Share this:

 

ABACTODAY.COM และ ABACWEBBOARD.COM เปิดโอกาสให้นักศึกษาเอแบค ที่มีความรักความภูมิใจในมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ และมีความสนใจในการช่วยกันพัฒนาและปรับปรุงสังคมข่าวสารออนไลน์อันดับ1ของเด็กเอแบค โดยที่ทางเราจะมีตำแหน่งที่หลากหลายและแตกต่างกันไปตามความสามารถและความถนัด

Share this: