Related Articles

การ์ตูน: ชีวิตนักศึกษาและคนวัยทำงาน

Share this:

ไม่ว่าคนที่กำลังศึกษษอยู่หรือสำเร็จการศึกษาไปแล้ว ทุกๆคนต่างจะต้องเจอกับปัญหาชีวิตของตัวเองที่แตกต่างกันไปทุกวันและทุกคน เนื่องจากความรับผิดชอบส่วนตัวจะเพิ่มมากขึ้นตามอายุและวุฒิภาวะ แต่การเติบโตในโลกของการทำงานนั้นสามารถทำได้หลากหลายวิธีเช่นการทำงานจนเลื่อนขั้น, การได้ใบปริญญาที่สูงกว่าคนอื่นๆเป็นใบนำทาง, การเป็นที่รักมักที่ชักของคนในบริษัท และอีกหลายๆวิธี ซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นการทำงานหรือทำธุรกิจของตัวเองนั้น จำเป็นจะต้องมีประสบการณ์ที่มากพอสมควรและที่สำคัญคือเราควรที่จะต้องมี"Passion"และ"ความสุข"ในสิ่งที่เราทำอยู่ด้วยเพื่อให้สิ่งนั้นๆมีโอกาสประสบความสำเร็จสูงที่สุด  

Share this:

Responses