Home » Topics » Faculty » Insurance

Insurance

สาขาแรกในประเทศไทย ภูมิใจ 30 ปี Department of Insurance Assumption University

สาขาแรกในประเทศไทย ภูมิใจ 30 ปี Department of Insurance Assumption University สวัสดีค่ะเพื่อนๆ วันนี้ รีนา มีเรื่องราวดีๆมาบอก ใช้ประกอบการตัดสินใจศึกษาต่อเข้ามหาวิทยาลัยกันเน้อออ รู้หรือไม่??? มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญเปิดสอนสาขาเอกภาควิชาประกันภัย(Department of Insurance) อย่างเป็นทางการเป็นมหาวิทยาลัยแรกในประเทศไทยเลยนะ ซึ่งปีนี้ครบรอบเข้าสู่ปีที่ 30 แล้วววว (30 ยังแจ๋วว) โดยเปิดสอนเนื้อหากว้างขวางและครอบคลุมทั้งหมด จะเน้นด้านการบริหารจัดการ แบ่งออกเป็น 2 สาขาย่อยให้เลือกเรียนนั่นคือ Life Insurance Non-Life Insurance โดยปี 1-2 : เรียนวิชาทั่วไป ปี 3-4 : เริ่มเรียนวิชาเฉพาะ เช่น Principles of Risk Management and Insurance, Property Insurance, Principles of Life Assurance และอื่นๆเป็นต้น . สิ่งสำคัญที่อยากให้ทราบคือ สาขานี้คนเรียนกันน้อยและความต้องการรับเข้าทำงานสูง (จุ๊ๆ รู้กันเบาๆแค่เราพอนะ)฿ …

Read More »