Related Articles

แนวโน้มการศึกษาในต่างประเทศ

Share this:

ในวันเสาร์ที่ 10 พฤษภาคมนี้ จะมี ศาสตราจารย์ Gerald Grace มาพูดเกี่ยวกับ แนวโน้มการศึกษาในต่างประเทศในทุกวันนี้ ซึ่งจะถูกจัดขึ้นที่ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตหัวหมาก ตึกA ห้อง A-52

Share this:

The Extreme Winter in Khao Yai

Share this:

วิชาHTM4121 ขอนำเสนอ “The Extreme Winter in Khao Yai” ซึ่งเป็นงานที่ถูกจัดขึ้นโดยนักศึกษาจากวิชา HTM4121 หรือ Tour Opration Management โดยเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมใน ABAC หรือ มหาวิทยาลัยอัมสัมชัญ โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมหรือTripดังกล่าว จะเดินทางไปหลายๆสถานที่ๆน่าสนใจต่างๆ โดยใช้เวลา 2วัน 1คืน ผู้ที่สนใจเข้าร่วมเดินทางไปใน trip…

Share this:

Responses