Sale!

ชีทสรุป [ACT3603] Intermediate Accounting II (Midterm)

259 ฿

-
+
Share this:

Description

[ชีทสรุป] Intermediate Accounting II

(Midterm)

ชีทสรุปวิชา Intermediate Accounting II (Midterm)

จำนวนหน้า : 13 หน้า

Chapter 12 : Debt Financing

Chapter 13 : Equity Financing

Chapter 19 : Risk

 

*บริษัทABACTODAY สงวนลิขสิทธิ์ในข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารนี้ ห้ามมิให้ผู้ใดใช้ประโยชน์ ทำซ้ำ ดัดแปลง นำออกแสดง ทำให้ปรากฏหรือเผยแพร่ต่อสาธารณชน ไม่ว่าด้วยประการใด ๆ ซึ่งข้อมูลในเอกสารนี้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากบริษัท