรียนจบวิชานี้ไป สามารถการันตีได้เลยว่าได้เปรียบในการสมัครงานแน่นอน เพราะเรามีความพร้อมที่จะใช้ภาษาอังกฤษในการทำงานแล้ว เนื้อหาที่เรียนเป็นยังไง?  ช่วงสอบกลางภาค (Midterm)  Topic 1: Paragraph Writing + Business Pitching (Presentation) Topic 2:…

Share this:

รีวิววิชา MGT3940 Business Research Methodology

Share this:

[MGT3940] – Business Research Methodology วิชานี้เรียนอะไรบ้าง? – เรียนการทำการวิจัยเรื่อง ๆ หนึ่งในรูปแบบของการสำรวจด้วยแบบสอบถาม ซึ่งอาจารย์จะสอนตั้งแต่การตั้งสมมติฐาน การออกแบบและสร้างแบบสอบถาม การลงสำรวจจริง การแก้ไขปัญหาหน้างานสำรวจ และการวิเคราะห์เพื่อสรุปผล เนื้อหาที่เรียนเป็นยังไง?  ช่วงกลางภาค (Midterm) – ไม่มีสอบ – Chapter 1-6 : Introduction to Business…

Share this:

รีวิววิชา MGT1101 – Introduction to Business 

Share this:

[MGT1101] – Introduction to Business  วิชานี้เรียนอะไรบ้าง?  – ความรู้เบื้องต้นและความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจในทุกแง่มุม ไม่ว่าจะเป็นการตลาด การบัญชี จิตวิทยาลูกค้า เป็นต้น และเป็นวิชาที่เปิดโอกาสให้เราได้มีโอกาสทำโปรเจกต์วิเคราะห์แผนธุรกิจร้านค้า ตัวอย่างเช่น วางแผนกลยุทธ์คร่าว ๆ ให้กับธุรกิจร้านชานมไข่มุก เนื้อหาที่เรียนเป็นยังไง?  ช่วงสอบกลางภาค (Midterm)  Chapter1: The Dynamics of Business and Economics (& SWOT Analysis) Chapter2: Business Ethics and Social…

Share this:

รีวิววิชา MGT3907 Business Communication

Share this:

[MGT3907] – Business Communication วิชานี้เรียนอะไรบ้าง? – เรียนเทคนิคในการสื่อสารทางธุรกิจ เช่น การติดต่องาน การบรีฟงานลูกน้อง การเจรจาการค้า ไปจนถึงการเขียนใบเสนอราคาเพื่อชักชวนให้ลูกค้ามาทำธุรกิจร่วมกัน นอกจากนั้นวิชานี้ยังมีการสอนการทำ PowerPoint ว่านำเสนอเนื้อหาเชิงธุรกิจอย่างไรให้มีประสิทธิภาพและน่าสนใจอีกด้วย เนื้อหาที่เรียนเป็นยังไง?  ช่วงกลางภาค (Midterm) – ไม่มีสอบ – Cross-cultural communication & negotiation…

Share this:

Responses