Career Position: Content and Social Media Manager

 

Content and Social Media Manager

ABACTODAY.COM ให้ความสำคัญกับภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABAC) และการสัมพันธ์ระหว่างองค์กรกับนักศึกษา หรือผู้เยี่ยมชมอื่นๆ เป็นอย่างดีเยี่ยม โดยจะจัดให้มีการประกาศข่าวสาร หรือข้อความดีๆต่างๆผ่าน Social media ได้แก่ Facebook, twitter, YouTube และอื่นๆ ที่เป็นที่นิยมในกลุ่มเป้าหมายในปัจจุบัน

เหมาะสำหรับนักศึกษาที่มีความสามารถในการใช้สื่อ Social Media เช่น FacebookTwitter , และอื่นๆในการกระจายข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ และตอบคำถาม รวมทั้งกล่าวทักทาย และแนะนำสิ่งดีๆทั่วไปให้ผู้อ่านได้อ่านตลอดเวลา โดนจุดประสงค์หลัก คือการสร้างความสัมพันธ์อันดีและสร้าง Brand Awarenessให้กับผู้ที่ได้มีโอกาสอ่านข้อความเหล่านั้น

 

Main Duties and Responsibilities

 • หาข่าวสารหรือประกาศที่อยู่ภายในมหาวิทยาลัย มาสร้างContent ในหน้าABACTODAY.COM
 • สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างองค์กร และ ผู้เข้ามาเยี่ยมชมเวปไซต์ โดยผ่าน Facebook เป็นหลักและ Social Media อื่นๆ
 • สามารถตอบคำถาม หรือชี้แนะ แก้ไขประเด็นสงสัย ได้โดยใช้คำพูดที่เหมาะสมและถูกกาละเทศะ
 • สามารถใช้อุปกรณ์สื่อสาร Smart Phone หรือ Tablet ที่สามารถลงโปรแกรมเพื่อ Updateข่าวสารได้ตลอดเวลา
 • เสริมสร้างปฏิกิริยาสัมพันธ์ (User Interaction) ของข้อมูลต่างๆที่ออกไปอยู่เสมอ (เช่น Like, Comment, Share, และอื่นๆ) ให้อยู่ในระดับที่องค์กรได้เล็งเป้าหมายเอาไว้
 • เพิ่มอัตรา Reach, Like และ Interactiveness ของ Page/Post ที่พนักงานได้ประกาศออกไปอย่างสม่ำเสมอ

 

What you will learn:

 • ได้เรียนรู้หลักการใช้คำพูดที่ถูกต้องและสุภาพ ก่อนให้ข้อมูลหรือข้อความเหล่านั้นออกไปสู่สาธารณะชน
 • ได้เรียนรู้จักการติดต่อสื่อสารอย่างถูกวิธีกับองค์การต่างๆในมหาวิทยาลัย
 • ได้รู้จักบุคคลในองค์กรอื่นๆมากขึ้น
 • เรียนรู้การวางแผนการทำงานผ่านระบบ Social Media
 • ทักษะการใช้งานภาษา HTML ในการจัดแต่งข้อความบนเว็บไซต์

 

Your benefits:

 • Salary: (Nagotiable)
 • ใบรับรองการทำงาน หรือ Certificate of Participation จาก ABACTODAY.COM เมื่อจบปีการศึกษานั้นๆ

 

Note:

 • ถ้าเป็นนักเรียนทุนที่ต้องทำงานในห้องทะเบียนจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ไม่สามารถนำเอาเวลาทำงานไปใช้กับเวลาทำงานของนักเรียนทุนได้

 

วิธีการสมัคร

นักศึกษาที่สนใจสามารถส่งResumeของตัวเอง พร้อมทั้งข้อมูลที่ประกอบไปด้วย:

 1. ประวัติย่อส่วนตัว เช่น ชื่อจริง, นามสกุล, ชื่อเล่น, Student ID, เบอร์มือถือ, ที่อยู่, ABACTODAY Username, และอื่นๆ
 2. ชั้นปีการศึกษา คณะและสาขาที่เรียน
 3. จุดเด่นของตัวเอง
 4. ส่ง Resume/CV ของน้องเข้ามาที่ webmaster@abactoday.com
 5. ถ้าทางเราได้รับEmailแล้วจะมีข้อความตอบกลับ หากไม่ได้รับการReply กรุณาตรวจสอบEmail Addressอีกรอบ
 6. รอการเรียกสัมภาษณ์

 

<<< Back to Part-time job list