Sale!

ชีทสรุป [MGT3907] Business Communication (Midterm)

259 ฿

-
+
Share this:

Description

[ชีทสรุป] Business Communication

(Midterm)

ชีทสรุปวิชา Business Communication (Midterm)

จำนวนหน้า : 24 หน้า

เนื้อหาในชีทสรุป :

Chapter 1 : Adapting Your Message to Your Audience

Chapter 4: Nonverbal Communication

Chapter 5 : Cross-cultural Communication

Chapter 15 : Oral Presentations and Presentation Materials

Chapter 2 : The Managerial Communication Process

Chapter 3 : Building Goodwill

 

*บริษัทABACTODAY สงวนลิขสิทธิ์ในข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารนี้ ห้ามมิให้ผู้ใดใช้ประโยชน์ ทำซ้ำ ดัดแปลง นำออกแสดง ทำให้ปรากฏหรือเผยแพร่ต่อสาธารณชน ไม่ว่าด้วยประการใด ๆ ซึ่งข้อมูลในเอกสารนี้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากบริษัท